.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


6101 Bergen (gamle)

https://pix.njk.no/33//s33636-Bergen_jernbanest._kort_1.2_EFG_samling.jpgInnvendig i toghallen
foto: Utgiver: K. Knudsen & Co A.S. Bergen
Bergen (gamle)

https://pix.njk.no/88//s88356-scan0083-I--Robert_01.jpgType I nr 7, Robert
Bergen (gamle)
HGB: I nr. 1 Robert

https://pix.njk.no/88//s88152-skann0040-21e176_01.jpg21e 176
 1904?
foto: NSB Maskinavdelingen
Bergen (gamle)
XXI nr. 176

https://pix.njk.no/148//s148054-Bergensbanen-Bergengamle-1970_600.jpg 1970
foto: Erik W. Johansson
Bergen (gamle)

6102 Solheimsviken
6102,1 Solheim sporveksel

https://pix.njk.no/210//s210726-20190929-DSC01188.jpgSå har jeg flyttet meg hundre meter mot nord, og vi ser nordover. Jeg står her under et ganske bred brooverføing over linjen. Dette broanlegget ble bygget for å gi bedre tilgang til alle bilforretningene rundt her. Sporet her er kombinert med sykkelvei. Det var porter og gjerder som kunne lukkes for sykkeltrafikken når kipptoget kom. I enden av sporet på bildet, der kurven begynner, lå Solheim veksel, avgreningen til det gamle sporet inn til Bergen.
29. sep. 2019
foto: Dag Christian Halvorsen
Solheim sporveksel

https://pix.njk.no/210//s210727-20190929-DSC01189.jpgDette bildet er tatt i enden av det foregående. Nye forretningsbygg er kommet til. Forbindelsen herfra og inn til gamle Bergen stasjon ble lagt ned i 1913, men et par hundre meter av sporet ble her brukt som sidespor. Omtrent hvor nybygget står var det inntil 1990-tallet et gasstankanlegg som ble betjent av NSB Gods med gasstankvogner.
29. sep. 2019
foto: Dag Christian Halvorsen
Solheim sporveksel

https://pix.njk.no/210//s210728-20190929-DSC01193.jpgSamme sted som over, bare tatt motsatt vei, det vil si mot sør. Sporene her er nå revet.
29. sep. 2019
foto: Dag Christian Halvorsen
Solheim sporveksel

https://pix.njk.no/210//s210729-20190929-DSC01192.jpgOg endelig - planovergangen ved Kanalveien. Bommene står ennå, men har fått på ugyldighetsskilting. Det gamle Solheim sidespor gikk opp mellom de to bygningene midt i bildet. Traseen til Bergen nye stasjon og Kronstad fortsetter inn i høyre billedkant. Her vil også den kommende bybanen følge jernbanesporene inn mot Kronstad.
29. sep. 2019
foto: Dag Christian Halvorsen
Solheim sporveksel

https://pix.njk.no/210//s210760-bSolhSp031019.jpgSykkelstien til høyre i det første bildet krysser linja litt lengre nord.
3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Solheim sporveksel

https://pix.njk.no/210//s210761-cSolhSp031019.jpgEt tog er i kjømda, og portene lukkes
3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Solheim sporveksel

https://pix.njk.no/210//s210762-dSolhSp031019.jpgRundt klokka 11 kommer skiftetraktoren for siste gang på vei til Minde
3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Solheim sporveksel
RailCombi: Skd 224B nr. 217

https://pix.njk.no/210//s210763-eSolhSp031019.jpgEtterhvert blir det ikke bruk for denne sykkelovergangen
3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Solheim sporveksel

https://pix.njk.no/210//s210768-jSolhSp031019.jpgSiste kipptog fra Minde
3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Solheim sporveksel
RailCombi: Skd 224B nr. 217

https://pix.njk.no/210//s210769-kSolhSp031019.jpgSiste bilvogn fra Minde
3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Solheim sporveksel

https://pix.njk.no/218//s218091-DSC02151.jpgDette bildet er tatt omtrent fra samme sted, men vi ser nordover. Vossebanen gikk her, men nå anlegges gang- og sykkelsti. Anlegget av Bybanen virker voldsomt, men mye av arbeidet er omlegging av alle typer rør. Blant annet blir fjernvarmen lagt om i hele dette området. Årsaken er at den opphavlige traseen til fjernvarmen nå blir trase for Bybanen. Det visste de ikke da de bygget fjernvarmen på 90-tallet.
30. aug. 2020
foto: Dag Christian Halvorsen
Solheim sporveksel

6102,101 (Solheim sporveksel)
6103 Minde

https://pix.njk.no/182//s182212-3Cargolink-Tog-skift-Minde-120510x.jpgI 2010 ble så sporet til Minde åpnet igjen, og bilvognene tok veien dit, noe de også gjør i dag. Så lenge CL kun kjørte biler et par ganger i uken, kunne det bli ganske mange bilvogner på terminalen.
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/221//s221002-Minde.jpg 1960
foto: Widerøe/ Fotomuseum Bergen
Minde
(Minde)

https://pix.njk.no/143//s143599-Kristianborg1960.jpgKristianborg med lokaltog
senest  1962
foto: Widerøe/ Fotomuseum Bergen
Minde
(Kristianborg)

https://pix.njk.no/116//s116864-f6103-4058-1964-41MIN.jpg14. des. 1964
foto: Ulf Berntsen
Minde

https://pix.njk.no/197//s197146-Minde1965.jpgTo-vogns lokaltog like før nedlegging av trafikken til Nesttun
senest  jan. 1965
foto: Svekon Film
Minde

https://pix.njk.no/115//s115863-f6103-3016-1969-01048.jpg9. feb. 1969
foto: Ulf Berntsen
Minde

https://pix.njk.no/113//s113505-f6103-189-21505.jpg 1971
foto: Svein Sando
Minde

https://pix.njk.no/114//s114152-f6103-694-02213stdbMinde.jpg26. sep. 1971
foto: Svein Sando
Minde

https://pix.njk.no/194//s194537-02213-710926.jpg26. sep. 1971
foto: Svein Sando
Minde

https://pix.njk.no/194//s194538-21505-710926.jpg26. sep. 1971
foto: Svein Sando
Minde

https://pix.njk.no/113//s113027-23901.jpg 1981
foto: Svein Sando
Minde

https://pix.njk.no/147//s147784-IMG_0001.jpgI juni 1993 var det vognlast så langt øye rakk, og det var også sidespor inn til det såkalte varehotellet. Containerne som sees litt til venste i bildet ble gjerne kjørt inn på dette sporet for lossing.
18. juli 1993
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/147//s147788-IMG_0002.jpgI NSB-tiden var terminalen betjent på dagtid, og kontoret lå i et simpelt blikkskur helt i enden. Det er revet nå. Ellers var den låst med porter og avstengt med gjerder, ikke et sted man gikk og tok bilder i tide og utide med andre ord. Men en dag så stod det åpent, og da var NSBs tallrike His-vogner blitt såpass sjeldne at jeg tok et bilde av en. Det er jeg glad for i dag
21. juli 1993
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/147//s147790-IMG_0002.jpgI NSB-tiden var terminalen betjent på dagtid, og kontoret lå i et simpelt blikkskur helt i enden. Det er revet nå. Ellers var den låst med porter og avstengt med gjerder, ikke et sted man gikk og tok bilder i tide og utide med andre ord. Men en dag så stod det åpent, og da var NSBs tallrike His-vogner blitt såpass sjeldne at jeg tok et bilde av en. Det er jeg glad for i dag
21. juli 1993
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/112//s112009-001.jpgFørste overraskelse var egentlig ikke at jernbanetrafikken var tilbake på Minde, men at de også hadde dradd loket ut hit. 241.008 "Galore"
12. mai 2010
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde
Hector: BR 241 nr. 241.008 Galore

https://pix.njk.no/112//s112010-002.jpgHer sees terminal mot syd. I togenes fravær er det blitt bygget en svær bro over sporet i innkjør. Broen leder opp til taket på en bilforretning. Hele dette området er spekket med bilforretninger, så det er ikke helt feil at Cargolink losser her
12. mai 2010
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/112//s112011-005.jpgTerminalen sett mot nordvest. Siden sist biltogene var her - den gang med Obas - har terminalen fått flere brukere, også jernbanens konkurrenter. Her smyger traktor 702 seg mellom ekspress- og flybusser til Tide Reiser.
12. mai 2010
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/112//s112012-006.jpgNeste stopp Fjøsanger? Nei, et ellok uten kjøretråd over ser alltid litt bortkomment ut. I NSBs stohetstid på terminalen som ble åpnet i 1980 var det Di 2 som regjerte. Siste gang det ble sett ellok i dette strøket var nok i 1964 da El 11 gikk i fast trafikk forbi her med gods- og fjerntog.
12. mai 2010
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde
Hector: BR 241 nr. 241.008 Galore

https://pix.njk.no/134//s134361-Z71medbilvognerpaaMindemyrterminalBergen.29.6.11.jpgZ 71 på Minde med bilvogner
29. juni 2011
foto: Lars Helge H. Vikan
Minde

https://pix.njk.no/134//s134362-Z71medbilvognerpaaMindemyrterminalBergen.29.6.111.jpgZ 71 på Minde terminal. Dumme containere....
29. juni 2011
foto: Lars Helge H. Vikan
Minde

https://pix.njk.no/147//s147786-003.jpg19 år senere er trærne blitt litt høyere og vognlaste er enten i containere eller på lastebiler. Terminalen har mistet spor og fungerer for det meste som biloppstillingsplass. Sidesporet inn til varehotellet er revet, og varehotellet huser i dag en trelasthandler og ulike kontorer for bedrifter innen salg, service og håndverk. Gamle Minde stasjon lå for øvrig der de to høye gasstankene sees litt til venstre i bildet.
27. juni 2012
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/147//s147787-003.jpg19 år senere er trærne blitt litt høyere og vognlaste er enten i containere eller på lastebiler. Terminalen har mistet spor og fungerer for det meste som biloppstillingsplass. Sidesporet inn til varehotellet er revet, og varehotellet huser i dag en trelasthandler og ulike kontorer for bedrifter innen salg, service og håndverk. Gamle Minde stasjon lå for øvrig der de to høye gasstankene sees litt til venstre i bildet.
27. juni 2012
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/147//s147789-004.jpgDet står noen vogner og slenger på terminalen fremdeles. Det er modifiserte Kbs-vogner. De ble tidligere koblet inn mellom bilvognene slik at bilene kunne losses via en siderampe. Vognen til venstre er en OBAS / CargoLink har kommet drassende med. Den er ganske eksotisk, og hvis en vognskriver et eller annet sted skulle savne den, så er påskriften: RIV DSB Europ Kbs 01 86 333 0 232-0. Den er også merket "Skånetog 4" - en kortlivet svensk operatør. Vognen er bygget hos Scandia i Randers i 1984.
27. juni 2012
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/171//s171802-Minde.jpg16. nov. 2014
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/210//s210722-20190929-DSC01179.jpgTerminalen sett fra sør. Sporene er er egentlig de gamle togsporene inn til Minde stasjon (som lå rett bak fotografens rygg). Sporene er nå revet.
29. sep. 2019
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/210//s210723-20190929-DSC01180.jpgTerminalen sett fra sør. Bildet er tatt fra rampen hvor bilene ble kjørt i land. Om få år vil Bybanen gå her, og i tillegg vil det gamle Fjøsangervassdraget åpnes opp igjen og danne vannspeil i området.
29. sep. 2019
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/210//s210724-20190929-DSC01185.jpgTerminalen sett fra nord. Sporene her går inn til selve billosserampen. Selve terminalområdet vil etterhvert få blokkbebyggelse med boliger og arbeidsplasser. Det er egentlig et ganske shabby strøk som nå byutvikles. Herfra og til Torgallmenningen er det ca tre kilometer i luftlinje, så vi snakker om et ganske sentrumsnært område.
29. sep. 2019
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/210//s210725-20190929-DSC01186.jpgTerminalen sett fra nord. Her er det gamle togsporet inn mot Minde stasjon. Til høyre er en ganske nyanlagt sykkelvei.
29. sep. 2019
foto: Dag Christian Halvorsen
Minde

https://pix.njk.no/210//s210759-aMinde031019.jpgVi ser sørover. Bilvognene som kom opp tidlig på morgenen er snart ferdig losset.
3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Minde

https://pix.njk.no/210//s210764-fMinde031019.jpgInn på tomta
3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Minde

https://pix.njk.no/210//s210765-gMinde031019.jpg3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Minde

https://pix.njk.no/210//s210766-hMinde031019.jpgOver og under: Returtoget settes sammen
3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Minde
RailCombi: Skd 224B nr. 217

https://pix.njk.no/210//s210767-iMinde031019.jpg3. okt. 2019
foto: Kjell Hegna
Minde
RailCombi: Skd 224B nr. 217

6103,01 Kristianborg

https://pix.njk.no/159//s159402-Kristianborg.jpgfoto: Svekon film
Kristianborg

https://pix.njk.no/231//s231897-Kristianborg.jpgKristianborg holdeplass flyfoto
 1962?
foto: Widerøe / UiB
Kristianborg

6104 Fjøsanger

https://pix.njk.no/115//s115747-f6104-2877-fjosanger.jpg 1904
foto:
Fjøsanger

https://pix.njk.no/218//s218282-15156-18237.jpgca  1952
foto: Meulman?
Fjøsanger
NSB Brg.: Cmbo type 3a nr. 18237

https://pix.njk.no/174//s174046-Fjoesanger1965.jpg jan. 1965
foto: Fotomuseum Bergen
Fjøsanger
(Fjøsanger)

https://pix.njk.no/3//s3673-Q-1083.jpg28. des. 1968
foto: Ulf Berntsen
Fjøsanger

https://pix.njk.no/115//s115868-f6104-3021-1969-01083.jpg2. apr. 1969
foto: Ulf Berntsen
Fjøsanger

https://pix.njk.no/113//s113005-21506.jpg 1971
foto: Svein Sando
Fjøsanger

https://pix.njk.no/113//s113006-21506.jpg 1971
Fjøsanger

https://pix.njk.no/112//s112433-02214-710926.jpg26. sep. 1971
foto: Svein Sando
Fjøsanger

https://pix.njk.no/45//s45754-1973-04052.jpgFotostopp på Fjøsanger. Her hadde vi linjen for oss selv.
2. juni 1973
Fjøsanger

https://pix.njk.no/173//s173981-Fjoesanger2.jpg aug. 1975
foto: Gunnar Farestveit
Fjøsanger
(Fjøsanger)

https://pix.njk.no/113//s113028-23909.jpg 1981
foto: Svein Sando
Fjøsanger

https://pix.njk.no/113//s113029-23910.jpg 1981
foto: Svein Sando
Fjøsanger

6104,01 Olderhaug

https://pix.njk.no/139//s139508-DSC07744.jpgca 7. nov. 2011
foto: Henrik Hoel
Olderhaug

https://pix.njk.no/139//s139509-DSC07746.jpgca 7. nov. 2011
foto: Henrik Hoel
Olderhaug

https://pix.njk.no/139//s139510-DSC07748.jpgca 7. nov. 2011
foto: Henrik Hoel
Olderhaug

6104,02 Paradis

https://pix.njk.no/115//s115864-f610402-3017-1969-01047.jpg9. feb. 1969
foto: Ulf Berntsen
Paradis

https://pix.njk.no/45//s45755-1973-04055.jpgEn tilsvarende stopp på Paradis tidligere holdeplass.
2. juni 1973
Paradis

https://pix.njk.no/116//s116158-f610402-3336-1973-04055.jpg2. juni 1973
foto: Ulf Berntsen
Paradis

https://pix.njk.no/117//s117317-f610402-4567-SV400425.jpg8. mai 2008
foto: Gunnar Farestveit
Paradis

https://pix.njk.no/139//s139240-DSC05409.jpg15. juli 2011
foto: Henrik Hoel
Paradis, i nærheten av

https://pix.njk.no/139//s139241-DSC05418.jpg15. juli 2011
foto: Henrik Hoel
Paradis, i nærheten av

https://pix.njk.no/189//s189785-20170310-IMG_0557.jpgNSB tog nr 716 fra Stavanger mot Oslo med 73 107 fremst passerer Paradis holdeplass utenfor Stavanger. Dette er siste tur før oppgradering.
10. mar. 2017
foto: Ståle Ualand
Paradis
NSB AS: type 73 nr. 73-07

https://pix.njk.no/217//s217631-kvinesdalsommer20-46.jpgLok og motorvogner på Kvalaberg.
11. juli 2020
foto: Aksel Syftestad Lister
Paradis, i nærheten av
Go-Ahead: BM 73 nr. 73.016

6105 Hop

https://pix.njk.no/243//s243789-2023Hop4juni.jpg4. juni 2023
foto: Kjell Hegna
Hop

https://pix.njk.no/115//s115866-f6105-3019-1969-01084.jpg2. apr. 1969
foto: Ulf Berntsen
Hop

https://pix.njk.no/115//s115912-f6105-3070-1969-01532.jpg22. sep. 1969
foto: Ulf Berntsen
Hop

https://pix.njk.no/45//s45756-1973-04057.jpgVi hadde også en stopp på Hop.
2. juni 1973
Hop

https://pix.njk.no/45//s45757-1973-04058.jpgBroen over sporene på Hop var godt egnet som kamerastativ......
2. juni 1973
Hop

https://pix.njk.no/116//s116157-f6105-3335-1973-04057.jpg2. juni 1973
foto: Ulf Berntsen
Hop

https://pix.njk.no/171//s171811-04098hop-730602.jpg2. juni 1973
foto: Svein Sando
Hop

https://pix.njk.no/171//s171812-04099hop-730602.jpg2. juni 1973
foto: Svein Sando
Hop

https://pix.njk.no/171//s171813-04098hop-730602.jpg2. juni 1973
foto: Svein Sando
Hop

https://pix.njk.no/116//s116031-f6105-3198-2003-11436.jpg25. apr. 2003
foto: Ulf Berntsen
Hop

https://pix.njk.no/158//s158105-IMG_1885_900.jpgNærmeste stasjon til Troldhaugen var Hop. Stasjonsbygningen som stod her i Griegs tid, befinner seg nå på Ål - denne er fra 1913.
19. mai 2013
foto: Erik W. Johansson
Hop

https://pix.njk.no/171//s171801-Hop.jpg16. nov. 2014
foto: Dag Christian Halvorsen
Hop

6105,01 Kloppedal

https://pix.njk.no/2//s2668-Q-1085y.jpgKloppedal

https://pix.njk.no/115//s115867-f610501-3020-1969-01085.jpg2. apr. 1969
foto: Ulf Berntsen
Kloppedal

https://pix.njk.no/157//s157925-IMG_1907_900.jpg19. mai 2013
foto: Erik W. Johansson
Kloppedal

6106 Nesttun

https://pix.njk.no/112//s112122-02265.jpg 1902
Nestun

https://pix.njk.no/114//s114540-f6106-1220-n00557-NesttunSt.jpg18. apr. 1904
foto: ?
Nestun

https://pix.njk.no/115//s115739-f6106-2869-nesttun.jpg 1910
foto:
Nestun

https://pix.njk.no/173//s173351-HansLU.jpgStasjonsmester Hans H. Kirksæther
ca  1910
Nestun

https://pix.njk.no/218//s218280-15159-18237.jpgca  1952
Nestun
NSB Brg.: Cmbo type 3a nr. 18237

https://pix.njk.no/180//s180244-Nesttun1960.jpg 1960
foto: Fotomuseum Bergen/ Widerøe
Nestun

https://pix.njk.no/198//s198322-Nesttun.jpg 1960
foto: Widerøe/ Fotomuseum Bergen
Nestun
(Nesttun)

https://pix.njk.no/2//s2789-Q-1533.jpg22. sep. 1969
foto: Ulf Berntsen
Nestun

https://pix.njk.no/115//s115911-f6106-3069-1969-01533.jpg22. sep. 1969
foto: Ulf Berntsen
Nestun

https://pix.njk.no/180//s180213-IMG_0007.jpg 1973
foto: Erik Borgersen
Nestun

https://pix.njk.no/45//s45758-1973-04059.jpgPå Nesttun måtte vi naturligvis også ha en stopp. Eneste norske jernbanestasjon som i sin historie har hatt tre sporvidder, dog ikke samtidig.
2. juni 1973
Nestun

https://pix.njk.no/45//s45765-1973-04063.jpgTradisjon på NJK-arrangementer: Et "familiebilde" på et passende sted underveis. Her på Nesttun.
2. juni 1973
Nestun

https://pix.njk.no/173//s173269-IMG_0012.jpgDeltagerne samlet for familiebilde.
2. juni 1973
foto: Erik Borgersen
Nestun

https://pix.njk.no/133//s133366-004.jpg Her ser vi tunnelinnslaget rett under gamle Nesttun stasjon. Buebroen øverst i bildet viser stedet der jernbanen gikk over Fanaveien. Et svært skall er tatt av området der Nesttun stasjon en gang lå.
22. mai 2011
foto: Carl Fr Thorsager
Nestun

https://pix.njk.no/134//s134247-IMG_5021.jpgDet ble en tur opp til gamle Nesttun stasjon. Gammel jernbanebru, regner med det var her Vossebanen gikk i sin tid.
28. juni 2011
foto: Lars Helge H. Vikan
Nestun, i nærheten av

https://pix.njk.no/134//s134248-IMG_5023.jpgGamle Nesttun st. Osbanen endte til venstre i bildet.
28. juni 2011
foto: Lars Helge H. Vikan
Nestun

https://pix.njk.no/158//s158108-IMG_1782_900.jpgDet mest synlige bevis på at Nesttun har vært betjent av jernbanen, må være broen over elven.
18. mai 2013
foto: Erik W. Johansson
Nestun

6106,001 (Nesttun)
6106,01 Midttun

https://pix.njk.no/131//s131323-IMG_5654-r.jpgPÅ Midttun er det kommet flere betong elementer for å hidre ferdsel ut i sporet.
foto: Morten Erik Larsen
Midttun

https://pix.njk.no/131//s131324-IMG_5662-r.jpgKlaring er det også.
foto: Morten Erik Larsen
Midttun

https://pix.njk.no/131//s131325-IMG_5496-r.jpgDenne stikkrennen er en klassiker. Går alltid tett ,og her har vannet rennet over. Egil Hop sjekker ut.
foto: Morten Erik Larsen
Midttun

https://pix.njk.no/131//s131326-IMG_5515-r.jpgSom vi ser har vannet gravet ut, også i ballasten.
foto: Morten Erik Larsen
Midttun

https://pix.njk.no/131//s131327-IMG_5667-r.jpgIdag var det så lite vann, at vi klarte å finne risten. Her er det Åsmund, som spar vekk overskudds masse.
foto: Morten Erik Larsen
Midttun

https://pix.njk.no/134//s134926-middel.jpgMed 5 boggivogner og 1 Finkevogn, er det ikke mye plass igjen til å gå rundt på, på Midttun. Det er akkurat nok middel.
foto: Morten Erik Larsen
Midttun
nr. 255

https://pix.njk.no/214//s214377-IMG_20200316_0109.jpgUrskog-Hølandsbanen på tur med eget matriell på Gamle Vossenbanen
foto: Morten Erik Larsen
Midttun
Eo type 4 nr. 21255 Alf

https://pix.njk.no/42//s42138-1970-01765.jpgMidttun
25. mar. 1970
Midttun

https://pix.njk.no/115//s115890-f610601-3048-1970-01765.jpg25. mar. 1970
foto: Ulf Berntsen
Midttun

https://pix.njk.no/45//s45762-1973-04062.jpgPå Midttun gikk lokomotivet "rundt" vognslerka. Akkurat som i våre dager, bare motsatt.....
2. juni 1973
Midttun

https://pix.njk.no/31//s31441-102_1541.jpg"Stasjonen" lastet opp på Robelen, og klar for transport
31. des. 2005
Midttun
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/62//s62376-midtun_01.jpgStille på Midttun, det hele ender rett der framme.
22. juli 2007
foto: Trygve Kåsa
Midttun

https://pix.njk.no/62//s62377-midtun_02.jpgToget fra Garnes har nettopp ankommet Midttun, og om litt yrer her av fornøyde reisende.
22. juli 2007
foto: Trygve Kåsa
Midttun

https://pix.njk.no/62//s62378-midtun_03.jpgLok nr 255 har forførerisk sjarm, og publikum strømmer til. Det visler, det smeller, det klikker og det klakker - og sannelig om det ikke repeterer seg i ordnede former.. Melodiøst rett og slett! Noen med gehør- og rytmesans må vel klare å notesette slikt.?
22. juli 2007
foto: Trygve Kåsa
Midttun

https://pix.njk.no/62//s62379-midtun_04.jpgLoket har gått rundt, og ruller fram mot ny kobling. Den gode vekselhjelper til venstre, og den myndige overbetrakteren til høyre.
22. juli 2007
foto: Trygve Kåsa
Midttun

https://pix.njk.no/62//s62380-midtun_05.jpgSå, lok 255 er igjen koblet og klar for returen til Garnes. De glade reisende bare m å fram og ta en ny kikk. Snart skal Midttun igjen ånde fred og skinnestrenger.
22. juli 2007
foto: Trygve Kåsa
Midttun

https://pix.njk.no/77//s77778-Roger-3.jpgPlanovergang ved Dyngelandssveien. Togleder H.Tesdal ser til at det går fint for seg.
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Midttun, i nærheten av
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/77//s77779-Roger-4.jpgSporveksel 1 på Midttun. Personen som er synlig, er Jbv "strekningsleder" Bergen - Trengereid, Ove Madsen.
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Midttun
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/77//s77780-Roger-5.jpgKm 481.000. The end of the line.
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Midttun
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/77//s77781-Roger-6.jpgSå krysses Hardangerveien i Grimen
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Midttun
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/77//s77782-Roger-7.jpgHøymuren i Hestebakk-kurven.
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Midttun
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/102//s102378-IMG_3969.jpgStemningsbilde fra Gamle Vossebanens endepunkt, Midttun.
19. juli 2009
foto: Lars Kristian Røli
Midttun
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/133//s133493-DSC_1078.jpgLokbetjeningen slapper av i sommersolen.
15. juni 2011
foto: Harald Chr. Hanssen
Midttun

https://pix.njk.no/133//s133494-DSC_1084.jpgToget med 5 boggivogner sto som fin markedsføring med loket rett vei.
15. juni 2011
foto: Harald Chr. Hanssen
Midttun

https://pix.njk.no/135//s135232-DSC_0213.jpgEndestasjon Midttun. Det myldrer…
17. juli 2011
foto: Kjell A Ramstad
Midttun

https://pix.njk.no/147//s147512-IMG_3647.jpgAt det er behov for sprøyting, er vel innlysende.
21. juni 2012
foto: Morten Erik Larsen
Midttun

https://pix.njk.no/147//s147513-IMG_3663.jpgEnd of the line.......
21. juni 2012
foto: Morten Erik Larsen
Midttun
GR: Skd 226 nr. 618

https://pix.njk.no/196//s196462-20171223_112753.jpg"Birk" legger fra seg ferdig brøytet snø på Midttun 23. desember 2017
23. des. 2017
foto: Egil
Midttun

https://pix.njk.no/201//s201628-hovtun_5104o.jpgEn flott førerplass!
2. sep. 2018
foto: Halvard Hovtun
Midttun, i nærheten av

https://pix.njk.no/201//s201835-010_CFS2056.jpgHalvard på 18c 255
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Midttun

https://pix.njk.no/201//s201836-011_CFS2106.jpgKvernsveen kaster et blikk bakover toget under returen mot Garnes
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Midttun

https://pix.njk.no/208//s208339-hovtun_9119p.jpgTo trivelige bussjåfører som jeg gjerne skulle pratet enda mer med, men av forståelige grunner er ikke buss hovedaktiviteten når Jernbaneklubben er på medlemstur!
8. juni 2019
foto: Halvard Hovtun
Midttun

https://pix.njk.no/208//s208340-hovtun_9130p.jpgPå Gamle Vossebanens sørlige endepunkt, Midttun, ble vi uventet møtt at et flaggpyntet 18c 255 - litt av et høydepunkt!
8. juni 2019
foto: Halvard Hovtun
Midttun
GVB(mus): 18c nr. 255

6107 Helldal

https://pix.njk.no/115//s115595-f6107-2624-Helldal.jpgfoto: Martin A. E. Andersen
Helldal

https://pix.njk.no/118//s118026-f6107-2625-Helldal3.jpgfoto: (ukjent fotograf)
Helldal

https://pix.njk.no/45//s45760-1973-04060.jpgMellom Midttun og Helldal. Lokføreren våget ikke kjøre lenger. I 1973 var strekningen nord for Midttun ikke i bruk, selv om den ikke var offisielt nedlagt. Og nå for tiden kan man sommerstid reise med GVB-tog over den samme broen......
2. juni 1973
Helldal

https://pix.njk.no/45//s45761-1973-04061.jpgNærbilde av gangtøy på sporet - og grønske i sporet.
2. juni 1973
Helldal

https://pix.njk.no/198//s198551-IMG_0009.jpg2. juni 1973
foto: Erik Borgersen
Helldal, i nærheten av

https://pix.njk.no/198//s198552-IMG_0010.jpgVossebanen sett videre bortenfor broen.
2. juni 1973
foto: Erik Borgersen
Helldal, i nærheten av

https://pix.njk.no/147//s147511-IMG_3646.jpg"englene" i Helldalen, sprøytes.
21. juni 2012
foto: Morten Erik Larsen
Helldal
GR: Skd 226 nr. 618

