.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


1101 Oslo S

https://pix.njk.no/42//s42713-DSCN5192_copy3.jpg
  
Sett fra Oslo gate

https://pix.njk.no/130//s130805-detonnifisert.jpg
  
Utsikt fra Stasjonsinngang Øst. Her ser vi tre tog klare til avgang, og en skog av stolper og andre plattformmøbler i forgrunnen. Dette bildet er forsøkt rettet opp, slik at ikke Postgirobygget lener seg alt for mye. Etter opprettingen var det nødvendig å beskjære bildet, jeg valgte å skjære mer enn absolutt nødvendig.
Foto: Herman

https://pix.njk.no/130//s130815-klippet.jpg
  
Utsikt fra Stasjonsinngang Øst. Tog til Stockholm rangeres ned før avgang. Dette bildet er beskåret.
Foto: Herman

https://pix.njk.no/112//s112641-Spor-1101-1854.jpg
 1854
Sporplan Christiania 1854 (Kilde NHJ 50-årsberetning)

https://pix.njk.no/231//s231264-ChriaF-08829.jpg
ca  1870

https://pix.njk.no/231//s231265-KRiaF-Gx-15013.jpg
ca  1875
Hovedbanens godsekspedisjon

https://pix.njk.no/112//s112642-Spor-1101-1904.jpg
 1904
Sporplan Kristiania 1904 (Kilde NHJ 50-årsberetning)

https://pix.njk.no/153//s153888-SN-001.jpg
 1904

https://pix.njk.no/5//s5345-quiz2-losning.jpg
ca  1910

https://pix.njk.no/112//s112627-1101-2844-kria.jpg
 1910
Kristiania Østbanestasjon, sjøsiden, ca 1910
Foto: Mittet

https://pix.njk.no/19//s19122-01412-1.jpg
 1911?
NHJ A 1

https://pix.njk.no/68//s68022-Album2-2ws2043.jpg
ca  1930
Foto: Ukjent fotograf

https://pix.njk.no/112//s112632-1101-4427-Oslo-Havnegt.jpg
ca  1930

https://pix.njk.no/112//s112628-1101-2868-osloo.jpg
ca  1939
Foto: Mittet

https://pix.njk.no/112//s112607-1101-1609-nazi.jpg
 1943
Østbanen sett fra Jernbanetorget i 1943
Foto: Henry Bondkall

https://pix.njk.no/19//s19445-n02171-6703.jpg
ca  1963
Nyoppusset i gul/rødt
Foto: NSB Info

https://pix.njk.no/112//s112634-1101-582-00025stdbOsloOE.jpg
 1967
Toghallen, 1967
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/214//s214553-oslo-1968sentrum-NJK.jpg
 1968
Kartet har et mer detaljert kart av indre by. Det var ikke helt oppdatert innerst i Lodalen. Jeg har forsøk å markere hvor inngangen for personale til Fjellstallen var (liten bruk firkant) og Ishuset (større brun firkant). De er bare omtrentlig plassert. Kværenveien var også flyttet litt på den tiden slik at den gikk mer rett langs banen. Det kan hende at den kroken som var på veien på kartet fra 1968 viste hvordan den gikk mens Fjellstallen ble bygget, altså omkring byggegropa.

NJKs to lokaliteter er merket av, men rosa prikk på blå bunn, altså Oslo gate 3, Hammersborg skole i Ullevåsveien rett ved Trefoldighetskirken.

Jeg ser at jeg har forsøkt å tegne in manglende spor på kartet, men det er nok bare antydende og slett ikke noe nøyaktig plassering eller antall.

https://pix.njk.no/21//s21648-rmdb_rapid9.jpg
1969-1971
Rapid 9 står klar på Østbanen med Stockholmstoget.
Foto: Bjørn Næss

https://pix.njk.no/46//s46274-2165_1.jpg
1969-1971
Toget til Bergen med ny frontplog under uttesting.
Foto: Bjørn Næss

https://pix.njk.no/18//s18812-1969-01218.jpg
29. juni 1969
88.09 på Oslo Ø
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/11//s11117-20182-221.jpg
8. sep. 1969
Foto: Svein E Sando

https://pix.njk.no/25//s25577-Bmeo_65.20_Oslo_OE_ca_1970.jpg
ca  1970
Bmeo 65.20 på Østfoldbanens lokalstasjon Oslo Ø
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/42//s42292-Elmotorvogner_-_Bmeo_69_01_-_Oslo_OE_1970_-_2_700.jpg
 1970
Bmeo 69.01 på Oslo Ø etter å ha blitt trukket fra Strømmen av en El 11.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/112//s112616-1101-2284-oslo-oe.jpg
 1970
Østbanestasjonen sett fra Nylandsveien. Slerke med damplok som skal hugges. 1970
Foto: Bjørn Næss

https://pix.njk.no/61//s61927-00251-oslooe.jpg
25. mar. 1970
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/214//s214516-68.14-20393-700501.jpg
1. mai 1970
En noe eldre sliter var dette 68a-settet.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/216//s216145-70152-700618.jpg
18. juni 1970
Loenga-sporene ser vi litt av også. Jeg tror den hvite bygningen der i midten heter Saksegården. Det kan sikkert noen bekrefte eller avkrefte. Ellers viser bildet godt hvor stor Gx (Godsekspedisjonen på Oslo Ø) var (midt i bildet), den gang NSB drev utstrakt stykkgodsekspedisjon. Alt dette ble borte med utbyggingen av Oslo S.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/121//s121212-20612-700812.jpg
12. aug. 1970
Min far tok dette bildet av meg oppstilt ved siden av loket, som jeg selvfølgelig med en gang prøvde fototillatelsen på.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/124//s124491-00638-6903.jpg
27. okt. 1970
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/21//s21033-21126-13.2.71.jpg
13. feb. 1971
69A-sett sett fra stillverket
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/70//s70133-NO010033_007.jpg
4. sep. 1971
Foto: Stein Olav Hohle

