.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


2701 Tinnoset

https://pix.njk.no/31//s31141-RO-1991-23-28s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42010-RO-1991-28-02s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42011-RO-1991-28-03s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42012-RO-19910704-14s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42014-RO-19910704-15s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42015-RO-1991-28-05s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42016-RO-19910704-16s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42017-RO-1991-28-15s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42018-RO-1991-28-16s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42019-RO-1991-28-13s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42020-RO-1991-28-18s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42021-RO-1991-28-19s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42023-RO-1991-28-22s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42024-RO-1991-28-25s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42025-RO-19910704-21s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42026-RO-19910704-22s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42027-RO-1991-28-28s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42028-RO-1991-28-31s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/42//s42092-RO-19910704-17s.jpg
Tinnoset   

https://pix.njk.no/50//s50529-1979-15a-04-0003.jpg
Tinnoset   
Tinnoset st. sett fra fergelemmen.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/50//s50530-1979-15a-05-0004.jpg
Tinnoset   
Stasjonsbygningen på Tinnoset.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/50//s50531-1979-15a-07-0006.jpg
Tinnoset   
Lokalavdelingens formann, Gunnar Hagelund, har overrakt en plakett til turens lokfører, Bent Lærum. Plaketten var laget i eik og med NHJs første skinneprofil for langsviller.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/59//s59695-030607n-forum.jpg
Tinnoset   
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen

https://pix.njk.no/59//s59696-030607q-forum.jpg
Tinnoset   
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen

https://pix.njk.no/101//s101267-DSCN0169.jpg
Tinnoset   
Etter ankomst Tinnoset
Foto: Peder Figenbaum

https://pix.njk.no/101//s101268-DSCN0178.jpg
Tinnoset   
Stilstudie av 271...
Foto: Peder Figenbaum

https://pix.njk.no/101//s101269-DSCN0180.jpg
Tinnoset   
... jeg var ikke den eneste som var interessert!
Foto: Peder Figenbaum

https://pix.njk.no/124//s124552-ukjent01.jpg
Tinnoset   
Foto: ukjent

https://pix.njk.no/124//s124553-ukjent02.jpg
Tinnoset   
Foto: ukjent

https://pix.njk.no/179//s179720-ammonia.jpg
Tinnoset   
Foto: Sakset fra RA, 21. november 2015

https://pix.njk.no/186//s186352-RjB-Ammonia-Storegut-RjB4-Tinnoset-1975-10-04_1280.jpg
Tinnoset   
RjB 4 kjøres ombord i "Ammonia" mens "Storegut" hviler på slippen bak.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/209//s209054-ffmaterielltinnosetstmmnjpp.jpg
Tinnoset   
67 04
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209055-ffmotorvogntinnosetstpp.jpg
Tinnoset   
BFS 67 71
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209056-ffstoreguttinnosetstpp.jpg
Tinnoset   
Storegut - ganske elegant i linjene
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209057-ffstoregutvedkaitinnosetpp.jpg
Tinnoset   
Storegut ved fergeleiet
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209058-ffvognerparkerttinnosetipaaveneavnoebrammmnjpp.jpg
Tinnoset   
Div. materiell
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209059-qalokstoregurpp.jpg
Tinnoset   
Rjukanbane lok ombord Storegut
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209060-culinntrykkfratinnosetkmmnjupp.jpg
Tinnoset   
Materiell Tinnoset, bl.a. BFS 68B84
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209061-cva6704tinnosetstkmnjupp.jpg
Tinnoset   
67 04 igjen
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209062-cvaombordpaastoregutkknmhypp.jpg
Tinnoset   
Lok ombord Storegut
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209063-cvatankvognnorskhydroookju7pp.jpg
Tinnoset   
Tankvogn Norsk Hydro
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209064-cvatinnosetcvfrtpp.jpg
Tinnoset   
Fergeveksel
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/209//s209065-cvatinnosetstkkju7pp.jpg
Tinnoset   
Oversiktsbilde
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/157//s157674-002.jpg
Tinnoset tidligst  1911
Foto: Ukjent. Ståle Næss, Samling

https://pix.njk.no/72//s72305-1969-01562.jpg
Tinnoset 13. des. 1969
Starten fra Rjukan foregikk i bekmørket på morgenkvisten. Første sted det var mulig å ta et slags bilde var på Tinnoset. Vogn 4 ble beordret plssert bakerst. Personvogner fra privatbanene var ifølge NSB-personalet ytterst skrøpelige greier, og vi fikk ikke lok til å bli med i vognen. Derimot var det helt ok at vi fikk plass på lokomotivet, en "åtter".
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/57//s57888-1973-03924.jpg
Tinnoset 16. apr. 1973
Tinnoset stasjon

https://pix.njk.no/57//s57889-1973-03925.jpg
Tinnoset 16. apr. 1973
"Storegus" er underveis. Merk bagasjetrallen med RjB-merking. NSB hadde også sine - borte ved stasjonsbygningen.