6107,01 Grimsåsen

https://pix.njk.no/29//s29072-IMG_0630.jpgMurere i arbeid
Grimåsen

6107,02 Brattland

https://pix.njk.no/102//s102431-Gamlevossebanen010.jpg18c 255 passerer brattlandskurven
16. juni 2009
foto: Stian Jargren
Brattland, i nærheten av
(Brattlandskurven)
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/155//s155661-IMG_0638.jpgSøndagstog på Brattlandsfyllingen, med jubilanten.
5. sep. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Brattland
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/178//s178817-GVB151004-18wFotokjoering.jpg4. okt. 2015
foto: Jon Rokseth
Brattland, i nærheten av
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/178//s178818-GVB151004-8wFotokjoering.jpg4. okt. 2015
foto: Jon Rokseth
Brattland, i nærheten av
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/178//s178819-GVB151004-23wFotokjoering.jpg4. okt. 2015
foto: Jon Rokseth
Brattland, i nærheten av
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/178//s178820-GVB151004-27wFotokjoering.jpg4. okt. 2015
foto: Jon Rokseth
Brattland, i nærheten av
NJK(mus): Xabh 973 2 nr. 347

https://pix.njk.no/201//s201634-hovtun_5215o.jpgDagens siste jernbanebilde ble fra den naturskjønne fotokurven ved Brattland. Toget hadde følgende sammensetning: 18c 255, Co3c 666, Co3c 789, Co2b 347, Co3c 742
2. sep. 2018
foto: Halvard Hovtun
Brattland
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/201//s201834-009_CFS1954.jpg2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Brattland

https://pix.njk.no/201//s201845-016_CFS2333.jpg2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Brattland

6108 Haukeland

https://pix.njk.no/119//s119653-Haukeland.jpgSkd 221-146 på sin nye plass, på Haukeland stasjon
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland
Skd 221 nr. 146

https://pix.njk.no/132//s132320-IMG_5869-R.jpgMye gult i Spor 2 på Haukeland nå.
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/132//s132321-IMG_5874-R.jpgSett ifra andre enden.
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/132//s132322-IMG_5914-R.jpgSå er man ute å prøvekjører maskinen, innenfor sporsperrene.
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland
NSB: Matisa B 20 L nr. 32-528 > 30-32-5028

https://pix.njk.no/132//s132325-DSCF9065-R.jpgSteinar Tesdal har fått noe mere å skru på nå. 600 l Hydralikkolje, xx antall hydralikk pumper og magnetventiler.
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/133//s133286-IMG_5971-r.jpgRobel 12, Matiser pakke maskin i spor 1, mens i spor 1 står "gubben"
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/133//s133287-IMG_5969-r.jpg" 2 pakkiser", og 2 pakkere. Arne Hæggernes og Steinar Tesdal, kontrollere spormålet, før avgang.
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/133//s133288-IMG_5979-r.jpgLiten og stor "pakkis".
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/134//s134914-trygve.jpgTogfører Trygve Grindheim.
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/134//s134915-oystein.jpgSist og ikke minst. Spisevognen utmerket Chef. Øystein Nordås.
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/134//s134925-skumring.jpgIkke alltid lyse sommerdager, noen ganger henger det mørke skyer over oss.
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/136//s136635-Vossebanen4.jpgfoto: Carl Fr Thorsager
Haukeland

https://pix.njk.no/136//s136636-Vossebanen5.jpgfoto: Carl Fr Thorsager
Haukeland

https://pix.njk.no/136//s136638-Vossebanen7.jpgfoto: Carl Fr Thorsager
Haukeland

https://pix.njk.no/167//s167823-Haukelandstasjon-BVB.jpgBVB på Hakeland stasjon med originale BVB-vogner bakerst.
ca  1900
Haukeland
V

https://pix.njk.no/42//s42135-1970-01761.jpgHaukeland
25. mar. 1970
Haukeland

https://pix.njk.no/42//s42136-1970-01762.jpgHaukeland
25. mar. 1970
Haukeland

https://pix.njk.no/115//s115886-f6108-3044-1970-01761.jpg25. mar. 1970
foto: Ulf Berntsen
Haukeland

https://pix.njk.no/115//s115887-f6108-3045-1970-01762.jpg25. mar. 1970
foto: Ulf Berntsen
Haukeland

https://pix.njk.no/141//s141418-Haukeland1983.jpgHaukeland stasjon (nedl. 1964)
 juli 1983
Haukeland

https://pix.njk.no/113//s113740-f6108-416-Haukeland300795.jpg30. juli 1995
foto: Roar Nilsson
Haukeland

https://pix.njk.no/117//s117951-f6108-2275-Haukeland-300795.jpg30. juli 1995
foto: Roar Nilsson
Haukeland

https://pix.njk.no/123//s123934-OE4-17405s.jpgVogn Ø4 17 405
før 16. feb. 2000
foto: Harald Chr. Hanssen
Haukeland
(Haukeland)
NSB: XØ4 nr. 17405

https://pix.njk.no/6//s6757-2003-11435.jpgHaukeland
25. apr. 2003
Haukeland

https://pix.njk.no/116//s116030-f6108-3197-2003-11435.jpg25. apr. 2003
foto: Ulf Berntsen
Haukeland

https://pix.njk.no/18//s18743-100_0266.jpg18c255 ved Haukeland stasjon, chartertur
30. aug. 2004
foto: Egil Sandal
Haukeland
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/118//s118324-Haukelandstasjon241204.jpgJulaften 2004
24. des. 2004
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/118//s118325-Haukelandstasjon241204.jpgJulaften 2004
24. des. 2004
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/40//s40261-ankomst_Haukeland.jpgTog med 255 som ekstra forspann ankommer Haukeland
8. juni 2006
foto: Harald Chr. Hanssen
Haukeland
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/40//s40262-parkert_spor_3.jpg255 koblet fra og parkert mens 214.90 fortsatt til Midttun
8. juni 2006
Haukeland
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/77//s77735-14052008220.jpgRoger 1000 på Haukeland
14. mai 2008
foto: Egil Sandal
Haukeland
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/77//s77776-Roger-1.jpgHaukeland stasjon.
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/77//s77777-Roger-2.jpgPå vei mot Midttun.
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/92//s92541-14052008220.jpgMålevogn Roger 1000 på Haukeland stasjon
14. mai 2008
foto: Egil Sandal
Haukeland
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/102//s102351-HF0_4988-02.jpgGVB: Med 271 som trekkraft
11. juni 2009
foto: Helge Flesche
Haukeland, i nærheten av
NJK(mus): 30a nr. 271

https://pix.njk.no/102//s102377-IMG_3937.jpgGamle Vossebanens søndagstog ved Søylevatnet
19. juli 2009
foto: Lars Kristian Røli
Haukeland, i nærheten av
(Søylevatnet)
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/104//s104896-gvb-1.jpgRobel skrumaskin for Heybackplater m.m. finnes frem, og lastes på Robelen.
17. okt. 2009
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/110//s110711-haukeland-0.jpgNedsnødd Skd 214.90
7. mar. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/110//s110712-haukeland-1.jpgSlik så det ut, etter at vi hadde flyttet traktoren. Egil Sandal puster ut.
7. mar. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/110//s110713-haukeland-2.jpgSpor i snøen, etter ett grønt dyr.
7. mar. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/110//s110714-haukeland-3.jpgDet var bart under den.
7. mar. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/110//s110715-haukeland-4.jpgStilstudie av brøyting med plogskjer.
7. mar. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/110//s110716-haukeland-5.jpgNeste vinter, må vi ha større plog.
7. mar. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/110//s110717-haukeland-6.jpgEr det spor her??
7. mar. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/110//s110718-haukeland-7.jpgMen det var taket her vi skulle måke.
7. mar. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/110//s110719-haukeland-8.jpgHaugen bak Egil, er snø måket ned ifra taket. Nå lager vi sti frem til godshuset igjen.
7. mar. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/120//s120963-fototurgvb2aug2010092.jpg2. aug. 2010
foto: Stian Jargren
Haukeland, i nærheten av

https://pix.njk.no/132//s132316-matisa1.jpgPrøvestart av Matisa
18. mai 2011
foto: Harald Chr. Hanssen
Haukeland
NJK(mus): Matisa B 20 L nr. 30-32-5028

https://pix.njk.no/135//s135230-DSC_0208.jpgHaukeland stasjon og et kort stopp.
17. juli 2011
foto: Kjell A Ramstad
Haukeland

https://pix.njk.no/147//s147508-2012-06-2121.25.45.jpgHer drar det ut fra Haukeland stasjon, men vent nå litt, Hva er trekkraften i toget??
21. juni 2012
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland
GR: Skd 226 nr. 618

https://pix.njk.no/150//s150304-DSC_0119.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Haukeland

https://pix.njk.no/150//s150305-DSC_0127.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Haukeland

https://pix.njk.no/150//s150306-DSC_0139.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Haukeland

https://pix.njk.no/156//s156311-IMAG06301.jpgSkd221-146 fikk en etterlengtet oppstart etter vinteren i dag. Kald dieselmotor i palmehelgen..... skulle tro noen hadde tømt en skvett palmeolje i dieseltanken.
24. mar. 2013
foto: Egil Sandal
Haukeland
Skd 221 nr. 146

https://pix.njk.no/169//s169750-E240814Grimev.jpgReturen av toget vist i bildet over (15.40-avgangen fra Midttun) passerer ved Grimevatnet
24. aug. 2014
foto: Kjell Hegna
Haukeland, sør for
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/171//s171090-2014-10-0915.51.30.jpgNymontert C-låskasse
9. okt. 2014
foto: Harald Chr. Hanssen
Haukeland

https://pix.njk.no/175//s175024-_os_20150414_IMG_3827.jpgPå Haukeland sto Skd 221.146 parkert.
14. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland
Skd 221 nr. 146

https://pix.njk.no/175//s175025-_os_20150414_IMG_3828.jpg14. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland
Skd 221 nr. 146

https://pix.njk.no/175//s175026-_os_20150414_IMG_3834.jpgXØ4 17476
14. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland
NSB: XØ4 nr. 17476

https://pix.njk.no/175//s175027-_os_20150414_IMG_3835.jpgXØ4 17476
14. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland
NSB: XØ4 nr. 17476

https://pix.njk.no/175//s175028-_os_20150414_IMG_3837.jpgXØ4 17405
14. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland
NSB: XØ4 nr. 17405

https://pix.njk.no/175//s175029-_os_20150414_IMG_3852.jpgUnder en presenning står B22 562 godt plassert
14. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland
NJK(mus): B22 type 1 nr. 562

https://pix.njk.no/175//s175030-_os_20150414_IMG_3855.jpgTeam Bane holder på med svillebytte for GVB, her ligger svillene klare.
14. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland

https://pix.njk.no/175//s175038-_os_20150418_IMG_3982.jpgMellom Espeland og Haukeland.
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland, i nærheten av
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175039-_os_20150418_IMG_3983.jpgStraks framme på Haukeland.
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland, i nærheten av
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175040-_os_20150418_IMG_3987.jpgBetjeningsforskrifter Voith girkasse, Skd 221
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland
Skd 221 nr. 146

https://pix.njk.no/175//s175041-_os_20150418_IMG_3991.jpgFørerbord 1 Skd 221
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Haukeland
Skd 221 nr. 146

https://pix.njk.no/175//s175642-IMG_6491.jpgDet er ikke helt stille på GVB i pinsen. Team Bane driver med sporvedlikehold og svillebytting. Hittil i år er det byttet rundt 1000 sviller.
23. mai 2015
foto: Egil Sandal
Haukeland

https://pix.njk.no/180//s180003-DSCN4191.jpgEkstratog for NJKs Representantskap på GVB gjør opphold på Haukeland stasjon
4. okt. 2015
foto: Peder Figenbaum
Haukeland

https://pix.njk.no/186//s186350-IMG_3800.jpgPÅ Vossebanens høifjelds stasjon. 82 m.o.h.
11. sep. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/190//s190711-IMG_1051.jpg6. mai 2017
foto: Lars Fredrik Andersen
Haukeland

https://pix.njk.no/196//s196162-IMG_7562.jpgDet første i av alt 5 tog, ankommner Haukeland ifra Arna.
10. des. 2017
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/196//s196163-IMG_7569.jpgTar seg flott ut, med røde tog, i nysnø
10. des. 2017
foto: Morten Erik Larsen
Haukeland

https://pix.njk.no/201//s201627-hovtun_5086o.jpgHaukeland stasjon sett fra damploket.
2. sep. 2018
foto: Halvard Hovtun
Haukeland

https://pix.njk.no/207//s207099-20190523_061736.jpgAt NJK er 50 år er lett å se for publikum, her fra Haukeland stasjon i tidlig morgensol
23. mai 2019
foto: Egil Sandal
Haukeland

https://pix.njk.no/227//s227158-IMG_7372.jpgFørste persontog 2021 ankommer Haukeland stasjon
13. juni 2021
foto: Egil Sandal
Haukeland
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60
Tog nr. E

https://pix.njk.no/227//s227782-g13jun21.jpgAnkomst endestasjon på den regnfulle søndagen
13. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Haukeland
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227783-h13jun21.jpgTid for retur etterhvert
13. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Haukeland
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/228//s228000-IMG_1437.jpg2021 sesongens første ordinære persontog, ankommer Haukeland
13. juni 2021
Haukeland

https://pix.njk.no/228//s228001-IMG_1463.jpg86.60 & 86.68 trafikkerer GVB, juni 2021
13. juni 2021
Haukeland

https://pix.njk.no/228//s228002-IMG_1498.jpg86.60 & 86.68 trafikkerer GVB, juni 2021
13. juni 2021
Haukeland

https://pix.njk.no/228//s228003-IMG_1503.jpg86.60 & 86.68 trafikkerer GVB, juni 2021
13. juni 2021
Haukeland

https://pix.njk.no/228//s228013-IMG_2227.jpgAnkomne tog.
27. juni 2021
Haukeland

https://pix.njk.no/228//s228014-IMG_2783.jpg11. juli 2021
Haukeland
GVB(mus): 18c nr. 255
18c

https://pix.njk.no/228//s228015-IMG_2841.jpg11. juli 2021
Haukeland
18c

https://pix.njk.no/228//s228016-IMG_2797.jpg11. juli 2021
Haukeland
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/228//s228017-IMG_2899.jpg11. juli 2021
Haukeland
GVB(mus): 18c nr. 255
18c

6108,01 Lone
6109 Espeland

https://pix.njk.no/134//s134924-langsveienII.jpgSå er vi på vei inn mot Janus fabrikker, ved tidligere Espeland St/Hp.
foto: Morten Erik Larsen
Espeland
nr. 255

https://pix.njk.no/42//s42133-1970-01759.jpgEspeland
25. mar. 1970
Espeland

https://pix.njk.no/42//s42134-1970-01760.jpgBro ved Espeland
25. mar. 1970
Espeland

https://pix.njk.no/115//s115888-f6109-3046-1970-01759.jpg25. mar. 1970
foto: Ulf Berntsen
Espeland

https://pix.njk.no/116//s116029-f6109-3196-2003-11434.jpg25. apr. 2003
foto: Ulf Berntsen
Espeland

https://pix.njk.no/148//s148571-10779.jpgSkd 214.90 sliter seg opp bakken ved Espeland med dagens første veterantog fra Garnes til Midttun.
30. aug. 2008
foto: Dag Christian Halvorsen
Espeland

https://pix.njk.no/120//s120962-fototurgvb2aug2010079.jpg2. aug. 2010
foto: Stian Jargren
Espeland, i nærheten av

https://pix.njk.no/150//s150301-DSC_0146.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Espeland

https://pix.njk.no/150//s150302-DSC_0141.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Espeland

https://pix.njk.no/174//s174871-os_20150417_IMG_3910.jpgFull Robel, full tilhenger
17. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Espeland, i nærheten av
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175037-_os_20150418_IMG_3977.jpgHardangervegen (Fv 580) passeres, planfritt!
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Espeland
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/186//s186348-IMG_3731.jpgBM86F60, i fin driv opp stigningen ifra Arna
11. sep. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Espeland
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/186//s186349-IMG_3739.jpgPå vei over Espelandsmyrene.
11. sep. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Espeland
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/196//s196176-IMG_7954.jpgSnødekte trær bidra til en fin ramme rundt årets juletog.
10. des. 2017
foto: Morten Erik Larsen
Espeland

https://pix.njk.no/201//s201844-015_CFS2319.jpgEn vri av det klassiske bildet ved motorveibruen. Kvernsveen hilser fotografene.
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Espeland

https://pix.njk.no/220//s220848-4.jpgSkd 90 med tog og 18C 255 bakerst på veg nedover frå Espeland
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Espeland

https://pix.njk.no/220//s220849-5.jpg29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Espeland

https://pix.njk.no/227//s227778-c27jun21.jpgJanus Industrivernhus, vi ser balkongen igjen på neste bilde
27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Espeland, i nærheten av

https://pix.njk.no/227//s227779-d27juni21.jpg27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Espeland, i nærheten av
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227780-e27jun21.jpg27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Espeland
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227781-f27jun21.jpgPlanovergang og stasjonsbygning på Espeland
27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Espeland
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/227//s227746-e18c255Esp04jul21.jpgLitt nærmere Haukeland, som er endestasjonen etter at brua over Hardangerveien ble revet ned. På bildet her ser vi Hardangerveien til høyre.
4. juli 2021
foto: Kjell Hegna
Espeland
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/227//s227747-fEsp04jul21av1130.jpgHoldeplassen på Espeland passeres
4. juli 2021
foto: Kjell Hegna
Espeland
GVB(mus): 18c nr. 255

6109,01 Arnatveit

https://pix.njk.no/42//s42128-1970-01755.jpgMellom Arna og Espeland
25. mar. 1970
Arnatveit

https://pix.njk.no/42//s42129-1970-01756.jpgMellom Arna og Espeland
25. mar. 1970
Arnatveit

https://pix.njk.no/115//s115889-f610901-3047-1970-01756.jpg25. mar. 1970
foto: Ulf Berntsen
Arnatveit

6110 Arna (gamle)

https://pix.njk.no/134//s134400-Arnagamlestasjon_GamleVossebane-2.jpgArna

https://pix.njk.no/134//s134403-Arnagamlestasjon_GamleVossebane-3.jpgArna

https://pix.njk.no/176//s176381-fxArnaGml130615.jpgfoto: Kjell Hegna
Arna

https://pix.njk.no/176//s176380-exArnaGml130615.jpgOver og under: Det kunne ha vært i gamle dager ?
foto: Kjell Hegna
Arna

https://pix.njk.no/201//s201779-Arna.jpg31b 426 med Gt. 5516 på Arna stasjon.
23. feb. 1961
foto: Sigmund Sunde
Arna
NSB Brg.: 31b nr. 426

https://pix.njk.no/115//s115870-f6110-3024-1969-01080.jpg2. apr. 1969
foto: Ulf Berntsen
Arna

https://pix.njk.no/117//s117952-f6110-2276-GmlArna-300795.jpg30. juli 1995
foto: Roar Nilsson
Arna

https://pix.njk.no/113//s113102-arna97.jpg 1997
foto: Svein Sando
Arna

https://pix.njk.no/113//s113659-f6110-325-29201-arna.jpg 1997
foto: Svein Sando
Arna

https://pix.njk.no/37//s37678-Arna_Gamle_2.jpgOpphold på "Arna Gamle" stasjon
4. apr. 2005
foto: Morten Erik Larsen
Arna
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/77//s77783-Roger-8.jpgVi har også "idioter på veien". Denne billisten kjørte lenge etter at Roger 1000, hadde fått klart gjennom rundkjøringen. For å sitere første billist som kom etterpå ifra høyre. "Er folk helt blinde???"
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Arna
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/77//s77784-Roger-9.jpgPlanovergang, eller rundkjøring??????
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Arna
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/104//s104897-gvb-2.jpgVeksel 1 på Arna "gamle" får 4 nye langsviller i år.
17. okt. 2009
foto: Morten Erik Larsen
Arna

https://pix.njk.no/104//s104898-gvb-3.jpgRoald, Harald Chr., Nils og Steinar, nyter høstsolen. Nye skilt som viser vei til Museumsjernbane, helt ute til høyre.
17. okt. 2009
foto: Morten Erik Larsen
Arna

https://pix.njk.no/119//s119668-garnes3juli074.jpgOg da skulle 221 traktoren til haukeland. og Ao 118 fikk være manskaps vogn.
3. juli 2010
foto: Stian Jargren
Arna

https://pix.njk.no/119//s119669-garnes3juli081.jpgmen noen måtte nøye seg med en robel...
3. juli 2010
foto: Stian Jargren
Arna
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/145//s145488-bm64transport099.jpgBm64 06 på Arna gamle stasjon en uke før transporten til Hønefoss fant sted.
22. okt. 2011
foto: Stian Jargren
Arna

https://pix.njk.no/150//s150307-DSC_0021.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Arna

https://pix.njk.no/150//s150308-DSC_0031.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Arna

https://pix.njk.no/150//s150309-DSC_0039.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Arna

https://pix.njk.no/182//s182994-P10005332007x2678.jpgArna Gamle stasjon
20. mai 2014
foto: Kaj Stokstad
Arna

https://pix.njk.no/174//s174872-os_20150417_IMG_3912.jpgBilistene venter ikke lenge etter at toget har forlatt rundkjøringa før de setter utfor
17. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Arna
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175035-_os_20150418_IMG_3968.jpgRundkjøringa på Arna (gamle) passeres.
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Arna
(arna)
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175036-_os_20150418_IMG_3972.jpgArna (gamle) er passert.
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Arna
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/174//s174921-IMG_5826.jpgKjelen fra 18c255 på Arna stasjon, klar for lossing
19. apr. 2015
foto: Egil Sandal
Arna
(Arna Gamle)
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175153-IMG_5852.jpgDet var en fuktig maidag da GVB viste frem BM86.60 på Arna gml.
25. apr. 2015
foto: Egil Sandal
Arna
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/175//s175154-IMG_5848.jpgI strålende vestlandsvær, litt regn, Skd221-146 på Arna gamle under materielltransport
25. apr. 2015
foto: Egil Sandal
Arna
Skd 221 nr. 146

https://pix.njk.no/176//s176377-dArnaGml130615.jpgTysk lastebil fra 1950-tallet. Se under hva det er.
13. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Arna

https://pix.njk.no/176//s176379-eArnaGml130615.jpg13. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Arna

https://pix.njk.no/176//s176382-fyArnaGml130615.jpgTilbake til nåtida !
13. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Arna

https://pix.njk.no/176//s176383-gArnaGml130615L255.jpgVeterantoget kjører inn på stasjonen.
13. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Arna
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/176//s176384-hArnaGml130615.jpgAvgang, men fremdeles med fokus på Mercedesen.
13. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Arna

https://pix.njk.no/178//s178815-Arna151004-10wStasjongml.jpgDeler av reisefølget venter på at toget skal komme fra Garnes.
4. okt. 2015
foto: Jon Rokseth
Arna

https://pix.njk.no/178//s178816-Arna151004-16wGVB.jpgVårt tog på vei inn
4. okt. 2015
foto: Jon Rokseth
Arna
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/190//s190819-Arna151004-6wStasjongml.jpg4. okt. 2015
foto: Jon Rokseth
Arna

https://pix.njk.no/183//s183273-Bbm8660.jpgVi ser mot vest idet motorvogna passerer
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Arna
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183274-Cbm8660d300416.jpgTilbake som 13.00-avgangen fra Arna Gamle
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Arna
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/190//s190713-IMG_1050.jpgSpisevognen var utstilt og holdt en liten butikk åpen.
6. mai 2017
foto: Lars Fredrik Andersen
Arna

https://pix.njk.no/196//s196174-IMG_7831.jpgJuletoget kjørte mellom Arna (gml) og Haukeland. Hel ifra Arna og halv ifra Haukeland.
10. des. 2017
foto: Morten Erik Larsen
Arna

https://pix.njk.no/196//s196184-BM86Arna.jpg10. des. 2017
foto: Morten E Larsen
Arna

https://pix.njk.no/196//s196211-196184r.jpg10. des. 2017
foto: Morten E Larsen
Arna

https://pix.njk.no/200//s200372-G255Ar080718T1230.jpg(over og under) 12.30-toget fra Midtun ankommer siste stopp før Garnes. Arna (gamle) stasjon ligger om lag 5 minutters gange fra stedet de fleste bildene ovenfor er tatt fra.
8. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Arna
GVB(mus): 18c nr. 255
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/200//s200373-H255Ar080718T1230.jpg8. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Arna
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/200//s200374-Hb666Ar080718T1230.jpgPå vei mot endestasjonen
8. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Arna
NJK(mus): B22 type 2 nr. 666

https://pix.njk.no/201//s201833-008_CFS1840.jpg2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Arna

https://pix.njk.no/207//s207094-20190522_150224.jpgPakkhuset på Arna Gamle er klart til å ta i mot medlemmene til 50 årsjubileum
22. mai 2019
foto: Egil Sandal
Arna

https://pix.njk.no/207//s207098-20190522_150123.jpgAt NJK er 50 år er lett å se for publikum, her fra "Pakkhuset" på Arna Gamle
22. mai 2019
foto: Egil Sandal
Arna

https://pix.njk.no/217//s217891-C255Arna160820T1230.jpg12.30-avgangen fra Garnes søndagen før
16. aug. 2020
foto: Kjell Hegna
Arna
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/217//s217888-B255Arna230820.jpgGVB-toget på vei sørover (14.30-avgangen fra Garnes)
23. aug. 2020
foto: Kjell Hegna
Arna, sør for
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/227//s227170-8660Arna13juni2021khe.jpg13. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Arna
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227750-B13juni21.jpgDette var en regnfull dag
13. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Arna
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227751-C13juni21.jpg13. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Arna
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227752-D13juni21.jpgLitt venting før avgang videre mot Haukeland
13. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Arna
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227749-A20juni21.jpg20. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Arna

https://pix.njk.no/227//s227753-E20juni21.jpgFra rolig 1950/60-tallssteming på gamle Arna......
20. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Arna
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227756-H20juni21t1430a.jpgPå vei videre på gamlelinja mot Haukeland
20. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Arna, sør for
(arna)
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227776-a20jun21.jpgVi starter der vi slapp sist. Toget er på vei under Hardangerveien og sørover mot Janusfabrikken.
20. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Arna, sør for
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227777-b27jun21.jpgToget går utenfor og i utkanten til venstre i bildet
27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Arna, sør for

https://pix.njk.no/227//s227743-bArna04jul21.jpg4. juli 2021
foto: Kjell Hegna
Arna
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/227//s227744-c18c255Arn04jul21a1145.jpg4. juli 2021
foto: Kjell Hegna
Arna
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/227//s227745-d18c255Ar04jula1145.jpgEn liten stopp før turen fortsetter mot Haukeland
4. juli 2021
foto: Kjell Hegna
Arna
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/227//s227748-gsArna04jul21.jpgPå vei tilbake mot Garnes
4. juli 2021
foto: Kjell Hegna
Arna, sør for
GVB(mus): 18c nr. 255
NJK(mus): Xabh 973 2 nr. 347