https://pix.njk.no/3//s3245-00883p.jpg
ca  1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/99//s99363-1103433.jpg
 1973
Oslo Ø 1973, gammel del fra 1854
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/99//s99373-1103634.jpg
 1973
Oslo Ø, Ilgodsekspedisjonen 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/231//s231266-03440-730209.jpg
9. feb. 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/19//s19342-1973-04259.jpg
7. okt. 1973
86.09 på Oslo Ø, som trekkraft for NJK-ekstratog til Skreia og Gjøvik
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/99//s99374-1105591.jpg
3. nov. 1974
Oslo Ø 1974
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/196//s196943-OsloOE-1975_2560.jpg
 1975?
Oslo Ø
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/112//s112602-1101-1395-1975-04824.jpg
27. apr. 1975
Hovedbanens verksted i Oslo gate 3
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/112//s112603-1101-1396-1975-04823.jpg
27. apr. 1975
Hovedbanens lokstall under riving
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/112//s112620-1101-2329-osloOE-33-28-1976.jpg
 1976
Østbanestasjonen i 1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/196//s196438-OsloOE-Hovedbanen2-ca1976_1280.jpg
 1976?
Hovedbanens lokalstasjon på Oslo Ø.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/196//s196441-OsloOE-HovedbanenfraPostgirobygget-ca1976_h1280.jpg
 1976?
Oslo Ø sett fra toppen av Postgirobygget.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/196//s196440-OsloOE-ca1976_1280.jpg
 1976?
Oslo Ø.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/112//s112640-shj-osloo.jpg
20. juni 1976
Oslo Ø 20.6.1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/2//s2796-quiz19c.jpg
 1977
Foto: Henrik Bauck Backer

https://pix.njk.no/222//s222404-Skd220-155-OsloOE-1977_2560-fotoEWJohansson.jpg
 1977
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/197//s197380-p02018a.jpg
22. okt. 1977
Foto: Per Hilton

https://pix.njk.no/2//s2934-S03360w.jpg
 sep. 1979

https://pix.njk.no/112//s112598-23778.jpg
 1980
Oslo Ø 1980
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112614-1101-212-23001.jpg
 1980
På plattformen en sommerdag i 1980
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/166//s166950-1980-oslos-stillverk.jpg
ca  1980
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/231//s231267-22894-800320.jpg
20. mar. 1980
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/17//s17556-16-2209_02.jpg
15. sep. 1980
16.2209, 1. prøvetur i Norge
Foto: Erland Rasten

https://pix.njk.no/112//s112594-13015.jpg
 1981
1981
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/75//s75886-25102-.jpg
29. aug. 1982
NJK-utflukt på Østre linje i anledning banens 100-årsjubileum
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/51//s51144-D100-36.jpg
8. okt. 1984
BM 69.005
Foto: Erland Rasten

https://pix.njk.no/112//s112599-27028.jpg
 1987
1987
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/231//s231270-27029-8708ca.jpg
 aug. 1987
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/231//s231263-OsloS-88511-880927.jpg
27. sep. 1988
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112608-1101-1771-240593-Oestbanehallen-ombygges.jpg
24. mai 1993
Østbanehallen bygges om til butikksenter
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112639-oslos95.jpg
 1995
Oslo S 1995
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112629-1101-403-OsloS090598.jpg
9. mai 1995
Oversiktsbilde 9. mai 1995
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/231//s231268-sesx0791-010813.jpg
13. aug. 2001
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/231//s231269-sesx0795-010813.jpg
13. aug. 2001
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112633-1101-499-P2070002.jpg
 2003
Rushtidstemning i sentralhallen en vinterdag i 2003.
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/22//s22498-2003-08-15_kl08_10-nr214-nilshs.jpg
15. aug. 2003
Flytoget Oslo S 15. august 2003
Foto: Nils Haakon Sandersen

https://pix.njk.no/112//s112604-1101-1509-OsloS.jpg
16. sep. 2003
16.09.2003.
Foto: Nicolai Christie

https://pix.njk.no/112//s112605-1101-1515-hpl_031018_oslooe.jpg
18. okt. 2003
Oslo Ø fotografert fra toppen av Postgirobygget 18. oktober 2003.
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/114//s114865-f1101-1610-loenga_stillverk.jpg
26. okt. 2003
Stillverk Loenga 26. oktober 2003
Foto: Martin Bondkall

https://pix.njk.no/16//s16715-030298-Flytog-OsloS-proevetur.jpg
3. feb. 2004
Prøvekjøring
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/25//s25186-147_4747.jpg
24. apr. 2005
BM 73.009 + BFR 73.809 + BMU 73.209 + BFM 73.109 i tog 47.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/112//s112623-1101-2474-hpl_050519_jb-skolen1000.jpg
19. mai 2005
Gx / Jernbaneskolen rives, 19. mai 2005
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/112//s112624-1101-2475-hpl_050519_jb-skolen02_1000.jpg
19. mai 2005
Gx / Jernbaneskolen rives, 19. mai 2005
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/112//s112631-1101-4217-Bilde055.jpg
21. mar. 2008
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/111//s111888-DSC_0136.jpg
9. mai 2010
Spor 12 og 13 Oslo S
Foto: Henning Løvås