https://pix.njk.no/57//s57890-1973-03926.jpg
Tinnoset 16. apr. 1973
Fergen legger til kai (eller hva som er korrekt betegnelse i slike tilfeller)

https://pix.njk.no/116//s116134-f2701-3310-1973-03924.jpg
Tinnoset 16. apr. 1973
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/61//s61937-3956.jpg
Tinnoset 18. apr. 1973
Banebu ved Tinnoset stasjon 1973

https://pix.njk.no/116//s116135-f2701-3311-1973-03956.jpg
Tinnoset 18. apr. 1973
Banebu på stasjonsområdet
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/175//s175869-06AmmoniapaaTinnoset.jpg
Tinnoset  okt. 1975
Rj. B C4 skiftes inn på Ammonia

https://pix.njk.no/71//s71475-1975-05011.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Tinnoset. Dampfergen "Ammonia" ankommer
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/71//s71474-1975-05010.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Tinnoset
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/71//s71476-1975-05012.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Tinnoset. Godsvogner skiftes ut fra "Ammonia"
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/71//s71545-1975-05013.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Vogn B4 om bord på "Ammonia"
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/179//s179007-1975-10-04-IMG_0025.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/179//s179008-1975-10-04-IMG_0027.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Der kom Ammonia for å hente oss!
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/179//s179009-1975-10-04-IMG_0024_edited-1.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/179//s179032-1975-10-04-IMG_0028b.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Ammonia har ankommet.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/179//s179033-1975-10-04-IMG_0029b.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
2067 skifter.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/179//s179034-1975-10-04-IMG_0030.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/179//s179035-1975-10-04-IMG_0031.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/186//s186346-RjB-Ammonia-Tinnoset-1975-10-04_1280.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Turen til Rjukan var lagt opp mens "Storegut" var på slippen og dampfergen "Ammonia" gikk i dens turer.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/186//s186351-RjB-Ammonia-vedTinnoset-1975-10-04_1280.jpg
Tinnoset 4. okt. 1975
Turen til Rjukan var lagt opp mens "Storegut" var på slippen og dampfergen "Ammonia" gikk i dens turer.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/95//s95847-img432.jpg
Tinnoset  juni 1977
På Tinnoset var det skifting med El 8.
Foto: Finn Halling

https://pix.njk.no/186//s186046-TB-1977-098.jpg
Tinnoset 13. aug. 1977
BFS65 18614 og BM 65.19 på Tinnoset (togene 579/570).
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/233//s233909-TB-112-24.jpg
Tinnoset 13. aug. 1977
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/209//s209267-1978-02-11_0006.jpg
Tinnoset 11. feb. 1978
Velkomstkomiteen er på plass.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/209//s209268-1978-Tinnoset-Storegut.jpg
Tinnoset 11. feb. 1978
Storegut kommer.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/209//s209269-1978-02_11-_0006.jpg
Tinnoset 11. feb. 1978
Fergen klapper til kai.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/209//s209270-1978-Tinnoset-2.jpg
Tinnoset 11. feb. 1978
Fergeskifting.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/209//s209271-1978-02-11_0007.jpg
Tinnoset 11. feb. 1978
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/209//s209272-1978-02_11-_0007.jpg
Tinnoset 11. feb. 1978
Snart klar for avgang.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/156//s156844-IMG_0003b.jpg
Tinnoset  1979
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/170//s170010-Bagasjetraller_Tinnoset_1979.jpg
Tinnoset  1979
Foto: Ove Tovås

https://pix.njk.no/130//s130509-rjb-24.jpg
Tinnoset  juni 1979
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/130//s130510-rjb-25-Tinnoset.jpg
Tinnoset  juni 1979
Og på Tinnoset gikk de reisende over i tog retning Notodden/Hjuksebø.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/130//s130511-1979-8-2070-tinnoset.jpg
Tinnoset  juni 1979
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/138//s138507-1979-9-82067tinnoset.jpg
Tinnoset  sep. 1979
Fergeskifting
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/138//s138508-1979-9-tinnoset.jpg
Tinnoset  sep. 1979
Personvognene er "bæljet".
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/113//s113875-f2701-445-TinnosetTelemark1981F490-2x2soestreEliogAnnaAudogHilde.jpg
Tinnoset  1981
Tinnoset 1981.
Foto: Olaf Bjørnetun

https://pix.njk.no/99//s99223-14-1982-6-5-storegut.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
"Storegut" på vei inn til Tinnoset
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/99//s99224-14-1982-6-5-storegut-2.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
Klart for skifting
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/99//s99225-16-1982-6-5-tinnoset-82071.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/99//s99226-17-1982-6-5-tinnoset.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
Tinnoset stasjonsbygning
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/99//s99227-18-1982-6-5-tinnoset.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
Tinnoset jernbanekafé og venterom
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/99//s99228-19-1982-6-5-tinnoset-82071.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
Etter å ha skiftet ut vognene av fergen, skiftes det vi hadde med oss inn.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/99//s99231-16-1982-6-5-tinnoset-rjb.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
RjB materiell
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/99//s99232-20-1982-6-5-tinnoset-82071.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/171//s171693-IMG.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/217//s217704-1982-Tinnoset.jpg
Tinnoset 5. juni 1982
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/126//s126539-8455.jpg
Tinnoset 22. sep. 1985
Tinnoset. RjB 10 er klar for sjøtransport videre.
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/126//s126540-8456.jpg
Tinnoset 22. sep. 1985
Tinnoset
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/114//s114891-f2701-1640-Tinnoset-01sd.jpg
Tinnoset 18. mai 1987
Tinnoset 18. mai 1987.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114889-f2701-1638-1987-10-32-Tinnoset-sd.jpg
Tinnoset 27. mai 1987
Tinnoset 27. mai 1987
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114890-f2701-1639-1987-15-18-Tinnoset-sd.jpg
Tinnoset 20. juli 1987
Tinnoset 20. juli 1987. "Venteskur for passasjerer til fergene".
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/229//s229386-IMG_0012.jpg
Tinnoset 28. aug. 1987
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/229//s229387-IMG_0013.jpg
Tinnoset 28. aug. 1987
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/229//s229388-IMG_0014.jpg
Tinnoset 28. aug. 1987
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/94//s94570-RJB1989004.jpg
Tinnoset 18. apr. 1989
NSB.Tinnoset st.18.04.1989. Foto : Nils Glein.
Foto: Nils Olav Glein