6110,01 Seimsmark

https://pix.njk.no/134//s134918-Seimsmark.jpgEtt motiv som forhåpentligvis er vekke neste år.
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
nr. 255

https://pix.njk.no/172//s172268-3-spor-i-vognhall.jpg3 spor i bruk i Vognhallen på Seimsmark
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/201//s201967-IMG_1872-2.jpgGVBs skumringstog
foto: Atle Samuelsen Liljegren
Seimsmark
nr. 255

https://pix.njk.no/223//s223604-IMG_1790.jpg"Gavlveggane" er limt, limrestar skrapa vekk og ventar på bedre Coronatider og vidare bearbeiding.
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/223//s223605-IMG_1793.jpgKjell har overhalt Webastoapparatet, som no er klart til montering
foto: Kjell Færås
Seimsmark
NSB: nr. 48

https://pix.njk.no/223//s223606-IMG_1817.jpgInstrumenttavla som i forrige innlegg var heilt ribba er også overhalt, berre ein sikringsholdar måtte byttast.
foto: Kjell Færås
Seimsmark
NSB: nr. 48

https://pix.njk.no/27//s27998-dscf1325web.jpgRobelen er tilbake med rapport fra rekordnedbørens herjinger. Bilder i en annen posting i dette rommet. Foreløpig konklusjon: Vi har nok å gjøre fremover...
17. sep. 2005
Seimsmark
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/30//s30419-2005-11-27_Seimsmark_3.jpgNorges første kvinnelige Robelfører under opplæring?
26. nov. 2005
Seimsmark
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/31//s31447-2005-12-31_Ankomst_Seimsmark.jpgAnkomst Seimsmark. Brakken ble losset med kranen på Robelen.
31. des. 2005
Seimsmark
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/67//s67837-IMG_0762.jpgStoppsignal Seimsmark pga. sporbruddet
10. nov. 2007
foto: Harald Chr. Hanssen
Seimsmark

https://pix.njk.no/67//s67838-IMG_0763.jpgMasser fjernes helt ned til fjellet.
10. nov. 2007
foto: Harald Chr. Hanssen
Seimsmark

https://pix.njk.no/67//s67839-IMG_0766.jpgSteinar i dyp konsentrasjon
10. nov. 2007
foto: Harald Chr. Hanssen
Seimsmark

https://pix.njk.no/67//s67840-IMG_0772.jpgFlere maskiner i arbeid
10. nov. 2007
foto: Harald Chr. Hanssen
Seimsmark

https://pix.njk.no/67//s67841-IMG_0771.jpgMasser klar for opplasting og vekkjøring
10. nov. 2007
foto: Harald Chr. Hanssen
Seimsmark

https://pix.njk.no/125//s125258-IMG_2816.jpgGVB bygger vognhall
13. nov. 2010
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/125//s125954-IMG_2886.jpgØvre mur mot hovedspor er ferdig, og tilbakefylling av masser på baksiden gjenstår.
3. des. 2010
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/144//s144360-IMG_0237.jpgHer skal det bygges vognhall for Gamle Vossebanen.
5. feb. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/144//s144938-IMG_6489-k.jpgVognhalltomten på Seimsmark, søndag 15.april 2012 STORE forandringer ventes i løpet av de neste ukene.
15. apr. 2012
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/144//s144939-IMG_6503-k.jpgFørste sporveksel som greiner av de 4 sporene som skal inn i hallen er nesten ferdig. Loodstol er det eneste som gjenstår å montere, deretter er det løfting og pakking som gjenstår. Sporet som går ut til høyre skal direkte inn i hallen mens det ca. 12 meter nedenfor det andre vil komme en 3-veis veksel.
15. apr. 2012
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/144//s144958-IMG_1207.jpgFørste mann ifra Llentab har ankommet. Han skal bo i campingvognen sin de 6-8 ukene, man regner med på å sette opp hallen. Den svarte Daf'en inneholder de første vognhall konstruksjonene.
15. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145126-Seimsmark1.jpgSøndag kveld, den 15/4-12. Første mann ifra Llentab, som skal sette opp hallen er på plass. Det samme er en Svensk registrert semi med full last i vognhall deler.
15. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145127-vest1.jpgSlik ser det ut ifra vestsiden av tomten på Seimsmark, søndag 15/4-12. På formiddagen.
15. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145132-oest1.jpgSlik så det ut på Seimsmark, søndag formiddag. Alle mann er i sving med å bygge sporveksel på sporet ned til vognhallen. Den brune brakken i høyre hjørnet, er kommet "hem". Den ble bygget hos Aksel Bruvik, som lå på andre siden av veien, her.
15. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145128-vest2.jpgMandag 16/4-12. Noen forandringer er det. Campingvognen er flyttet over på denne siden, videre er det lagt ut sviller til en container som huser hvile/spiserom, samt dusj.
16. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145133-oest2.jpgForeløpelig ikke noe som tyder på byggeaktivitet, selv om man kan skimte divere deler lengt borte på tomten.
16. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145129-vest3.jpgHer er brakken på plass. Videre ser vi noen bukker rett over biltaket. her monteres takstolene.
17. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145134-oest3.jpgTirsdag kveld, den 17/4-12. Vi ser at første takstol er skrudd sammen. Videre inndikerer disse betong firkantene i bakken, hvor port åpningene blir. Spor 1 og 2, lengst til venstre, vil være rene hensettingsspor med smal passasje imellom. Spor 3 vil ha mere luft imellom, mens spor 4 lengst vekk ifra kamera, vil ha mulighet for å kunne bevge seg rundt matriellet og at man kan foreta lett vedlikehold inndørs.
17. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145130-vest4.jpgNå begynner takstolene i øst å dukke opp.
18. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145135-oest4.jpgHer 3 takstoler på plass. Taket vil bli lagt på, så vil man jekke opp veggene litt etter litt etterpå. Etter at taket er lagt, så sakl vi inn å koble opp belysning. Det er så mye enklere å gjøre det, når man kan arbeidet med noe i brysthøyde, istedetfor 6 m,over bakken.
18. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145131-vest5.jpgTorsdag kvel og 6 takstoler er på palss. Den sjuende ligger helt i øst. Denne kommer over rulleportene, og skal ha noen andre "støttebein". De ahr inok emner til takstol nr 7 og 8. Lørdag kommer det ny semi lass.
19. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145136-oest5.jpgTorsdag var det montert 6 takstoler, samt avstivere på disse.
19. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145137-IMG_1319.jpgDetalj ifra en av takstolene. På betongen og opp til hyllen, hvor veggsøylen vil komme. Skal man ha pukk, sville og skinne. Slik at skinne topp, er i flukt med Betong kanten.
19. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145138-IMG_1306.jpgIkke mye klaring nå. Ca. 1,60 m. Passende høyde, når man skal montere lys.
19. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145139-IMG_1303.jpgTakstoler med avstivere.
19. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145337-vest6.jpgFredag kveld, og de to byggelederne avventer kvelds Robelen til Garnes.
20. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145341-oest6.jpgFredagskvelden, og vi ser vognhallen ifra "øst"
20. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145339-vest7.jpgStille å rolig på en søndag. man kan se at det har kommet mere byggematriell, i store kasser mellom brakkene. Dette ble losset lørdag morgen, slik at man er klar til dyst, når mandagen starter. Det er ikke så, at man har ubegrenset med lager plass.
21. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145342-oest7.jpgDet begynner å ligne noe, nå. Byggestrøm er trukket under skinnestrengen, og opp i koblingsboks, bak fotografen
21. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145344-takstoldetalj.jpgTakstol montering. Det er utrolig mange deler som skal skrus sammen, slik at hallen står i 100 år.
21. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145345-takstoldetalj.jpgTakstol montering. Det er utrolig mange deler som skal skrus sammen, slik at hallen står i 100 år.
21. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145340-vest8.jpgDa var alle takstoler og sperr på plass, og man kan snart gå igang med å legge på takplater.
23. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145343-oest8.jpgMandag kveld var alle takstoler og taksperr på plass, også begynner man å klargjøre for heving av taket.
23. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145390-andresiden-1.jpgTatt fra nedsiden, her gikk også sidesporet over veien til Norpapp, og det var lasterampe her. Vi bygger hallen oppe på rampen.
23. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145391-andresiden-2.jpgNærbilde av takrenner og jekker. Jekkene skal brukes til å heve taket i hallen.
23. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145392-andresiden-3.jpgTakplater er kommet på, og man kan faktisk se jekkene er kommet på plass dem også.
24. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145393-hevekontroller-1.jpgHevekontroller med tilhørende kabler.
24. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145394-jekker-1.jpgJekker.
24. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145395-jekker-1.jpgJekker.
24. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145396-jekker-1.jpgJekker.
24. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145397-settifravest.jpgHallen sett ifra Sør. Vi ser nordover. Takplater er lagt på hallens vestre side, mens toget gåt "øst - vest" til høyre i bildet.
24. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145398-tak-1.jpgSlik ser taket ut, ifra toppen av stigen. Så langt fikk eg gå, uten tilstrekkelig verneutstyr. Manglet hjelm og vernesko bl.a.
24. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145460-andresiden-4.jpgSlik ser det ut fra nedsiden. Snøfangere og takrenner er montert på toppen av veggen.
26. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145461-innvendig-1.jpgSlik ser det ut på innsiden, under taket.
26. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145463-oest-10.jpgSlik ser det ut ifra det vanlige punktet, på "nord siden" av hallen, eller for å følge jernbanen, Øst.
26. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145465-vest9.jpgOg fra "sør sia" eller ifra Vest, ser det slik ut.
26. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145466-jekkeristrekk.jpgSlik ser det ut, når en rekke potente erigerte jekker, løfter i takt. Da blir det, tak, tak løft deg opp.
26. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145469-ovenfra-1.jpgSå var det å finne en posisjon, i ås siden ovenfor, men det var ikke lett, pga trær og hus. Det ser ut som eg må finne meg ett hus med veranda, og banke på. Spørre om eg kan få komme inn og ta noen bilder av hallen.
26. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145628-morten.jpgBlogg reporter Morten, inspiserer.
27. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145629-vest10.jpgSett ifra vest, fredag 27/4-12
27. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145631-oest-11.jpgSlik så det ut på tomten fredags kvelden.
27. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145634-armaturer-0.jpgFredag kveld, og elektrikker'n er klar for å montere Z-bjelkene te lys amarturene og for kabelbaner.
27. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145627-steinar.jpgProsjekt leder Steinar Tesdal. Ting går på skinner.
28. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145630-3entrepenoerer.jpg3 entrepenører i arbeid. Llentab med vognhall bygging, Baneteknikk med sporarbeid og GVB Produksjon med installasjons arbeid, i den nye vognhallen.
28. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145632-tetttak.jpgSå var det bare takmønet igjen, resten av taket er tett.
28. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145633-takplater-1.jpgSlik ser du rett før de siste platene er på plass.
28. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145635-armaturer-1.jpgRoald Hjemleland skrur fast feste for lysamarturene.
28. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145636-armaturer-2.jpgLysarmanturer monteres av Roald og Kjell.
28. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145637-seopp.jpgSe opp, det arbeides i høyden.
28. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/145//s145638-lunsjbord.jpgLunsjbordet, lørdag den 28/4-12. Er det Egil Hop som har stått for.
28. apr. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146191-vest050512.jpgSlik så det ut ifra "vest", lørdag den 5 mai, 2012.
5. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146192-oest-050512.jpgIfra "øst" ser det slik ut.
5. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146193-porter.jpgEn port til besvær, en perleport, eller rett å slett porter til GVB*s vognhall???
5. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146194-lys-3.jpgLysarmaturer og kabler er montert. Når taket er heist opp vil man strekke ned kabler til strøm kontakter på annenhver stolpe bortover.
5. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146195-lys-2.jpgVi fikk 16 stk lysarmaturer ifra Njk's avd. i Egersund. Disse er montert, opp over de innerste oppstillingssporene.
5. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146196-nedenfor060512-2.jpgHallen ruver i området, etter hvert.
6. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146197-nedenfor7.5-12.jpgSlik ser det ut på nedsiden av hallen den 7 mai. Her er "vindus rekken" montert.
7. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146096-DSCF0339.jpgSlik så det ut, på Seimsmark. Den 9 mai. 2012
9. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146097-DSCF0342.jpg9. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146098-DSCF0343.jpgJekker klargjøres for løfting.
9. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146198-oest090512.jpgSå er vi kommet te 9 mai.
9. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146199-jekker.jpgBjelkene er montert, jekker funnet frem. Det er også skjøtestykkene te stolpene.
9. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146200-oest-10-05-12-1.jpgSlik så det ut ifra "øst", på Seimsmark den 10 mai. Hallen er neste løftet helt opp. Kun ett siste løft, på ene siden gjenstår.
10. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146201-innvendigihall.jpgDet er store dimensjoner innvendig.
10. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146202-kranselag-1.jpgProsjekt leder Steinar Tesdal ifra Gvb, inviterte på Kranselag. Tilstede var personer som har gjort en innsats for prosjektet. En rekke personer var utenlands, da bildet ble tatt.
12. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146203-kranselag-2.jpgHer er også Baneteknikk kommet innom for ett kakestykke, mens montørene til Llentab, allerede har rukket å skiftet til sivilt tøy. Arne W., Tom E. og Egil S. diskuterer livlig, til venstre.
12. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146204-innvenigihallen.jpgHer er også veggplater påbegynt montering. Det er store dimensjoner over hallen.
12. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146205-sidespor-1.jpgFor første gang på ett par år skal sporvekselen på Seimsmark låses opp. Den trengte litt smurning.
12. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146206-sidespor-2.jpgDet dokumenteres at blogg reporter, Larsen er fører av første rullende matriell, på nylagt spor ned til Vognhallen på Seimsmark.
12. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146207-sidespor-3.jpgDet går sakte ned på nylagt, ikke ballastert eller justert spor.
12. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146208-sidespor-4.jpgRobel 12. Var første matriell på det nye sporet.
12. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/146//s146209-sidespor-5.jpgSå langt, og ikke lengre.
12. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146210-hyller.jpgEn fin liten ting. Vi for mange meter med ekstra hyller i hallen, helt gratis......
12. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146263-vest-1.jpgSett ifra veien ned til Seimsmark. Bygget begynner å ruve i terrenget.
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146264-vest-2.jpgHer er det åpning for Rulleport. I byggetrinn 2, vil sporene 1 og 2, lengst til høyre bli gjennomgående, mens spor 3 stopper. Spor 4 vil da gå inn i en lukket oppvarmet verkstedshall.
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146265-oest-1.jpgØstre ende og port åpninger for sporene 1 - 4. Spor 1 og 2 lengst til vesntre vil dele en port, mens sporene 3 og 4 vil få hver sin port. Spor 1 og 2 vil bli rene hensettingsspor, og derfor mindre brukt.
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146266-oest-2.jpgSett ifra sporet
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146267-takrenner.jpgTakrenne detaljer ifra Byggets bakside, opp mot hovedsporet.
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146268-noedutgang.jpgNødutgang ut mot veien på nedsiden av hallen.
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146269-Hall-1.jpgDet vil bli fylt opp med ballast, sviller og skinnestreng. Skinnetoppen, vil flukte med toppen av røret og betongkanten te høyre
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146270-Hall-2.jpgHallen sett innvendig ifra "vest"
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146271-Hall-3.jpgHallen sett innvendig ifra "vest".
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/146//s146273-Hall-4.jpgHallen, sett ifra "øst". Det er Crawfort porter vi ser langs veggene. Disse skal monteres i neste uke.
15. mai 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151807-Byggingpaagaar.jpgSelv med "byggestopp", foregår det spor arbeid på Seimsmark. Det er kun sporet te høyre som er hindret av denne stoppen
7. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151808-Svilleboring.jpgVi anla oss en "rigg" for sville boring. Svillene kom ifra Ulrikks tunellen. Disse har ikke hatt plater, men en egen befesting. Denne har blitt brent av, og vi snur svillene, og borer på den andre siden. Det går 45 sviller på "Riggen"
7. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151809-sviller.jpgFerdige borete sviller oppbevares innomhus.
7. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151810-SvillejensogGubben.jpg2 av baneavdelingens maskiner har fått seg ett sporløst vinteropplag innomhus. Svillejens og Gubben.
7. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151818-lunsjpause.jpgTid for lunsj.
7. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151811-muntertlag.jpgLatteren og kommentarene sitter løst.
20. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151815-Spettgutta.jpgLitt fin justering. Alle mann på spettene.
20. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151812-sistekryss.jpgGravemaskinen ble innkjøpt til vognhallbyggingen, og har vist seg vel anvente penger. Her legges det inn, det siste krysset.
21. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151813-sisteledeskinne.jpgSå blir siste ledeskinnen, plassert. Da gjenstår det bare mye plating og justeringer igjen.
21. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151814-foerste12meter.jpgSå gjenstår den store diskusjonen. Om hvordan sporene nummerers. Så lenge eg kan huske, har dette sporet hett, spor 1, så da for vi bygge det først, og sikte oss inn på hallen.
27. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151819-svilleutlegging.jpgFin justering av sville avstand. "Noen ganger er det enkle ofte det beste". Kjell, passer på at avstanden blir rett, mens Banemestere'n, styrer maskinen.
27. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151820-vikommer.jpgDa ser sporet, målet sitt. Vognhallen står klar til å ta imot.
27. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151816-sikting.jpgLitt ut der......
28. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151817-justering.jpgTil større justeringer, bruker vi maskiner. Greit å få til rett kurve inn mot vognhallen. De siste 20 metrene, blir da rette.
28. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151821-soendagkveld.jpgsøndag kveld, og maskinen. Belter seg inn. Vi er nesten imål, med å få første spor inn. Spor 1 mangler 5 meter til (himmel)porten.
28. okt. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151964-IMG_5499.jpgI portåpningene, ligger vi brukte betongsviller.
3. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151963-IMG_5459.jpgVi laster pukk, på Seimsmark.
3. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151967-IMG_5545.jpgI mangel på ballast fordeler, må vi fordele ballasten ut manuelt, godt det ikke var mere enn ca 250 meter opp te vekselen.....
3. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151968-IMG_5592.jpgHer er "Gubben" neste noppe ved sporsperren.
3. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151970-IMG_5604.jpgSå er vi på vei ned med dagens pukktog. Her er sporvekslene på området.....
3. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151971-IMG_5611.jpgDet var godt vi dreide te venstre her....
3. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/151//s151972-IMG_5618.jpgDet var ikke plass i vognhallen te arbeidtoget.....
3. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/151//s151974-IMG_5634.jpgForeløpelig er det gule maskiner, uten flenser som regjerer innomhus, i vognhallen på Seimsmark, men vi har fått plass te 22 meter spor så langt. Sprinkler anlegg skal monters før vi monterer mere spor inne i hallen.
3. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/152//s152451-IMG_5715-r.jpgRobelen har ankommet ifra Haukeland med mere skinne streng. Svillene ligger selvfølgelig, der spor 2 skal komme......
17. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/152//s152452-IMG_5731-r.jpgDet jobbes ikke bare på varmesommerdager. Vi tar også ibruk regnfulle høstdager i Bergen.
17. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/152//s152453-IMG_5744-r.jpgI åpningen skal det være 40 cm mellom svillene i spor 1 og 2. Vi sliter litt med kurven enda...... Vi bør ha ca 15 meter med rett linje også før vi kommer til porten.
17. nov. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/172//s172447-IMG_4165.jpgSkifting på Seimsmark, gjennom treveis sporveksel.
13. des. 2014
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/174//s174918-IMG_5797.jpgRobel og svillebyttemaskin slikker sol ved Vognhallen på Seimsmark før helgens "dyst"
18. apr. 2015
foto: Egil Sandal
Seimsmark
(Vognhall Seimsmark)
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/180//s180330-20151221_151554.jpgSkd 221-146 og 214-90 fikk endelig plass for vinteren i GVB sin vognhall på Seimsmark.
21. des. 2015
foto: Egil Sandal
Seimsmark, sidespor ved

https://pix.njk.no/180//s180423-20151228_124832.jpgKlar for å bli skiftet over til sporet, ned til vognhallen på Seimsmark
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/180//s180424-20151228_125859.jpgSå er vi på vei ned mot det nye tilholdsstedet.
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/180//s180425-20151228_125919.jpgDet skiftes forsiktig i ca 15 cm snø. Alle veksler er kostet....
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/180//s180426-20151228_125925.jpgDet skinner i lakken.....
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/180//s180427-20151228_125930.jpgDet tradisjonelle 60 grader på matrielle bilde......
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/180//s180428-20151228_130017.jpgDet var trangt inn i spor 3. Man var usikker på om det var nok klaring til speilene, noe som det viste seg at det var.
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/180//s180429-20151228_1301510.jpgMellom Matiser pakkemaskin som det også jobbes på og en Skd 221.146 Høka traktor. I spor 3. I vognhallen så regnes sporene ifra høyre til venstre.
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/180//s180430-20151228_130858.jpgSå er det fullt i alle spor. I spor 1 til høyre, er det lagt inn en veksel. Slik at man kan gå rundt med skiftematriell. Vekselen ligger 16 m inn i hallen. Videre så har man lagt inn 1 15 meter lengde med 49 kg's skinnegang. Denne kommer ifra Sidebanen, Skoppum - Horten.
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/180//s180432-20151228_125930.jpgNylakkert i snøen
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/180//s180434-20151228_124832.jpgKlar til å bli låst inn på Sidesporet til Vognhallen på Seimsmark.
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/180//s180435-20151228_125907.jpgPå vei ned til sitt nye oppholdssted.
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/180//s180436-20151228_125930.jpgNylakkert i snøen
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/180//s180437-20151228_130042.jpgPå vei inn i spor 2
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/180//s180438-20151228_130151.jpgPå plass, mellom annet diesel matriell. Matiser og Høka traktor.
28. des. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/182//s182367-IMG_8788.jpgSå har Skd220c206, ankommet GVB's Vognhall på Seimsmark.
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/182//s182368-IMG_8808.jpgEndelig er Skd220c206 fremme, og kan nyte sitt nye liv, sammen med andre museale skiftelokomotiver.
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark

https://pix.njk.no/182//s182369-IMG_8816.jpgTrygt fremme, og allerede så er mekanikkerne igang med første gjennomgangen....
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Seimsmark
NSB > NJK(mus): Skd 220c nr. 206

https://pix.njk.no/183//s183252-1.jpgIkke bare har GVB fått seg en ny motorvogn i driften, Seimsmark vognhall er en fantastisk hall for å sikre materiellet. Det å prioritere å få gjenstandene innendørs mener jeg er viktig.
30. apr. 2016
foto: Lars Fredrik Andersen
Seimsmark

https://pix.njk.no/198//s198332-20180407_172617.jpgPukk lastes med GVB sin egen gravemaskin Kato HD400
7. apr. 2018
foto: Egil
Seimsmark, i nærheten av

https://pix.njk.no/203//s203652-IMG_6904.jpgGrunnmurer for verkstedsdel og servicebygg på Vognhall Seimsmark
16. des. 2018
foto: Egil
Seimsmark, sør for

https://pix.njk.no/208//s208341-hovtun_9179p.jpgSiden vognhaller var dagens tema ble det anledning til et besøk i GVBs praktbygg på Seimsmark
8. juni 2019
foto: Halvard Hovtun
Seimsmark

https://pix.njk.no/208//s208342-hovtun_9193p.jpgInnvendig i vognhallen. Byggetrinn 1 er nesten ferdig, spor er lagt og allerede tatt i bruk. Byggetrinn 2 er nylig reist i forlengelsen, og her kommer etter hvert et verkstedområde med inspeksjonsgrav og lignende fasiliteter.
8. juni 2019
foto: Halvard Hovtun
Seimsmark

https://pix.njk.no/210//s210692-20191005_131757.jpgStål til søylegraven er montert
5. okt. 2019
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/210//s210693-20191009_174607.jpglaskehull i skinner bores..... men først litt service på boremaskinen..
9. okt. 2019
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/210//s210694-20191009_195408.jpgFørste skinne er løftet på plass på smøregraven
9. okt. 2019
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/210//s210695-20191009_205443.jpgKlokken er blitt 20:55, onsdag kveld. De to første skinnene er løftet inn, og det er på tide og låse døren å gå hjem.
9. okt. 2019
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/212//s212491-20200206_163553.jpgNJK-GVB sin trofaste medarbeider gjennom 14 år drar til andre oppgaver.
6. feb. 2020
foto: Egil Sandal
Seimsmark

https://pix.njk.no/213//s213525-DSC00306.jpgMotorvogn BM86.60 på smøregraven i den nye verkstedhallen hos GVB. Her er det ypperlige forhold for gjøre arbeid på undersiden av vognene.
23. mar. 2020
foto: Kjell B. Færås
Seimsmark

https://pix.njk.no/220//s220840-IMG_0560.jpgSkd 206 48
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/220//s220841-IMG_0561.jpgDører og vindu frå Skd 33 er demontert og klar til renovering
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/220//s220842-IMG_0557.jpgEgil Sandal gjer klar Ska 205 2 for ein liten skiftejobb
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/220//s220843-IMG_0553.jpgSteinar Tesdal i gravemaskina
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/220//s220844-IMG_0558.jpgLeif Nessan og Thomas Bolstad, sistnevnte fyrte opp 255 før prøvetur
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/220//s220845-IMG_0544.jpgPrøveturstoget passera Seimsmark
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/220//s220846-IMG_0548.jpgPrøveturstoget passera Seimsmark
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/220//s220847-IMG_0550.jpgPrøveturstoget passera Seimsmark
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/220//s220850-IMG_0560.jpgSkd 48 under restaurering i vognhallen på Seimsmark, Gamle Vossebanen
29. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/221//s221262-20648-1.jpgTaket er løfta slik at stroppane kan hukast på
18. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221263-20648-2.jpgPå veg ned
18. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221264-20648-3.jpgNeppe store markedet for cabriolet-skiftetraktor på Vestlandet, men blir uansett godt å få tatt stålet i flensen rundt godt reingjort og behandla, før nytt treverk kjem på plass. Konstruktsjonen er jo langt frå optimal viss ein ønsker at det skal vare, men med ei framtid under tak skal det nok gå bra
18. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221583-IMG_0935.jpgTaket er løyst og jekka opp
18. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221584-IMG_0937.jpgPå veg ned
18. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221585-IMG_0941.jpgTaklaus!
18. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221573-IMG_0958.jpgDørene er demonterte, deretter er teakrammer til vindu og panel fjerna før dei er rustpikka på begge sider. Einaste plassen det er gjennomrusta litt er heilt nederst på eine døra, det får vi leve med.
21. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221574-IMG_1037.jpgEin god del panel og dørken må byttast. Men, gearkassen er no i orden og clutchen er overhalt. Motor går fint og traktoren er prøvekjørt.
25. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221575-IMG_1044.jpgYngre krefter bidreg og i demontering av dårleg panel og listverk
25. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221576-IMG_0687.jpgEit vindu var bytta ut med furu, eindel andre fekk litt skadar under demontering, men teakvindu i reserve hadde me på Garnes, og skadane let seg reparera!
25. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221578-IMG_0944.jpg29. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221580-IMG_0942.jpg29. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221581-IMG_1016.jpgDørblad behandla med FerroBet
30. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221582-IMG_0945.jpgDørblad grunna
30. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221719-3.jpgKlart for test av ny grill
5. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221720-4.jpgLeif'en må dessverre konstatera at grillen er i breiaste laget, og kanskje litt høg.
5. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221718-2.jpgHadde ein ikkje visst bedre kunne ein mistenkt hogging av ein brannherja traktor
5. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221717-1.jpgTraktoren er flytta til endes for å komma til med elefantkranen. Arne Heggernes og Leif Nessan i arbeid.
5. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221721-5.jpgBildet seier vel sitt om tilstanden på taket..
5. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221722-6.jpgSammenføyning i hjørnet, forsøkt behandla forsiktig..
5. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221723-7.jpgEtter berre eit par minutt er to buffera demontert og plassert på palle. Sutalaust!
5. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221776-IMG_0563.jpgFerdig rustpikka, før og etter
6. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/221//s221856-Radiator.jpgJaggu hadde vi ein reserveradiator ståande, men dessverre ikkje i riktig størrelse. Kanskje den er frå bensintida?
12. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222037-IMG_1288.jpgLekkasje i radiator avdekka (til høgre i bildet)
15. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222034-IMG_1348.jpg620 får nytt tak, utført av eit firma. Arbeidet må sjølvsagt inspiserast.
19. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222035-IMG_1349.jpgUtsikt frå 620 og ned på Skd 48
19. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222036-IMG_1352.jpgUtsikt ned på Ø4 17476
19. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222038-IMG_1298.jpgRadiator tatt ut, demontert og klar til forsending til Radiatorservice AS
19. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222039-IMG_1299.jpgHåndlaga kappe frå motor til radiator, blir stas å montere igjen!
19. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222040-IMG_1338.jpgLeif sliper deler som skal mønjast og malast
19. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222041-IMG_1339.jpgRaudmalte dører til Skd 48 i forgrunnen, i bakgrunnen jobbar Torbjørn Lemme og Bjarte Nordvik med Ø4 17476.
19. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222103-IMG_1392.jpgPlassen der loddet stod, hol i ramma til høgre
22. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222104-IMG_1393.jpgLoddet, på omlag 250 kg er baksa inn mot midten for å få reingjort og malt
22. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222105-IMG_1394.jpgNålepikka, avfetta og malt med arcanol. Nålestikksoperasjon!
22. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222313-Ballastlodd.jpgMen med litt kløkt og eit langt borestål (?) frå NJK Trøndelag får ein tunge ting på plass!
27. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222629-IMG_1563.jpgLitt avrent vaskevatn frå motorkassen til 206 48, er eit par år med moro her!
30. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222630-IMG_1490.jpgSmå traktorar krev små arbeidarar, litt som Apple, Samsung og andre tech-gigantar tenker når det skal loddast sammen telefonar. Forskjellen er at her på Seimsmark er barnearbeidet høyst frivillig og sitronmåne og kakemenn flyt meir eller mindre fritt
30. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222631-IMG_1496.jpgEtter ei stund i leikegrinda er alt grunna
30. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222632-IMG_1561.jpgOgså i luftfilteret var det mange år med moro som kunne renskast ut før det fekk eit strøk lakk
30. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222625-IMG_1663.jpg5. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222626-IMG_1664.jpgDetalj, lysarmatur Ao100
5. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222633-IMG_1660.jpgPlogskjær og opphengt er sandblåst og overhalt hos gode venner av GVB
5. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222634-IMG_1667.jpgLeif Nessan har reingjort og pussa alle handtaka
5. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222635-IMG_1668.jpgKjell Færås har demontert både Webasto, lamper og "dashboard" fullstendig, og gir alt ein skikkelig overhaling
5. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222636-IMG_1670.jpgEit par av lukene i karosseriet var svært dårlige, her heldt Kjell på å lage ny luke over radiatoren.
5. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222637-IMG_1669.jpgEit par av lukene som ikkje var sundrusta må også reparerast, antageligvis etter kollisjonen i 87
5. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222638-IMG_1659.jpgDen "tomme" motorkassa er ferdig overhalt, no kan sandkassar og Webasto monterast så snart dei er klare
5. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222815-IMG_1736.jpgNår materialane er råtne treng ein ikkje vera stor og sterk for å få dei lause
7. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222816-IMG_1741.jpgI to av hjørnene var sammenføyningane endå i god stand
7. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222818-IMG_1748.jpgLange rustne spikar i eik sitt godt fast!
7. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222820-IMG_1757.jpgDei verdifulle delane, derav ein som skal brukast i det nye taket, er skilt frå plukkråtne takbord og ein haug med fliser..
7. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/222//s222817-IMG_1744.jpgUnder takborda kjem pent snekkararbeid fram!
8. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/223//s223603-IMG_1782.jpgEikebjelken midt i taket blir einaste tredel frå taket som blir gjenbrukt. Som ein ser har den hatt fleire fargar, kremgul sist, kvit og grøn. Panelbordet attmed har vore svart og grønt.
10. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/223//s223607-IMG_1847.jpgBulkar er retta ut, rust fjerna, ein heil del er sveist og gravrusta er sparkla. Det er endå litt igjen, men grunning av karosseriet nærmar seg veldig.
16. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/223//s223608-IMG_1863.jpgFleire av dei små lukene rundtom måtte enten reparerast eller byttast. Kjell har stått for skåre til og sveist og det er no berre ved batteria det manglar luke.
16. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/223//s223609-IMG_1889.jpgFaspanel er ikkje så vanleg handelsvare lenger, og særleg ikkje den smale, eller den tjukke som i taket på Skd 48. Men, rupanel kan brukast, og så kan ein frese til fasen.
18. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/223//s223610-IMG_1893.jpgEin annan paneltype, frå dørene. Ikkje fas, men rund kant (Rundfas?) Legg merke til kor tettvokst og fin furu det er! Antiparasiten riv i nasa frå det ferske kuttet.
18. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/223//s223611-IMG_1897.jpgMesteparten av golvet var brukande i Skd 48, og på høgre sida er alt bytta tidlegare. Einaste plassen det måtte byttast var innom døra på venstre side
18. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/223//s223612-IMG_1923.jpgNy dørk på plass, og den gamle forsterka frå undersida. Sidan det allerede er foskjellige dimensjonar og det skal leggast linoleum oppå brydde vi oss ikkje om feil bredde på borda. Trinnet ein stig inn i er rustpikka og behandla med FerroBet. Det må fellast inn litt nytt stål nederst.
20. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/231//s231876-Tog.jpg5. mai 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/227//s227471-IMG_0563.jpg juni 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/227//s227466-IMG_0285.jpg1. juni 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/227//s227467-IMG_0286.jpg1. juni 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/227//s227468-IMG_0535.jpg18. juni 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/227//s227469-IMG_0536.jpg18. juni 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/227//s227470-IMG_0537.jpg18. juni 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/227//s227472-IMG_0638.jpg22. juni 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/227//s227473-IMG_0642.jpg23. juni 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/231//s231878-20648.jpg26. nov. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/231//s231743-IMG_2792.jpg4. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/231//s231744-IMG_2793.jpg4. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/231//s231745-IMG_2794.jpg4. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/231//s231746-IMG_2795.jpg4. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/231//s231747-IMG_2796.jpg4. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/231//s231748-IMG_2797.jpg4. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/231//s231749-IMG_2798.jpg4. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232040-IMG_2900.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232041-IMG_2901.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232042-IMG_2902.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232043-IMG_2903.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232044-IMG_2904.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232045-IMG_2905.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232046-IMG_2907.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232047-IMG_2900.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232048-IMG_2901.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232049-IMG_2902.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232050-IMG_2903.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232051-IMG_2904.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232052-IMG_2905.jpg14. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232948-IMG_3076.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
29. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232949-IMG_3077.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
29. des. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232950-IMG_3123.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
4. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232951-IMG_3126.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
4. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232952-IMG_3127.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
4. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232953-IMG_3129.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
4. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232954-IMG_3132.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
4. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232955-IMG_3134.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
4. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232956-IMG_3136.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
4. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/232//s232957-IMG_3137.jpg4. januar 2022, Seimsmark Verksted
4. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/234//s234036-IMG_3339.jpgGbs vogna nærmer seg ferdig, no er dør med nye lager på plass
25. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark

https://pix.njk.no/234//s234037-IMG_3340.jpgSkd 48 har fått korsbuffere igjen
25. jan. 2022
foto: Håkon Berg Gunnarson
Seimsmark
NSB: Skd 206 nr. 48