https://pix.njk.no/132//s132790-DSC_0968.jpg
6. apr. 2011

https://pix.njk.no/130//s130780-IMG_3380.jpg
10. apr. 2011
Stasjonsinngang Øst. Tidstypisk fotgjengerbro over Oslo S, reist 2011.
Foto: Herman

https://pix.njk.no/130//s130791-IMG_3486.jpg
10. apr. 2011
Utsikt fra Stasjonsinngang Øst. Her ser vi tre tog klare til avgang, og en skog av stolper og andre plattformmøbler i forgrunnen.
Foto: Herman

https://pix.njk.no/130//s130794-IMG_3490.jpg
10. apr. 2011
Utsikt fra Stasjonsinngang Øst. Vi ser fem tog klare til avgang, men bildet preges først og fremst av stolper og plattformmøbler, samt en dominerende veibro som kommer til å bli stående der i overskuelig fremtid.
Foto: Herman

https://pix.njk.no/137//s137218-DSC_0202B.jpg
28. aug. 2011
Nyere gangbru over stasjonssporene på Oslo S. 69-sett i ferd med å passere under denne. Foto: Hans-Ole Sveia.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/159//s159740-097B.jpg
28. apr. 2013
En slett ikke uvanlig NSB-aktivet på Oslo S. Her med bussen "Lille Trille" fra team tour.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/159//s159741-097B.jpg
28. apr. 2013
NSB-aktivitet med "Lille Trille" - KH 68033 - Setra S 411 HD Com. 2010 fra team tour.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/224//s224702-20160330_154446.jpg
30. mar. 2016
Tog 1161.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/203//s203684-20180220_140036.jpg
20. feb. 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203685-20180220_141518.jpg
20. feb. 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/201//s201842-20180221_161522.jpg
21. feb. 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203686-20180221_164753.jpg
21. feb. 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/203//s203687-20180221_170256.jpg
21. feb. 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister


https://pix.njk.no/203//s203523-20180609_123005.jpg
9. juni 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/201//s201675-el18_ny_farge1of1.jpg
7. aug. 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/204//s204325-bm698721of1.jpg
7. aug. 2018
BM 69-87 på Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/204//s204327-wlabosloS2of3.jpg
7. aug. 2018
Nattoget til Trondheim i spor 16 og Flirt i spor 17.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/204//s204328-wlabosloS3of3.jpg
7. aug. 2018
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205063-S0362170.jpg
5. des. 2018
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/206//s206533-untitled-0006.jpg
9. jan. 2019
Foto: Edvard Vefferstad

https://pix.njk.no/205//s205278-Oslotur20194of113.jpg
21. feb. 2019
Signalet lyser grønt for 810.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205279-Oslotur20197of113.jpg
21. feb. 2019
74-16 gikk sammen med 74-20 i 810.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205280-Oslotur201910of113.jpg
21. feb. 2019
BM 72-14 ankommer Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205281-Oslotur201911of113.jpg
21. feb. 2019
Passasjerene inntar italieneren.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205282-Oslotur201912of113.jpg
21. feb. 2019
Så kom 72-11 i spor 9.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205283-Oslotur201916of113.jpg
21. feb. 2019
69-77 forsvinner ned i Oslotunnelen.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205307-Oslotur201972of113.jpg
21. feb. 2019
På Oslo S sto EL 18 2252.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205308-Oslotur201973of113.jpg
21. feb. 2019
EL 18 2252 ruller ut fra Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205309-Oslotur201974of113.jpg
21. feb. 2019
Fronten til 69c settene fikk jeg minnet tilbake av 69a og b settene....
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205310-Oslotur201978of113.jpg
21. feb. 2019
På Plaza fikk jeg perfekt utsikt til Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205311-Oslotur201980of113.jpg
21. feb. 2019
EL 18 2262 sett fra hotellrommet.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205312-Oslotur201981of113.jpg
21. feb. 2019
EL 18 2242 sett fra hotellrommet.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205313-Oslotur201984of113.jpg
21. feb. 2019
Tilbake på plattformene på Oslo S, kom BM 69-74 med Stabekkstoget.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205315-Oslotur201988of113.jpg
21. feb. 2019
BM 72-25 ankommer Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205316-Oslotur201991of113.jpg
21. feb. 2019
Re 1425 med et godstog.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205318-Oslotur201992of113.jpg
21. feb. 2019
Uheldigvis hadde jeg satt kameraet så dette ble ikke et topp-bilde....
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205320-Oslotur201998of113.jpg
21. feb. 2019
BM 69-86 på Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205321-Oslotur2019100of113.jpg
21. feb. 2019
EL 16 2206 med et Gt forbi Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205322-Oslotur2019103of113.jpg
21. feb. 2019
Topp utsikten.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205323-Oslotur2019107of113.jpg
22. feb. 2019
BM 75-50 gnistrer seg inn på Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205324-Oslotur2019108of113.jpg
22. feb. 2019
En veteran ankommer Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/206//s206567-DSC03802_3000.jpg
28. apr. 2019
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/206//s206568-DSC03804_3000.jpg
28. apr. 2019
På vei mot Hamar.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/212//s212714-oslotur2020-9.jpg
18. feb. 2020
Kontraster på VY og NSB design.(74-32 vs 74-36)
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212716-oslotur2020-15.jpg
18. feb. 2020
LTR-17 99 76 9185 156-9 på Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212722-oslotur2020-33.jpg
18. feb. 2020
Utsikt fra 19 etg på Plaza.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212723-oslotur2020-35.jpg
18. feb. 2020
BM 70-14 og BM 70-13 på Oslo S med Skienstoget.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212729-oslotur2020-55.jpg
18. feb. 2020
Nattoget til Trondheim står klart og mørket har falt over Oslo.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212731-oslotur2020-67.jpg
19. feb. 2020
Rc4 1200 og Rc4 1277 i vognlast toget til Drammen passerer Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212732-oslotur2020-69.jpg
19. feb. 2020
Vognlast - Habbiins 33 80 2743 210-7.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212733-oslotur2020-71.jpg
19. feb. 2020
Det siste leverte 69 settet ankommer Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212734-oslotur2020-73.jpg
19. feb. 2020
DE 6419, Ma 404 og Ma 406 ankommer Oslo S på sin tur til Drammen.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212735-oslotur2020-73.jpg
19. feb. 2020
DE 6419, Ma 404 og Ma 406 ankommer Oslo S på sin tur til Drammen.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212736-oslotur2020-75.jpg
19. feb. 2020
Ma 406 - Kvitebjørn.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212737-oslotur2020-76.jpg
19. feb. 2020
Ekvipasjen gjør en kort stopp på Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212747-oslotur2020-128.jpg
19. feb. 2020
BM 75-08 under natthimmelen.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212748-oslotur2020-129.jpg
19. feb. 2020
Re 1429 passerer Oslo S. Jeg forventa ikke at det skulle passere i det sporet...
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212749-oslotur2020-131.jpg
19. feb. 2020
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212750-oslotur2020-133.jpg
19. feb. 2020
Panorerings-forsøk.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212877-oslotur2020-125.jpg
19. feb. 2020
Nummerløst 69 sett?
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/213//s213318-oslotur2020-130.jpg
19. feb. 2020
BM 75-76 i NSB farger.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/213//s213320-oslotur2020-63.jpg
19. feb. 2020
BM 75-77 i NSB farger.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/215//s215829-20200608_075120.jpg
8. juni 2020
Foto: Roar