https://pix.njk.no/204//s204377-19891006tinnoset21657114601.jpg
Tinnoset 6. okt. 1989
RjB 21 65 711 4 601-0, tilsynelatende lastet med NH3 (fra Porsgrunn) fotografert på Tinnoset.
Foto: Andreas Westheimer

https://pix.njk.no/144//s144533-Storegut.jpg
Tinnoset ca  1990
Storegut anløper Tinnoset
Foto: Rolf Støen

https://pix.njk.no/175//s175831-1990-6_0002b.jpg
Tinnoset  juni 1990
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/175//s175832-1990-6_0003.jpg
Tinnoset  juni 1990
Så skal vi kose oss med litt fergeskifting. El 1 synes jeg er et veldig fint lok å skifte med.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/175//s175833-1990-6_0004.jpg
Tinnoset  juni 1990
Vognene kommer på plass på D/F Ammonia
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/175//s175879-1990-6_0031.jpg
Tinnoset  juni 1990
D/F Ammonia har klappet til kai.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/175//s175880-1990-6_0032.jpg
Tinnoset  juni 1990
De fleste ville reise med vårt tog, men NSB var også på plass med sitt tilbud.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/175//s175881-1990-6_0033.jpg
Tinnoset  juni 1990
1'ern logret da hun så oss, etter å ha stått ensom og forlatt på Tinnoset mens vi var på RjB.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/133//s133394-1991-12-0002.jpg
Tinnoset 13. juni 1991
Så er vi fremme på Tinnoset. 2001 og 271 har koblet seg fra togstammen, snart skal toget skiftes om bord i M/F Storegut.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133395-1991-12-0003.jpg
Tinnoset 13. juni 1991
Damplokomotiv på stasjonstomten.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133396-1991-12-0005.jpg
Tinnoset 13. juni 1991
Damplokomotiv på en stasjon som snart skulle gå inn i noe som kunne minne om en Tornerosesøvn. I bakgrunnen ligger M/F Storegut og venter på lasten – noe så uvanlig og eksotisk som et helt personførende tog. Og tåkeskyene ligger lavt, vakkert ispedd hvit røyk fra damper’n.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133397-1991-12-0008.jpg
Tinnoset 13. juni 1991
ABo 118 er på vei over fergelemmen som første vogn om bord. Det regner ganske så ettertrykkelig, og paraplyer bæres på ulike vis. Nærmest fotografen står en av Storeguts mannskap klar til innsats. Min forlovede har søkt tilflukt under paraplyen, mens en av servitørene, Helle Lundem, forsøker å gjøre det beste ut av utendørs forflytning uten medbrakt tak. Eller paraply om du vil. Til venstre i bildet, trygt plassert under en stor og blå paraply, befinner Jan I. Thoresen seg, mangeårig NJK-medlem.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133400-1991-12-0011.jpg
Tinnoset 13. juni 1991
Dekket på M/F Storegut er i ferd med å fylles opp av personvogner, en heller sjelden foreteelse. Publikum – les: reisende – følger interessert med fra ulike varianter av orkesterplass. Ole Bjørn Bråtane er på vei over dekket for å ta i mot flere vogner.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133401-1991-12-0013.jpg
Tinnoset 13. juni 1991
Fergeskiftingen besørges av damplok. Her er det vogn Bo 950 som er på vei inn på fergedekket, og om ikke så altfor lenge legger vi ut på Tinnsjøen og overfarten til Mæl. På land har de fleste skuelystne søkt tilflukt under tak i bilene.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/121//s121087-1991-13-0012.jpg
Tinnoset 14. juni 1991
Storegut har anløpt Tinnoset, og på stasjonsområdet står lokene som skal føre toget tilbake til Oslo. Fremreisen dagen før gikk over Meheia, returen ble kjørt gjennom Vestfold. Loket som ble benyttet til fergeskiftingen denne dagen befinner seg midt i bildet ...
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133599-1991-13-0010.jpg
Tinnoset 14. juni 1991
M/F Storegut med foreløpig siste persontog fra Rjukan til Oslo over Vestfold er i ferd med å legge til. På stasjonstomten og i vannkanten har noen tilreisende jernbaneentusiaster tatt oppstilling, rikt utrustet med kameraer og godt med film. I Bakgrunnen ettermiddagens hovedperson, 30a 271 som har kommet opp fra Notodden med godstog (!).
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133600-1991-13-0012.jpg
Tinnoset 14. juni 1991
Så har fergen lagt til og noen har igjen fast grunn under føttene. En av de som har fått det er Morten Tranøy som står med en gul sekk på ryggen. Han reiste før oss med el 1.2001 som løslok til Hjuksebø og videre i retning Kongsberg og Drammen. Og 271 står klar til å ta fatt på oppgaven med fergeskifting.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133601-1991-13-0014.jpg
Tinnoset 14. juni 1991
271 har bakket ned på fergelemmen, skifteren står klar med stroppen fra første vogn for å huke den på kroken på loket. Det kan nevnes at stropp ble brukt mellom alle vogner under skifting på Tinnsjøfergene. Til høyre er det en anselig samling motorkjøretøyer, det er all mulig grunn til å anta at flertallet av disse doningene tilhører noen av de som har tatt oppstilling langs sporet …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133602-1991-13-0016.jpg
Tinnoset 14. juni 1991
Så er vi i gang. Eller ikke … Regnvåt skinnegang er glatt. Og glatt skinnegang kombinert med god stigning og passelig vognvekt som skal dras gjennom til dels krappe kurver er en utfordring.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133603-1991-13-0017.jpg
Tinnoset 14. juni 1991
Det sandes på den høyst manuelle måten. Og det fotograferes på den minst like analoge måten.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/133//s133604-1991-13-0019.jpg
Tinnoset 14. juni 1991
Sandingen virket etter hensikten – de fire vognene i det ene sporet er på god vei inn på land. Nå var det å få disse vognene til plattform før resten av toget hentes. Og vi kan legge ut på den videre reisen mot Vestfoldbyene og Oslo
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/152//s152418-img451538x800.jpg
Tinnoset 22. aug. 1993
Sprene mot fergekaia på Tinnoset
Foto: Bjørn G. Kværne