6111 Garnes

https://pix.njk.no/102//s102398-Bilde-1.jpgLok. 255 i lokstallen på Garnes.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
nr. 255

https://pix.njk.no/102//s102399-Bilde-3.jpgKull må man i alt slags vær.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
nr. 255

https://pix.njk.no/110//s110699-Robel-1.jpgMan har fått lirket seg inn i lokstallen på Garnes. Hytten er her kommet tilbake etter sandblåsning, og er satt på lasteplanet. Steinar Tesdal er primus motor, og ifull gang med vinkelkutteren.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/110//s110700-Robel-2.jpgUtskifting av dårlige plater pågår. Steinar's sveis og puss, ifull gang.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
(garnes)
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/110//s110701-Robel-3.jpgHarald Tesdal er igang med grunning innvendig.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
( )
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/110//s110702-robel-4.jpgSom man kan se, er hytten i dårlig stand, men dårlige plater skiftes ut. Harald Chr. Hansen, Steinar og Harald Tesdal.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/110//s110703-robel-5.jpgHarald Tesdal, lager avrundinger til vinduene.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/110//s110704-robel-6.jpgVi beholder så mye så mulig av gammelt stål.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/110//s110707-Garnes-1.jpgSå er vi kommet til Skjertorsdag 1 april. Det er trangt i lokstallen på Garnes. Lok 255 er koblet ifra tenderen og trykket godt sammen. Da får vi akkurat plass.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/110//s110708-Garnes-2.jpgHarald Chr. Hansen assisterer Egil Sandal på det elektriske anlegget.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/110//s110709-Garnes-3.jpgKaffepause. Lysblå Robel med svart ramme. Årets farge.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB: Xd 222 nr. 4662

https://pix.njk.no/119//s119651-13-Garnes.jpgAnkomst Garnes.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/119//s119656-garnes-2.jpgMens vogn 643, er satt inn i togene på GVB, er Ao 100 skiftet ut og langt inn i spor 2, på Garnes.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/134//s134906-mannenmedstaven.jpgTogfører Arne Hæggernes, med bremseprøven staven.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/134//s134907-arneogarne.jpgArne Hæggernes og Arne Steinsland
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/134//s134908-kullfylling.jpgKullfylling på den enkle måten.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/134//s134909-Lars.jpgFyrbøter Lars Tvedt.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/134//s134910-torstein.jpgLok.mester Torstein Krabbedal
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/134//s134929-mannenmedstaven.jpgMyndig Togfører med bremseprøven staven. Arne Hæggernes.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/134//s134930-kullfylling.jpgDet er lett å fylle kull på damplok. Når man har slikt redskap tilgjengelig.
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
nr. 255

https://pix.njk.no/152//s152725-Doerkarm.jpgEin dårleg vinduskarm, dei fleste vart bytta der vindauga kunne opnast
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/152//s152726-Utbedring.jpgUtbedring av dårleg vinduskarm
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/152//s152727-Vannbrett.jpgMange av platene under vindauga var dårlege pga rust, desse fekk me laga nye og her vert dei mønja
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/152//s152729-Heile.jpgVogna har no ferdigbehandla teak stort sett og nytt tak. Det som gjenstår utvendig er montering av ventilatorar (som er under behandling) og å gjera reint understellet for rust og mala
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/152//s152732-Doer.jpgfoto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/164//s164602-10778x.jpgEtter noen år utendørs i regnet måtte den i sin tid nyrestaurerte 14012 skrapes ned og lakkeres på ny
30. juni 2012
foto: Dag Christian Halvorsen
Garnes

https://pix.njk.no/183//s183275-Dbm8660d300416.jpg...i retning Garnes
foto: Kjell Hegna
Garnes
nr. 18260

https://pix.njk.no/115//s115724-f6111-2853-garnes.jpg 1910
foto: ?
Garnes

https://pix.njk.no/158//s158562-Garnes.jpg 1960
foto: Widerøe
Garnes

https://pix.njk.no/115//s115862-f6111-3014-1969-01175.jpg24. mai 1969
foto: Ulf Berntsen
Garnes

https://pix.njk.no/117//s117934-f6111-2250-Garnes-mai-1987.jpg mai 1987
foto: Roar Nilsson
Garnes

https://pix.njk.no/16//s16125-BM_64.06_(tel)_1988.jpgBM 64.06
6. feb. 1988
foto: Tor Erik Lillehagen
Garnes
NJK(mus): BM 64 nr. 64.06

https://pix.njk.no/18//s18290-BM_64.06(tel)garnes6-2-88.jpgBM 64.06. Takdetaljer.
6. feb. 1988
foto: Tor Erik Lillehagen
Garnes
NJK(mus): BM 64 nr. 64.06

https://pix.njk.no/18//s18291-BM_64.05_(tel)garnes6-2-88.jpgBM 64.05
6. feb. 1988
foto: Tor Erik Lillehagen
Garnes
NJK(mus): BM 64 nr. 64.05

https://pix.njk.no/20//s20258-SKD20633GarnesS1994.jpg206.33 (-breddeprofil-)
 1994
foto: Kjell Hegna
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33

https://pix.njk.no/16//s16124-BM_64.05_(tel)_1998.jpgBM 64.05 på Garnes. Vognen er delvis oppmalt i originale farger. Denne var nærmest plommerød.
27. juni 1998
foto: Tor Erik Lillehagen
Garnes

https://pix.njk.no/113//s113563-D_000037-XX.jpgLøpehjul foran
15. mai 1999
foto: H. Lindholm
Garnes

https://pix.njk.no/20//s20854-skann0005.jpg214.90
1. apr. 2002
foto: Morten Haaland
Garnes
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/116//s116028-f6111-3195-2003-11433.jpg25. apr. 2003
foto: Ulf Berntsen
Garnes

https://pix.njk.no/20//s20858-tm4141.jpgSkd 214.90
19. juli 2003
foto: Thomas Markovic
Garnes
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/34//s34078-tm6278.jpgPå Garnes st.
19. juli 2003
foto: Thomas Markovic
Garnes
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/34//s34062-tm6284.jpgNJK GVB Garnes st.
19. juli 2003
foto: Thomas Markovic
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33

https://pix.njk.no/174//s174608-tm3529.jpg30-36-4003 på Garnes
19. juli 2003
foto: Thomas Markovic
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/209//s209032-tm3529.jpgRobel 30-36-4003 på Garnes.
19. juli 2003
foto: Thomas Markovic
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/15//s15826-8668_Forfra_3397.jpgBFS 86.68
 mai 2004
foto: Morten Håland
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/15//s15867-Ende_1_venstre_3171.jpgBM 86.60
 mai 2004
foto: Kjell B Færås
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/15//s15868-8668_Bakfra_hoeyre_3388.jpgBFS 86.68
 mai 2004
foto: Morten Håland
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/54//s54427-549helevenstre3335.jpgVogn 549 på garnes
ca  2005
foto: Morten Haaland
Garnes
NJK(mus): BFV21 nr. 549

https://pix.njk.no/28//s28347-GVB1.jpg11. sep. 2005
foto: Helge Flesche
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/28//s28350-GVB4.jpg11. sep. 2005
foto: Helge Flesche
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/28//s28351-GVB5.jpg11. sep. 2005
foto: Helge Flesche
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/33//s33608-2006-02-04_Skd-206-33.jpgSkd-206-33 fotografert på Garnes 4. februar -06.
4. feb. 2006
foto: Egil Sandal
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33

https://pix.njk.no/36//s36773-S4300512.jpgBFS 8668 på Garnes
31. mar. 2006
foto: Morten Haaland
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/36//s36775-S4300519.jpgInnventar i BFS 8668
31. mar. 2006
foto: Morten Haaland
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/36//s36776-S4300526.jpgInnventar i BFS 8668
31. mar. 2006
foto: Morten Haaland
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/36//s36777-S4300528.jpgInnventar i BM 8660
31. mar. 2006
foto: Morten Haaland
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/41//s41407-Lok_255.jpgLok 18c 255 på første ordinære kjøring sesongen 2006
11. juni 2006
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/41//s41408-Lok_255_(2).jpgLok 18c 255 på første ordinære kjøring sesongen 2006
11. juni 2006
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/41//s41416-Skd_90.jpgSKD 90 på Garnes før oppussing
11. juni 2006
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/68//s68995-DSC02646.jpgParkert medan resten av toget er på tur
11. juni 2006
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33

https://pix.njk.no/68//s68996-DSC02663.jpgUnder skifting på Garnes
11. juni 2006
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33

https://pix.njk.no/70//s70664-P7300027.jpg30. juli 2006
foto: Jarle Fabian
Garnes
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/70//s70669-P7300037.jpg30. juli 2006
foto: Jarle Fabian
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33

https://pix.njk.no/70//s70730-P7300031.jpg30. juli 2006
foto: Jarle Fabian
Garnes
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/70//s70731-P7300032.jpg30. juli 2006
foto: Jarle Fabian
Garnes
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/92//s92005-P7300035.jpgBildet er tatt på Garnes stasjon.
30. juli 2006
foto: Jarle Fabian
Garnes
NJK(mus): B22 type 2 nr. 666

https://pix.njk.no/65//s65098-17092007045.jpgKledningen er tatt av klokken er ca 21:30 mandag 17
17. sep. 2007
foto: Egil Sandal
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/65//s65099-ATT00004.jpgFørerhytten er delvis fjernet. Kjelen er nærmest klar for å bli løftet ut ut.
19. sep. 2007
foto: Steinar Tesdal
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/72//s72588-2008-02-15Toerngarnes.jpgSteinkransen på tørnet på Garnes begynner å ta form
15. feb. 2008
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes
33-57

https://pix.njk.no/77//s77785-Roger-10.jpgGarnes stasjon.
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
JBV: Uas 930 nr. 81 76 930 0001-7

https://pix.njk.no/77//s77788-Roger-12.jpgFint langs Sørfjorden.
14. mai 2008
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/84//s84168-DSC_0286.jpgOppfyrt og klar for prøvetur
4. sep. 2008
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/84//s84172-DSC_0287.jpgGarnes
4. sep. 2008
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/89//s89366-PC060039.jpgBFS 86 68 venter på å få komme under tak
6. des. 2008
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/89//s89367-PC060040.jpgBFS 86 68 venter på å få komme under tak
6. des. 2008
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/89//s89368-PC060041.jpgKupéen til BFS 86 60
6. des. 2008
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/89//s89370-PC060038.jpgFørarrom 64 05
6. des. 2008
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
NJK(mus): BM 64 nr. 64.05

https://pix.njk.no/89//s89371-PC060046.jpgBM 64 05, delvis under presenning. Vindua er knust etter ein hard butt utan bufferar påmontert
6. des. 2008
foto: Haakon Berg Gunnarson
Garnes
NJK(mus): BM 64 nr. 64.05

https://pix.njk.no/126//s126653-diverse3059.jpg18c 255
29. mai 2009
foto: Stian Jargren
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/102//s102365-AftensangGarnes7.6.2009.jpgAftensang Garnes
7. juni 2009
foto: Ivar Gubberud
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/102//s102367-ThebeautyandthebeastsGarnes7.6.2009.jpgThe beauty and the beasts. Garnes.
7. juli 2009
foto: Ivar Gubberud
Garnes
NJK(mus): 30a nr. 271
NJK(mus): 30

https://pix.njk.no/102//s102355-HF0_5440-01.jpgGVB: Skifting på Garnes
12. juli 2009
foto: Helge Flesche
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/102//s102352-HF0_5403-01.jpgGVB: 255 rygges på plass
12. juli 2009
foto: Helge Flesche
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/102//s102470-arveflesche1.jpgTog oppstillt på Garnes stasjon
12. juli 2009
foto: Arve Flesche
Garnes

https://pix.njk.no/102//s102368-FlowerpowerogdamppowerGarnes9.8.2009.jpgFlowerpower og damppower. Garnes
9. aug. 2009
foto: Ivar Gubberud
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/126//s126655-garnesseptember055.jpgOppfyring av 255 før siste kjøresøndag i 2009.
13. aug. 2009
foto: Stian Jargren
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/104//s104899-gvb-4.jpgNoen av ungdommene til GVB, har gått igang med utskifting av treverk, på godsvognene våres. Her er første vogn, en Gbs. som har fått seg en runde med ny plank.
17. okt. 2009
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/109//s109312-Robel12Cab.jpgSlik ser en Robel 12 i Cabrioletutgave ut.
15. feb. 2010
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/110//s110706-DSC00084.jpgHer er hytten løftet oppå igjen, slik at vår sivilarbeider, som er tømrer, kan få tilpasset nytt gulv på lasteplanet.(mobil telefon bilde)
27. feb. 2010
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/112//s112651-Mai2010265.jpgRobel 12
19. mai 2010
foto: Stian Jargren
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/174//s174607-DSC01651115.jpg30-36-4003 på Garnes
13. juni 2010
foto: Thomas Markovic
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/209//s209031-DSC01655.jpgRobel 30-36-4003 på Garnes.
13. juni 2010
foto: Thomas Markovic
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/232//s232277-DSC01625.jpgGVB Skd 206.33 på Garnes st.
13. juni 2010
foto: Thomas Markovic
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33

https://pix.njk.no/119//s119664-garnes3juli024.jpg255 har nettop skiftet inn dagens slerke, og skal snart tøffe ut til vekselen på thunestveit.
3. juli 2010
foto: Stian Jargren
Garnes

https://pix.njk.no/220//s220907-IMG_0304.jpgNy attraksjon på Garnes
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes
Skd 221 nr. 146

https://pix.njk.no/220//s220908-IMG_0305.jpgNy attraksjon på Garnes
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/231//s231879-221146.jpg3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/142//s142639-DSC_0670.jpgFabrikksiklt Høka
5. okt. 2010
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/142//s142640-DSC_0671.jpgUsikker på om det er denne som har Høka-fabrikkskilt, eller om det var nabovognen...
5. okt. 2010
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/152//s152759-boerve.jpgBanemontørlærling Christer Børve under arbeid på 742
 2011
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/152//s152760-tangen.jpgTømrarlærling Marius Tangen med skrapa
 2011
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/129//s129468-214-90-koffert.jpgRammen i koffetrommet er nymalt i årets farge, lyseblå.
7. mar. 2011
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/130//s130235-Koffertrom.jpgKoffertrommet i 214-90
29. mar. 2011
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/135//s135235-DSC_0251_2.jpgSå var vi tilbake til turens utgangspunkt.
17. juli 2011
foto: Kjell A Ramstad
Garnes

https://pix.njk.no/135//s135236-DSC_0252.jpgDe reisende forlater toget for denne gang.
17. juli 2011
foto: Kjell A Ramstad
Garnes

https://pix.njk.no/135//s135238-DSC_0267_x.jpgTid for skifting og Skd206.33 trår til – denne lille tassen var til god hjelp når vognene skulle flyttes slik at 255 kunne kobles til ”riktig ende” igjen.
17. juli 2011
foto: Kjell A Ramstad
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 35
NSB: Skd 206 nr. 33

https://pix.njk.no/156//s156021-GVB27-28-8-2011015.jpg18c 255 med aftentog
27. aug. 2011
foto: Stian Jargren
Garnes, i nærheten av

https://pix.njk.no/145//s145487-bm64transport061.jpgBm64 05 på Garnes stasjon en uke før transporten til Hønefoss fant sted.
22. okt. 2011
foto: Stian Jargren
Garnes

https://pix.njk.no/141//s141287-IMAG0103.jpgTakrenne til 206.33. Denne er i rund utførelse.
3. jan. 2012
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/141//s141676-K.jpgTender (loving care)
14. jan. 2012
foto: Kjell Hegna
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/141//s141677-L.jpgInnsyn
14. jan. 2012
foto: Kjell Hegna
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/145//s145996-P3270477.jpgRammen rengjøres før grunning og maling
27. mar. 2012
foto: Torstein Krabbedal
Garnes

https://pix.njk.no/146//s146005-IMG_0659.jpgTank og ramme er endelig gjenforenet etter 3 1/2 måneds adskillelse
6. mai 2012
foto: Torstein Krabbedal
Garnes

https://pix.njk.no/149//s149898-Gamlevossebanen2-9-12011.jpgLok 18c 255 under oppfyring på GVB
1. sep. 2012
foto: Stian Jargren
Garnes

https://pix.njk.no/149//s149914-Gamlevossebanen2-9-12002.jpg18c 255 på GVB
1. sep. 2012
foto: Stian Jargren
Garnes

https://pix.njk.no/150//s150020-Gamlevossebanen2-9-12002.jpg18c 255 under oppfyring på GVB
1. sep. 2012
foto: Stian Jargren
Garnes

https://pix.njk.no/168//s168325-Gamlevossebanen2-9-12011.jpg18c 255 under oppfyring
1. sep. 2012
foto: Stian Jargren
Garnes

https://pix.njk.no/150//s150310-DSC_0066.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Garnes

https://pix.njk.no/150//s150311-DSC_0069.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Garnes

https://pix.njk.no/150//s150312-DSC_0058.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Garnes

https://pix.njk.no/150//s150313-DSC_0080.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Garnes

https://pix.njk.no/150//s150314-DSC_0089.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Garnes

https://pix.njk.no/150//s150315-DSC_0092.jpgType 18.255 er en fantastisk flott og ærverdig gammel dame!
12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Garnes

https://pix.njk.no/150//s150316-DSC_0108.jpg12. sep. 2012
foto: Ola Schjei
Garnes

https://pix.njk.no/151//s151660-1-20120915_5791.jpg15. sep. 2012
foto: Nils Håkon Sandersen
Garnes

https://pix.njk.no/151//s151661-2-20120915_5786fraraafilNJK.jpg15. sep. 2012
foto: Nils Håkon Sandersen
Garnes

https://pix.njk.no/222//s222102-6076_383335651738262_220606396_n.jpgUskarpe arbeidsforhold Garnes 2012. Kim Andre Arnesen og underteikna i arbeid.
24. sep. 2012
foto: Stian Paddo Jargren
Garnes

https://pix.njk.no/152//s152362-Nytaklampe206.33.jpgNymalt tak med nymontert taklampe
13. nov. 2012
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/152//s152753-ferskt.jpgEit ferskt bilde av kupéen etter at me fekk montert listene som beskytter takplatene for koffertane.
29. nov. 2012
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/155//s155174-206.33-20130216.jpgNymalt 206
17. feb. 2013
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/155//s155453-IMAG0147.jpg206.33 ferdig grønnmalt (nesten).
25. feb. 2013
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/160//s160108-P8040314.jpgEtter en tur med GVB bar ferden ned til Garnes "brygge" der fantastiske D/S Oster ventet på oss - i øsende regnvær.
4. aug. 2013
foto: Finn Halling
Garnes

https://pix.njk.no/170//s170536-Bilde0101.jpgAkselkasse uten lokk for BM86.60
15. sep. 2014
foto: Kjell B. Færås
Garnes

https://pix.njk.no/174//s174919-IMG_5804.jpgLørdagens skiftemaskin i spor 2.... Robel 12 (tidligere Skd 222)
18. apr. 2015
foto: Egil Sandal
Garnes
(Garnes)
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175031-_os_20150418_IMG_3934.jpgGult belegg på Garnes, men tomt for folk..?
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175032-_os_20150418_IMG_3935.jpgHer er forklaringen. Dugnadsgjengen får seg litt mat.
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175033-_os_20150418_IMG_3939.jpgRevisjonsvogn Xael 80 76 974 4 4000-4 står også parkert på Garnes.
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175034-_os_20150418_IMG_3953.jpgEtter noen timers dugnadsarbeid er dagen over, og Robelen går i retur retning Haukeland
18. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/174//s174920-IMG_5811.jpgOpplastet kjel fra 18c255 ved kjelen poserer "stroppelaget".
19. apr. 2015
foto: Egil Sandal
Garnes
(Garnes)
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175042-_os_20150419_IMG_4025.jpgDagen etter er transport av den gamle kjelen til 18c 255 fra Garnes til Arna (gamle).
19. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175043-_os_20150419_IMG_4035.jpgSenere på dagen: Robel med kran er fint utstyr ved svillebytte.
19. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Garnes
NJK(mus): Robel 54.12 nr. 30-36-4003

https://pix.njk.no/175//s175044-_os_20150419_IMG_4049.jpgUnder en presenning på Garnes står BFV21 549 parkert.
19. apr. 2015
foto: Ola Søgaard
Garnes
NJK(mus): BFV21 nr. 549

https://pix.njk.no/175//s175155-IMG_5871.jpgGarnes stasjon pusses opp
3. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175156-IMG_5889.jpgGarnes fra øst, bygningen får etterlengtet pleie.
3. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175157-IMG_5873.jpgDet er blitt drenert rundt vognskuret på Garnes, og området er i ferd med å bli pusset opp.
3. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175158-IMG_5881.jpgSvillebytte i spor 2 på Garnes stasjon. Stikkbytte ble utført med svillebytteamskinen. Planovergangen på bildet ble grad ut med minigarver, og alle sviller ble byttet.
3. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175634-IMG_6389.jpgGarnes stasjon i dag. Godsvognparken er et sørgelig syn, men i løpet av året er det planer om at i alle fall 1 godsvogn skal bli pusset opp. Svillestabelen til høyre er sviller som tidligere har vært stikkbyttet. Disse er nå samlet inn for gjenbruk i spor 2 etter at sporentreprenør har skiftet sviller på deler av strekningen.
23. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175635-IMG_6393.jpgVekasel 5 har fått noe kjærlig pleie i løpet av vinteren og våren. Her var den ene tungen rustet fast i roten, og mye lirking og luring, varming og smøring løsnet den til slutt. Noe arbeid gjenstår ennå, men vekselen fungerer endelig som den skal.
23. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175636-IMG_6394.jpgSporsperrer og sporveksler er endelig blitt kontrollåst i avhengighet slik at C-låsanlegget nå fungerer som det skal på Garnes. Jernbaneverkets signalavdeling har også pusset opp signalkasser.
23. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175637-IMG_6396.jpgDet er gjort en del oppussing av området rundt vognskuret også. Her er det drenert og stelt til igjen. GVBs "vaktmester" og banemester har stått for dette arbeidet.
23. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175639-IMG_6413.jpg"Tog" ankommer Garnes kai. Det er MS Teisten som ankom som "Båt for tog". Båter har etter at det igjen ble stengt for 2. gang på vel en uke mellom Trengereid og Vaksdal p.g.a. sørperas trafikkert strekningen Stanghelle-Garnes
23. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175643-IMG_6400.jpgOgså baksiden av vognskuret er blitt gravd opp og drenert. Her er det også fjernet kompost og annet rusk fra de siste 50-60 år. Også dette arbeiet er utført av "Vaktmester" og Banemester
23. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175640-IMG_6450.jpg"Buss for tog" til "Båt for tog" ankommer Garnes
23. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175641-IMG_6479.jpgAvgang Garnes "Båt for tog"
23. mai 2015
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175704-BGa230515skd206_33T61.jpgNeste tog var 61, som ankom med "Fjordkatt". Her går veien videre med buss mot Arna (nye). Bygningene på Garnes stasjon ligger til høyre utenfor bildet.
23. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/175//s175738-D230515Ga.jpgStasjonsbygningen på Garnes er dekket av plast
23. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175792-EGa230515.jpgLokstallen sett fra kaiområdet
23. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175793-FGa230515T61skd33.jpgFlybuss for tog
23. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/175//s175794-GGa230515T61skd33.jpgEnda en av de 4-5 bussene som måtte til for å ta unna passasjerene fra Oslo-toget
23. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 33
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/175//s175795-HGaFjordkatt230515.jpg"Fjordkatt" på vei tilbake mot Stanghelle i gråvær
23. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175705-CGa250515.jpgPå mandag (2. pinsedag) var togtrafikken kommet i gang igjen, og det var ingen hurtigbåter å se på fjorden. Til høyre i bildet er lokstallen.
25. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175802-DSC_1793.jpgTransporten ankommer
28. mai 2015
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/175//s175803-DSC_1817.jpgTraktor på skråplanet
28. mai 2015
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/175//s175804-DSC_1822.jpgTo brødre
28. mai 2015
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/175//s175829-DSC_0849.jpgFramme på Garnes å plassert på sporet
28. mai 2015
foto: Torbjørn Lemme
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/176//s176374-aGarnes130615.jpgSnart fin og ny maling på alle vegger !
13. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/176//s176375-b8660Ga130615.jpgNyoppussa motorvogn vest for stasjonsbygningen.
13. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/176//s176376-c20648Garnes130615.jpgNyerverva skiftetraktor vest for stasjonsbygningen.
13. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Garnes
NSB: Skd 206 nr. 48

https://pix.njk.no/191//s191010-Garnesstasjon-Print-140608w.jpgKalenderalternativ
26. juli 2015
foto: Tore Sætre
Garnes

https://pix.njk.no/180//s180431-20150922_201452.jpgSnart skal jeg også få lov til å komme ut, av denne gamle vognhallen, og igjen få lange ut på skinnegangen.
22. sep. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/180//s180433-20150922_201452.jpgSnart klar for overføring.
22. sep. 2015
foto: Morten Erik Larsen
Garnes

https://pix.njk.no/178//s178830-DSC_0947.jpg4. okt. 2015
foto: Ola Schjei
Garnes

https://pix.njk.no/179//s179377-DSC_0166.jpgEgil Hop og Alastair Jenkins legger nytt planovergangsdekke
1. nov. 2015
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/179//s179878-GeneratorLok255Verktoey.jpgSpesialverktøy for Sunbeam generator
25. nov. 2015
foto: Egil Hop
Garnes

https://pix.njk.no/182//s182363-IMG_8739.jpgStopp for kontroll av avstand mellom plattformkant og stigtrinn på Skd220c206, på Garnes.
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/182//s182364-IMG_8754.jpgVekk med Dampen er nå også kommet til GVB. Nå er det bare veteran skiftetraktorer som gjelder..... Skd 206, 214 & 220. Yngste er ifra Kronstad 1972
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB > NJK(mus): Skd 220c nr. 206

https://pix.njk.no/182//s182365-IMG_8743.jpgBlant det yngste matriell som vi har på GVB.
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB > NJK(mus): Skd 220c nr. 206

https://pix.njk.no/182//s182366-IMG_8769.jpgPlattformkant vs stigtrinn....
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Garnes
NSB > NJK(mus): Skd 220c nr. 206

https://pix.njk.no/183//s183216-20160430_132453.jpgMotorvogn BM86.60 skinner i takt med vårsolen i Garnes 30. april 2016. Dette var første dag i passasjertrafikk som museeumsvogn etter omfattende resturering.
30. apr. 2016
foto: Egil Sandal
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183262-aGa300416BM8660.jpgOver og under ser vi 13.30 avgangen fra Garnes forlate stasjonen på vei mot Arna Gamle
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183263-bGa300416BM8660.jpg30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183272-Abm8660.jpg12.30-avgangen fra Garnes er på vei mot Arna
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183276-Ebm8660d300416.jpgEnda litt nærmere endestasjonen
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183277-Fbm8660d300416.jpgDet blir tid til en luftetur før avgang 13.30 fra Garnes
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183278-Gbm8660d300416.jpg...og BM 86.60 ruller igjen
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183279-Hbm8660d300416.jpgNeste ankomst Garnes er 14.00-avgangen fra Arna Gamle
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183280-Ibm8660d300416.jpgMed gammel forbygningsmur som del av kulissen
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183281-Jbm8660d300416.jpgPå nært hold
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183282-Kbm8660d300416.jpgPassasjerene er på sightseeing før 14.30-returen til Arna
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/183//s183284-Mbm8660d300416.jpgKlokka 14.30 var alt klart for dagens siste tog til Arna
30. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/235//s235231-002-_CFS9318.jpgPå veien tilbake mot Garnes åpenbarte denne utsikten seg. Regnet hadde lettet og sola titten frem og gav et dramatisk lys. I forgrunnen til venstre ser vi linjen mot Tunestveit.
11. sep. 2016
foto: CF Salicath
Garnes–Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/235//s235232-003-_CFS9344.jpgDresinen rulles frem. Ved siden av står vognstammen klar for dagens kjøring, men vi skal tråkke i motsatt retning.
11. sep. 2016
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/235//s235246-017-_CFS9697.jpgInn mot siste kurve før Garnes
11. sep. 2016
foto: CF Salicath
Garnes–Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/188//s188045-roeykavtrekk.jpgRøykavtrekket sett nedenfra med lok 18c-255 posisjonert under. Str komfyr, stor kjøkkenventilator
29. nov. 2016
foto: Torstein Krabbedal
Garnes