https://pix.njk.no/218//s218476-20200911_162544.jpg
11. sep. 2020
74-41 i tog 863.
Foto: Roar

1101,001 Lodalen

https://pix.njk.no/225//s225280-20160411_141118.jpg
  
Foto: Roar

https://pix.njk.no/112//s112638-Lodalenca65.jpg
ca  1965
Lodalen ca 1965

https://pix.njk.no/18//s18624-rmdb_52039.jpg
 1967
El 5.2039 i Fjellstallen Lodalen. Til venstre står EL 10.2520 og en ukjent El 11
Foto: Per Lyng

https://pix.njk.no/22//s22445-20443-8813.jpg
20. mai 1970
88.13 utenfor Lyntoghallen
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/216//s216142-70149-700618.jpg
18. juni 1970
Dyvekes bro i midten er på en måte overgangen mellom Loenga til venstre og Lodalen til høyre.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/216//s216143-70150-700618.jpg
18. juni 1970
Det lange teglsteinsbygget i forgrunnen er Lyntoghallen og man kan skimte et 88-sett utenfor til høyre.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/216//s216144-70151-700618.jpg
18. juni 1970
Gamlestallen i midten, Fjellstallen med det lyse Ishuset rett bak og Kværner Brug til høyre igjen.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112606-1101-156-20540.jpg
 juli 1970
Lyntoghallen i Lodalen
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112635-1101-608-00422stdbLyntoghallen.jpg
11. juli 1970
Lyntoghallen
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112636-1101-610-00698stdbGamlest.jpg
14. des. 1970
Gamlestallen i Lodalen 14.12.1970
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112637-1101-612-00861stdbFjellet.jpg
13. feb. 1971
13.2.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/211//s211754-01907-710610.jpg
10. juni 1971
Dette synet møtte meg på en spasertur til Oslo - helt uventet. Da var det bare å legge om planene for den nærmeste timen. Heldigvis hadde jeg to kameraer med meg, både for sort-hvitt og slides.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/116//s116767-f1101001-3963-2.jpg
 1973
Lodalen og Oslo
Foto: (ukjent fotograf)

https://pix.njk.no/16//s16642-68-69_01.jpg
25. juli 1986
BFS 68A.69, Lodalen.
Foto: Erland Rasten

https://pix.njk.no/16//s16986-11-2098_01.jpg
ca  1990
11.2098 (som Flåmsbanelok), Lodalen
Foto: Erland Rasten

https://pix.njk.no/156//s156859-Stillv_Fjellstallen_2k.jpg
ca 9. juni 1990
Stillverkstransparent i Fjellstallen, ikke lenger i bruk
Foto: Per Hilton

