.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


Stasjoner, stoppesteder og holdeplasser = ekspedisjonssteder

Et ekspedisjonssted er et sted på en jernbane der man kan/kunne bli betjent enten for å foreta en togreise eller for å sende eller hente gods. Historisk fantes det tre typer ekspedisjonssteder, avhengig av karakteren av ekspedisjons"tilbudet" på stedet:

  1. Stasjon - med betjening av tog, og ofte også personer og/eller gods. For å ha status som stasjon må tog ekspederes, dvs at det finnes et signalanlegg som styrer toggangen, enten de er fjernstyrte (det vanligste i dag) eller styrt av en togekspeditør på stedet. Normalt innebærer en stasjon også at tog kan møtes der.
  2. Stoppested - med ekspedering av personer og kanskje gods, men ikke ekspedisjon av tog. Ekspederingen skjedde ved en person som var stasjonert på stoppestedet. Det finnes ikke lenger noen ekspedisjonssteder med status stoppested i dag
  3. Holdeplass - en plattform for av- påstigning av tog. Ekspederingen skjer ved togets ombordpersonale.

Mer om dette kan du lese her: Hva som menes med begreper som ekspedisjonssted, stasjon, stoppested og holdeplass

.

Et dugnadsprosjekt

Stasjonsdatabasen er et prosjekt som gjennomføres som et frivillig, ubetalt dugnadsarbeid. Det betyr blant annet at databasen ikke er fullført, men at den er under stadig utvikling. De som mener de har noe å bidra med, oppfordres til å gjøre nettopp det. Derfor gis det mulighet på hvert stasjonsoppslag å komme med kommentarer eller opplysninger, eller å bidra med et bilde. Alt skjer on-line og blir virksomt straks du har sendt stoffet elektronisk.

Pga. misbruk, har vi dessverre sett oss nødt til å kreve at de som laster opp bilder eller gir informasjon gir seg til kjenne ved å registere seg som bruker på vårt system. Det er det samme systemet som vårt diskusjonsforum Stasjonen bruker, så registrering skjer der. Registrering av ny bruker

Hvis du har et bidrag til en holdeplass som ikke vises på listen, gjør vi den synlig ved å sende e-post til stasjonsdatabasen/www/htdocs/lib/img/krollalfa8.gifnjk.no


NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 6325 treff på Stasjonsdatabasen, og 17133886 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 2332 treff · Statistikk Siste måned