https://pix.njk.no/116//s116421-f2701-3598-EndenPaaLinja_Tinnoset.jpg
Tinnoset 1996-1997
Enden på linja
Foto: Peter Fiskerstrand

https://pix.njk.no/116//s116422-f2701-3599-Enden_Tinnoset.jpg
Tinnoset 1996-1997
Enden på linja II
Foto: Peter Fiskerstrand

https://pix.njk.no/114//s114892-f2701-1641-Tinnoset-02sd.jpg
Tinnoset 20. mai 2000
Tinnoset 20. mai 2000.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114823-f2701-1563-tinnoset.jpg
Tinnoset  2003
Tinnoset Stasjon 11. August 2003 med "Storegut" ved kai
Foto: Martin Bondkall

https://pix.njk.no/114//s114824-f2701-1564-tinnoset_fergekai.jpg
Tinnoset 11. aug. 2003
Storegut ved kai 11. august 2003
Foto: Martin Bondkall

https://pix.njk.no/114//s114961-f2701-1717-File0010.jpg
Tinnoset 28. mar. 2004
Tinnoset stasjon 28.03.2004
Foto: Kjetil Næss

https://pix.njk.no/115//s115352-f2701-2224-IMG_0070_x600_v2.jpg
Tinnoset 21. juni 2004
21.06.2004
Foto: Terje Knudsen

https://pix.njk.no/117//s117377-f2701-4629-PICT0020.jpg
Tinnoset 15. juni 2005
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/117//s117378-f2701-4630-PICT0021.jpg
Tinnoset 15. juni 2005
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/25//s25123-Rjb_07_11.jpg
Tinnoset  juli 2005
På Tinnoset har det stått mer eller mindre stille de siste 2 årene. Fortsatt står det mengder med materiell utendørs på tomta.

https://pix.njk.no/25//s25124-Rjb_07_10.jpg
Tinnoset  juli 2005
Storegut ligger fortsatt ved kai, og ombord står blant annet et diesellok fra Rjb samt noen g-vogner.

https://pix.njk.no/132//s132390-tinnoset.jpg
Tinnoset 1. okt. 2005
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/133//s133065-D_004245-900-Xc.jpg
Tinnoset 5. aug. 2007
Foto: H. Lindholm

https://pix.njk.no/101//s101398-175.12-Picture0014.jpg
Tinnoset 23. juni 2009
Rjb.20 og RjB 22 på Tinnoset.
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/101//s101322-175.12-Picture0004.jpg
Tinnoset 7. aug. 2009
RjB.24 utstyrt med remedier
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/101//s101325-175.12-Picture0007.jpg
Tinnoset 7. aug. 2009
Det tappes i to av tre damluker
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/101//s101326-175.12-Picture0008.jpg
Tinnoset 7. aug. 2009
Storegut klar for stort innrykk
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/101//s101327-175.12-Picture0009.jpg
Tinnoset 7. aug. 2009
Wire rulles ut
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/101//s101328-175.12-Picture0010.jpg
Tinnoset 7. aug. 2009
"Objektet" kommer til syne under brua på Storegut mens RjB.24 trekker
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/101//s101329-175.12-Picture0011.jpg
Tinnoset 7. aug. 2009
Her skulle vaieren synes
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/101//s101330-175.12-Picture0012.jpg
Tinnoset 7. aug. 2009
Henschelbrødre fram mot middel
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/101//s101331-175.12-Picture0013.jpg
Tinnoset 7. aug. 2009
"Dødvekta" (unnskyld Morten T!) er fremskiftet
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/101//s101500-Storegut-20090807-001.jpg
Tinnoset 7. aug. 2009
Det er klart til avgang, fløyta låter. Jeg synes det er ganske pent på Tinnoset
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/102//s102359-Kandidat06.jpg
Tinnoset 9. aug. 2009
Skifting på Tinnoset
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/112//s112472-tinnoset_04.jpg
Tinnoset 15. mai 2010
Under bølgeblikken her har det stått litt av hvert. Nå er det denne traktor'n, som hevder retten til hulen.
Den er vel sannelig ute og strekker i kjedene også, av og til!
Foto: Trygve Kåsa

https://pix.njk.no/147//s147154-20120609DSC_4060storegut.jpg
Tinnoset 9. juni 2012
Høy vannstand...? Storegut på slippen ved Tinnoset.
Foto: Andreas W.

https://pix.njk.no/147//s147155-20120609DSC_4063fergeraaken.jpg
Tinnoset 9. juni 2012
En advarsel av historisk interesse...?
Foto: Andreas W.

https://pix.njk.no/147//s147156-20120609DSC_4064.jpg
Tinnoset 9. juni 2012
Selv Storegut blir liten mellom mektige fjell...
Foto: Andreas W.