https://pix.njk.no/112//s112630-1101-417-Lodalen290396.jpg
29. mar. 1995
Vognhallen i Lodalen 29. mars 1995
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117813-f1101001-2315-Lodalen-290396.jpg
29. mar. 1996
29. mars 1996.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117814-f1101001-2316-Lodalen-290396-II.jpg
29. mar. 1996
29. mars 1996, Lyntoghallen og Di 2-lok.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117815-f1101001-2317-Lodalen-290396-III.jpg
29. mar. 1996
Østre ende og Vålerenga kirke 29. mars 1996.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117812-f1101001-2302-241196-2147-skift-Lodalen-natt.jpg
24. nov. 1996
24.11.96
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/18//s18859-260402-224-219-opplastet.jpg
26. apr. 2002
Opplastet på vogn i Lodalen etter å ha blitt ødelagt.
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117754-f1101001-4914-Lod_080510.jpg
8. mai 2010
Tunnellen mot Oslo S
Foto: (ukjent fotograf)

https://pix.njk.no/216//s216227-DSCF8603.jpg
7. sep. 2013
Tunnelhølet Lodalen.
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/171//s171987-20140914_173518.jpg
14. sep. 2014
El17.2224,2225 og 2222 koblet opp samtidig for siste gang. Står på midtrebakkespor og skal skiftes til banemesterstikken.
Foto: Jan Georg Knudsen

https://pix.njk.no/188//s188518-22.42.jpg
31. des. 2016
1. Kl. 22.40 gikk inn porten ved "Jordhølet"
Foto: ØaM

https://pix.njk.no/203//s203695-OCV007.jpg
17. des. 2018
Bilde tatt fra El13 2142, i det loktoget forlater lodalen
Foto: Ole Christian Valdersstøen

https://pix.njk.no/216//s216635-20200705_205509.jpg
5. juli 2020
"Nordre sporgruppe"
Foto: Roar

https://pix.njk.no/216//s216636-20200705_212447.jpg
5. juli 2020
"Jordhølet"
Foto: Roar

https://pix.njk.no/216//s216637-20200705_212530.jpg
5. juli 2020
"Jordhølet".
Foto: Roar

https://pix.njk.no/216//s216760-20200709_152031.jpg
9. juli 2020
Foto: Roar

https://pix.njk.no/217//s217438-20200807_202817.jpg
7. aug. 2020
Tog 799. Vognene 21102 og 21100 forrest.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/219//s219439-20201013_123829.jpg
13. okt. 2020
Foto: Roar

https://pix.njk.no/220//s220090-20201103_200132.jpg
3. nov. 2020
Nattoget til Stavanger, nå med blå sovevogner og tp. 5-sittevogner.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/220//s220092-20201103_200427.jpg
3. nov. 2020
Nytt flytogsett 78-04 og 73-sett nr. 06.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/222//s222449-20210131_184257.jpg
31. jan. 2021
Foto: Roar

1101,1 (Etterstad)

https://pix.njk.no/16//s16708-29648.jpg
 2003
Type 71
Foto: Svein Sando

1102 Bryn

https://pix.njk.no/1//s1194-vinterpaabryn.jpg
  

https://pix.njk.no/1//s1197-1194-vinterpaabryn.jpg
  

https://pix.njk.no/112//s112123-02339.jpg
ca  1865
Bryn eldste stasjonsbygning

https://pix.njk.no/112//s112545-15015.jpg
ca  1895
Bryn andre stasjons bygning (senere stasjonsmesterbolig)

https://pix.njk.no/112//s112552-1102-3606-bryn.jpg
ca  1910
Foto: Gammelt postkort, ukjent fotograf

https://pix.njk.no/165//s165108-img4092.jpg
ca  1920
Foto: G. Kværne

https://pix.njk.no/165//s165109-img4222.jpg
ca  1920
Foto: G. Kværne

https://pix.njk.no/112//s112099-16079.jpg
ca  1935

https://pix.njk.no/112//s112554-1102-583-00044stdbBryn.jpg
 1967
1967
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/211//s211423-Hovedbanen-BrynfraJernbaneveien-1971_2560-fotoEWJohansson.jpg
 1971
Her har vi stasjonen med både eldre og litt nyere bygning - henholdvis 1878 og 1902.
I 1971 var fortsatt Bryn døgnbetjent og vi ser en jernbanetjenestemann rett ved plattformvekten.
Den blå trebygningen vi ser litt av i bakgrunnen er borte forlengst. Den huset anleggsarbeidere under dobbeltsporanlegget.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/112//s112542-03299.jpg
 1972
Bryn 2. og 3. stbgn. 1972
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112543-04901.jpg
 1974
Bryn 1974
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112541-shj-bryn.jpg
2. okt. 1977
Bryn 2.10.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/112//s112544-12737.jpg
 1981
Bryn Gx 1981
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/20//s20257-El82060BrynSo1993KHE.jpg
 1993
El 8.2060
Foto: Kjell Hegna

https://pix.njk.no/17//s17947-060693-69625-Bryn.jpg
6. juni 1993
I bruk som lokaltog til Lillestrøm like etter at togsettet har fått mellomvogn.
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/112//s112548-1102-2207-281093-Bryn-trapp.jpg
28. okt. 1993
Trapp av betong fra mellomplattformen. Senere erstattet av en ståltrapp.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/18//s18657-290896-1021-68A-Bryn.jpg
29. aug. 1996
Tog 1021 stopper på Bryn. Motorvogna antas å være BM 68A14.
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/112//s112546-1102-1740-x7921bryn.jpg
3. okt. 2003
Fra stasjonsmesterhaven 3.10.2003
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112547-1102-2155-RO-20041221-010s.jpg
21. des. 2004
Bryn stasjon
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/177//s177620-IMG_1255_1280.jpg
23. jan. 2005
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/112//s112550-1102-2743-DSC04467.jpg
3. juli 2005
Bryn st. 03.07.2005
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/112//s112551-1102-2744-DSC04468.jpg
3. juli 2005
Bryn st. 03.07.2005
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/80//s80130-IMG_4394.jpg
21. juni 2008
Som sagt det var en lang slerke og det føltes som det aldri tok slutt.
Foto: Jarle Fabian

