Det gjøres arbeid med programvaren som gjør at programmene dessverre kan avvike fra det normale. Webmaster 24.4.2020

Stasjonsdatabasen

.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


7700,01 Eskilt

https://pix.njk.no/114//s114410-f770001-1065-Eskilt-01sd.jpg
Eskilt 12. sep. 1988
Eskilt hp. 12. september 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/203//s203621-20170722_133636.jpg
Eskilt 22. juli 2017
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203622-20170722_133608.jpg
Eskilt 22. juli 2017
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203623-20170722_134511.jpg
Eskilt 22. juli 2017
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203624-20170722_133727.jpg
Eskilt 22. juli 2017
Foto: Aksel Syftestad Lister

7700,02 Heldøla

https://pix.njk.no/154//s154744-KRA19880424HELDOLA.jpg
Heldøla 24. apr. 1988
Heldøla hp.
Foto: Andreas W.

https://pix.njk.no/114//s114414-f770002-1069-Heldoela-02sd.jpg
Heldøla 21. juli 1988
Heldøla hp. 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114415-f770002-1070-Kurdoela-01sd.jpg
Heldøla 25. juli 1988
Kurdøla hp. 25. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114413-f770002-1068-Heldoela-01sd.jpg
Heldøla 12. sep. 1988
Heldøla hp. 12. september 1988.
Foto: Roy Olsen

7701 Merkebekk

https://pix.njk.no/114//s114378-f7701-1032-Merkebekk-02sd.jpg
Merkebekk 21. juli 1988
Merkebekk stasjon 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/203//s203602-Krageroebanen-Merkebekkst-1988-09-25_1280h.jpg
Merkebekk 25. sep. 1988
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/209//s209733-Merkebekk-1988_09_25_2560-fotoEWJohansson.jpg
Merkebekk 25. sep. 1988
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/203//s203605.jpg
Merkebekk 18. juli 2014
Foto: Stig

https://pix.njk.no/203//s203617-20170722_124849.jpg
Merkebekk 22. juli 2017
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203625-20170722_125501.jpg
Merkebekk 22. juli 2017
Foto: Aksel Syftestad Lister

7701,01 Kurdøla
7701,02 Bådalshøgda

https://pix.njk.no/114//s114405-f770102-1060-Baadalshoegda-01sd.jpg
Bådalshøgda 15. des. 1988
Bådalshøgda hp. 15. desember 1988.
Foto: Roy Olsen

7701,03 Saga

https://pix.njk.no/114//s114416-f770103-1071-Saga-01sd.jpg
Saga 21. juli 1988
Saga hp. 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

7702 Farsjø

https://pix.njk.no/114//s114371-f7702-1024-8610-2556-04sd.jpg
Farsjø 25. juli 1988
25.7.1988 Bm 86.10 i tog 2556 på Farsjø
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/117//s117874-f7702-1993-Farsjoe-140804.jpg
Farsjø 14. aug. 2004
Farsjø sett sørfra 14. august 2004
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/203//s203619-20170722_122532.jpg
Farsjø 22. juli 2017
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203620-20170722_122355.jpg
Farsjø 22. juli 2017
Foto: Aksel Syftestad Lister

7702,01 Tveitereid

https://pix.njk.no/114//s114418-f770201-1073-Tveitereid-01sd.jpg
Tveitereid 25. juli 1988
Tveitereid hp. 25. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

7703 Sannidal

https://pix.njk.no/114//s114006-f7703-490-05294stdb.jpg
Sannidal 31. juli 1974
31.7.1974
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114361-f7703-1014-Sannidal-02sd.jpg
Sannidal 11. juli 1988
Sannidal stasjon 11. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/182//s182172-Krageroebanen-Sannidalfrasoer-1988-09-25_h1680.jpg
Sannidal 25. sep. 1988
Som vanlig for Sørlandsbanen fikk også Sannidal spor 3 som hovedspor.
Kameraet ble fyrt av da jeg oppdaget at toget faktisk også var synlig på stasjonen fra standplassen for en annen fotovinkel.
Foto: Erik W. Johansson

7704 Vadfoss

https://pix.njk.no/203//s203093-IMG_0072a.jpg
Vadfoss 1955-1960
Foto: Per Bøgwald

https://pix.njk.no/114//s114372-f7704-1025-Vadfoss-01.jpg
Vadfoss 21. juli 1988
Vadfoss 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