https://pix.njk.no/199//s199064-DSC_2114.jpgNytt utstyr i gammelt miljø
25. okt. 2017
foto: Ola Søgaard
Garnes
NJD: P&T MTW 100 NJD nr. 026

https://pix.njk.no/199//s199065-DSC_2107.jpgGrøfterens med vacuumsuger, fjerner femti år med leire, silt og søle
27. okt. 2017
foto: Ola Søgaard
Garnes, i nærheten av

https://pix.njk.no/199//s199066-DSC_2099.jpgGrøfting i tunnel gjøres også enkelt med Railvac 16000. Mer søle, leire og silt fjernes og vannet gis riktig fall ut i friluft. Maskinen er også fin til å fjerne hardpakket leire mellom og under sviller før svillebytte eller masseskifte.
27. okt. 2017
foto: Ola Søgaard
Garnes, i nærheten av

https://pix.njk.no/201//s201623-hovtun_4971o.jpgDamplokomotivet er kjørt ut av stallen og dagens kjøring kan ta til om ikke så alt for lenge.
2. sep. 2018
foto: Halvard Hovtun
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201625-hovtun_5032o.jpgLokf. Alf Kolbjørn Elvebråten på tenderen til 255, kullene er skuffet fram.
2. sep. 2018
foto: Halvard Hovtun
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201632-hovtun_5196o.jpgLoket går rundt vognstammen på Garnes. Denne søndagen ble det kjørt to togpar.
2. sep. 2018
foto: Halvard Hovtun
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201633-hovtun_5201o.jpgVi valgte å avslutte dagen med å kappkjøre med museumstogets andre avgang. Her er et parti hvor jernbanen er omringet av moderne villabebyggelse, men med fjorden i bakgrunnen.
2. sep. 2018
foto: Halvard Hovtun
Garnes, i nærheten av

https://pix.njk.no/201//s201826-001_CFS1485.jpgVi kom kjørende ned bakken til planovergangen foran lokstallen idet fyrbøter Kvernsveen åpnet dørene til stallen. Han kjente igjen figurene oppe i bakken, og ropte opp om det var greit de trakk ut loket - om vi var klare. Kjekt når man får sånn service!
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201827-002_CFS1525.jpgKvernsveen gir loket noen ekstra dråper olje før første tog mot Midttun. Det hører også med å få på plass en slarkete injektorventil med eneste egnet verktøy: Hammer. (Faktisk, man gir ventilen et kakk så den hopper på plass)
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201828-003_CFS1537.jpgLokfører Elvebråten inviterer oss til en prat på kjøkkenet.
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201829-004_CFS1609.jpg2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201830-005_CFS1647.jpgVognene stod i spor 2 på Garnes stasjon. Loket koblet seg på dem, tok bremseprøve, bakket østover for så å trekke opp i spor 1. Det visuelle resultatet oppsummerte Halvard godt: "Tog 601 ankommer Garnes"
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201831-006_CFS1692.jpgJeg finner meg godt til rette i Co2b 347
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201832-007_CFS1716.jpgTog, øh, 601 (?), trekker ut av Garnes mot Midttun.
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201838-012_CFS2180.jpgVel tilbake på Garnes ser vi loket bli skiftet tilbake til spor 2
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201839-001_CFS2236.jpgDen skal tidlig krøkes. 255 er skiftet til spor 3, der det er satt opp en provisorisk løsning for vannfylling. Tidligere brukte man stenderen på Midttun, helt til et brudd på den førte til at man måtte ta i bruk tanker, pumpe og slanger. En ikke uheldig følge er at lokmennene kan fylle vann i ro og mak under det lengre oppholdet på Garnes, fremfor under vendingen på Midttun.
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201840-001_CFS2244.jpg18c 255
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201841-014_CFS2258.jpgSå var det tilbake til spor 1. En gjeng tyske entusiaster, og en australsk (!) overvar det hele.
2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/201//s201843-013_CFS2224.jpg2. sep. 2018
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/207//s207544-Ega080619V8668a.jpgPå gjengrodde stier ? Garnes stasjon ligger på andre siden av skjæringa/ tunnelen
8. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/207//s207545-Fga080619v8668.jpgDette var første dagen for styrevogna 86.68 i åpen trafikk etter restaureringa
8. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/207//s207546-Gga080619v8660.jpgLitt nærmere Tunestveit
8. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/207//s207547-Hga080619v8660.jpgEnda nærmere Tunestveit
8. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/207//s207549-Jga080619v8660.jpgLitt nærmere Garnes sett fra litt høyere oppe
8. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/207//s207548-Iga080619v8660_8668.jpgPå vei tilbake mot Garnes
8. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/207//s207550-Kga080619.jpgEnda nærmere Garnes
8. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/207//s207925-008_CFS7335.jpgVel fremme på Garnes, og snart klar for å frakte festdeltakerne til Arna (gamle) for togbytte mot Bergen fra Arna (nye).
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/207//s207926-009_CFS7339.jpgI stallen hviler 255 ut etter årets første benstrekk.
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/207//s207927-010_CFS7348.jpgMotorvogna trekker ut av Garnes
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/207//s207928-011_CFS7367.jpgSå skulle det skiftes litt, og SKD 214 nummer 90 låses ut av sidesporet
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/207//s207929-012_CFS7377.jpgGarnes stasjon har fått vegsikringsanlegg siden sist jeg var her, men det var enda ikke satt i drift
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Garnes

https://pix.njk.no/207//s207931-Xga080619.jpgMotorvogna og fotografen
8. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/208//s208343-hovtun_9224p.jpgFra ett høydepunkt til det neste: Jeg hadde gledet meg til å se GVBs nyrestaurerte BM 86.60, men det viste seg at også styrevognen BFS 86.68 hadde kommet så langt i restaureringsprosessen at den kunne brukes i togkjøring denne dagen. Dette har blitt et helt utrolig flott og interessant motorvognsett!
8. juni 2019
foto: Halvard Hovtun
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/208//s208345-hovtun_9315p.jpgEtter en velsmakende grillmiddag på perrongen, gikk motorvognsettet til Arna (gamle) for retur til Bergen.
8. juni 2019
foto: Halvard Hovtun
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/216//s216379-DSC_0063.jpgSka205.2 er ankommet Garnes og løftet forberedes
26. juni 2020
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/216//s216380-DSC_0083.jpgSka205.2 i svevet
26. juni 2020
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/216//s216381-DSC_0104.jpgNøkkeloverrekkelse
26. juni 2020
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/216//s216382-DSC_0111.jpgFørste tur på egne hjul på GVB. Spørsmålet er om traktoren kjenner seg igjen. Den har vært der før, det skal finnes et gammelt bilde av den på Fjøsanger Stasjon.
26. juni 2020
foto: Harald Chr. Hanssen
Garnes

https://pix.njk.no/220//s220999-20201205_151100.jpgMaterielltransport klar for avgang til Vognhall Seimsmark
5. des. 2020
foto: Egil Sandal
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221014-styrevong.jpgVognhallen står tom igjen
5. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221017-IMG_0658.jpgLeif Nessan med Skd 90
5. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221013-IMG_0647.jpgBFS 86 68 og Skd 33
5. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221016-IMG_0655.jpgThomas Bolstad og Krister Børve kjem med verkstedsvogna
5. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221015-verkstedsvogn.jpg"Den flyvende hollender" vert trekt rolig ut frå vognhallen slik at buffarane kunne monterast. Boggien måtte nesten kostast litt for sagarubb før avgang til Seimsmark.
5. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221018-IMG_0662.jpgToget nærmar seg ferdigkobla.
5. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221019-IMG_0661.jpgTil slutt er heile ekvipasjen klar for avgang: Skd 220 206, frysevogna frå Trøndelag, englandsvogna, verkstedsvogna, styrevogna og Skd 214 90
5. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221020-IMG_0647.jpgBFS 86 68 blir skifta ut frå vognhallen med Skd 33
5. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/221//s221021-IMG_0656.jpgUnder skifting for transport frå Garnes til Seimsmark
5. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes
NJK(mus): Xco nr. 5679

https://pix.njk.no/231//s231877-20633.jpg7. des. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221855-Inne2.jpgRåtent panel og plater inne
12. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221852-Buffer1.jpgBuffarar i lagervogn, Garnes
13. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221853-Buffer2.jpgBuffarar i lagervogn, Garnes
13. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/221//s221854-Inne1.jpgRåtent panel inne
13. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/222//s222033-IMG_1343.jpgArbeidet med å fornya treverket bak teaken på Ao 100 går jamnt framover.
19. jan. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/222//s222692-IMG_1696.jpgHordaland Fylkeskommune er historie, men alle skulane fekk naturlegvis lysreklame rett før skiftet..
6. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes, sør for

https://pix.njk.no/222//s222693-IMG_1697.jpgVanleg konstruksjonsvirke på "to tommer" er 48 mm. Taket på 206ane er 44 mm. Dermed får ein også høvla av fasen
6. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes, sør for

https://pix.njk.no/222//s222694-IMG_1699.jpgFor å få skikkelig flate å lime på, og unngå at det vert glipe vert det brukt avrettarhøvel.
6. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes, sør for

https://pix.njk.no/222//s222695-IMG_1705.jpgKortsidene vart gjort heilt ferdige, kun høvling ihht. takvinkel, og tilpassing til stålramme gjenstår, men det vert gjort når alle delane er tilpassa kvarandre
6. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes, sør for

https://pix.njk.no/222//s222696-IMG_1703.jpgTverrveggane, beståande av ein 8 tommar og ein 6 tommar med avretta kanter moteinannan vert limt med sentertappar og skal no ligga før dei vert kjørt gjennom avrettaren ferdiglimte. Så er det grovtilpassing med bandsag før det vert høvla til etter mal frå eikebjelken i midten, som nok er einaste brukbare del av taket på nr 48
6. feb. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes, sør for

https://pix.njk.no/227//s227703-a8660Ga20jun21a1430.jpg14.30- avgangen på en litt grå søndag
20. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227785-j20jun21.jpgTilbake der vi startet, dette er 14.30-avgangen denne søndagen
20. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227704-b8660Ga27juni21a1130.jpgNeste søndag var det strålende sol. Det er 11.30-avgangen vi ser.
27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/227//s227705-c8660Ga27jun21a1130.jpg27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227706-d8660Ga27jun21a1130.jpgSnart klar til avgang 11.30
27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Garnes

https://pix.njk.no/227//s227707-e8660Ga27jun21a1130.jpgDet ruller
27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/227//s227708-f8668Ga27jun21a1130.jpgNeste stopp er Arna
27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Garnes
NJM(mus): BFS 86 type 1 nr. 86.68

https://pix.njk.no/227//s227784-i27jun21.jpgDet blir stadig tettere skog her like før stasjonen på Garnes
27. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Garnes, i nærheten av
NJK(mus): BM 86F nr. 86.60

https://pix.njk.no/227//s227742-a18c255Ga04jul21a1130.jpgEnda litt tid før avgang 11.30
4. juli 2021
foto: Kjell Hegna
Garnes
GVB(mus): 18c nr. 255

https://pix.njk.no/228//s228678-Sporvogn.jpgSlik ser den ut denne morgenen
9. aug. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

https://pix.njk.no/231//s231609-IMG_2708.jpgMorgenstemning på Garnes Stasjon
28. nov. 2021
foto: Håkon Berg Gunnarson
Garnes

6111,01 Tunes

https://pix.njk.no/207//s207623-Tunes_Wideroe-1961b.jpgved Tunes hp på Vossebanen ved Garnes
 1961
foto: Widerøe (UiB-samling Marcus)
Tunes

https://pix.njk.no/207//s207624-Tunes_wideroe_1961a.jpgTunes hp ved Garnes
 1961
foto: Widerøe (UiB-samling Marcus)
Tunes

https://pix.njk.no/75//s75586-tunes_tnl.jpgKlart for innlegging av den siste strengen
6. apr. 2008
foto: Harald Chr. Hanssen
Tunes

https://pix.njk.no/220//s220899-IMG_0273.jpg18c 255 på veg gjennom fjord og kulturlandskapet langs Sørfjorden med NMT vogner og Skd 221 146
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes

https://pix.njk.no/220//s220900-IMG_0276.jpg18c 255 på veg gjennom fjord og kulturlandskapet langs Sørfjorden med NMT vogner og Skd 221 146
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes

https://pix.njk.no/220//s220901-IMG_0280.jpg18c 255 på veg gjennom fjord og kulturlandskapet langs Sørfjorden med NMT vogner og Skd 221 146
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes

https://pix.njk.no/220//s220902-IMG_0282.jpg18c 255 på veg gjennom fjord og kulturlandskapet langs Sørfjorden med NMT vogner og Skd 221 146
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes

https://pix.njk.no/220//s220903-IMG_0283.jpg18c 255 på veg gjennom fjord og kulturlandskapet langs Sørfjorden med NMT vogner og Skd 221 146
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes

https://pix.njk.no/220//s220904-IMG_0286.jpg18c 255 på veg gjennom fjord og kulturlandskapet langs Sørfjorden med NMT vogner og Skd 221 146
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes

https://pix.njk.no/220//s220905-IMG_0291.jpg18c 255 på veg gjennom fjord og kulturlandskapet langs Sørfjorden med NMT vogner og Skd 221 146. Her passering av Kyrkjevollen, eller "Vodlen" lokalt
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes

https://pix.njk.no/220//s220906-IMG_0293.jpgEgil Sandal og Morten Larsen i Skd 221 146
3. juli 2010
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes

https://pix.njk.no/138//s138707-plorens2.jpgPlanovergangsrens går fort med mange ivrige medarbeidere.
16. okt. 2011
foto: Harald Chr. Hanssen
Tunes, i nærheten av

https://pix.njk.no/138//s138708-plorens.jpgAlle planovergangene så slik ut.
16. okt. 2011
foto: Harald Chr. Hanssen
Tunes, i nærheten av

https://pix.njk.no/138//s138709-Nyeoggamlebanearbeidereiarbeid.jpgNye og gamle banearbeidere i arbeid
16. okt. 2011
foto: Harald Chr. Hanssen
Tunes, i nærheten av

https://pix.njk.no/182//s182361-IMG_8724.jpgRett vest for gamle Tunes Hp.
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Tunes

https://pix.njk.no/182//s182362-IMG_8736.jpgPå vei, langs Sørfjorden
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Tunes

https://pix.njk.no/208//s208344-hovtun_9277p.jpgMed to avganger på sporet Garnes - Tunestveit ble det anledning til å både reise på denne uvanlige strekningen og ta bilde av det etterpå. Her er 86-settet på vei langs fjorden, med Osterøybrua i bakgrunnen
8. juni 2019
foto: Halvard Hovtun
Tunes

https://pix.njk.no/207//s207625-Tunes5.jpgStedet der Tunes hp lå
10. juni 2019
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes

https://pix.njk.no/220//s220858-Soerfjorden.jpg8. nov. 2020
foto: Håkon Berg Gunnarson
Tunes, i nærheten av

6111,1 Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/199//s199122-2078-Tunestveit.jpgVed Arnanipa tunnel
 1964
foto: Bent Lie
Tunestveit sporveksel
(Tunestveit veksel)
NSB: El 11 nr. 2078

https://pix.njk.no/215//s215714-2078-Tunestveit.jpgSannsynligvis like før linjeomlegging
 1964
foto: Bernt Lie
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/113//s113980-f61111-840-1284.jpg13. juli 1969
foto: Ulf Berntsen
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/114//s114267-f61111-878-thunestveit280603.jpg 2003
foto: Harald Chr. Hanssen
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/182//s182359-IMG_8695.jpgHer møtes Vossebanen og sisesporet ifra Bergen(Nye linjen) på Tunestveit. Skd214-90 møter sin nye partner på GVB, for første gang på lenge.
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Tunestveit sporveksel
Skd 214 nr. 90

https://pix.njk.no/182//s182360-IMG_8712.jpgSammenkoblet for første gang. Ikke så lett å få tatt bilder her. Står oppe på veien. Klar for siste transport etappe te Seimsmark, nå på Vossebanens spor.
17. mar. 2016
foto: Morten Erik Larsen
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/199//s199062-DSC_2055.jpg25. okt. 2017
foto: Ola Søgaard
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/199//s199063-DSC_5438.jpgTunestveit sporveksel sett fra Gamle Vossebanen. Voss rett fram.
25. okt. 2017
foto: Ola Søgaard
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/207//s207918-001_CFS7227.jpgDen ny-oppussede styrevogna 86.68 leder ann mot Tunestveit
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/207//s207919-002_CFS7239.jpg8. juni 2019
foto: CF Salicath
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/207//s207921-004_CFS7265.jpgDet er ikke lange stykket å kjøre, så ikke lenge etter kom motorvogna tilbake mot Garnes
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/207//s207922-005_CFS7284.jpgMotorvogna leder ann denne gangen, når toget dukker ut av Tunes tunnel...
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/207//s207923-006_CFS7289.jpg...Trekker inn i boligfeltene...
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Tunestveit sporveksel

https://pix.njk.no/207//s207924-007_CFS7306.jpg...Og fortsetter det siste lille stykket mot Garnes.
8. juni 2019
foto: CF Salicath
Tunestveit sporveksel

6111,101 (Tunestveit sporveksel)
6111,11 Takvam

https://pix.njk.no/114//s114330-f611111-966-takvam.jpg18. juli 2003
foto: Vegard Aunan
Takvam

https://pix.njk.no/98//s98799-ATakvam070609.jpgTakvam holdeplass kan skimtes bortenfor planovergangen. Den gamle linja til Garnes går langs odden i øvre del av bildet.
7. juni 2009
foto: Kjell Hegna
Takvam

https://pix.njk.no/98//s98800-BTakv070609T609.jpgTog 609 passerer Takvam holdeplass i solskinn like etter klokka to.
7. juni 2009
foto: Kjell Hegna
Takvam
NSB AS: El 18 nr. 2247
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/98//s98801-CTakv070609.jpgRundt klokka tre er det dårligere med sol når jubileumstoget passerer.
7. juni 2009
foto: Kjell Hegna
Takvam

https://pix.njk.no/141//s141679-Nt1826Takvam140112.jpg1826 passerer en lite brukt holdeplass like øst for nye Arna
14. jan. 2012
foto: Kjell Hegna
Takvam

https://pix.njk.no/233//s233199-X2254Tak9jan22T63.jpg9. jan. 2022
foto: Kjell Hegna
Takvam
Vy Tog: El 18 nr. 2254
Tog nr. 63

6112 Herland

https://pix.njk.no/116//s116363-f6112-3540-herland2.jpg 1970
foto: Svein Sando
Herland

6112,01 Romslo

https://pix.njk.no/149//s149553-A69088vRom180812T1826.jpgVi ser bakparten på et dobbelt 69-sett. Fremre delen av toget passerer nå Romslo (nedlagte) holdeplass
18. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Romslo, i nærheten av
NSB: BM 69D nr. 69.088
Tog nr. 1826

https://pix.njk.no/149//s149554-BRomslo180812.jpgHoldeplassen sett mot øst (i retning Trengereid)
18. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Romslo

https://pix.njk.no/149//s149555-CRomslo180812.jpgBak vegetasjonen ser alt nokså intakt ut
18. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Romslo

https://pix.njk.no/149//s149557-ERomslo180812.jpgUtsikt mot vest. Det er veibroa til Osterøy som skimtes i bakgrunnen. De neste bildene viser tog på vei vestover gjennom den krappe kurva etter holdeplassen.
18. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Romslo

https://pix.njk.no/149//s149558-F182262vRom180812T609.jpgDet første dagtoget fra Oslo
18. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Romslo, i nærheten av
NSB AS: El 18 nr. 2262
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/149//s149559-G182262vRom180812T609.jpgDette bildet er tatt med en effektiv brennvidde på 75mm og gir derfor et nokså riktig bilde av hvor krapp kurva er
18. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Romslo, i nærheten av
NSB AS: El 18 nr. 2262
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/149//s149560-HvedRomslo180812.jpgDe to foregående bildene er tatt fra denne "gangbroa"
18. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Romslo, i nærheten av

https://pix.njk.no/149//s149561-I182254vRom180812T61.jpgDagens andre dagtog fra Oslo
18. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Romslo, i nærheten av
NSB AS: El 18 nr. 2254
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/158//s158159-BRom240213T64.jpgHoldeplassen i ettermiddagssol
24. feb. 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo
NSB AS: El 18 nr. 2249
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/158//s158160-CRom240213T1819bg.jpgDet stopper ingen tog her lengre
24. feb. 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo
Tog nr. 1819

https://pix.njk.no/226//s226102-G6981Rom24Feb2013T1819.jpgHoldeplassen har endret seg lite de siste 8 åra
24. feb. 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo
NSB AS: type 69D nr. 69-81
Tog nr. 1819

https://pix.njk.no/226//s226103-H2249Rom24feb2013T64.jpgMed fargene på materiellet er det annerledes
24. feb. 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo
NSB AS: El 18 nr. 2249
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/158//s158161-DRom200413.jpgApril ved fjorden
20. apr. 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo

https://pix.njk.no/158//s158162-ERom200412T602.jpgKrapp kurve
20. apr. 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/226//s226104-I2259Rom20apr2013T602.jpg20. apr. 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo
NSB AS: El 18 nr. 2259
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/158//s158157-ARom050513T1818.jpgLike etter holdeplassen, på vei inn i Romslo-2-tunellen
5. mai 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo

https://pix.njk.no/158//s158158-ARom050513T1818.jpgLike etter holdeplassen, på vei inn i Romslo-2-tunellen
5. mai 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo
NSB: BFM 69E nr. 69.050
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/158//s158164-FRom050513T5528tidl.jpgGodstog ved fjorden
5. mai 2013
foto: Kjell Hegna
Romslo
CN: El 14 nr. 2180
Tog nr. 5528?

https://pix.njk.no/167//s167012-D2247Romslo040514T602.jpg4. mai 2014
foto: Kjell Hegna
Romslo
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/226//s226105-J2247Rom4Mai2014T602.jpg4. mai 2014
foto: Kjell Hegna
Romslo
NSB AS: El 18 nr. 2247
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/226//s226096-ARomslo30april2021.jpgUtsikt mot vest
30. apr. 2021
foto: Kjell Hegna
Romslo

https://pix.njk.no/226//s226097-BRomslo30april2021.jpgUtsikt mot øst
30. apr. 2021
foto: Kjell Hegna
Romslo

https://pix.njk.no/226//s226098-CRomslo30april2021.jpg30. apr. 2021
foto: Kjell Hegna
Romslo

https://pix.njk.no/226//s226099-D7564Rom30april2021T1812.jpgEt 75-sett er over dobbelt så langt som plattforma
30. apr. 2021
foto: Kjell Hegna
Romslo
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/226//s226100-E7568Rom30apr2021T1811.jpgRelativ ny kulvert
30. apr. 2021
foto: Kjell Hegna
Romslo
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-68
Tog nr. 1811

https://pix.njk.no/226//s226101-F2255Rom30AprT602.jpg30. apr. 2021
foto: Kjell Hegna
Romslo
Vy Tog: El 18 nr. 2255
Tog nr. 602

6112,02 Risneset

https://pix.njk.no/220//s220929-Kalkverk.jpgKalkverket på Risnes med sidespor og utskipningskai
 1939
foto: Bergen Kommune
Risneset

6113 Trengereid

https://pix.njk.no/146//s146721-TrengereideBergensbanen.jpgTrengereide, Bergensbanen
foto: Küenholdts Kunstforlag
Trengereid

https://pix.njk.no/220//s220927-Trengereid.jpgTrengereid med tog på stasjonen og segljekt ved kaien. Kilde: Industrimuseum.no
foto: Industrimuseum.no
Trengereid

https://pix.njk.no/201//s201780-Trengereid.jpgInn- og utlasting av gods fra Gfo-vognen i Gt. 5516.
23. feb. 1961
foto: Sigmund Sunde
Trengereid

https://pix.njk.no/197//s197184-1977-09-23_0030.jpgTrange forhold.
23. sep. 1977
foto: Erik Borgersen
Trengereid

https://pix.njk.no/16//s16919-250493-Trengereid.jpgBM 70.003 på NJK-medlemstur.
25. apr. 1993
foto: R. G. Nilsson
Trengereid
NSB: BFM 70 nr. 70.003

https://pix.njk.no/113//s113860-f6113-427-250493-Trengereid.jpg25. apr. 1993
foto: Roar Nilsson
Trengereid

https://pix.njk.no/56//s56797-BTreAug1995u.jpgEttermiddagsgodstog i august 1995. Det røde El14-loket er omtrent på planovergangen.
 aug. 1995
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/115//s115104-f6113-1899-KjellHegnaTrengereidVaar1996.jpg apr. 1996
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/56//s56798-CTre1997CuKHE.jpgSlik så det ut på Trengereid for omtrent 10 år siden (1997).
 1997
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/56//s56799-DTre1997AuKHE.jpgOver og under: Kryssing på Trengereid for omtrent 10 år siden (1997). El16-tog på vei østover krysser med lokaltog på vei mot Bergen.
 1997
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB: El 16 nr. 2206

https://pix.njk.no/56//s56800-ETre1997BuKHE.jpgØstgående tog har passert, og lokaltoget fortsetter mot Bergen.
 1997
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB: BS 69A nr. 69.608

https://pix.njk.no/167//s167011-C2250TrCa1997T601.jpgca  1997
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2250
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/56//s56644-KHETrengereidAug1997litey.jpgEl18 med tog 601 (?) passerer Trengereid i august 1997
 aug. 1997
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2248

https://pix.njk.no/56//s56812-R3616TreH2002a.jpgOg så over til noe helt annet: Høsten 2002 var GM-gruppen på tur til Bergen. Her er toget stoppet for kryssing på Trengereid idet sola er i ferd med å gå ned.
 2002
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NJM(mus): Di 3a nr. 616

https://pix.njk.no/56//s56813-S3616TreH2002b.jpgOmtrent samtidig som bildet over ble tatt: Bakre snute på Di3.616 sett mot fjorden og kveldshimmelen.
 2002
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(trenge)
NJM(mus): Di 3a nr. 616

https://pix.njk.no/118//s118250-TreH2002a.jpgDiesel på Trengereid
 2002
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/56//s56645-KHETrengereid29mai2004.jpgTrengereid stasjon sett mot Voss (østover) i mai 2004
29. mai 2004
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/115//s115105-f6113-1900-Trengereid29mai2004overg.jpg29. mai 2004
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/115//s115106-f6113-1901-KjellHegnaTrengereidSporMai2004.jpg29. mai 2004
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/115//s115084-f6113-1872-TrengereidstasjonfraTrengereidbrekka.jpg31. mai 2004
foto: Helge Flesche
Trengereid

https://pix.njk.no/204//s204581-a69035tr130805T1815.jpgFør på en tørr dag
13. aug. 2005
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 69B nr. 69-35
NSB: BM 69B nr. 69.035 Eivind

Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/56//s56802-GTre2Tog1804u.jpgTog 1804 på vei østover 24. april 2007.
24. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB: BFM 69E nr. 69.051
Tog nr. 1804

https://pix.njk.no/56//s56803-HTre3Tog1804u.jpgSamme toget som over har her stoppet ved plattformen bortenfor stasjonsbygningen. Alle de andre bildene som følger (bortsett fra det første under) er tatt fra denne plattformen, i retning vest.
24. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 69E nr. 69-51
Tog nr. 1807

https://pix.njk.no/56//s56805-JTre240407T5510u.jpgGt 5510 passerer Trengereid på vei østover 24. april 2007. Klokka er rundt halv ti, og det regner. Alle bildene tatt på denne dagen er derfor tatt inne fra leskuret.
24. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 14 nr. 2178
Tog nr. 5510

https://pix.njk.no/56//s56806-KTre240407T10608au.jpgSjøl om ikke OBAS-toget passerte Trengereid mens jeg var der, ble det allikevel et bilde av grønne lok. Her passerer tog 10608 for siste gang denne våren. Dette er et materiellbyttetog til Flåmsbanen, med El17 både foran og bak. Toget krysset her med tog 1807.
24. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB: El 17 nr. 2229
Tog nr. 10608

https://pix.njk.no/56//s56807-LTreTi240407J0954u.jpgDet er fremdeles tirsdag 24. april. JBV passerer rundt ti på ti.
24. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/56//s56808-MTre240407T602.jpgTog 602 passerer samme dag rundt kvart på elleve.
24. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2244
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/56//s56809-NTre240407T5502L2180.jpgNesten tre kvarter seinere er det tid for gt 5502. Loket (El14.2180) er allerede inne i tunnellen.
24. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 5502

https://pix.njk.no/56//s56794-FxTre290407h.jpgTrengereid 29. april i 2007
29. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/56//s56801-FTre290407h.jpgSlik ser det ut på Trengereid idag (29. april 2007).
29. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/56//s56804-ITre290407s.jpgPlattformen utenfor stasjonsbygningen brukes ikke lengre som perrong.
29. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/56//s56810-OTre290407T61s73101.jpgDagen og været har skiftet, og det var mulig å trekke ut av leskuret uten at kameraet ble vått. Det er søndag 29. april 2007, og vi ser bakenden på tog 61 på vei mot Bergen rundt klokka halv tre.
29. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/56//s56811-QTre290407T64s73101.jpgKvart over fire samme dagen kommer det doble 73-settet tilbake på vei mot Oslo som tog 64.
29. apr. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/56//s56592-GLo120507Tog64.jpgLitt nærmere Bergen på lørdag 12. mai. Vi er på Trengereid når tog 64 passerer på vei mot Oslo. Det er samme settet (73-05) som vi så lengre oppe på vei mot Bergen som tog 61.
12. mai 2007
Trengereid
NSB AS: BM 73 nr. 73.005
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/56//s56796-ATre120507s.jpgTrengereid 12. mai 2007. Vi ser i retning mot Voss.Tog 1813 er på vei mot Bergen.
12. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/57//s57158-ATr220507T1812.jpgTog 1812(bildet) skal krysse med tog 601 på Trengereid ca halv seks.
22. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 69D nr. 69-59
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/57//s57159-BTr220507T601.jpgTog 601 like etterpå.
22. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2249
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/57//s57160-CT5504Tr220507.jpgGt 5504 krysser med tog 1817 rundt ti på sju.
22. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 14 nr. 2170
Tog nr. 5504

https://pix.njk.no/57//s57161-DTr220507.jpgNoen som lurer på hva den vertikale tingen på plattforma i godstogbildet over er ?
22. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/57//s57162-ETog1817Tr22052007.jpg..og så har tog 1817 krysset med godstoget og er på vei videre mot Bergen.
22. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB: BS 69c nr. 69.641
Tog nr. 1817

https://pix.njk.no/57//s57163-FT5503Tr220507.jpgEt vestgående godstog (Gt 5503) har nettopp dratt igang igjen etter å ventet på kryssing med tog 1816 kvart på åtte.
22. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 14 nr. 2190
Tog nr. 5503

https://pix.njk.no/57//s57164-GT5506Tr22052007.jpgEnda et østgående godstog (Gt 5506) skal krysse med tog 1819 ca. kvart over åtte.
22. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 14 nr. 2185
Tog nr. 5506

https://pix.njk.no/57//s57165-HT1818Tr22507.jpgMørket faller etterhvert på. Tog 1818 passerer planovergangen på vestsida av stasjonen kvart på ti.
22. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 69D nr. 69-81
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/57//s57166-IT63Tr22507.jpgNår tog 63 passerer på vei til Bergen er det blitt enda mørkere (men kanskje ikke fullt så mørkt som bildet viser). Klokka er kvart over ti.
22. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 63

https://pix.njk.no/62//s62495-300707-69026-Trengeried.jpg30. juli 2007
foto: R. G. Nilsson
Trengereid
NSB: BM 69B nr. 69.026

https://pix.njk.no/62//s62496-300707-69626-Trengereid.jpg30. juli 2007
foto: R. G. Nilsson
Trengereid
NSB: BS 69B nr. 69.626

https://pix.njk.no/62//s62498-300707-8628-Trengereid.jpg30. juli 2007
foto: R. G. Nilsson
Trengereid
NoJK(mus): BM 86F nr. 86.28

https://pix.njk.no/63//s63485-D69007Tr190807T1812.jpgSamme 69-settet igjen. Tog 1812 er vei mot Voss. Klokka er 17.30, og her på Trengereid er det kryssing med tog 601.
19. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB: BM 69A nr. 69.007
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/73//s73086-3Tr200208T1806.jpgLitt sol på tog 1806. Toget er i ferd med å stoppe på holdeplassen klokka halv to.
20. feb. 2008
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/73//s73088-5Tr200208LM218.jpgRevisjonsvogna på Trengereid, sett mot øst.
20. feb. 2008
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Lm 2

https://pix.njk.no/73//s73089-6Tr200208LM218.jpgSamme vogna nærmer seg her Trengereid stasjon fra vest.
20. feb. 2008
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/73//s73094-12Tr200208OBASkl1235.jpgOver og under: OBAS-biltoget på vei østover klokka halv ett.
20. feb. 2008
foto: Kjell Hegna
Trengereid
SSRT: Rc3 nr. 1041

https://pix.njk.no/73//s73178-LM218Tr200208A.jpg20. feb. 2008
foto: Kjell Hegna
Trengereid
JBV: Lm 2 nr. 0380018A

https://pix.njk.no/73//s73179-LM218Tr200208B.jpg20. feb. 2008
foto: Kjell Hegna
Trengereid
JBV: Lm 2 nr. 0380018A

https://pix.njk.no/73//s73180-LM218Tr200208C.jpg20. feb. 2008
foto: Kjell hegna
Trengereid
JBV: Lm 2 nr. 0380018A

https://pix.njk.no/73//s73181-LM218Tr200208D.jpg20. feb. 2008
foto: Kjell Hegna
Trengereid
JBV: Lm 2 nr. 0380018A

https://pix.njk.no/90//s90370-Trengreid-04.jpgSå kunne Robel gutta, endelig få kjøre videre mot by'n.
5. jan. 2009
foto: Morten Erik Larsen
Trengereid

https://pix.njk.no/118//s118249-CNQuiz3.jpgCN sitt tog 5507 venter på kryssing med Vossetoget (tog 1816) på Trengereid på en søndag kveld litt før åtte.
30. mai 2010
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/119//s119361-ITrT64so130610.jpgTog 64
13. juni 2010
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(Trengereid)
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/119//s119362-JxTrT604So130610el2259.jpgTil slutt: Tog 610 på vei mot Oslo
13. juni 2010
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(Trengereid)
NSB AS: El 18 nr. 2259
Tog nr. 610

https://pix.njk.no/133//s133479-Gtog5528Tr130611.jpgOg så over til noe helt annet (godstog) i brattlandet nærmere Bergen
13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 16 nr. 2204
Tog nr. 5528

https://pix.njk.no/136//s136604-A182245Tre200811Tog64.jpg(over og under) Lok og vogner i tog 64 fra Bergen til Oslo
20. aug. 2011
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2245
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/136//s136605-BTr200811T64.jpg20. aug. 2011
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/136//s136606-C182241Tr200811T610.jpg(Over og under)Det duskregnet da tog 64 passerte. Kvarteret etter kom sykkeltoget mot Oslo i striregn
20. aug. 2011
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2241
Tog nr. 610

https://pix.njk.no/136//s136607-DTr200811T610.jpg20. aug. 2011
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 610

https://pix.njk.no/136//s136868-182252Tre270811T64.jpg27. aug. 2011
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2252
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/137//s137176-172227Tr270811T610KHE.jpg27. aug. 2011
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB: El 17 nr. 2227
Tog nr. 610

https://pix.njk.no/146//s146861-Treng030612x182246T609.jpg3. juni 2012
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2246
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/147//s147726-Tr140612m142170T5510.jpgEn enda eldre traver !
14. juni 2012
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 14 nr. 2170
Tog nr. 5510

https://pix.njk.no/147//s147725-Tr190612m69016T1821.jpgFremdeles i drift etter 38 år
19. juni 2012
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB: BM 69B nr. 69.016
Tog nr. 1821

https://pix.njk.no/153//s153703-IMG_4932-r.jpgKryssning mellom Lokaltog te Vos, og Et 601, på Trengereid.
23. sep. 2012
foto: Morten Erik Larsen
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2247
NSB: BFM 69E nr. 69.051

Tog nr. 601

https://pix.njk.no/151//s151599-11Tr131012T64.jpgEt glimt av tog (materiellet i bildet over på vei tilbake til Østlandet)
13. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/151//s151600-12Tr13101264.jpgMer av samme toget
13. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/155//s155443-D26028Tr200113T608.jpg4. og 5. vogn
20. jan. 2013
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: B5-2 nr. 26028
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/167//s167530-BTr210913T10610.jpgTomtog
21. sep. 2013
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 10610

https://pix.njk.no/170//s170684-2256Tr280914T61.jpg28. sep. 2014
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2256
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/170//s170685-TrengSo280914.jpgHer er stasjonen som den nå ser ut
28. sep. 2014
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/220//s220928-Trengereid2.jpgTrallebane til fabrikken Foto: Svein Ulvund / Vossnow
 2015
foto: Svein Ulvun
Trengereid

https://pix.njk.no/173//s173477-BvfTr150215T61.jpgPå skyggesiden. Grå metallic i blekt landskap.
15. feb. 2015
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2246
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/173//s173478-CvfTr150215T61.jpgSolsiden speiler seg.
15. feb. 2015
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/235//s235230-001-_CFS9293.jpgDagen startet med en tur ned i lia ovenfor Trengereid stasjon for å få et bilde av morgentoget mot Oslo.
11. sep. 2016
foto: CF Salicath
Trengereid
Tog nr. 62

https://pix.njk.no/191//s191515-WP_20170610_07_38_52_Pro.jpgTunnelbrann.
10. juni 2017
foto: Åge Lybekbråten
Trengereid

https://pix.njk.no/191//s191516-WP_20170610_07_05_46_Pro.jpgBrannvesenet forsøkte først å gå inn med pulverapparat, men ga opp det forsøket raskt og han her kom snart tilbake.
10. juni 2017
foto: Åge Lybekbråten
Trengereid

https://pix.njk.no/191//s191517-WP_20170610_06_51_31_Pro.jpgToget bakket tilbake til stasjonen, før strømmen ble tatt. I bakgrunnen kommer blålysetatene.
10. juni 2017
foto: Åge Lybekbråten
Trengereid

https://pix.njk.no/201//s201276-a6972Tr190818T1816.jpg19. aug. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 69H nr. 69-72
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/201//s201277-b6972Tr190818T1816.jpg19. aug. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 69H nr. 69-72
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/201//s201278-c7563Tr190818T1815.jpg19. aug. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-63
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/201//s201566-035_CFS1463.jpgTog 63 ved Trengereid
1. sep. 2018
foto: CF Salicath
Trengereid

https://pix.njk.no/201//s201939.jpg1. sep. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/201//s201940.jpg1. sep. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2262
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/201//s201941.jpg15. sep. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: El 18 nr. 2257
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/201//s201942.jpg15. sep. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 69H nr. 69-69
Tog nr. 1820

https://pix.njk.no/212//s212859-d1874040Tr061018Tgc4842.jpgGC-godstog på vei inn i spor 2
6. okt. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
GC: BR 187 nr. 187 404-0
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/204//s204583-c7566Tr281018T1816.jpgNå på en kald dag
28. okt. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-66
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/204//s204582-b7566Tr081118T1808.jpgNå på en våt dag
8. nov. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-66
Tog nr. 1808

https://pix.njk.no/212//s212866-kTrTorsd081118.jpgRobelen laster skrap opp i konteineren
8. nov. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/212//s212860-e1874024Tr091118Tgc4842.jpgSamme tognummer en annen dag litt lengre øst i spor 2
9. nov. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
GC: BR 187 nr. 187 402-4

https://pix.njk.no/203//s203449-D6969_58Tr241118T1811.jpgSamme 69-sett sammen med 69-58 utenfor byen
24. nov. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(trengereid)
NSB AS: type 69H nr. 69-69
NSB AS: type 69H nr. 69-58

Tog nr. 1811

https://pix.njk.no/203//s203450-E6958_69Tr241118T1816.jpgSamme dobbeltsett omtrent på samme sted på vei østover etter å ha vært i Bergen.
24. nov. 2018
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(trengereid)
NSB AS: type 69H nr. 69-58
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/212//s212856-aTr270119T5524el14.jpgHele godstoget en vinterdag i 2019
27. jan. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
El 14
Tog nr. 5524

https://pix.njk.no/207//s207933-2Tr210419NSB1816.jpgEn gang da det fremedeles var NSB-tog, ble stoppen litt annerledes. Toget har stoppet her og varebilsjåføren fikk seg en lengre pause.
21. apr. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-62
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/207//s207934-3Tr210419.jpgKlar !
21. apr. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/207//s207935-4Tr210419NSB1816.jpgFerdig !
21. apr. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/207//s207936-5Tr210419.jpgGå !
21. apr. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/212//s212861-f2212Tr240419T5508.jpgCN-godstog passerer
24. apr. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 16 nr. 2212
Tog nr. 5508

https://pix.njk.no/212//s212862-g2212Tr240419T5508.jpgSamme toget litt lengre øst
24. apr. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 16 nr. 2212
Tog nr. 5508

https://pix.njk.no/212//s212863-h2212Tr240419T5508.jpgBonusbilde for de som liker fargerike konteinere
24. apr. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 16 nr. 2212
Tog nr. 5508

https://pix.njk.no/212//s212864-i7563Tr240419T1822.jpgDette toget er i ferd med å stoppe ved plattforma til spor 2
24. apr. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS > Vy: type 75 (sett) nr. 75-63
Tog nr. 1822

https://pix.njk.no/212//s212865-j7563Tr240419T1822.jpg...før det går videre i retning Voss
24. apr. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NSB AS > Vy: type 75 (sett) nr. 75-63
Tog nr. 1822

https://pix.njk.no/207//s207937-6Tr180519Vy1820.jpgTilbake til Vy-tida, nå med enkeltsett
18. mai 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: type 75 (sett) nr. 75-62
Tog nr. 1820

https://pix.njk.no/207//s207932-1Tr150619Vy1816.jpgDobbeltsettet stopper her slik at planovergangen åpnes
15. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: type 75 (sett) nr. 75-67
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/212//s212857-b7571Tr260619T1822.jpgDette 75-settet er litt lengre øst enn godstoget (orienteringstips: skuret ved fjorden nedenfor Robeltralla er med på begge bildene)
26. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: type 75 (sett) nr. 75-71
Tog nr. 1822

https://pix.njk.no/212//s212858-c7571Tr260619T1822.jpgSamme toget idet det svinger inn i spor 2
26. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: type 75 (sett) nr. 75-71
Tog nr. 1822

https://pix.njk.no/212//s212867-L7566Tr030819T1811.jpgEt tilbakeblikk mot spor 1
3. aug. 2019
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: type 75 (sett) nr. 75-66
Tog nr. 1811

https://pix.njk.no/212//s212764-DTr230220T5524.jpgCargoNet sitt godstog gikk som normalt
23. feb. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 5524

https://pix.njk.no/212//s212766-F7569Tr230220T61.jpg61 passerer i spor 1 på stasjonen
23. feb. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: type 75 (sett) nr. 75-65
Vy: type 75 (sett) nr. 75-69

Tog nr. 61

https://pix.njk.no/218//s218164-D27006Tr300820T64.jpgGrønt krysser med grønt: Fordi tog 61 var så forsinket, startet også 64 etter ruten og det ble kryssing med 1821 på Trengereid istedet for Vaksdal
30. aug. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: B7-4 nr. 27006
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/218//s218165-E7573Tr300820T1821.jpgUvanlig start fra spor 2
30. aug. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: type 75 (sett) nr. 75-73
Tog nr. 1821

https://pix.njk.no/219//s219426-m7570Tr071020T1816.jpgEnda en av de siste røde
7. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: type 75 (sett) nr. 75-70
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/219//s219427-n7567Tr071020T1815.jpgGult og grønt ved fjorden
7. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: type 75 (sett) nr. 75-67
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/219//s219869-d2256Tr250kt20T602.jpgGrått og vått på søndag - andre vogner enn på lørdag - bare 3 grønne
25. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy: El 18 nr. 2256
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/221//s221054-e185_698_9Tr1des20T5501.jpgGodstoget er ankommet i god tid før lok-byttet.
1. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: BR 185 nr. 185 698-9
Tog nr. 5501

https://pix.njk.no/221//s221055-fmz1410Tr1des20.jpgMZ-trukket tog fra Bergen er ankommet, el-loket er kjørt til plattformen ved spor 1 og MZ-loket er på vei inn mot godsvognene i spor 2.
1. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NRFAB: TMZ nr. 1410

https://pix.njk.no/221//s221056-gTr1des20T5502.jpgEl-loket har nå hektet på vognene fra Bergen.
1. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 5502

https://pix.njk.no/221//s221057-h185_698_9Tr1des20T5502.jpg...og er snart klar til avgang østover fra spor1.
1. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(trengereid)
CN: BR 185 nr. 185 698-9
Tog nr. 5502

https://pix.njk.no/221//s221058-iMZ1410Tr1des20T5501.jpgI spor 2 er det snart klart for avgang til Bergen.
1. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NRFAB: TMZ nr. 1410
Tog nr. 5501

https://pix.njk.no/221//s221305-s185_714_4Tr8des20T5501.jpgTil slutt noen bilder fra samme seansen 2 dager før, i duskregn.
8. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: BR 185 nr. 185 714-4

https://pix.njk.no/221//s221306-t185_714_4Tr8des20MZ1401.jpgHer er el-loket på plass i spor 1, mens MZ-en er på vei inn i spor 2.
8. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: BR 185 nr. 185 714-4
NRFAB: TMZ nr. 1410

https://pix.njk.no/221//s221307-uMZ1410Tr8des20T5501.jpg8. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NRFAB: TMZ nr. 1410
Tog nr. 5501

https://pix.njk.no/221//s221308-vMZ1410Tr8des20T5501.jpgToget østover (5502) i farta i tunellen, mens toget til Bergen er klart til avgang i spor 2.
8. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
NRFAB: TMZ nr. 1410
Tog nr. 5501

https://pix.njk.no/221//s221093-a.jpgEtt helt nytt og ett ganske nytt lok. (Re-loket (1437) blir med til Bergen).
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 95503

https://pix.njk.no/221//s221094-b.jpgEurodual
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 95503

https://pix.njk.no/221//s221095-c.jpgTo eldre litt tidligere på kvelden i CN-toget etter lokbytte. El 18.2200 er loket bak MZ'en.
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Railcare: TMZ nr. 1407
Tog nr. 5501

https://pix.njk.no/221//s221298-c185_708_6Tr10des20T5501.jpgToget er kommet østfra og venter i spor 2 på at toget fra Bergen skal ankomme.
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: BR 185 nr. 185 708-6
Tog nr. 5501

https://pix.njk.no/221//s221299-d185_707_6Tr10des20T5501.jpgTrengereid er ikke en godt opplyst stasjon.
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: BR 185 nr. 185 708-6
Tog nr. 5501

https://pix.njk.no/221//s221300-e14_2200Tr10des20T5501.jpgDenne dagen var det et ekstra lok med i toget (som skulle til Bergen).
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 14 nr. 2200

https://pix.njk.no/221//s221301-f185_708_6Tr10des20.jpgLok-byttet har startet.
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: BR 185 nr. 185 708-6

https://pix.njk.no/221//s221302-g185-708_6Tr10des20_MZ1407.jpgEl-loket vil snart kjøre inn til plattforma i spor 1 slik at diesel-loket kan hekte seg på El14-loket (og vognene) i spor 2.
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/221//s221303-hMZ1407Tr10des20T5501.jpgMZ-en er på plass i spor 2.
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Railcare: TMZ nr. 1407
Tog nr. 5501

https://pix.njk.no/221//s221304-iMZ1407Tr10des20T5501.jpgToget til Bergen er klar til avgang i spor 2 idet toget østover forsvinner inn i tunellen.
10. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Railcare: TMZ nr. 1407

https://pix.njk.no/221//s221296-a7565Tr13des20T1815.jpgFor de som ikke er så godt kjent her, kommer et par bilder i dagslys. Her vi ser vi i retning mot Bergen.
13. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy > Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-65
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/221//s221297-bTr13des20.jpg...og her i retning østover.
13. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/224//s224574-bTr19feb21T1818.jpgMye is i skjæringa i midten av februar.
19. feb. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/224//s224575-c2242Tr19FebT602.jpgOslotoget passerer
19. feb. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: El 18 nr. 2242
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/224//s224576-dTr19feb21T1813.jpgTog til Bergen
19. feb. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(trengereid)
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/224//s224577-e7565_67Tr19feb21T12987Gulsk.jpgDette tomtoget bestående av 75-65 og 75-67 startet fra Drammensområdet. Hva reiser seg på plattforma ? Det gamle venteskuret er iallefall borte.
19. feb. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-65
Tog nr. 12987

https://pix.njk.no/224//s224578-f2247Tr19feb21T61.jpg19. feb. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(trengereid)
Vy Tog: El 18 nr. 2247
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/224//s224109-d7569Tr2mars21T1810.jpg75-69 litt tildigere på dagen på vei østover. Toget er i spor 2 pga kryssing.
2. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(trengereid)
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-69
Tog nr. 1810

https://pix.njk.no/224//s224110-e7569Tr2mars21T1810.jpgVed spor 2 føler man seg virkelig hensatt til en annen jernbanetid
2. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
(trengereid)
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-69
Tog nr. 1810

https://pix.njk.no/224//s224579-h2182Tr2mars21T5506.jpgMindre is et par uker seinere
2. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 14 nr. 2182
Tog nr. 5506

https://pix.njk.no/224//s224580-J184040Tr2mars21T4842.jpgKort tid etter inn i spor 2 for kryssing
2. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
GC: BR 187 nr. 187 404-0
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/224//s224583-mRe1433Tr9mars21T4842.jpgGC-toget ei uke seinere - enda mindre is
9. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
GC: Re nr. 1433
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/224//s224573-aEdTr13mars21T4842.jpgEgentlig det eneste nyhetsbildet i denne serien. Tog 4842 gikk denne lørdagen i ruteleiet til 5520, trukket av nytt GC-lok.
13. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/224//s224584-nbEdTr13mars21T4842.jpgLørdagen deretter kom så ED'en i GC-toget. Siden det kjørte i ruteleiet til 5520, ble det ikke noe kryssing i spor 2 denne dagen
13. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/224//s224589-o7574Tr13mars21T1807.jpgMange gamle veier her. Neste stopp er Arna
13. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1807

https://pix.njk.no/226//s226250-aTreng05mai21.jpg5. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid

https://pix.njk.no/226//s226251-b7570Tre05mai21T1828.jpgVossetog i kveldssol
5. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-70
Tog nr. 1828

https://pix.njk.no/226//s226252-c7565Tr05mai21T1827.jpgTid for kryssing med godstog
5. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-65
Tog nr. 1827

https://pix.njk.no/226//s226253-dED9001Tr05mai21T4844.jpg5. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
GC: BR 159 nr. 159 001-7
Tog nr. 4844

https://pix.njk.no/226//s226254-eTre05mai21T4844.jpgGrønt i grønt
5. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 4844

https://pix.njk.no/226//s226255-f2214Tre05mai21T5507.jpgEnda ei kryssing
5. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 16 nr. 2214
Tog nr. 5507

https://pix.njk.no/226//s226256-g2214Tre05mai21T5507.jpgGrønt for tog østover
5. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 16 nr. 2214
Tog nr. 5507

https://pix.njk.no/226//s226257-h185_709_4Tre05mai21T5510.jpg5. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: BR 185 nr. 185 709-4
Tog nr. 5510

https://pix.njk.no/226//s226258-i2214Tre05mai21T5507.jpgSnart i Bergen
5. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
CN: El 16 nr. 2214
Tog nr. 5507

https://pix.njk.no/226//s226541-a1437Trons12mai21T84845.jpgForsinket tog til Voss (1830) ankommer i spor 2
12. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
GC: Re nr. 1437
Tog nr. 84845

https://pix.njk.no/226//s226542-b1437_7565Tr12mai21T4845.jpgGodstoget ruller
12. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
GC: Re nr. 1437
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-65

Tog nr. 84845

https://pix.njk.no/226//s226543-c1437Tr12mai21T84845.jpgSnart i Bergen
12. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
GC: Re nr. 1437
Tog nr. 84845

https://pix.njk.no/226//s226578-aTr14mai21T1815.jpgDet handler om det lille skiltet rett foran 75-settet
14. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/226//s226579-b7563Tr14mai21T1818.jpgHei !
14. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-63
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/226//s226580-c7563Tr14mai21.jpg14. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-63
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/226//s226581-d2242Tr14maiT80061.jpgFor anledningen en halv time forsinket
14. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: El 18 nr. 2242
Tog nr. 80061

https://pix.njk.no/226//s226582-e2242Tr14mai21T80061.jpg14. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: El 18 nr. 2242
Tog nr. 80061

https://pix.njk.no/228//s228775-a7569Tr14aug21T609.jpg14. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-69
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/228//s228776-bTr14aug21T61.jpg14. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/228//s228777-c2256Tr14aug21T61.jpg14. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: El 18 nr. 2256
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/231//s231997-b7567Tr11des21T1815.jpgI skyggen på en godværslørdag
11. des. 2021
foto: Kjell Hegna
Trengereid
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-67
Tog nr. 1815

6114 Stavenesli

https://pix.njk.no/1//s1053-Q-1285.jpgStavenesli

https://pix.njk.no/115//s115892-f6114-3050-1969-01285.jpg13. juli 1969
foto: Ulf Berntsen
Stavenesli

6114,01 Langhelle

https://pix.njk.no/114//s114171-f611401-714-02248stdbLanghelleHP.jpg29. okt. 1971
foto: Svein Sando
Langhelle

6114,02 Bogegrend

https://pix.njk.no/115//s115797-f611402-2942-Bogegrend-260506.jpg26. mai 2006
foto: Roar Nilsson
Bogegrend

https://pix.njk.no/145//s145955-IyBoge290412T1819.jpgDette toget er på vei i retning Bergen, like vest for der toget er i det forrige bildet. Den nedleggingstruete holdeplassen Bogegrend ligger øverst i bildet
29. apr. 2012
foto: Kjell Hegna
Bogegrend
Tog nr. 1819

https://pix.njk.no/145//s145956-IxBoge300412T64.jpgEttermiddagstoget til Oslo har nettopp passert holdeplassen som JBV kanskje nå vil legge ned
30. apr. 2012
foto: Kjell Hegna
Bogegrend, sør for
Tog nr. 64

6115 Vaksdal

https://pix.njk.no/0//s767-Bakreplattform-quiz.JPGVaksdal
ABo type 7 nr. 118

https://pix.njk.no/119//s119642-04-Vaksdal.jpgSiden vi var foran ruten, og 602 var forsinket, solte vi oss litt på Vaksdal.
foto: Morten Erik Larsen
Vaksdal
NSB: El 11 nr. 2098

https://pix.njk.no/118//s118078-f6115-2831-vaksdal.jpg 1900
foto: Gammelt postkort, ukjent fotograf
Vaksdal

https://pix.njk.no/201//s201786-Vaksdal.jpgVannfylling og kryssing på Vaksdal.
23. feb. 1961
foto: Sigmund Sunde
Vaksdal
NSB Brg.: 31b nr. 449
NSB Brg.: 31b nr. 426

https://pix.njk.no/114//s114172-f6115-715-02249stdbVaksdal.jpg29. okt. 1971
foto: Svein Sando
Vaksdal

https://pix.njk.no/10//s10504-KjellHegnaVaksdalMai1996KoToTS.jpgKongetog på vei østover
 mai 1996
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/23//s23691-69620SkreienCa1997xx.jpgVed Skreien på Vossebanen
ca  1997
foto: Kjell Hegna
Vaksdal, øst for
NSB: BS 69B nr. 69.620

https://pix.njk.no/115//s115026-f6115-1786-KjellHegnaVaksdalApril20011000.jpg apr. 2001
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/16//s16430-El172230SkreienSoe290804Tog1802KHE.jpgEl 17.2230 i tog 1802 (Voss, Myrdal) ved Skreien mellom Vaksdal og Stangehelle.
29. aug. 2004
foto: Kjell Hegna
Vaksdal, i nærheten av
NSB: El 17 nr. 2230
Tog nr. 1802

https://pix.njk.no/15//s15359-ASkreien300904T601KHegna.jpg30. sep. 2004
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
El 18
: El 18