https://pix.njk.no/133//s133980-CIMG1717.jpg
27. juni 2011
Første hverdag under den store togstansen sommeren 2011.
Foto: Erik Grovassbakk

https://pix.njk.no/133//s133981-CIMG1714.jpg
27. juni 2011
Nybygd gangbru over Spor 1 på Bryn stasjon sommeren 2011.
Foto: Erik Grovassbakk

https://pix.njk.no/187//s187093-DSC00130_1280.jpg
15. sep. 2016
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/187//s187094-DSC00134_1280.jpg
15. sep. 2016
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/212//s212739-oslotur2020-96.jpg
19. feb. 2020
BM 72-30 ankommer Bryn.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212741-oslotur2020-107.jpg
19. feb. 2020
EL 16 2205 passerer Bryn med et tømmertog til Sarpsborg.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212740-oslotur2020-98.jpg
19. feb. 2020
"Pelle Parafin" passerer Bryn med et T68 lokomotiv i front.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212742-oslotur2020-108.jpg
19. feb. 2020
Bryn stasjon.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212743-oslotur2020-109.jpg
19. feb. 2020
BM 72-25 på vei opp Brynsbakken.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212744-oslotur2020-111.jpg
19. feb. 2020
Vognlast toget returnerer fra Drammen, her på vei opp Brynsbakken.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1102,1 Brobekk st

https://pix.njk.no/117//s117776-f11021-4936-dscn6296.jpg
7. feb. 2010
Innkjør syd sett fra bro i Tvetenveien
Foto: Stig

1103 Alnabru (1902-71)

https://pix.njk.no/112//s112574-08249.jpg
 1904
Alnarbu st 1904
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112576-1103-3009-alnabru.jpg
 1905
ca 1905
Foto: Gammelt postkort, ukjent fotograf

https://pix.njk.no/112//s112577-1103-3185-Hovedbanen-Alnabru-1971_1000.jpg
 1971
Alnabru 1971
Foto: Erik W Johansson

https://pix.njk.no/211//s211451-Hovedbanen-Alnabrubyside-1971_2560h-fotoEWJohansson.jpg
 1971
Her ser vi at bygningen direkte stod i veien for de nye sporene.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/112//s112569-1103-3238-1971-02601.jpg
19. juni 1971
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/112//s112578-1103-3237-1971-02600.jpg
19. juni 1971
Foto: Ulf Berntsen

1103,01 Alna

https://pix.njk.no/16//s16930-IMG0005.jpg
1974-1976
Et hurtigtog med El 13 passerer Alnabru.
Foto: Bjørn Næss

https://pix.njk.no/20//s20137-b4862-17-07-03.jpg
17. juli 2003
Ved Alna hp. (NSB-st.nr. 0200A)
Foto: Rolf Thoresen

https://pix.njk.no/116//s116321-f110301-3502-alna.jpg
3. juli 2005
Alna hp, 03.07.2005
Foto: Vegard Aunan

https://pix.njk.no/205//s205300-Oslotur201942of113.jpg
21. feb. 2019
Gammel undergang ved Alnabru.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205301-Oslotur201950of113.jpg
21. feb. 2019
Overgangsbru ved Alna hp.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205302-Oslotur201952of113.jpg
21. feb. 2019
Sporveksel til omformeren ved Alna hp.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205305-Oslotur201960of113.jpg
21. feb. 2019
Utkjørsignal fra Alna hp.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205306-Oslotur201966of113.jpg
21. feb. 2019
Så kom mitt tog tilbake til Oslo S.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1103,1 Aker

https://pix.njk.no/205//s205299-Oslotur201941of113.jpg
21. feb. 2019
Et 72-sett forbi Aker signalet.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1103,11 Nyland

https://pix.njk.no/212//s212949-Nyland-21c376fraGrong-1971-08-25_2560-fotoEWJohansson.jpg
25. aug. 1971
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/116//s116327-f110311-3503-nyland.jpg
6. juli 2005
Nyland hp, 06.07.2005
Foto: Vegard Aunan

https://pix.njk.no/205//s205287-Oslotur201920of113.jpg
21. feb. 2019
BM 72-26 på Nyland hp.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205288-Oslotur201921of113.jpg
21. feb. 2019
BM 72-26 på Nyland hp.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205289-Oslotur201923of113.jpg
21. feb. 2019
BM 72-26 ruller ut fra Nyland hp.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205290-Oslotur201924of113.jpg
21. feb. 2019
Nyland Hp.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205291-Oslotur201926of113.jpg
21. feb. 2019
Undergang ved Nyland Hp.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/205//s205292-Oslotur201928of113.jpg
21. feb. 2019
Undergang ved Nyland hp.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212724-oslotur2020-37.jpg
18. feb. 2020
Halveis NSB og halveis VY.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1104 Grorud

https://pix.njk.no/113//s113346-f1104-3035-boen.jpg
 1905
ca 1905
Foto: Gammelt postkort, ukjent fotograf

https://pix.njk.no/173//s173744-Grorud_ulykke_1940_2.jpg
 1940
Foto: Åge Lybekbråtens samling

https://pix.njk.no/112//s112843-04537.jpg
 1973
Grorud 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113177-shj-grorud.jpg
2. okt. 1977
Grorud 2.10.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/113//s113344-f1104-1153-hpl_020515_grorud.jpg
15. mai 2002
Grorud, 15.05.2002
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/204//s204054-2012_0329BB.jpg
29. mar. 2012
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204055-2012_0329BC.jpg
29. mar. 2012
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/207//s207724-031_CFS9299.jpg
9. juni 2019
Tog 1306 fremme på Grorud stasjon etter endt tur.
Foto: CF Salicath