https://pix.njk.no/147//s147158-20120609DSC_4077.jpg
Tinnoset 9. juni 2012
Skiftemaskinene venter på neste fergeanløp...?
Foto: Andreas W.

https://pix.njk.no/154//s154235-2012-11-28_4123.jpg
Tinnoset 28. nov. 2012
Treveisveksel, usymmetrisk.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/158//s158396-2012-11-28_4091.jpg
Tinnoset 28. nov. 2012
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/181//s181638-IMG_1996.jpg
Tinnoset 1. feb. 2015
Foto: Carl Fr Thorsager

https://pix.njk.no/203//s203733-20170628_104708.jpg
Tinnoset 28. juni 2017
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/193//s193083-_CFF1833.jpg
Tinnoset 12. aug. 2017
Ved Tinnoset styres fergen nøyaktig inn i låsene på rampen, som gradvis senkes ned for å ta tak i fergen. Morsom mekanisme å se i bruk!
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/193//s193084-_CFF1863.jpg
Tinnoset 12. aug. 2017
På stasjonsområdet i Tinnoset kan man beskue en hel rekke hensatte materiell, deriblant en El. 9.2064 og en rekke motor- og styrevogner, samt noen tankvogner.
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/193//s193085-_CFF1877.jpg
Tinnoset 12. aug. 2017
Storegut
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/233//s233098-001-_CFF1840.jpg
Tinnoset 12. aug. 2017
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/233//s233099-002-_CFF1839.jpg
Tinnoset 12. aug. 2017
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/204//s204264-DSCN5543.jpg
Tinnoset 18. aug. 2017
Vognskilt RjB-ammoniakktankvogn
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/204//s204501-Rjukanbanenogeidanger36of41.jpg
Tinnoset 25. juli 2018
BFS 68b 87 på Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/204//s204502-Rjukanbanenogeidanger37of41.jpg
Tinnoset 25. juli 2018
BFS 68b 84 på Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/204//s204503-Rjukanbanenogeidanger38of41.jpg
Tinnoset 25. juli 2018
B 68B.58 på Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/204//s204504-Rjukanbanenogeidanger35of41.jpg
Tinnoset 25. juli 2018
Lyspære på EL 9-2064.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/233//s233100-003-_CFS9219.jpg
Tinnoset 11. aug. 2018
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/233//s233101-004-_CFS9228.jpg
Tinnoset 11. aug. 2018
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/233//s233102-005-_CFS9223.jpg
Tinnoset 11. aug. 2018
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/233//s233103-006-_CFS9226.jpg
Tinnoset 11. aug. 2018
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/233//s233104-007-_CFS9233.jpg
Tinnoset 11. aug. 2018
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/202//s202640-tinnosetidag3of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Skiftesignal og Planovergangsignal på en KL-mast.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202641-tinnosetidag4of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Bordplasser i BFS68b-87.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202644-tinnosetidag8of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Reisegodsrommet i BFS68b-87.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202645-tinnosetidag10of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Førermiljøet i BFS68b-87.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202646-tinnosetidag11of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Treveisvekselen på Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202647-tinnosetidag12of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
BFS 68b-87 på Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202649-tinnosetidag5of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
EL 9-2064 på Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202650-tinnosetidag13of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Tinnoset Stasjonbygning.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202651-tinnosetidag14of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Tinnoset i sola.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202653-tinnosetidag15of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Zgk 711 4 604-5 på Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202655-tinnosetidag16of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Zgk 711 4 601-1 på Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/202//s202656-tinnosetidag17of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Tog-jungelen i Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203673-tinnosetidag1of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203674-tinnosetidag2of17.jpg
Tinnoset 21. okt. 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208772-rjukan20199-48.jpg
Tinnoset 24. juli 2019
"En gang i tiden sto det et lok som het 2064 her."
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208774-rjukan20199-55.jpg
Tinnoset 24. juli 2019
Tinnoset stasjon. En gang en av Norges travleste godsstasjoner.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208775-rjukan20199-56.jpg
Tinnoset 24. juli 2019
Utkjør Tinnoset mot Gransherad.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208776-rjukan20199-59.jpg
Tinnoset 24. juli 2019
Ved banebua fant jeg denne tømmervogn staken som det sikkert var et uhell med som endte med at den ble dumpet her.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208777-rjukan20199-58.jpg
Tinnoset 24. juli 2019
Må si jeg er imponert over arbeidet til Bane Nor med å sette opp ny klessnor hehehe
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208778-rjukan20199-60.jpg
Tinnoset 24. juli 2019
Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208779-rjukan20199-62.jpg
Tinnoset 24. juli 2019
Tinnoset stasjon har faktisk 11 år nyere skinner enn Porsgrunn st, det sier litt om hvor mye trafikk det var her en gang i tiden.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208780-rjukan20199-63.jpg
Tinnoset 24. juli 2019
Jeg skal si hoggern tok seg godt tilrette!
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/223//s223084-P2132540.jpg
Tinnoset 13. feb. 2021
Nå er stasjonsbygningen ferdig restaurert utvendig. Oljet tømmer og nye vinduer
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226761-P5234319.jpg
Tinnoset 23. mai 2021
Slippen er delvis satt ut i påvente av M/F Storegut.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226762-P5234323.jpg
Tinnoset 23. mai 2021
Slippen er delvis ute
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226763-P5234321.jpg
Tinnoset 23. mai 2021
Slippen med spillverk
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226764-P5234322.jpg
Tinnoset 23. mai 2021
Vinsj-hus og spillverk
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226827-P5254332.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
M/F Storegut slippsettes
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226864-Slipp-6.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Blokka er nå oppe
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226865-Laas.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Slippvogna er låst
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226866-Slipp-7.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Wire frigjøres
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226867-Slipp-8.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Pluggen satt fast
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226868-Slipp-9.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Wire dras ut på siden av slippvogna
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226869-Slipp-10.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Wire frigjøres fra blokka
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226870-Slipp-12.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Blokk dras ned
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226871-Blokkned.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Blokka dras ned
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226872-Slipp-13.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Blokka er nede
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226873-Blokkfestet.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Nedre blokk er festet til slippvogna
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226874-Slipp-14.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Halingen opp er i gang igjen
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226875-Laas-2.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Øvre lås
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226876-Ferdig.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Slippvogna er framme
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226877-Flaggeterfirt.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Flagget er firt
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226878-Slipp-16.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Storegut på plass
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226879-Slipp-18.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Fortsatt lensing
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226880-Slipp-17.jpg
Tinnoset 25. mai 2021
Storegut på slippen
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226839-Skilt.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Skiltet på maskinhuset
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226840-Slipp-1.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
M/F Storegut blir orientert inn mot slippen
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226841-Slipp-2.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Slippen sett mot stasjonen
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226842-Slipp-3.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Storegut på slippen
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226843-Fridtjof.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Fridtjof er hjelpefartøy
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226844-Slipp-4.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
På slippen
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226845-Vinsjstyring.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Vinsjstyring
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226846-Vinsjmotor.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Vinsj motor
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226847-Vinsjgear.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Gearet for vinsjen
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226848-P5254352.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Wire trommel
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226849-Blokk.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Blokka for slippen
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226850-Maskinskilt.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Maskinskiltet for vinsjmotor
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226851-OffisererogNIA.jpg
Tinnoset 26. mai 2021
Mannskap på dekk
Foto: Svein Julton