Tog nr. 601

https://pix.njk.no/35//s35391-Skr142174T5515Va260106.jpgSkreien, mellom Stanghelle og Vaksdal. "Dag"-godstoget 5515 passerer trukket av El14.2174 torsdag 26. januar 2006.
26. jan. 2005
foto: Kjell Hegna
Vaksdal, øst for
CN: El 14 nr. 2174
Tog nr. 5515

https://pix.njk.no/29//s29183-AVaksT1809Ma171005KHE.jpgTog 1809 forlater Vaksdal stasjon på vei mot Bergen
17. okt. 2005
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 1809

https://pix.njk.no/176//s176461-AvaMa171005T61.jpgFremdeles fri utsikt og 73-tog
17. okt. 2005
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
type 73
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/41//s41037-260506-69841-folk-Vaks.jpgPassasjerene stiger på.
26. mai 2006
foto: R. G. Nilsson
Vaksdal
NSB: B 69C nr. 69.841

https://pix.njk.no/41//s41042-260506-69041-Vaks.jpgVenting på kryssende tog.
26. mai 2006
foto: R. G. Nilsson
Vaksdal
NSB: BM 69C nr. 69.041

https://pix.njk.no/115//s115798-f6115-2943-Vaksdal-260506.jpg26. mai 2006
foto: Roar Nilsson
Vaksdal

https://pix.njk.no/115//s115799-f6115-2944-Vaksdal-tog-260506.jpg26. mai 2006
foto: Roar Nilsson
Vaksdal

https://pix.njk.no/52//s52752-AVa090307T604KHE.jpgTog 604 med 6 vogner av B7-type på vei mot Oslo ca. kl. 15.20
9. mar. 2007
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 604

https://pix.njk.no/52//s52754-DVa090307T64KHE.jpgNokså nøyaktig 1 time seinere passerer tog 64 på vei mot Oslo i solskinn
9. mar. 2007
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
: Type 73
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/52//s52757-GVa090307T1404bKHE.jpgHele 1404: El18+B5+B5+B5+CB1+BF14+B5+B5+B5
9. mar. 2007
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 1404

https://pix.njk.no/149//s149618-182258Vaksdaljumi2008.jpg juni 2008
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: El 18 nr. 2258

https://pix.njk.no/229//s229621-98192-Vaksdal-3MELarsen.jpgHer er NMTs postvogn omringet på Vaksdal stasjon av ivrige tilskuere. Å ha med betjent postvogn i toget var en ubetinget suksess.
6. juni 2009
foto: M. Larsen
Vaksdal

https://pix.njk.no/109//s109050-AVaksT61So07feb2010Kl1500.jpgTog 61 har nettopp passert Vaksdal stasjon om lag en halv time forsinket. Stasjonen ligger like bak tunnelen som toget er på vei ut av.
7. feb. 2010
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/109//s109051-bVaksTog604kl1534.jpgNede på stasjonen en halv time seinere. Tog 1813 i det fjerne har ventet i om lag ti minutter på det forsinkete tog 604 som her passerer.
7. feb. 2010
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/109//s109052-CVaksSo07feb2010T1813kl1535.jpgTog 1813 var helt i rute da det kjørte inn på Vaksdal stasjon. Her forlater toget stasjonen om lag ti minutter etter ruta.
7. feb. 2010
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: type 69E nr. 69-50
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/109//s109053-dVaks7315So07feb2010T64klL1630.jpgTog 64 med 73-15 først passerer Vaksdal stasjon etter at solskinnet har forsvunnet fra de lavere strøk.
7. feb. 2010
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: type 73 nr. 73-15
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/119//s119360-HxVaksT601so130610.jpgTog 601
13. juni 2010
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
(Vaksdal)
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/145//s145954-Iva300412T1808.jpgEnda et motorvognsett på vei østover, denne gang litt tidligere på ettermiddagen
30. apr. 2011
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 1808

https://pix.njk.no/131//s131719-ETog64Vaks0100511.jpg73-settet over har snudd i Bergen, og er på vei tilbake som tog 64
1. mai 2011
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/131//s131720-FTog1813Vaks0100511.jpgOm lag en time før passerte tog 1813 samme stedet på vei mot Bergen
1. mai 2011
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/131//s131721-GTog1815Vaks010511.jpgTog 1815 krysset med 64 på Stanghelle, og har her nettopp dratt fra Vaksdal stasjon (bak haugen)
1. mai 2011
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/139//s139320-B69035T1811VaksT1806081111.jpgKryssing med tog 1806 (øverst i bildet)
8. nov. 2011
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB: BM 69B nr. 69.035 Eivind
Tog nr. 1811

https://pix.njk.no/139//s139321-C081111VaksT1808.jpgNesten slutt på sola for idag.
8. nov. 2011
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 1808

https://pix.njk.no/139//s139323-Et61Vaks081111.jpgLitt tidligere passerte morgenekspressen fra Oslo i motsatt retning.
8. nov. 2011
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/145//s145953-Hva22011212T61.jpgLok og vogner i hvitere omgivelser
22. jan. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/145//s145952-Gva290412T1812.jpgLangs Sørfjorden ved sekstida om kvelden. Dette skulle egentlig ha blitt et bilde av lok med vogner (tog 601). 601 var tydeligsvis svært forsinket denne søndagskvelden, så da ble det istedet et bilde av 69-sett i kveldssol.
29. apr. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/150//s150029-DFossm280812T5572.jpgCargolink på Fossmark.
28. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
(Vaksdal)
Tog nr. 5572

https://pix.njk.no/227//s227057-E2242FossSo07okt2012T61.jpg7. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: El 18 nr. 2242
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/227//s227056-D2242FossLo13okt2012T61.jpg13. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: El 18 nr. 2242
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/152//s152102-1va041112m2243T61.jpgToget fra Oslo kjører gjennom anleggsområdet på nordøstsida av stasjonen
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: El 18 nr. 2243
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/152//s152103-2vaksdal041112.jpgDet øverste kartet på denne plakaten viser stedet der toget er i det forrige bildet
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/152//s152104-3vaks041112.jpgDet nederste kartet viser området som er avbildet i neste foto. Plakatene henger på platformsida av stasjonsbygningen
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/152//s152105-4Vaks041112.jpg4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/152//s152106-5aVa041112T608v2245.jpgSøndagstoget mot Oslo passerer med de samme 5 vognene som ble brukt forrige helg
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: El 18 nr. 2245
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/152//s152107-5bVa041112T608v26051.jpgSlitte påskrifter på første vogn
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: B5-2 nr. 26051
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/152//s152109-5cVa041112T608v26058.jpgAndre vogn
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: B5-2 nr. 26058
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/152//s152111-5dVa041112T60821278.jpgMellomste vogn
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB: BF14 nr. 21728
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/152//s152113-5eVa041112T608v26028.jpgFjerde vogn
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: B5-2 nr. 26028
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/152//s152114-5fVa041112T60826047.jpgSiste vogn
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: BC5-2 nr. 26047
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/152//s152115-6Va041112T1826v81x35.jpg69-81 gikk først i søndagstrippelen gjennom skogen av gamle og nye KL-master
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB: BM 69D nr. 69.081
Tog nr. 1826

https://pix.njk.no/152//s152116-7Va041112T1826v81x35x51.jpgSøndagens trippel: 81-35-51
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: type 69E nr. 69-51
NSB: BFM 69E nr. 69.051

Tog nr. 1826

https://pix.njk.no/152//s152117-8Vaks041112.jpgTilbake til anleggsområdet nordøst for stasjonen
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/152//s152118-9Va041112v2243T61.jpg...og enda et bilde herfra av toget vi startet med
4. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: El 18 nr. 2243
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/153//s153438-AFo69626x181112T1826.jpgFør ruteendringen: Søndagstrippelen like øst for Fossmarkli nedlagte holdeplass
18. nov. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
(Vaksdal)
NSB: BS 69B nr. 69.626
Tog nr. 1826

https://pix.njk.no/153//s153439-B69050Fo021212T1826.jpgFør ruteendringen, sett fra andre sida av gangbrua: Siste vogn i trippelen i sterk ettermiddagssol.
2. des. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB: BFM 69E nr. 69.050
Tog nr. 1826

https://pix.njk.no/227//s227053-AFossSo02des2012t608.jpg2. des. 2012
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/155//s155444-B2242Sth270113T608.jpg4. vogn fremdeles i gilde farger
27. jan. 2013
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: El 18 nr. 2242
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/167//s167528-AaVa110613T609.jpgSykkeltoget på vei til Bergen
11. juni 2013
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/161//s161367-aVAks210913.jpgDet bygges helt ny plattform for østgående tog
21. sep. 2013
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/161//s161368-b69026Vaks210913T1818.jpgDette østgående toget passerer den nye plattformen uten å stoppe. Det har stoppet ved den gamle midtplattformen (se under).
21. sep. 2013
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB: BM 69B nr. 69.026
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/161//s161369-c2249Vaks210913T609.jpgEtter å ha krysset med Myrdalstoget over på Stanghelle, passerer her sykkeltoget stasjonen. De første toppelementene til den nye plattformen for vestgående tog er lagt ned i forgrunnen.Sykkeltoget hadde to sykkelvogner (--771 og --770) bakerst.
21. sep. 2013
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: El 18 nr. 2249
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/161//s161370-dVaks210913.jpgNy plattform for østgående tog i solskinn
21. sep. 2013
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/161//s161371-e2251Vaks210913T61.jpgSola forsvant, og neste tog fra Oslo passerte. Østenden av den gamle midtplattformen ligger nederst i bildet.
21. sep. 2013
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: El 18 nr. 2251
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/161//s161372-eVaks210913T61.jpgMidtplattformen og resten av stasjonen sett i retning Bergen
21. sep. 2013
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/167//s167010-B2248Va010514T61.jpg1. mai 2014
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
(Vaksdal)
NSB AS: El 18 nr. 2248
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/173//s173476-AVaks150215T1816VoMy.jpgPå solsiden. Toget til Voss og Myrdal er på vei gjennom fjellet til stasjonen.
15. feb. 2015
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/176//s176462-BVa230615T1822kl1651.jpgVegetasjonen har vokst mye i løpet av de siste ti årene
23. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
: Type 69
Tog nr. 1822

https://pix.njk.no/176//s176463-CVa230615kl1707.jpgEtter å ha krysset med lokaltoget over lengre øst, kommer her Norsk JernbaneDrift sin ADM lastetraktor etter en tur til Voss
23. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/176//s176464-Cx.jpgLitt nærmere. Dette er et kraftig utsnitt av bildet over, derfor er kvaliteten så som så. Det er tatt med for å vise hva som nå ser ut til å være eneste utsnitt av stedet uten å få masse vegetasjon i forgrunnen av bildet.
23. juni 2015
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/200//s200133-2018juni24Vaks69058T1811.jpgLokaltoget til Bergen på vei ut fra stasjonen
24. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB: BM 69H nr. 69.058
Tog nr. 1811

https://pix.njk.no/200//s200406-e7562Va100718T1824.jpgLitt nærmere Bergen kommer 1824 østover for å krysse med 1823 til Bergen
10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-62
Tog nr. 1824

https://pix.njk.no/200//s200407-f7550Va100718T1823.jpgTog 1823 består av to 75-sett
10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-50
Tog nr. 1823

https://pix.njk.no/200//s200408-g7563Va100718T1823.jpg10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-63
Tog nr. 1823

https://pix.njk.no/200//s200409-h6953Va100718T1827ann1828.jpgKryssing mellom tog 1828 ved østgående plattform og 1827 på vei til Bergen
10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NSB AS: type 69H nr. 69-52
NSB AS: type 69H nr. 69-53

Tog nr. 1827

https://pix.njk.no/200//s200410-i2170Va100718T5507.jpg(over og under) To gamle travere i kveldsgodstog
10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
CN: El 14 nr. 2170
Tog nr. 5507

https://pix.njk.no/200//s200411-j2181Va100718T5510.jpg10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
CN: El 14 nr. 2181
Tog nr. 5510

https://pix.njk.no/207//s207540-Ava070619T1829.jpgSola er i ferd med å gå ned idet siste tog vestover før veterantoget ankommer stasjonen
7. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-71
Tog nr. 1829

https://pix.njk.no/207//s207541-Bva070619T5510.jpgDet krysser med godstog som vil krysse med veterantoget på Dale
7. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 5510

https://pix.njk.no/207//s207542-Cva070619T1305.jpgLitt av et tog (!)
7. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NJM(mus): El 13 nr. 2142
Tog nr. 1305

https://pix.njk.no/207//s207543-Dva070619T1305.jpg7. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NJM(mus): El 13 nr. 2142
Tog nr. 1305

https://pix.njk.no/207//s207593-026_CFS7002.jpgAmund Rasten slår av en prat med passasjerene mens vi venter på møtende lokaltog
7. juni 2019
foto: CF Salicath
Vaksdal

https://pix.njk.no/207//s207611-hovtun_8953p.jpgEn stolt lokfører med et kjempeblankt og flott El 13-lok!
7. juni 2019
foto: Halvard Hovtun
Vaksdal

https://pix.njk.no/207//s207551-Lva090619T1306v2142.jpgVeterantoget mot Oslo passerer Vaksdal Møller på en (tildels svært) regnfull søndag morgen
9. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
NJM(mus): El 13 nr. 2142
Tog nr. 1306

https://pix.njk.no/207//s207552-Mva090619T1807v7571.jpgTil avslutning kommer her et bilde av samme 75-sett som startet bildeserien. Dette toget passerte Vaksdal før 1306 og krysset med veterantoget på Trengereid. Det ser ut som om veterantoget har omtrent samme lengde som ett 75-sett :)
9. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-71
Tog nr. 1807

https://pix.njk.no/219//s219649-a7565Vaks181020T1816.jpgDobbeltsettet har alt stått over en time i spor 2
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/219//s219650-b7565Vaks181020T1816.jpgDet bakerste settet
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-65
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/219//s219652-d7566_7565Va181020T1816.jpgVed den relativt nye plattform 2. 75.66 nærmest fjorden, fremdeles med plasterlapp.
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-65
Vy: type 75 (sett) nr. 75-66

Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/219//s219653-dVaks181020.jpgForklaringa ved nedgangen til plattform 2
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal

https://pix.njk.no/219//s219654-e7566_7565Va181020T1816.jpgDobbeltsett ved fjorden
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-65
Vy: type 75 (sett) nr. 75-66

Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/219//s219655-g7563_62Vaks181020T1815.jpgNeste tog østfra ankommer
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-63
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/219//s219656-h7565_66Va181020T1816.jpgDobbeltsettet øverst i bildet ankom Vaksdal klokka 11.28 og drar derfra 13.25
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-66
Vy: type 75 (sett) nr. 75-65

Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/219//s219657-i7562_63Vaks181020T1820.jpg7562/7563 har forflyttet seg over til spor 2. 7562 lengst vekk.
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-63
Vy: type 75 (sett) nr. 75-62

Tog nr. 1820

https://pix.njk.no/219//s219658-ix7562_63Va181020T1820.jpgNytt dobbeltsett ved fjorden
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-63
Vy: type 75 (sett) nr. 75-62

Tog nr. 1820

https://pix.njk.no/219//s219686-Jx7562Va181020T1820.jpgBelleVy (eller Bellevue - som vi vanligvis skriver det - pen utsikt) Klokka er nå to, avgang østover er klokka kvart på fire.
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-62
Tog nr. 1820

https://pix.njk.no/219//s219687-kx7563Va181020T1820.jpgTilbake til start, om lag en og en halv time seinere
18. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy: type 75 (sett) nr. 75-62
Vy: type 75 (sett) nr. 75-63

Tog nr. 1820

https://pix.njk.no/226//s226920-a7565FossTo20mai21T1827.jpgVy-grønt i naturgrønt vårlandskap ved fjorden
20. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-65
Tog nr. 1827

https://pix.njk.no/226//s226921-bED9002FossTo20mai21T4844.jpgGreen Cargo Grønt
20. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
GC: BR 159 nr. 9002
Tog nr. 4844

https://pix.njk.no/226//s226922-cFossTo20mai21T5507.jpgCargoNet grått
20. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 5507

https://pix.njk.no/226//s226923-d7569FossTo20mai21T1829.jpgNeste persontog mot Bergen. Vi ser nå i retning øst (mot Stanghelle)
20. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-69
Tog nr. 1829

https://pix.njk.no/226//s226924-eFossTo20mai21T5510.jpg20. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 5510

https://pix.njk.no/226//s226925-f187_402_4FossTo20mai21T4845.jpg20. mai 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
GC: BR 187 nr. 187 402-4
Tog nr. 4845

https://pix.njk.no/227//s227054-BFossSo06juni2021T602.jpg6. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/227//s227055-CFossSo06jun2021T602.jpg6. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/227//s227058-F2255Fossso06juni2021T61.jpg6. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy Tog: El 18 nr. 2255
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/230//s230968-J2242Vaks06nov21T602.jpgOslotoget passerer like før Vaksdal stasjon på vei mot Stanghelle
6. nov. 2021
foto: Kjell Hegna
Vaksdal
Vy Tog: El 18 nr. 2242
Tog nr. 602

6115,01 Fossmarkli

https://pix.njk.no/150//s150026-A142168Fossm280812T5507.jpgMidten på Fossmarkli holdeplass lå vel i yttersvingen der vi ser KL-masta lengst til venstre i bildet
28. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Fossmarkli
CN: El 14 nr. 2168
Tog nr. 5507

https://pix.njk.no/150//s150027-B69624Fossm280812T1821.jpgDette toget går vestover. Holdeplassen lå i svingen ved framparten av toget.
28. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Fossmarkli, i nærheten av
NSB: BS 69B nr. 69.624
Tog nr. 1821

https://pix.njk.no/150//s150366-F182246Fos090912T61.jpgNeste dagtog fra Oslo passerer stedet der det engang lå en holdeplass.
9. sep. 2012
foto: Kjell Hegna
Fossmarkli
NSB AS: El 18 nr. 2246
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/169//s169806-CFo021212v69626t1809.jpg2. des. 2012
foto: Kjell Hegna
Fossmarkli
NSB: BS 69B nr. 69.626
Tog nr. 1809

6116 Stanghelle

https://pix.njk.no/50//s50495-Vossebanen_1.jpgStanghelle

https://pix.njk.no/50//s50496-Vossebanen_2.jpgStanghelle

https://pix.njk.no/156//s156305-TW830301_21.jpgInnkjør Stanghelle.
foto: Truls Wiig
Stanghelle

https://pix.njk.no/166//s166821-DSC_0179B.jpgLokaltog Bergen-Voss forlater Stanghelle stasjon.
foto: Hans-Ole Sveia
Stanghelle

https://pix.njk.no/172//s172920-6dv180115.jpgUtsikt østover innover Dalevågen. Toget i bildet over befinner seg bakenfor svingen til høyre i bildet. Toget på de to neste bildene kommer vestover på linja som skimtes til høyre.
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/230//s230023-F185_704_5_683_0Sta21aug21T5520Ls.jpg21. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: BR 185 nr. 185 704-5
CN: BR 185 nr. 185 683-0

Tog nr. 5520

https://pix.njk.no/230//s230990-2021-11-08.jpgfoto: Faksimile Bergens Tidende 17. april 1979
Stanghelle

https://pix.njk.no/148//s148074-StanghellefraVossebanen.jpgFra Vossebanen. Stanghelle
ca  1909
foto: Ukjent
Stanghelle

https://pix.njk.no/116//s116895-f6116-4090-1964-41STA.jpg14. des. 1964
foto: Ulf Berntsen
Stanghelle

https://pix.njk.no/114//s114173-f6116-716-02251stdbStanghelle.jpg29. okt. 1971
foto: Svein Sando
Stanghelle

https://pix.njk.no/197//s197183-1977-09-23_0029-Stanghelle.jpgKryssing.
23. sep. 1977
foto: Erik Borgersen
Stanghelle

https://pix.njk.no/117//s117854-f6116-1878-250493-Stanghelle.jpg25. apr. 1993
foto: Roar Nilsson
Stanghelle

https://pix.njk.no/10//s10503-KjellHegnaDalevaagMai1996KoToTS.jpgKongetog på vei til Bergen
 mai 1996
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/230//s230018-15xJuli1996EL162205.jpgMye var annerledes da et dagtog til Oslo passerte området for 25 år siden
 juli 1996
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: El 16 nr. 2205

https://pix.njk.no/222//s222642-A6923DvSep96.jpg sep. 1996
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: type 69B nr. 69-23

https://pix.njk.no/51//s51215-El162208dvdes1996KHE.jpgTog 61 på nesten samme sted for litt over ti år siden, i desember 1996. På denne tiden passerte tog 61 etter ruta Dalevågen omtrent en halvtime før.
 des. 1996
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: El 16 nr. 2208
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/115//s115081-f6116-1870-Stanghellestasjonfranordoest.jpg31. mai 2004
foto: Helge Flesche
Stanghelle

https://pix.njk.no/115//s115083-f6116-1871-Stanghellestasjonfrasydvest.jpg31. mai 2004
foto: Helge Flesche
Stanghelle

https://pix.njk.no/16//s16427-El182261Stangh171004T61.jpgEl 18.2261 i tog 61.
17. okt. 2004
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2261

https://pix.njk.no/35//s35389-DvNov05T1806.jpgSola kom fram, og tog 1806 (?) passerte på vei mot Voss.
 nov. 2005
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69A nr. 69.611
Tog nr. 1806 (?)

https://pix.njk.no/180//s180186.jpg nov. 2005
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69A nr. 69.611
Tog nr. 1806 (?)

https://pix.njk.no/43//s43988-8Tog602Lo220706Dvk11.jpgRundt kl. 11 på lørdag 22.juli: Tog 602 på vei mot Oslo.
22. juli 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
NSB AS: El 18 nr. 2250
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/44//s44140-1_T1809kl1131Lo220706.jpgFørst et bilde fra før kl.12: Tog 1809 passerer rundt halv tolv på lørdag 22. juli.
22. juli 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69A nr. 69.003
Tog nr. 1809

https://pix.njk.no/43//s43455-69624TOG1819SON30072006DV.jpgI tog 1819
30. juli 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
NSB: BS 69B nr. 69.624

https://pix.njk.no/134//s134029-73013DalevSon30072006T64.jpg30. juli 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: BM 73 nr. 73.013
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/43//s43453-EL172229TOG605DALEVTO03AUG2006.jpgTransport i nattog 605 til Bergen
3. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
NSB: El 17 nr. 2229

https://pix.njk.no/43//s43454-El142165Gt5515DalevTo03aug2006.jpgI Gt5515
3. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
CN: El 14 nr. 2165

https://pix.njk.no/43//s43456-69634Tog1809DalevTo03aug2006.jpgI tog 1809
3. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
NSB: BS 69B nr. 69.634 Munin

https://pix.njk.no/43//s43983-4_69050Tog1803DalevTo03aug2006x.jpgTog 1803 på vei mot Bergen torsdag 3. august ca. kl. 06.55.
3. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
NSB: BFM 69E nr. 69.050
Tog nr. 1803

https://pix.njk.no/43//s43986-6_69626Tog1807DalevTo03aug2006.jpgTog 1807 på vei mot Bergen torsdag 3. august ca. kl. 9.10.
3. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69B nr. 69.626
Tog nr. 1807

https://pix.njk.no/43//s43987-7_69003Tog1802DalevTo03aug2006.jpgTog 1802 på vei østover rundt 09.20. (3. august)
3. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
NSB: BM 69A nr. 69.003
Tog nr. 1802

https://pix.njk.no/44//s44103-69050TOG1803DALEVTO03AUG2006.jpg69-50 settet i tog 1803 den 3. august.
3. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
NSB: BFM 69E nr. 69.050
Tog nr. 1803

https://pix.njk.no/44//s44658-9_SthTo030806kl1300.jpgTil slutt et par bilder fra stasjonen like vest for Dalevågen. Stanghelle stasjon ligger i skyggen rundt klokka ett, mens sola stråler på Sør-fjorden og Osterøy i bakgrunnen (3. august).
3. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/44//s44654-5_69650T1816Ti080806kl2013.jpgNoen minutter seinere samme kvelden: Tog 1816 på vei mot Voss.
8. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BCS 69E nr. 69.650
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/43//s43993-xTog1806Lo120806Dvk14.jpgFlere bilder følger for perioden etter kl. 12. Over ser vi tog 1806 på vei østover (innover i bildet) like før 2 på lørdag 12. august.
12. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69B nr. 69.634 Munin
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/44//s44143-4_T609Lo120806.jpg609 på samme sted som over sett fra en annen vinkel (12. august).
12. aug. 2006
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2242
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/49//s49581-69011Dv6jan07T1806s.jpgTog 1806 på vei mot Voss ca. kl. 13.50
6. jan. 2007
Stanghelle
NSB AS: type 69A nr. 69-11
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/50//s50491-69011Dv6jan07T1806s.jpgEt reinere sett på lørdag 6. januar i år.
6. jan. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69A nr. 69.011
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/71//s71257-3DV28JAN07T1806.jpgJanuar: Snø langs sporet og is på fjorden i Dalevågen (tog 1806)
28. jan. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69A nr. 69.002
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/222//s222643-C6902Dv28jan07T1806.jpg28. jan. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69A nr. 69-02
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/51//s51736-69069T1806ti200207KHE.jpgTog 1806
20. feb. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
NSB: BM 69D nr. 69.069

https://pix.njk.no/51//s51742-El142174t551510607Ti200207.jpgGt 5515
20. feb. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 14 nr. 2174
Tog nr. 5515

https://pix.njk.no/51//s51967-e1809Dv200207KHE.jpgEt oversiktsbilde sett mot planovergangen og Stanghelle tidligere på dagen. Tog 1809 passerer rundt 11.30.
20. feb. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69D nr. 69-69
Tog nr. 1809

https://pix.njk.no/51//s51970-f5502Dv200207KHE.jpgLike etter kommer Gt 5502 på vei vestover.
20. feb. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 14 nr. 2169
Tog nr. 5502

https://pix.njk.no/51//s51974-g69069T1806ti200207KHE.jpgDet er tid for standardbildet av tog 1806 på vei vestover omtrent 13.55. Dette toget har krysset med Gt 5515/ 10607 på Stanghelle.
20. feb. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.069
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/51//s51975-hTog61Dv200207KHE.jpgTil slutt: Omtrent kl. 13.15 kommer et enkelt 73-sett som tog 61 på vei mot Bergen på tirsdag 20. februar 2007.
20. feb. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
: Type 73
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/52//s52426-DvSo4mars076941T1806x.jpgSøndag 4. mars 2007 ved Dalevågen: 69-41 passerer som tog 1806 i retning mot Voss (mot høyre i bildet)
4. mar. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/52//s52428-DvSo4mars07T604x.jpgTog 604 på vei mot Oslo. Vanligvis har dette vært et 73-sett
4. mar. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
: B5
Tog nr. 604

https://pix.njk.no/222//s222644-D6941Dv04mars07T1806.jpg4. mar. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69C nr. 69-41
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/56//s56589-D61Lo120507.jpgTog 61 igjen på lørdag 12. mai.
12. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/56//s56590-E1806Lo120507.jpgEn halvtime før hadde sola gjemt seg litt idet tog 1806 passerer samme lørdagen.
12. mai 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69D nr. 69-81

https://pix.njk.no/63//s63490-GDv200707T601x.jpgTil slutt litt nydesign i solskinn (og skygge): Tog 601 passerer Dalevågen en fin sommerkveld.
20. juli 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2254
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/63//s63877-1DV200707Ob1025.jpgDenne dagen passerte OBAS-biltoget Dalevågen rundt klokka halv elleve på formiddagen.
20. juli 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
: El 13

https://pix.njk.no/63//s63879-3DV200707T1804.jpgTog 1804 er på vei østover klokka ti på tolv.
20. juli 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69D nr. 69-84
Tog nr. 1804

https://pix.njk.no/63//s63882-6DV200707T1812Vo.jpgSjøl på en finværsdag i juli, varer ikke sola evig. Klokka er blitt nesten seks, og det er på tide å finne seg et nytt fotosted med lettere lysforhold.
20. juli 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69B nr. 69-31
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/63//s63883-7St200707T5503.jpgStanghelle stasjon ligger litt nærmere Bergen enn Dalevågen, og her er det fremdelse bra med sollys når 5503 passerer på vei vestover rundt kvart over sju på kvelden.
20. juli 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 14 nr. 2176

https://pix.njk.no/63//s63887-10St200707T1817.jpgTog 1817 så vi i august tre bilder ovenfor. Her er samme toget i juli, like etter at det har startet fra Stanghelle på vei mot Bergen.
20. juli 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BFM 69E nr. 69.051

https://pix.njk.no/63//s63482-B69007DvSo190807T1806.jpg69-07-settet i tog 1806 på vei østover i Dalevågen.
19. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, øst for
NSB: BM 69A nr. 69.007
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/63//s63483-C69007Sthe190807T1813.jpg69-07 er på vei tilbake mot Bergen i tog 1813. Stasjonen er Stanghelle, og vi ser fjellene i Dalevågen bak i bildet.
19. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69A nr. 69.007
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/63//s63487-FDv190807T609.jpgTilbake til Dalevågen litt tidligere på dagen. Tog 609 med El-18 og B-5 vogner (etc.) på vei mot Bergen.
19. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2259
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/63//s63491-69607Sth190807T1813.jpg19. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69A nr. 69.607
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/63//s63880-4DV190807T61.jpgEn måned seinere passerer et forsinket tog 61 Dalevågen rundt klokka halv tre i mer ruskete vær.
19. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
: Type 73
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/71//s71265-11dv19AUGUST07T1806.jpgAugust: Nydesign i gråvær (tog 1806).
19. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69A nr. 69.007
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/222//s222645-E6907Dv19aug07T1806.jpg19. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69A nr. 69-07
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/63//s63884-8St300807T1817.jpgTog 1817 er på vei inn på Stanghelle stasjon klokka halv sju en kveld i slutten av august med skiftende skydekke.
30. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BFM 69E nr. 69.051
Tog nr. 1817

https://pix.njk.no/63//s63885-8ASt300807T1814.jpgEtt kvarter seinere forlater tog 1814 stasjonen på vei østover.
30. aug. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.081
Tog nr. 1814

https://pix.njk.no/65//s65274-DSth2209071704OBAS.jpgLørdagens overraskelse: Tog 610 hadde passert kvart på fem på vei mot Oslo.Tyve minutter seinere kom OBAS-biltoget på vei østover.
22. sep. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
OBAS: El 13 nr. 2125

https://pix.njk.no/65//s65275-ESth2209071704OBAS.jpgOver og under: 180 graders vri: Biltoget er på vei mot Dalevågen og Dale. På Dale er det kryssing med tog 601.
22. sep. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/65//s65277-GSth220907T601.jpgTi på halv seks passerer tog 601 Stanghelle på vei mot Bergen.
22. sep. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2260
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/66//s66493-1Stanghelle130907.jpgStanghelle stasjon tidlig på dagen. Hovedsporet er øverst til høyre, kryssingssporet ligger rett foran stasjonen. Det avblåste høstløvet vitner om at den fargerike høsten snart viker plassen for vinteren.
13. okt. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/66//s66495-2St130907T1802My.jpgTog 1802 på vei mot Voss og Myrdal forlater Stanghelle stasjon på kryssingssporet etter å ha krysset med tog 1807. Fjellene innerst i Dalevågen kan skimtes i bakgrunnen.
13. okt. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.084

https://pix.njk.no/68//s68734-G162217T5512Loe10112007x.jpgLørdag 10. november lå det snø i Dalevågen. Tog 5512 trukket av en grå 16.2217 passerer på vei fra Bergen.
10. nov. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 16 nr. 2217
Tog nr. 5512

https://pix.njk.no/71//s71271-17dv101107T1806LI.jpgNovember: Et snev av snø og lav sol (tog 1806).
10. nov. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.084
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/68//s68729-DRC1065StOBAS23112007.jpgOBAS-biltoget trukket av samme Rc-en som i bildet over. Det er en solfylt dag, men lite sol i dalbunnen på Stangelle stasjon.
23. nov. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
SJ AB: Rc3 nr. 1065

https://pix.njk.no/68//s68731-E142183T5510Fre23112007.jpgLitt tidligere på denne fredagen passerte en grå El14.2183 i tog 5510 Stanghelle stasjon på vei østover.
23. nov. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 14 nr. 2183
Tog nr. 5510

https://pix.njk.no/68//s68736-I162203T5515Fre23112007.jpgDette bildet er tatt nesten to uker etter det over, og snøen er borte idet en sølvfarget 16.2203 passerer Dalevågen med tog 5515 til Bergen. Jernbaneverket er også på plass !
23. nov. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 16 nr. 2203
Tog nr. 5515

https://pix.njk.no/69//s69511-cDVSo091207T1806.jpgFra en velkjent vinkel lengre ute i fjorden: Tog 1806 passerer på vei østover.
9. des. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/71//s71273-19DV22D1207T1809.jpgDesember: Like etter vintersolverv, på årets (nest ?) mørkeste dag (tog 1809).
22. des. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BFM 69E nr. 69.051
Tog nr. 1809

https://pix.njk.no/71//s71274-20ST221207T1806.jpgLitt lengre ute i Dalevågen (nærmere Stanghelle stasjon) passerer tog 1806 nedenfor villastrøket.
22. des. 2007
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/86//s86026-CSth011008tog1813.jpgTog 1813 mot Bergen i ferd med å stoppe på Stanghelle stasjon klokka kvart over tre
1. okt. 2008
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/86//s86027-Dsth011008tog1808.jpgKvart på fire har tog 1808 nettopp dratt fra stasjonen på vei østover.
1. okt. 2008
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BFM 69E nr. 69.050
Tog nr. 1808