1104,01 Haugenstua

https://pix.njk.no/114//s114421-f110401-1079-Haugenstua.jpg
11. aug. 2002
Haugenstua hp
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/116//s116387-f110401-3564-DSC01178.jpg
19. okt. 2006
Haugenstua vokterbolig
Foto: Oddvar Solum

https://pix.njk.no/204//s204048-DSCF6004.jpg
7. apr. 2013
Foto: J. H. Haugen

1105 Høybråten

https://pix.njk.no/112//s112571-1105-889-02884p.jpg
11. juli 1972
11.7.1972
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112570-1105-3270-1974-04340.jpg
5. jan. 1974
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/112//s112572-shj-hoibraten1.jpg
2. okt. 1977
Høybråten 2.10.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/112//s112573-shj-hoibraten2.jpg
2. okt. 1977
Høybråten 2.10.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/12//s12316-hoybraten.jpg
1. sep. 2004
Offisielt jubeleumstog for jernbanen 150 år
Foto: Amund Garthus

https://pix.njk.no/204//s204041-S0811395hoeybra778ten.jpg
5. feb. 2017
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204042-S0841403.jpg
5. feb. 2017
Foto: J. H. Haugen

1106 Lørenskog

https://pix.njk.no/19//s19317-NSBE-5-2043_02.jpg
  
5.2043 i gt, modernisert
Foto: NSB Elektroavd.

https://pix.njk.no/138//s138359-_ALS2583.jpg
  
Foto: Atle Samuelsen

https://pix.njk.no/116//s116863-f1106-4057-1964-21LOR.jpg
8. mar. 1964
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/114//s114277-f1106-895-04475p.jpg
16. juli 1973
16.7.73
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114274-f1106-892-04756p.jpg
24. nov. 1973
24.11.1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114275-f1106-893-04757p.jpg
24. nov. 1973
24.11.73
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114276-f1106-894-04759p.jpg
24. nov. 1973
24.11.73
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113516-f1106-200-21949.jpg
 1975
Gammel NHJ-sporveksel på Lørenskog st ca 1975
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113221-shj-loerskog.jpg
27. juni 1976
Lørenskog 27.6.1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/113//s113561-f1106-257-lorenskog10032001.jpg
10. mar. 2001
Lørenskog st. 10.03.2001
Foto: Amund Garthus

https://pix.njk.no/113//s113941-f1106-646-Loerenskog-02sd.jpg
18. juli 2001
Lørenskog 18. juli 2001.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/114//s114446-f1106-1112-hpl_030805_174134__lorensko.jpg
5. aug. 2003
Lørenskog, 5. august 2003
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/115//s115180-f1106-2001-P9193162.jpg
19. sep. 2004
19. september 2004
Foto: Martin Bondkall

https://pix.njk.no/23//s23073-69073.jpg
17. mai 2005
Foto: Amund Garthus

1106,01 Hanaborg

https://pix.njk.no/114//s114312-f110601-943-Haneborg.jpg
 aug. 2002
Hanaborg holdeplass
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/133//s133775-V-quiz17d.jpg
12. juni 2011
Foto: Vidar Ek

https://pix.njk.no/133//s133776-V-quiz17e.jpg
12. juni 2011
Foto: Vidar Ek

1107 Fjellhamar

https://pix.njk.no/115//s115748-f1107-2878-fjellhamar.jpg
 1950
ca 1950
Foto: K. Harstad

https://pix.njk.no/112//s112876-05325.jpg
 1974
Fjellhamar 1974
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113166-shj-fjellhamar.jpg
27. juni 1976
Fjellhamar 27.6.1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/115//s115257-f1107-2091-181002-Fjmamar-provisorier.jpg
18. okt. 2002
Provisoriske plattformer under ombyggingsperioden. 18.10.2002.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/114//s114796-f1107-1530-fjellhamar_230803_mpk.jpg
23. aug. 2003
Midlertidig holdeplass 23.8.2003
Foto: Morten Pelle Korsmo

https://pix.njk.no/114//s114575-f1107-1265-fjellhamar1.jpg
17. sep. 2003
Fjellhamar hp. 17.09.2003
Foto: Amund Garthus

https://pix.njk.no/114//s114576-f1107-1266-fjellhamar2.jpg
17. sep. 2003
Fjellhamar hp. 17.09.2003
Foto: Amund Garthus

https://pix.njk.no/114//s114577-f1107-1267-fjellhamar3.jpg
17. sep. 2003
Fjellhamar hp. 17.09.2003
Foto: Amund Garthus

https://pix.njk.no/114//s114797-f1107-1531-fjellhamar_261003_mpk.jpg
26. okt. 2003
Ny plattform 26.10.2003
Foto: Morten Pelle Korsmo

https://pix.njk.no/223//s223053-20160216_193259.jpg
16. feb. 2016
Foto: Roar

https://pix.njk.no/223//s223054-20160216_193504.jpg
16. feb. 2016
Foto: Roar

https://pix.njk.no/223//s223055-20160216_194645.jpg
16. feb. 2016
Foto: Roar

1108 Strømmen

https://pix.njk.no/152//s152393-jmf-14402800x484.jpg
 1888
En av historiens merkligste jernbaneulykker, skjedde på Strømmen!

