.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


6300 (Hønefoss)
6300,01 Sørumtoppen

https://pix.njk.no/185//s185430-_DSC0767.jpg
Sørumtoppen 1. aug. 2016
El 16.2211 på Bergenstur
Foto: Frode Skogstad

6300,02 Weksal
6300,03 Ramsrud
6300,04 Halsteinsrud
6301 Nøkleby

https://pix.njk.no/117//s117321-f6301-4571-DSC00020.jpg
Nøkleby 19. juli 2009
Nøkleby omformerstasjon
Foto: (ukjent fotograf)

6301,01 Heggen
6301,02 Østveme
6302 Veme

https://pix.njk.no/150//s150876-051Veme.jpg
Veme ca  1910

https://pix.njk.no/115//s115013-f6302-1773-04044veme.jpg
Veme 31. mai 1973
31.5.1973
Foto: Svein Sando

6302,01 Borglund
6302,02 Fonkalsrud
6302,03 Jonsrud
6302,04 Garhammer
6303 Bårnås

https://pix.njk.no/115//s115800-f6303-2945-2006-15052.jpg
Bårnås 18. juni 2006
Rester av lasterampe
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/115//s115801-f6303-2947-15053.jpg
Bårnås 18. juni 2006
Rester av plattform
Foto: Ulf Berntsen

6303,01 Evjen
6303,02 Skraperud
6303,03 Lofthus
6304 Sokna

https://pix.njk.no/113//s113470-f6304-163-62b.jpg
Sokna   
Godshus og kran
Foto: Jon Oskar Grefsrud

https://pix.njk.no/113//s113471-f6304-164-51b.jpg
Sokna   
Ilgodshus og privet
Foto: Jon Oskar Grefsrud

https://pix.njk.no/113//s113475-f6304-168-50a.jpg
Sokna   
Stasjonsbygningen, Ilgodshuset og litt av priveten
Foto: Jon Oskar Grefsrud

https://pix.njk.no/113//s113476-f6304-169-54a.jpg
Sokna   
Godshuset og litt av stasjonsbygningen
Foto: Jon Oskar Grefsrud

https://pix.njk.no/116//s116160-f6304-3339-1973-04086.jpg
Sokna 3. juni 1973
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/117//s117922-f6304-2234-Sokna-170494.jpg
Sokna 17. apr. 1994
Godstog tukket av innleid sveitsisk lokomotiv passerer 17. april 1994.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117700-f6304-4861-2004-11570.jpg
Sokna 22. aug. 2004
Detalj av godshuset
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/117//s117699-f6304-4860-2004-11573.jpg
Sokna 29. aug. 2004
Godshuset
Foto: Ulf Berntsen

6304,01 Krogsrud
6304,02 Grindbakken
6304,03 Juve
6304,04 Langevassoset
6305 Rallerud

https://pix.njk.no/115//s115957-f6305-3119-1969-01313.jpg
Rallerud 4. aug. 1969
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/0//s12-00165.jpg
Rallerud 27. des. 1969
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114073-f6305-605-00165stdbRallerud.jpg
Rallerud 27. des. 1969
27.12.1969, med "Vøgni", type 87b
Foto: Svein Sando

6305,01 Hansomplass
6305,02 Haversting

https://pix.njk.no/117//s117641-f630502-4799-1977_0715_13w800h.jpg
Haversting 15. juli 1977
Foto: Lars Helge Frivold

https://pix.njk.no/117//s117642-f630502-4800-1977_0715_13-wd2.jpg
Haversting 15. juli 1977
Foto: Lars Helge Frivold

6306 Ørgenvika

https://pix.njk.no/117//s117008-f6306-4204-Oergenvika.jpg
Ørgenvika   
Foto: Gammelt postkort

https://pix.njk.no/117//s117427-f6306-4204-Oergenvika.jpg
Ørgenvika   
Foto: Gammelt postkort

https://pix.njk.no/118//s118068-f6306-2808-orgenvika.jpg
Ørgenvika  1935
ca 1935
Foto: Mittet

https://pix.njk.no/146//s146875-1978-5-21-orgenvika.jpg
Ørgenvika 21. mai 1978
Inn i avvik, for kryssing med 62.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/116//s116213-f6306-3393-1980-06977.jpg
Ørgenvika 1. juni 1980
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/113//s113933-f6306-636-Oergenvika-01sd.jpg
Ørgenvika 3. okt. 1991
Ørgenvika 3. oktober 1991.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/115//s115485-f6306-2483-2005_0422AM.jpg
Ørgenvika 22. apr. 2005
Ørgenvika, 22.04.2005
Foto: Oddvar Voldum

6306,1 Trolldalen

https://pix.njk.no/116//s116712-f63061-3900-Trolldalen-030807.jpg
Trolldalen 3. aug. 2007
Østre ende av kryssinggsporet. Hovedsporet går i tunnelen, avvikesporet til venstre, rundt.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/116//s116713-f63061-3901-Trolldalen2-030807.jpg
Trolldalen 3. aug. 2007
Østre ende av kryssinggsporet. Hovedsporet går i tunnelen, avvikesporet til venstre, rundt.
Foto: Roar Nilsson

6306,11 Sønsteby
6306,12 Trommald
6307 Gulsvik

https://pix.njk.no/114//s114308-f6307-938-BNFile001.jpg
Gulsvik   
Gulsvik stasjon
Foto: Bjørn Næss

https://pix.njk.no/115//s115752-f6307-2883-gulsvik-stasjon-1-web700.jpg
Gulsvik  1909
Gulsvik, trolig etter 1909 og før 1916.
Foto: Truls Slevigen

https://pix.njk.no/115//s115753-f6307-2884-gulsvik-stasjon-2-web700.jpg
Gulsvik  1909
Gulsvik, trolig etter 1909 og før 1916.
Foto: Truls Slevigen

https://pix.njk.no/116//s116359-f6307-3535-gulsvikkai.jpg
Gulsvik  1909
antg. 1909
Foto: Gammelt postkort, ukjent fotograf

https://pix.njk.no/115//s115955-f6307-3117-1969-01315.jpg
Gulsvik 4. aug. 1969
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/113//s113508-f6307-192-21590.jpg
Gulsvik  1972
Gulsvik 1972
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/116//s116711-f6307-3899-Gulsvik-030707.jpg
Gulsvik 3. aug. 2007
NJKs museumslok El 11.2107 i spor 2.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/120//s120215-2010.07.10Nikon002-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120216-2010.07.10Nikon003-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120217-2010.07.10Nikon019-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120218-2010.07.10Nikon009-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120219-2010.07.10Nikon004-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120220-2010.07.10Nikon006-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120221-2010.07.10Nikon011-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120222-2010.07.10Nikon015-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120223-2010.07.10Nikon007-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120224-2010.07.10Nikon016.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120225-2010.07.10Nikon018-Kopi.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

https://pix.njk.no/120//s120226-2010.07.10Nikon024.jpg
Gulsvik 9. juli 2010
Foto: Magne Arentsen

Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.

OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Lørenbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Hønefoss-Gulsvik:

Vis samtlige bilder på banen

NSB nrNJK nrNavn
6300(Hønefoss)
23006301Nøkleby
23016302Veme
23026303Bårnås
2303/16816304Sokna
2304/16826305Rallerud
23056306Ørgenvika
6306,1Trolldalen
23066307Gulsvik

NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 896 treff på Stasjonsdatabasen, og 11032303 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1767 treff · Statistikk Siste måned