.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


1508,001 (Bjørkelangen)
1508,01 Furulund

https://pix.njk.no/189//s189434-hpl_170218-_DSC4896L.jpg
Furulund   
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/189//s189438-hpl_170218-_DSC4934L.jpg
Furulund 18. feb. 2017
Foto: Hans-Petter Lyshaug

1509 Hornåseng

https://pix.njk.no/57//s57526-6818b.jpg
Hornåseng 5. sep. 1971
HJELPEBILDE: Slik så det ut På Hornåseng 8 år tidligere, i 1971. Landsens idyll - selv uten skinnegang !

https://pix.njk.no/115//s115844-f1509-2994-1971-02919.jpg
Hornåseng 5. sep. 1971
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/172//s172676-1971-02919.jpg
Hornåseng  1972
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/170//s170666-IMG_0011.jpg
Hornåseng 31. aug. 1974
Gina Sannerud bodde fortsatt i stasjonsbygningen.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/57//s57525-6818.jpg
Hornåseng 6. okt. 1979
På Hornåseng så vi (til venstre) råtne og delvis brente rester etter den lille og trivelige ekspedisjonsbygningen på stedet

1509,02 Brangerud
1510 Fosser

https://pix.njk.no/116//s116816-f1510-4012-1963-12FOS.jpg
Fosser 23. mai 1963
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/57//s57524-6817.jpg
Fosser 6. okt. 1979
Her sto stasjonsbygningen på Fosser

https://pix.njk.no/116//s116450-f1510-3616-kjjyfrui018.jpg
Fosser 24. mar. 2007
Her lå Fosser st
Foto: Lars Mariåsen

1511 Løken

https://pix.njk.no/116//s116819-f1511-4015-1964-12LOK.jpg
Løken 26. apr. 1964
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/57//s57523-6815.jpg
Løken 6. okt. 1979
Like nord for Løken stasjon. Herfra er det gang- og sykkelvei helt til Bjørkelangen. I 1979 delvis asfaltert.

https://pix.njk.no/116//s116451-f1511-3617-kjjyfrui021.jpg
Løken 24. mar. 2007
Her lå Løken st (Tro det eller ei)
Foto: Lars Mariåsen

https://pix.njk.no/116//s116452-f1511-3618-kjjyfrui022.jpg
Løken 24. mar. 2007
Løken st
Foto: Lars Mariåsen

1511,01 Olbergveien
1512 Hjellebøl

https://pix.njk.no/4//s4207-S-63-HJE.jpg
Hjellebøl 23. mai 1963
Hjellebøl

https://pix.njk.no/116//s116818-f1512-4014-1963-12HJE.jpg
Hjellebøl 23. mai 1963
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/116//s116620-f1512-3792-HerlaaHjelleboel.jpg
Hjellebøl 20. mai 2007
Her lå Hjellebøl st
Foto: Lars Mariåsen

1513 Hemnes

https://pix.njk.no/116//s116820-f1513-4016-1964-12HEM.jpg
Hemnes 23. mai 1963
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/170//s170659-IMG_0015.jpg
Hemnes 31. aug. 1974
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/170//s170660-IMG_0013.jpg
Hemnes 31. aug. 1974
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/170//s170661-IMG_0012.jpg
Hemnes 31. aug. 1974
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/170//s170662-IMG_0014.jpg
Hemnes 31. aug. 1974
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/57//s57519-6811.jpg
Hemnes 6. okt. 1979
Her bærer det inn i bushen. Vi er like nord for Hemnes "tettsted" og stasjon. Kartet studeres. Bildet har tidligere vært brukt i en Lupus-quiz.

https://pix.njk.no/116//s116453-f1513-3619-kjjyfrui025.jpg
Hemnes 24. mar. 2007
Her lå Hemnes st
Foto: Lars Mariåsen

1513,01 Slora

https://pix.njk.no/170//s170663-IMG_0016.jpg
Slora 31. aug. 1974
Foto: Erik Borgersen

1514 Skulerud

https://pix.njk.no/172//s172674-1968-00591.jpg
Skulerud  1968
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/57//s57517-6809b.jpg
Skulerud 26. mai 1968
HJELPEBILDE: Slik så det ut på samme sted 11 år tidligere, i 1968. Sykkelen er den samme.