https://pix.njk.no/152//s152390-jmf012812800x429.jpg
 1901
Strømmens første stasjon.

https://pix.njk.no/152//s152391-KopiavStrstasj4Mb.1901.11.17jmf-00665800x535.jpg
 1901
Strømmens første stasjon.

https://pix.njk.no/152//s152394-SporplanStrmmenst1904800x397.jpg
 1904
Sporplanen for "nye" Strømmen st.

https://pix.njk.no/152//s152386-2005_5_8_11_59_59_ed10CD93.jpg
ca  1925
Personalet på Strømmen st. Ca. 1925
Foto: Ukjent

https://pix.njk.no/152//s152395-File0403800x471.jpg
 1926
Strømmen st. med vannstender til damplokene!
Foto: Carl Normann

https://pix.njk.no/122//s122292-PumpehusetStroemmen1957.jpg
 1957
Foto: Bjørn G. Kværne

https://pix.njk.no/112//s112826-04477.jpg
 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113273-shj-strommen.jpg
27. juni 1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/20//s20846-160897-69-mote-661-Strommen.jpg
16. aug. 1997
To lokaltog møtes.
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/113//s113347-f1108-1824-160897-Strommen-st.jpg
16. aug. 1997
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/222//s222389-DSC_0498.jpg
18. sep. 2010
Foto: Stig

https://pix.njk.no/229//s229071-DSC_5304.jpg
26. aug. 2021
Foto: Edvard Vefferstad

1108,001 Strømmens Verksted
1108,01 Sagdalen

https://pix.njk.no/114//s114612-f110801-1307-Sagdalen24072001.jpg
24. juli 2001
Sagdalen hp. 24.07.2001
Foto: Amund Garthus

1109 Lillestrøm st

https://pix.njk.no/10//s10331-00000466.jpg
ca  1905

https://pix.njk.no/113//s113803-f1109-360-lilstr.jpg
ca  1905
Foto: ?

https://pix.njk.no/115//s115742-f1109-2872-lillestrom2.jpg
ca  1905
Foto:

https://pix.njk.no/0//s680-quiz3-losning.jpg
ca  1910

https://pix.njk.no/2//s2313-08185.jpg
ca  1935

https://pix.njk.no/19//s19311-NSBE-5-2037_02.jpg
 1937?
5.2037
Foto: NSB Elektroavd.

https://pix.njk.no/112//s112827-04478.jpg
 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113218-shj-lillestroem.jpg
27. juni 1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/112//s112962-13476.jpg
 1981
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/52//s52473-D12300.jpg
1. juni 1985
BS 69.669
Foto: Erland Rasten

https://pix.njk.no/204//s204811-Hovedbanen-Lillestroemhavnegodshus-1991_2560.jpg
 1991
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/118//s118848-200195-Lls-III.jpg
20. jan. 1995
Foto: Roar G. Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117820-f1109-2269-Lillestrom-flomvoll-080695-oestfra.jpg
8. juni 1995
Stasjone og flomvollen
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115380-f1109-2314-Lillestrom-010496-oversikt.jpg
1. apr. 1996
sportomta legges om for fullt.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117818-f1109-1792-051296-Lillestrom-II.jpg
5. des. 1996
Tidlig om morgene
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/92//s92017-DSC_8607.jpg
3. nov. 2008
Innkjør Lillestrøm fra Sagdalen
Foto: Odd Eeg

https://pix.njk.no/135//s135415-DSC_0024B.jpg
17. juli 2011
Ankomstplassen for buss for tog til Lillestrøm sommeren 2011. Foto: Hans-Ole Sveia.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/204//s204029-DSCF5090.jpg
28. feb. 2013
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/212//s212727-oslotur2020-48.jpg
18. feb. 2019
Sola har gått ned.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212725-oslotur2020-38.jpg
18. feb. 2020
Vi har ankommet Lillestrøm.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212726-oslotur2020-45.jpg
18. feb. 2020
BM 75-43 og BM 72 på Lillestrøm stasjon.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/212//s212728-oslotur2020-51.jpg
18. feb. 2020
Dobbel Rc i Stockholmstoget.
Foto: Aksel Syftestad Lister

Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.

OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Lørenbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Oslo-Lillestrøm:

Velg et ekspedisjonssted ved å klikke på navnet i tabellen nedenfor.

Visning av bilder fra hele strekningen:

Kun kvalitetsbilder mht stedet*
Både kvalitetsbilder og ikke-vurderte

Alle bilder

 

NSB nrNJK nrNavn
1001101Oslo S
1101,001Lodalen
2001102Bryn
2011103Alnabru (1902-71) (1902-1971)
1103,01Alna
1103,11Nyland
2021104Grorud
1104,01Haugenstua
2031105Høybråten
2041106Lørenskog
1106,01Hanaborg
2051107Fjellhamar
2061108Strømmen
1108,001Strømmens Verksted på sidespor Strømmen st
1108,01Sagdalen
2071109Lillestrøm st

*) Vurderingen gjøres manuelt av databaseredaksjonen.


NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 470 treff på Stasjonsdatabasen, og 12436439 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1889 treff · Statistikk Siste måned