2702 Gransherad

https://pix.njk.no/199//s199368-RO-1988-15-04_750.jpg
Gransherad   
225-bilde.
Foto: Rool

https://pix.njk.no/99//s99229-21-1982-6-5-gransherad.jpg
Gransherad 5. juni 1982
Hjemover i type 68
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/114//s114350-f2702-1003-Gransherad-01sd.jpg
Gransherad 2. mai 1988
Gransherad 2. mai 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/113//s113943-f2702-648-Gransherad-03sd.jpg
Gransherad 8. apr. 1989
Gransherad stasjonsbygning hos Brødrene Hørte i Sauherad 8. april 1989.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114286-f2702-911-gransherad_mpk2003.jpg
Gransherad 16. juni 2003
Stasjonsområdet på Gransherad 16. juni 2003
Foto: Morten Pelle Korsmo

https://pix.njk.no/22//s22000-Tinnosbanen_140405a.jpg
Gransherad 14. apr. 2005
Jernbaneverkets robel passerer planovergangen i Gransherad

https://pix.njk.no/22//s22001-Tinnosbanen_140405b.jpg
Gransherad 14. apr. 2005
Mot Tinnoset etter "bunkring" på Handelslaget i Gransherad

https://pix.njk.no/102//s102293-ob2009-08-08-135390.jpg
Gransherad 8. aug. 2009
30a 271 dypt i skogen, øst for Gransherad.
Foto: Øyvind Berg

https://pix.njk.no/222//s222830-P1282191.jpg
Gransherad 28. jan. 2021
Den gamle stasjonsbygningen står enda i Hørte
Foto: Svein Julton

2702,01 Rugholt

https://pix.njk.no/114//s114397-f270201-1052-Rugholt-01sd.jpg
Rugholt 2. mai 1988
Rugholt hp. 2. mai 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114398-f270201-1053-Rugholt-02sd.jpg
Rugholt 11. jan. 1991
Rugholt hp. 11. januar 1991.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/225//s225965-Rugholt-5.jpg
Rugholt 24. apr. 2021
Rugholt holdeplass sett retning Gransherad
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/225//s225966-Rugholt-8.jpg
Rugholt 24. apr. 2021
Rugholt holdeplass med telefonstativ
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/225//s225967-Rugholt-7.jpg
Rugholt 24. apr. 2021
Rugholt ventebod, fredet, både eksteriør og interiør
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/225//s225964-Rugholt-2.jpg
Rugholt 25. apr. 2021
Rugholt holdeplass sett i retning Årlifoss
Foto: Svein Julton

2703 Årlifoss

https://pix.njk.no/42//s42007-RO-1991-27-36s.jpg
Årlifoss   

https://pix.njk.no/113//s113997-f2703-465-AArlif90b500.jpg
Årlifoss  1990
Årlifoss etter flytting i 1982. Foto fra 1990
Foto: Roar Olsen

https://pix.njk.no/116//s116411-f2703-3588-AArlifoss_stopp.jpg
Årlifoss 1995-1996
Foto: Peter Fiskerstrand

https://pix.njk.no/116//s116415-f2703-3592-Overgang_AArlifoss.jpg
Årlifoss 1995-1996
Planovergangen ved Årlifoss stopp
Foto: Peter Fiskerstrand

https://pix.njk.no/222//s222760-P2072430.jpg
Årlifoss 7. feb. 2021
Fredet dressinbu ved Årlifoss stasjon.
Foto: Svein Julton