https://pix.njk.no/115//s115934-f1514-3094-1968-00591.jpg
Skulerud 26. mai 1968
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/170//s170664-IMG_0017.jpg
Skulerud 31. aug. 1974
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/170//s170665-IMG_0018.jpg
Skulerud 31. aug. 1974
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/57//s57514-6807.jpg
Skulerud 6. okt. 1979
Skulerud brygge, ca. 20 km fra Kallak. Banens skinnegang endte her. Fra dette sted gikk rutebåten "Turisten" til Tistedal om sommeren

https://pix.njk.no/57//s57515-6808.jpg
Skulerud 6. okt. 1979
Her lå stasjonsbygningen på Skulerud i sin tid. Vi ser lokstallen i bakgrunnen

https://pix.njk.no/57//s57516-6809.jpg
Skulerud 6. okt. 1979
Kameraet er rettet motsatt vei. En del sviller ligger fortsatt igjen i grusen. Skulerud må ha vært blant landets aller minste endestasjons-steder for jernbane.

https://pix.njk.no/116//s116454-f1514-3620-lokstall.jpg
Skulerud 24. mar. 2007
Lokstallen på Skulerud
Foto: Lars Mariåsen

https://pix.njk.no/116//s116455-f1514-3621-skulerud.jpg
Skulerud 24. mar. 2007
Skulerud st lå ca der hvor grendehuset står nå
Foto: Lars Mariåsen

https://pix.njk.no/116//s116456-f1514-3622-skulerud1.jpg
Skulerud 24. mar. 2007
Skulerud stasjonsområde
Foto: Lars Mariåsen

https://pix.njk.no/116//s116457-f1514-3623-kaia.jpg
Skulerud 24. mar. 2007
Skulerud Kai
Foto: Lars Mariåsen

https://pix.njk.no/116//s116458-f1514-3624-kranen.jpg
Skulerud 24. mar. 2007
Kranen på Skulerud
Foto: Lars Mariåsen

https://pix.njk.no/118//s118160-f1514-4545-Bilde001.jpg
Skulerud 14. juni 2009
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/118//s118161-f1514-4546-Bilde002.jpg
Skulerud 14. juni 2009
Lokstallen
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/118//s118162-f1514-4547-Bilde004.jpg
Skulerud 14. juni 2009
Kran for omlasting til båt på Rødenessjøen.
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/185//s185700-skulerud1.jpg
Skulerud 7. aug. 2016
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/185//s185701-skulerud2.jpg
Skulerud 7. aug. 2016
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/185//s185702-skulerud3.jpg
Skulerud 7. aug. 2016
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/185//s185703-skulerud4.jpg
Skulerud 7. aug. 2016
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/185//s185704-skulerud5.jpg
Skulerud 7. aug. 2016
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/199//s199951-hovtun_1604o.jpg
Skulerud 1. juni 2018
På Skulerud, UHBs søndre endestasjon, har det for noen år siden blitt lagt med en slags skinnegang. Her kan man ane traséen komme inn fra høyre, og sporforbindelsen til lokstallen.
Foto: Halvard Hovtun

https://pix.njk.no/199//s199952-hovtun_1615o.jpg
Skulerud 1. juni 2018
Omlastingskranen på Skulerud så ut til å ha fått et strøk maling i det siste. En interessant innretning som jeg syns det var kjekt å få se!
Foto: Halvard Hovtun

Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.

OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Lørenbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Bjørkelangen-Skulerud:

Velg et ekspedisjonssted ved å klikke på navnet i tabellen nedenfor.

Visning av bilder fra hele strekningen:

Kun kvalitetsbilder mht stedet*
Både kvalitetsbilder og ikke-vurderte

Alle bilder

 

NSB nrNJK nrNavn
3571509Hornåseng
3581510Fosser
3591511Løken
3601512Hjellebøl
3611513Hemnes
3621514Skulerud

*) Vurderingen gjøres manuelt av databaseredaksjonen.


NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 1495 treff på Stasjonsdatabasen, og 11943416 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1847 treff · Statistikk Siste måned