7704,01 Kammerfoss

https://pix.njk.no/114//s114417-f770401-1072-Kammerfoss-01sd.jpg
Kammerfoss 21. juli 1988
Kammerfoss hp. 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

7704,02 Kallstadbrua

https://pix.njk.no/154//s154580-KRA19860802kalstadBM89.jpg
Kallstadbrua 2. aug. 1986
Fotostopp...
Foto: Andreas W.

https://pix.njk.no/114//s114411-f770402-1066-Kallstadbrua-01sd.jpg
Kallstadbrua 21. juli 1988
Kallstadbrua hp. 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

7704,03 Kallstadkilen

https://pix.njk.no/114//s114412-f770403-1067-Kallstadkilen-01sd.jpg
Kallstadkilen 21. juli 1988
Kallstadkilen 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

7705 Kragerø

https://pix.njk.no/113//s113986-f7705-876-792.jpg
Kragerø 28. juli 1968
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/178//s178062-1985-08-22_0001.jpg
Kragerø 22. aug. 1985
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/178//s178066-1985-08-22_0011.jpg
Kragerø 22. aug. 1985
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/178//s178070-1985-08-22_0014.jpg
Kragerø 22. aug. 1985
Venterom
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/178//s178071-1985-08-22_0015.jpg
Kragerø 22. aug. 1985
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/178//s178072-IMG_0004.jpg
Kragerø 22. aug. 1985
Godsekspedisjon
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/114//s114366-f7705-1019-Krageroe-04sd.jpg
Kragerø 17. juni 1988
Kragerø stasjon 17. juni 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114367-f7705-1020-Krageroe-tnl-01sd.jpg
Kragerø 17. juni 1988
Kragerø stasjon 17. juni 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114368-f7705-1021-Krageroe-ls-01.jpg
Kragerø 21. juli 1988
Kragerø stasjon, lokstallen 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114369-f7705-1022-Krageroe-03sd.jpg
Kragerø 21. juli 1988
Kragerø stasjon 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114370-f7705-1023-Krageroe-ds-01.jpg
Kragerø 21. juli 1988
Kragerø stasjon 21. juli 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/113//s113904-f7705-599-Krageroe-02sd.jpg
Kragerø 12. sep. 1988
Kragerø stasjon 12. september 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114365-f7705-1018-Krageroe-01sd.jpg
Kragerø 15. des. 1988
Kragerø stasjon 15. desember 1988.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/155//s155209-KRA19881231KRAST0025.jpg
Kragerø 31. des. 1988
Reisegods og ekspressgods var en del av hverdagen også på banens siste dag. Her er togf Ann Merete Ekanger og en litt eldre kollega på vei ut til tog 2554 - det siste fra Kragerø med korrespondanse på Neslandsvatn.
Foto: Andreas W.

https://pix.njk.no/155//s155308-KRA19881231sistetog.jpg
Kragerø 31. des. 1988
End of the line: Mange var møtt fram for å være med siste tog, og for å ta avskjed med det som var byens jernbane i 61 år. Her er toget tilbake i Kragerø etter avskjedsturen.
Foto: Andreas W.

https://pix.njk.no/114//s114197-f7705-768-StasjonEN.jpg
Kragerø  2002
Kragerø stasjonsbygg (byside) våren 2002
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen

https://pix.njk.no/117//s117875-f7705-1994-Kragero-190804.jpg
Kragerø 19. aug. 2004
19. august 2004
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117876-f7705-1995-Kragero-190804-baksiden.jpg
Kragerø 19. aug. 2004
19. august 2004
Foto: Roar Nilsson

Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.


OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Kragerøbanen:

Vis samtlige bilder på banen

NSB nrNJK nrNavn
7700(Neslandsvatn)
7700,01Eskilt
7700,02Heldøla
21317701Merkebekk
7701,01Kurdøla
7701,02Bådalshøgda
7701,03Saga
21327702Farsjø
7702,01Tveitereid
21337703Sannidal
21347704Vadfoss
7704,01Kammerfoss
7704,02Kallstadbrua
7704,03Kallstadkilen
21357705Kragerø

NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 2003 treff på Stasjonsdatabasen, og 9542297 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1628 treff · Statistikk Siste måned