2704 Grønvollfoss

https://pix.njk.no/42//s42004-RO-19910704-12s.jpg
Grønvollfoss   

https://pix.njk.no/61//s61931-1569.jpg
Grønvollfoss 14. des. 1969
Banebu ved Grønvollfoss stasjon 1969

https://pix.njk.no/72//s72311-1969-01570.jpg
Grønvollfoss 14. des. 1969
Grønvollfoss stasjon om morgenen. Banebua ser vi i bakgrunnen. Vedovnen fingerte bra, og stearinlys hadde vi med oss. Og nøkkelen la vi på plass igjen på det "lure" stedet.
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/115//s115916-f2704-3074-1969-01570.jpg
Grønvollfoss 14. des. 1969
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/115//s115917-f2704-3075-1969-01569.jpg
Grønvollfoss 14. des. 1969
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/115//s115475-f2704-2469-Groenvollfossjuli1974.jpg
Grønvollfoss  juli 1974
Grønvollfoss
Foto: Erik W Johansson

https://pix.njk.no/114//s114348-f2704-1001-Groenvollfoss-01sd.jpg
Grønvollfoss 30. sep. 1988
Grønvollfoss 30. september 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/3//s3255-1969-01570.jpg
Grønvollfoss ca  1990
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/116//s116412-f2704-3589-Groenvollfoss_stopp.jpg
Grønvollfoss 1995-1996
Foto: Peter Fiskerstrand

https://pix.njk.no/114//s114287-f2704-912-gronnvollfoss_mpk2003.jpg
Grønvollfoss 16. juni 2003
Grønvollfoss 16. juni 2003
Foto: Morten Pelle Korsmo

https://pix.njk.no/147//s147152-20120609DSC_4050.jpg
Grønvollfoss 9. juni 2012
Grønnvollfoss på Tinnosbanen.
Foto: Andreas W.

https://pix.njk.no/208//s208781-rjukan20199-67.jpg
Grønvollfoss 24. juli 2019
Grønvollfoss stasjon.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208782-rjukan20199-69.jpg
Grønvollfoss 24. juli 2019
Hjelper ikke mye med nymalt holdeplass når man såvidt ser/finner den.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208783-rjukan20199-68.jpg
Grønvollfoss 24. juli 2019
Mot Tinnoset.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/222//s222937-PC191573.jpg
Grønvollfoss 19. 2020
Sporvekselen på Gønvollfoss.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/222//s222935-PC191569.jpg
Grønvollfoss 19. des. 2020
Det ble ryddet langs Tinnosbanen høsten 2020 og plattformen kom fram fra bushen.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/222//s222936-PC191568.jpg
Grønvollfoss 19. des. 2020
Det ble ryddet langs Tinnosbanen høsten 2020 og stasjonsområdet kom fram fra bushen.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/222//s222938-PC191577.jpg
Grønvollfoss 19. des. 2020
Restene av sidesporet ned til kraftverket
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/222//s222939-PC191579.jpg
Grønvollfoss 19. des. 2020
Dette er kjellerfundamentet eller ringmuren til en hvilebu vest på stasjonsområdet. Den er fredet.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/222//s222831-P1282121.jpg
Grønvollfoss 27. jan. 2021
Bildet viser den aller første stasjonsbygningen på Grønvoldfoss. Når Grønvoldfoss ble demmet opp på midten av '30 tallet, måtte man legge om banen og løfte den ca 9 meter høyere i terrenget. Daværende stasjonsbygning ble demontert og flyttet lenger østover og gjort om til enebolig. På dette bildet fra Digitalmuseum kan man se bygningen midt i bildet. https://digitaltmuseum.org/021017395472/bygging-av-gronvollfoss-kraftstasjon-tidligere-gronvollfoss-stasjon
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/225//s225929-Wire.jpg
Grønvollfoss 24. apr. 2021
Her er dagen utgave av KL på de fra veien synlige strekninger langs Tinnosbanen
Foto: Svein Julton

2704,01 Storemo

https://pix.njk.no/42//s42001-RO-19910704-11s.jpg
Storemo   

https://pix.njk.no/226//s226563-Storemo.jpg
Storemo  1969
Et foto fra 1969 på Kartverket gamle flyfoto, som viser ny og gammel bro. Den gamle er nedstrøms.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/114//s114399-f270401-1054-Storemo-01sd.jpg
Storemo 28. mai 1988
Storemo hp. 28. mai 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/225//s225828-Stormo-1.jpg
Storemo 21. apr. 2021
Stormo hp sett mot Stormo bro Håve hp
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/225//s225829-Stormo-2.jpg
Storemo 21. apr. 2021
Stormo hp, sett mot Stormo bro
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/225//s225830-Stormo-7.jpg
Storemo 21. apr. 2021
Stormo hp og Stormo planovergang, sett mot Grønvollfoss
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/225//s225831-Stormo-8.jpg
Storemo 21. apr. 2021
Stormo hp med Stormo gård til høyre.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/225//s225928-Stormo.jpg
Storemo 24. apr. 2021
Navnet på Stormo skiltet på venteskuret avviker fra SDB.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/226//s226548-P4243945.jpg
Storemo 24. apr. 2021
Storemo bru fikk ny gangbane høsten 2020, i samsvar med Forvaltningsplanen for Tinnosbanen
Foto: Svein Julton

2704,02 Håve

https://pix.njk.no/114//s114396-f270402-1051-Haave-566-01sd.jpg
Håve 11. nov. 1990
Håve hp. 11. november 1990.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114395-f270402-1050-Haave-01sd.jpg
Håve 11. jan. 1991
Håve hp. 11. januar 1991.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/224//s224866-HaaveHp.jpg
Håve 24. mar. 2021
Ikke så mye igjen av Håve Hp på Tinnosbanen.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/224//s224867-Haaveplanovergang.jpg
Håve 24. mar. 2021
Håve planovergang ved Håve Hp
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/224//s224868-Haavebru.jpg
Håve 24. mar. 2021
Brua litt vest for Håve Hp
Foto: Svein Julton