https://pix.njk.no/86//s86028-Esth01okt2008.jpgUtsikt i retning Bergen (vestover): Stasjonsbygningen på Stanghelle
1. okt. 2008
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/203//s203047-a6981d011008.jpg1. okt. 2008
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69D nr. 69-81

https://pix.njk.no/94//s94607-2Sth200309.jpg20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, i nærheten av

https://pix.njk.no/94//s94608-3Dv200309T61.jpgFra hovedfjorden med frakteskute inn i en fjordarm: Tog 61 er det første toget på linja etter togstoppen, og passerer Dalevågen rundt 14.15.
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/94//s94609-4Dv200309T555504el5516.jpgEt godstog på vei østover ved Dalevågen med rute tilpasset togstoppen (5504 eller 5516).
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/94//s94610-5Dv200309T5544CL.jpgCargolink diesel med biltoget (tog 5544) passerer om lag 2 timer etter vanlig rute.
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 5544

https://pix.njk.no/94//s94611-6DV200309T1808.jpgFørste lokaltog vestover etter anleggsavbrekket (tog 1813) har krysset med de to godstogene over på hhv Bolstadøyri og Dale. Det passerer Dalevågen rundt 20 min. etter ruta og skal krysse med tog 604 på Stangelle klokka 15.30
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/94//s94612-7DV200309T604.jpgTog 604 mot Oslo er helt i rute med sine renoverte B-3 (og BF-14) vogner.
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 604

https://pix.njk.no/94//s94614-9Sth200309T1815.jpgTog 1808 har i mellomtiden passert østover, mens tog 1815 her er på vei inn på Stangelle stasjon for å krysse med tog 64.
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/94//s94615-10Sth200309T64.jpgEtter kryssing: Tog 64 på vei østover.
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/94//s94616-11STH200309t1404.jpgEtter tog 1810 til Voss er det toget til Ål (tog 1404) som passerer Stangehelle stasjon. Fredag 27. mars er siste dagen dette toget går.
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1404

https://pix.njk.no/94//s94617-12sTH200309t601.jpgTog 601 til Bergen på Stanghelle rundt 20 minutter seinere.
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2262
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/94//s94618-13Sth200309T1812.jpgØstenden av Stanghelle stasjon. Tog 1812 er på vei mot Voss,
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/94//s94619-14Sth200309.jpgMotiv fra vestenden av Stanghelle stasjon.
20. mar. 2009
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/112//s112426-diversejuni09198.jpg juni 2009
foto: Stian Jargren
Stanghelle
CN: El 14 nr. 2183

https://pix.njk.no/102//s102253-DSC_0218.jpgNostalgitog ved Stanghelle - II. Foto: Hans-Ole Sveia.
13. juni 2009
foto: Hans-Ole Sveia
Stanghelle, i nærheten av
NJM(mus): Di 3a nr. 616

https://pix.njk.no/102//s102252-DSC_0213.jpgNostalgitog ved Stanghelle - I. Foto: Hans-Ole Sveia.
13. juni 2009
foto: Hans-Ole Sveia
Stanghelle, i nærheten av
(stanghelle)
NJM(mus): Di 3a nr. 616

https://pix.njk.no/146//s146978-DSC_0179B.jpgEt tog og en planovergang.
13. juni 2009
foto: Hans-Ole Sveia
Stanghelle
NSB: BFM 69E nr. 69.051

https://pix.njk.no/160//s160037-DSC_0212B.jpgDi 3.616 med tog på bru ved Stanghelle.
13. juni 2009
foto: Hans-Ole Sveia
Stanghelle, i nærheten av
NJM(mus): Di 3a nr. 616

https://pix.njk.no/166//s166818-DSC_0213B.jpgDi 3.616 med tog ved Stanghelle.
13. juni 2009
foto: Hans-Ole Sveia
Stanghelle, i nærheten av

https://pix.njk.no/166//s166822-DSC_0213B.jpgTog med Di 3.616 ved Stanghelle.
13. juni 2009
foto: Hans-Ole Sveia
Stanghelle, i nærheten av

https://pix.njk.no/169//s169757-DSC_0178B.jpg69E-sett nr. 51.
13. juni 2009
foto: Hans-Ole Sveia
Stanghelle
NSB: BFM 69E nr. 69.051

https://pix.njk.no/119//s119357-EDvT609so060610.jpgTog 609 ved Dalevågen
6. juni 2010
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
(Stanghelle)
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/119//s119358-FDvT61so060610.jpgTog 61
6. juni 2010
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
(Stanghelle)
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/119//s119359-GStT1812so060610e69051.jpgTog 1812 på vei innover mot Dalevågen
6. juni 2010
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
(Stanghelle)
NSB: BFM 69E nr. 69.051
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/126//s126372-BDalev051210Tog1806vo.jpgTog 1806 passerer Dalevågen på vei mot Voss
5. des. 2010
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/126//s126374-CDalev051210T61.jpgBlått tog langs kald fjord
5. des. 2010
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: BFM 73 nr. 73.101
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/129//s129686-69059DalevSo060311T1806.jpg6. mar. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.059
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/131//s131715-ATog608DV010511x.jpgTog 608 (1200px)ytterst i Dalevågen
1. mai 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/131//s131716-BTog608DV0105211x.jpgSamme tog litt lengre øst på et mer kjent sted ved Dalevågen (1200px)
1. mai 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle, sør for
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/131//s131717-CTog1806DV010511.jpgTog 1806 et sted mellom de to plasseringene til tog 608 over
1. mai 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69B nr. 69.626
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/131//s131718-DTog61DV010511.jpgTog 61 på omtrent samme sted som tog 608 i det andre bildet, men i motsatt retning
1. mai 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: BFM 73 nr. 73.107
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/133//s133466-Tog609Dv130611KHE.jpg13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/133//s133473-ATog1806dv130611.jpg13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/133//s133474-BT61dv130611v73110.jpg13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: BFM 73 nr. 73.110
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/133//s133475-Cdv130611t1813.jpg13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/133//s133476-DT64dv130611.jpg13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: BFM 73 nr. 73.110
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/133//s133477-Et601dv130611.jpg13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2251
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/133//s133478-Ft1815dv130611.jpgEt litt annet perspektiv: Vi kjenner igjen bakgrunnen i de første bildene bakerst i dette bildet.
13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/133//s133480-69083dv130611T1806.jpg13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.083
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/209//s209254.jpg13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69D nr. 69-83
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/209//s209255.jpg13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 73 nr. 73-10
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/228//s228756-J2253dv13juni2011t609.jpgSykkeltog med 1 sykkelvogn - 3 vognserier/ 1 farge
13. juni 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2253
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/136//s136608-EDv200811T609.jpgSykkeltoget med alle sine 10 vogner på vei mot Bergen tidligere på dagen
20. aug. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/228//s228757-K2241dv20aug2011t609.jpgSykkeltog med 2 sykkelvogner - 3 vognserier/ 1 farge
20. aug. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2241
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/137//s137321-69081Dv100911T1806.jpg10. sep. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.081
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/137//s137400-A182252Dv10911T602.jpg(over og under) Tog 602 passerer i skygge langs Dalevågen
10. sep. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/137//s137401-B182252Dv10911T602.jpg10. sep. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2252
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/139//s139100-CDav201011T604.jpgFredagstoget 604 er på vei østover klokka halv fire
28. okt. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 604

https://pix.njk.no/140//s140795-A201111T608.jpg(Over og under) Tog 608 Klassisk
20. nov. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/140//s140796-B201111T608.jpg20. nov. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/151//s151591-3dalev201111T608.jpgI fjor var det litt mer likefarga materiell
20. nov. 2011
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/145//s145949-Fdv300412T1813.jpgTog fra Voss i motlys litt lengre vest langs vågen
30. apr. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/146//s146472-142164Dv120512T5520.jpg12. mai 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 14 nr. 2164
Tog nr. 5520

https://pix.njk.no/147//s147008-2251Dv120512T602.jpgSyklist ser toget passere innerst i Dalevågen
12. mai 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2251
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/201//s201937.jpg24. mai 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/201//s201938.jpg24. mai 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/149//s149011-G280512T1813.jpgTettere på i motlys
28. mai 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/149//s149010-F090612t62.jpgEnda nærmere Stanghelle stasjon
9. juni 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 62

https://pix.njk.no/201//s201936.jpg9. juni 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 62

https://pix.njk.no/149//s149005-A230612T602.jpgTog langs Dalevågen i nytt perspektiv
23. juni 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/149//s149006-B182251d040812T602.jpgNoen uker seinere var det mer spennende lysfohold
4. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2251
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/149//s149007-C69659Id040812T1809.jpgLokaltog på vei mot Stanghelle og Bergen
4. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69D nr. 69.659
Tog nr. 1809

https://pix.njk.no/149//s149008-D182261d040812t61.jpgFargerikt langs fjorden. Dette bildet er fra samme strekning som bildene over, tatt i motsatt retning.
4. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2261
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/149//s149009-E040812t1826.jpgLitt lengre ut langs vågen
4. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1826

https://pix.njk.no/149//s149012-H040812T609.jpgDagens første dagtog fra Oslo til Bergen
4. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/149//s149016-K119_09d040812T5520.jpgTilbake til vågen og godstoget på lørdag formiddag
4. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: CE 119 nr. 009
Tog nr. 5520

https://pix.njk.no/150//s150028-C69050Fossm280812T1816.jpg69-50 seks døgn før det sporet av på Bergen stasjon. Her avbildet i en av de krappere kurvene mellom tidligere Fossmarkli hp og Stanghelle.
28. aug. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BFM 69E nr. 69.050
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/150//s150360-A142172St090912T5530.jpg5530 ruller sakte inn på Stanghelle for kryssing med 1809
9. sep. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 14 nr. 2172
Tog nr. 5530

https://pix.njk.no/150//s150361-B142172St090912T5530.jpgPlanovergangen er fremdeles åpen i påvente av lokaltoget. Noen arbeider langs sporene på stasjonen.
9. sep. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 14 nr. 2172
Tog nr. 5530

https://pix.njk.no/150//s150363-D69069Fos090912T1806.jpgLitt seinere møter vi igjen 69-69 på vei tilbake østover etter å ha vært i Bergen. Vi er like øst for tidligere Fossmarkli holdeplass.
9. sep. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.069
Tog nr. 1806

https://pix.njk.no/150//s150365-E182241Fos090912T609.jpgEt regiontog på samme sted etter å ha krysset med 69-69 på Stanghelle.
9. sep. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2241
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/150//s150367-G142198Fos100912T5507.jpgDette bildet er tatt fra samme sted på strekningen som bilde 4 og 5. Like før det avbildete godstoget var det forventet et di-3-tog. Det kom visst først seinere -:). Mørke og regn gir allerede en litt dyster utsikt over fjorden.
10. sep. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 14 nr. 2198
Tog nr. 5507

https://pix.njk.no/151//s151589-1dalev071012T608.jpgFargerikt helgetog i høstfarger
7. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/151//s151590-2dalev071012T608x.jpgEt utvalg av NSB-farger fra de siste femti åra
7. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/151//s151592-4m69059dv071012T1826.jpgSøndagstrippel
7. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.059
Tog nr. 1826

https://pix.njk.no/151//s151596-8m2242Fossmarkli071012T61.jpgLitt nærmere Bergen helga før
7. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/151//s151593-5m690624dv131012T1804neitom.jpgUidentifisert lørdagstrippel
13. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/151//s151598-10m2242Fossm131012T61.jpgHelga etter like øst for Fossmarkli nedlagte holdeplass
13. okt. 2012
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
(Stanghelle)
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/155//s155445-A240213DvT608.jpgToget som gikk søndagen som var
24. feb. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/156//s156320-C182262DvT5528.jpgPå vei østover
24. mar. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2262
Tog nr. 5528

https://pix.njk.no/156//s156551-A240313DvT602.jpgStrålende Palmesøndag
24. mar. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/156//s156552-B240313DvT1818.jpgVidvinklet utsikt over Dalevågens innerste del
24. mar. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/156//s156553-C240313Dv.jpgBlå pandrol 1
24. mar. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/156//s156554-D240313DvT608.jpgBlå pandrol 2
24. mar. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 608

https://pix.njk.no/156//s156555-E240313Dv.jpgBlå pandrol 3
24. mar. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/156//s156556-F240313Dv.jpgBlå pandrol 4
24. mar. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/156//s156557-G240313Dv2256T61.jpgBlå pandrol 5
24. mar. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2256
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/156//s156558-H310313Dv2256T602.jpgSamme tog som i første bilde, ei uke seinere, på omtrent samme sted sett fra motsatt retning
31. mar. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2256
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/170//s170086-H69081Dv010413T1818.jpg1. apr. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69D nr. 69.081
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/167//s167532-CSt250513T10610.jpgTomtog
25. mai 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 10610

https://pix.njk.no/170//s170087-E69035TripDv250513T1818.jpgTrippel
25. mai 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BM 69B nr. 69.035 Eivind
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/160//s160654-A2261Dv240813T5520.jpgMellom vågen og steinura
24. aug. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
(Stanghelle)
NSB AS: El 18 nr. 2261
Tog nr. 5520

https://pix.njk.no/160//s160655-B2242Dv240813T602.jpgLengre inne i vågen
24. aug. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2242
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/160//s160657-D240813Dv.jpgSkiftende skydekke og intet tog når den skiftende kulissen var på sitt fineste
24. aug. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/160//s160658-E240813DvT1818.jpgMotorvognstog mellom de lok-trukne
24. aug. 2013
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1818

https://pix.njk.no/170//s170091-J182241Dv270414.jpg27. apr. 2014
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2241

https://pix.njk.no/170//s170088-F69626Stah040514.jpg4. mai 2014
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69B nr. 69.626

https://pix.njk.no/170//s170089-G69626Stah040514.jpg4. mai 2014
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69B nr. 69.626

https://pix.njk.no/171//s171687-G69069St011114T61.jpgSettet i forrige bilde (69-69) drar fra Dale mot Bergen som erstatningstog for 61
1. nov. 2014
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69D nr. 69-69
NSB: BM 69D nr. 69.069

Tog nr. 61

https://pix.njk.no/172//s172915-1Sth2245so180115T10600.jpgOver og under: Tomtog nærmer seg plattforma på stasjonen
18. jan. 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2245
Tog nr. 10600

https://pix.njk.no/172//s172916-2Sth2245so180115T10600.jpg18. jan. 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2245
Tog nr. 10600

https://pix.njk.no/172//s172917-3Sth180115T602.jpgEn halvtime seinere kommer passasjertog med passasjerer
18. jan. 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/172//s172918-4Sth180115T602.jpgToget fortsetter videre innover mot Dalevågen
18. jan. 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/172//s172919-5dv69626so180115T1816.jpgInnerst i vågen en time seinere kommer tog til Voss og Myrdal
18. jan. 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: BS 69B nr. 69.626
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/172//s172921-7Dv2242so180115T61.jpgNSB står for det meste av fargene i bildene over og under
18. jan. 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2242
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/172//s172922-8dv2242so180115T61.jpgToget går med renoverte B-5-vogner
18. jan. 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2242
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/175//s175396-At601Sth120515.jpgDet var nesten plass til hele toget ved plattforma, bare første og siste dør ble stående utenfor.
12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/175//s175397-Bt601Sth120515.jpgOver og under: Det er sjeldent så folksomt på plattforma her !
12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/175//s175398-Ct601Sth120515.jpg12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/175//s175399-Dt601Sth120515.jpgOver og under: Det bærer videre fra stasjonen til "havna".
12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/175//s175401-Ft601Sth120515.jpgSjeldne gjester ved denne plattforma !
12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/175//s175400-Et601Sth120515.jpg12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/175//s175402-Gt601Sth120515L2249.jpgUtsikt på vei mot "havna".
12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2249
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/175//s175403-Ht601Sth120515.jpgEtter litt venting i en sur vind innover fjorden,kom hurtigbåten.
12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/175//s175405-Jt601Sth120515.jpg12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/175//s175406-Kt601Sth120515L2249.jpgOver og under: Tilbake står tomtoget.
12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2249
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/175//s175407-Lt601Sth120515L2249.jpg12. mai 2015
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2249
Tog nr. 601

https://pix.njk.no/197//s197092-Cdv090416T1816v6974.jpgLokaltog i vårsol
9. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69H nr. 69-74
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/197//s197094-Ddv090416T61v2258.jpgFjerntog i vårsol
9. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2258
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/197//s197095-Edv090416T61v2258.jpgFjerntogsloket
9. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2258
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/197//s197099-G090416T602v2249.jpgFormiddagstoget til Oslo noen dager før
9. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2251
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/197//s197096-Fdv120417T64.jpgEttermiddagstoget til Oslo. De neste bildene er tatt noen hundre meter nærmere Stanghelle enn dette bildet.
12. apr. 2016
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 64

https://pix.njk.no/212//s212814-aDV180916T1402NMT.jpgVeterantog i skygge ved fjorden
18. sep. 2016
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 1402

https://pix.njk.no/212//s212815-bDV180916kl0930v6975.jpgDette lokaltoget for forbi mot Bergen 40 minutter tidligere
18. sep. 2016
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69D nr. 69-75

https://pix.njk.no/212//s212816-cDV180916kl1122.jpgEtterhvert ble det sol overalt
18. sep. 2016
foto: Kjell Hegna
Stanghelle

https://pix.njk.no/197//s197091-Bdv071017T1811v6969.jpgFargerik høst
7. okt. 2017
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69H nr. 69-69
Tog nr. 1811

https://pix.njk.no/197//s197102-Hdv071017T602v2249.jpgSamme tog høsten året etter
7. okt. 2017
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2249
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/197//s197108-Kst071017T4854vre1438.jpgHøsten 2017 kjørte GreenCargo med sine grønne lok. Toget hadde også annet nr., og startet seinere på dagen
7. okt. 2017
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
GC: Re nr. 1438
Tog nr. 4854

https://pix.njk.no/197//s197090-Adv200118T1810v6953.jpgFargeklatt fra NSB lyser opp i tristessen
20. jan. 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69H nr. 69-53
Tog nr. 1810

https://pix.njk.no/197//s197103-Idv200118T5520v1857102.jpgLørdagsgodstog (CargoNet) i januar
20. jan. 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: BR 185 nr. 185 710-2
Tog nr. 5520

https://pix.njk.no/197//s197105-Jdv200118T4842vrc41150.jpgOm lag 20 minutter seinere kommer godstoget til en konkurrent, denne dagen med blått lok
20. jan. 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
GC: Rc4 nr. 1150
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/199//s199972-Ax6959dv020618T1807.jpgEn eldre tidlig på morgenen
2. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69H nr. 69-59
Tog nr. 1807

https://pix.njk.no/199//s199979-By6972Dv020618T1808.jpgNeste tog på morgenen (riktignok på en annen dag) med sola i riktig retning litt nærmere Stanghelle stasjon enn i bildet over.
2. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69H nr. 69-72
Tog nr. 1808

https://pix.njk.no/199//s199977-FxdvLo090618T62kl0912.jpgRødt i morgensol. Denne lørdagsmorgenen var toget til Oslo nesten tre kvarter forsinket ved passering Stanghelle. Dermed ble det plass til hele toget på den solfylte bredden.
9. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 62

https://pix.njk.no/199//s199976-Ex2242dv100618T61b.jpg10. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2242
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/199//s199973-Bx7551dv100618T1815.jpgNytt midt på dagen
10. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-51
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/199//s199974-Cx7551dv100618T1815b.jpgSett nummer 2 er 75-50 (?)
10. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-51
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/199//s199978-Ay6969dv160618T1807.jpgVi starter der vi var i første post
16. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69H nr. 69-69
Tog nr. 1807

https://pix.njk.no/199//s199980-Cy2250dv160218T62.jpgMorgentog i morgensol
16. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2250
Tog nr. 62

https://pix.njk.no/199//s199981-Dy2250dv160218T62.jpgTrekkraften
16. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2250
Tog nr. 62

https://pix.njk.no/199//s199982-Ey185_698_9dv160618T5520.jpgCargoNet en lørdagsmorgen
16. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: BR 185 nr. 185 698-9
Tog nr. 5520

https://pix.njk.no/199//s199983-Fy185_698_9dv160618T5520.jpgFørste loket
16. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: BR 185 nr. 185 698-9
Tog nr. 5520

https://pix.njk.no/199//s199984-G187_403_2dv160618T4842.jpgGreen Cargo en lørdagsmorgen
16. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
GC: BR 187 nr. 187 403-2
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/199//s199985-H187_403_2dv160618T4842.jpgMed ett lok
16. juni 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
GC: BR 187 nr. 187 403-2
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/201//s201930.jpg5. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-63
Tog nr. 1822

https://pix.njk.no/200//s200402-a6952Dv100718T1821.jpgKlokka er blitt rundt kvart over fire på ettermiddagen
10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69H nr. 69-52
Tog nr. 1821

https://pix.njk.no/200//s200403-b6952Dv100718T1821.jpgDette er like ved den nå nedlagte holdeplassen Hellestre
10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 69H nr. 69-52
Tog nr. 1821

https://pix.njk.no/200//s200404-c7551Dv100718T1822.jpgNye tider
10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-51
Tog nr. 1822

https://pix.njk.no/200//s200405-d7551Dv100718T1822.jpgNoen sekunder seinere
10. juli 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-51
Tog nr. 1822

https://pix.njk.no/203//s203050-e7567Sth081118T1812.jpg...her ved fjorden
8. nov. 2018
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-67
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/204//s204243-a7565dv050119T1810.jpg5. jan. 2019
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-65
Tog nr. 1810

https://pix.njk.no/204//s204244-b2260dv050119T602.jpgOslotoget kommer ut av tåka som ligger over Stanghelle
5. jan. 2019
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
(stanghelle)
NSB AS: El 18 nr. 2260
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/204//s204245-c2260dv050119T602.jpgLitt klarere vær litt lengre øst
5. jan. 2019
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: El 18 nr. 2260
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/204//s204246-d7567dv050119T1815.jpgEnda lengre øst er det igjen tåke
5. jan. 2019
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
(stanghelle)
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-67
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/204//s204247-e7567dv050119T1815.jpgSamme toget litt nærmere
5. jan. 2019
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
(stanghelle)
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-67
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/204//s204248-f7562dv050119T1816.jpgLitt lengre ut på dagen har tåka lettet der billedserien startet
5. jan. 2019
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-62
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/204//s204249.jpgDette toget var et dobbeltsett
5. jan. 2019
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-62
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/204//s204318-7564Dv050119T1811.jpg5. jan. 2019
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB AS: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1811

https://pix.njk.no/217//s217303.jpgNMT kjørte chartertog til Bergen helga før pinse i 2019. Her er toget på vei tilbake mot Østlandet på en søndag.
2. juni 2019
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
NSB: El 11 nr. 2098
Tog nr. 1304

https://pix.njk.no/207//s207697-002_CFS7500.jpg9. juni 2019
foto: CF Salicath
Stanghelle

https://pix.njk.no/212//s212761-A7569Sth230220T602.jpgUvanlig tog på en uvanlig fin dag
23. feb. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-69
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/212//s212762-B7569Sth230220T602.jpgHele utsikten
23. feb. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-69
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/212//s212763-C7565Sth230220T1816.jpgEt vanlig, mer lokalt tog
23. feb. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-65
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/216//s216226-2242Dv130620T61.jpgDette bildet er tatt fra området ved den nedlagte holdeplassen på Hellestræ. Quizovergangen ligger i området helt bak til høyre i bildet, nedenfor den bratte fjellsida.(Ikke synlig i bildet.)
13. juni 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: El 18 nr. 2242
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/216//s216271.jpg13. juni 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: El 18 nr. 2242
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/216//s216630.jpg27. juni 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/216//s216847.jpg4. juli 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: El 18 nr. 2241
Tog nr. 80061

https://pix.njk.no/216//s216843.jpg12. juli 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 800602

https://pix.njk.no/216//s216845.jpgRegnværstog
12. juli 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-65
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/216//s216846.jpgDagens uvanlige: 74-33 (foran) og 74-22
12. juli 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 74 nr. 74-33
Tog nr. 80061

https://pix.njk.no/216//s216848.jpg12. juli 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 74 nr. 74-33
Tog nr. 80061

https://pix.njk.no/217//s217257.jpgTilbake mot Voss
29. juli 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-63
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/217//s217773-a7564DV07aug20T1812.jpgDette har vært et vanlig syn i et par år nå
7. aug. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/217//s217774-b7573dv20aug20T1816.jpgEtterhvert blir dette synet enerådende
20. aug. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-73
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/217//s217775-c2247dv20aug20T61.jpgMan starter i det små, med ei vogn !
20. aug. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: El 18 nr. 2247
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/218//s218161-A7573Dv290820T1815fMy.jpg7573 på vei mellom Myrdal og Bergen
29. aug. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-73
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/218//s218163-C2253Dv300820v27006T61x1.jpgPå søndag var dagtoget fra Oslo om lag 1 time forsinket
30. aug. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: B7-4 nr. 27006
Vy: El 18 nr. 2253

Tog nr. 61

https://pix.njk.no/218//s218872-2020Dv270920T602.jpg27. sep. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/218//s218907-D2242Dv270920T61.jpg27. sep. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: El 18 nr. 2242
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/219//s219386-dx7564DV270920T11426.jpgEn digresjon: Søndag for to uker siden ble samme settet avbildet på sin siste tur i rødt langs Dalevågen. Det er på vei østover for å få ny farge.
27. sep. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 11426

https://pix.njk.no/219//s219424-k7571DV071020T1813.jpgSnart slutt på denne fargen
7. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-71
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/219//s219425-L2252dv071020T602.jpgVi ser bare de grønne
7. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: El 18 nr. 2252
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/219//s219385-d7564DV111020T1816.jpg11. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/219//s219387-e2261DV111020T61.jpgMorgentoget fra Oslo ser ut til å ha flest grønne vogner for tida
11. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy: El 18 nr. 2261
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/219//s219388-f217xDV111020T5524.jpgDet finnes andre grønnfarger enn Vy-grønt, f.eks. Bring-grønt. Loket er 217x.
11. okt. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
El 14
Tog nr. 5524

https://pix.njk.no/221//s221268-aDv17des20T602.jpg17. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/221//s221269-b7562Dv17des20T1815.jpg17. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-62
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/221//s221270-c2205Dv17des20T5518.jpgOgså godsvognene var grønne denne dagen
17. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: El 16 nr. 2205
Tog nr. 5518

https://pix.njk.no/221//s221271-d7569Dv17de20T1816.jpg17. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-69
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/221//s221272-Db2254Dv17des20T61.jpg17. des. 2020
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: El 18 nr. 2254
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/222//s222646-G7568Dv31jan21T1816.jpg31. jan. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-68
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/223//s223040-a2248Dv31jan21T602.jpgEt sjeldent tog i disse dager
31. jan. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: El 18 nr. 2248
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/223//s223041-b2248Dv31jan21t602.jpgTa heller toget ?
31. jan. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: El 18 nr. 2248
Tog nr. 602

https://pix.njk.no/223//s223042-c7564Dv31jan21T1815.jpg31. jan. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/223//s223043-d7568Dv31jan21T1816.jpg31. jan. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-68
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/223//s223044-e2247Dv31jan21T61.jpg31. jan. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: El 18 nr. 2247
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/224//s224106-a7565Dv2mars21T1812.jpg2. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-65
Tog nr. 1812

https://pix.njk.no/224//s224107-b7564Dv2mars21T1811.jpg2. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1811

https://pix.njk.no/224//s224108-c7569St2mar21T1813.jpg2. mar. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-69
Tog nr. 1813

https://pix.njk.no/227//s227064-a7564StSo6juni21T1815.jpg6. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/227//s227065-b7564StSo6juni21T1815.jpg6. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1815

https://pix.njk.no/227//s227066-c7566StSo6juni21T1816.jpg6. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-66
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/227//s227067-d7566StSo6juni21T1816.jpgVidere østover
6. juni 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-66
Tog nr. 1816

https://pix.njk.no/228//s228758-L2262dv11juli2021T80609.jpg10 år seinere går det i grønt: Sykkeltog med 1 sykkelvogn - 1 vognserie/ 1 farge
11. juli 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: El 18 nr. 2262
Tog nr. 609

https://pix.njk.no/228//s228759-M2247dv11juli2021T80061.jpgIkke lenge etterpå kommer morgentoget fra Oslo
11. juli 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: El 18 nr. 2247
Tog nr. 61

https://pix.njk.no/230//s230005-2_ED9002Dv21aug21T4842_T440282.jpgLitt mer sol litt seinere uka før
21. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
GC: BR 159 nr. 9002
GC: T44 nr. 282

Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/230//s230006-3DV21aug21T4842.jpg4842 på lørdager er ofte et tilnærmet tomtog
21. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/230//s230008-5_185704_5x185683_0DV21aug21T5520.jpgBlendet av CN-toget som kom før GC-toget
21. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
CN: BR 185 nr. 185 704-5
CN: BR 185 nr. 185 683-0

Tog nr. 5520

https://pix.njk.no/230//s230004-1_7568Dv28aug21T1807.jpgMed høst kommer det mer skygge mellom fjellene
28. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-68
Tog nr. 1807

https://pix.njk.no/230//s230007-4ED9001DV28aug21T4842.jpgSamme tog, samme sted fra annen vinkel lørdagen etter. Nå med ED9001
28. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
GC: BR 159 nr. 159 001-7
Tog nr. 4842

https://pix.njk.no/230//s230009-6_7569DV28aug21T1808.jpgTog i skyggen litt lengre østover enn forrige bilde
28. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-69
Tog nr. 1808

https://pix.njk.no/230//s230010-7_7564DV28aug21T1810.jpgMer lys når neste tog kommer forbi
28. aug. 2021
foto: Kjell Hegna
Stanghelle
Vy Tog: type 75 (sett) nr. 75-64
Tog nr. 1810