2705 Lisleherad

https://pix.njk.no/209//s209265-1978-02_11-_0003.jpg
Lisleherad 11. feb. 1978
Så har vi kommet oss opp stigningen fra Notodden.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/114//s114428-f2705-1089-Lisleherad-02sd.jpg
Lisleherad 13. mai 1988
Lisleherad 13. mai 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114358-f2705-1011-Lisleherad-01sd.jpg
Lisleherad 25. jan. 1990
Lisleherad 25. januar 1990.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/116//s116416-f2705-3593-LisleheradStasjon.jpg
Lisleherad 1995-1996
Foto: Peter Fiskerstrand

https://pix.njk.no/114//s114285-f2705-910-listeherad_mpk2003.jpg
Lisleherad 16. juni 2003
Lisleherad 16. juni 2003
Foto: Morten Pelle Korsmo

https://pix.njk.no/224//s224507-Lisleherad-5.jpg
Lisleherad  mar. 2021
Lisleherad stasjon, sett fra gatesiden
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/224//s224505-Lisleherad-1.jpg
Lisleherad 10. mar. 2021
Lisleherad stasjon, sett mot Notodden
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/224//s224506-Lisleherad-2.jpg
Lisleherad 10. mar. 2021
Listeherad stasjon, privet og uthus
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/224//s224508-Lisleherad-4.jpg
Lisleherad 10. mar. 2021
Lisleherad stasjon, sett mot Lisleherad
Foto: Svein Julton

2705,01 Lienvegen

https://pix.njk.no/95//s95279-NJK-quiz004403-extra.jpg
Lienvegen   
Lienvegen hp på Tinnosbanen, km. 147,25
Foto: Vestein Øvrom

https://pix.njk.no/114//s114403-f270501-1058-Lienvegen-01sd.jpg
Lienvegen 28. mai 1988
Lienvegen hp. 28. mai 1988.
Foto: Roy Olsen

2706 Notodden (RB)

https://pix.njk.no/114//s114967-f2706-1723-NotoddengamlefraKoslung.jpg
Notodden 1910-1913
Notodden gamle st (RjB) ca 1910-13
Foto: ?

https://pix.njk.no/3//s3120-notodden.jpg
Notodden ca  1920

https://pix.njk.no/114//s114966-f2706-1722-Notoddengamlest1909fotoaug1989.jpg
Notodden  aug. 1989
Notoddens første jernbanestasjon fra 1909
Foto: Roar Olsen

https://pix.njk.no/115//s115973-f2706-3135-not.jpg
Notodden 29. apr. 2006
Notodden gamle stasjon, 29.4.2006.
Foto: Hans Martin Lie

https://pix.njk.no/122//s122651-DSC01362.jpg
Notodden 11. juli 2010
Utkjørsignal L 283 med stedkode NTD er utkjør fra Notodden mot Tinnoset. Som vi ser av skiltene, er strekningen uten linjeblokk, kjørestrømmen er utkoblet, og maks hastighet er 50 km/t.
Foto: Rolf Thorstein Wold

https://pix.njk.no/206//s206564-DSC03783_3000.jpg
Notodden 28. apr. 2019
Gamlestasjonen.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/207//s207014-20190428_150903.jpg
Notodden 28. apr. 2019
Toget er ankommet reisemålet, og loket har gått rundt togsettet. En etter hvert kjent fotograf her inne på forumet har "sneket" seg inn på linsen, men jeg synes det ble et godt bilde med fotografen også!
Foto: Per Martin Engebretsen

https://pix.njk.no/222//s222845-IMG_4470.jpg
Notodden 16. jan. 2021
Notodden stasjon, 1909 til 1917. Nå Stasjonen kafe. Her endte Bratsbergbanen i sin tid inntil nytt anlegg ble åpnet i 1917.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/222//s222846-P1191890.jpg
Notodden 19. jan. 2021
Oversiktsbilde av Notodden stasjon fram til 1917, den gamle inngangen til Hydro og en nye skysstasjonen helt til høyre.
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/227//s227835-P7090002.jpg
Notodden 9. juli 2021
BaneNor har jordet kjøreledningen på Notodden, det skal jobbes på sporområdet
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/227//s227836-P7090004.jpg
Notodden 9. juli 2021
Stillas blir satt opp for å jobbe på stolper og åk. Her skal det sandblåses og males
Foto: Svein Julton

https://pix.njk.no/227//s227837-P7090005.jpg
Notodden 9. juli 2021
Her er det pakket inn og BMO er i gang med sandbåsing.
Foto: Svein Julton

Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.

OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Lørenbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Tinnoset-Notodden:

Velg et ekspedisjonssted ved å klikke på navnet i tabellen nedenfor.

Visning av bilder fra hele strekningen:

Kun kvalitetsbilder mht stedet*
Både kvalitetsbilder og ikke-vurderte

Alle bilder

 

NSB nrNJK nrNavn
18002701Tinnoset
18022702Gransherad
2702,01Rugholt
18032703Årlifoss
18042704Grønvollfoss
2704,01Storemo
2704,02Håve
18052705Lisleherad
2705,01Lienvegen
18062706Notodden (RB)

*) Vurderingen gjøres manuelt av databaseredaksjonen.


NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 1601 treff på Stasjonsdatabasen, og 11943522 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1847 treff · Statistikk Siste måned