.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


1315,001 (Moss)
1315,01 Feste
1316 Dilling

https://pix.njk.no/119//s119614-10-Dilling.jpg
Dilling   
Dilling stasjon.
Foto: Morten Erik Larsen

https://pix.njk.no/113//s113155-shj-dilling.jpg
Dilling 4. juni 1977
Dilling 4.6.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/112//s112971-14465.jpg
Dilling  1982
Dilling st 1982
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113098-92331.jpg
Dilling  1992
Dilling 1992
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/115//s115329-f1316-2181-DSC01493.jpg
Dilling  aug. 2003
Dilling
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/114//s114999-f1316-1758-030504-Dilling-nordfra.jpg
Dilling 3. mai 2004
Dilling st. sett nordfra 3. mai 2004
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115000-f1316-1759-030504-Dilling-soerfra.jpg
Dilling 3. mai 2004
Dillings stasjon sett sørfra 3. mai 2004
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/208//s208796-oestfoldrundtogskoppum7719-42.jpg
Dilling 7. juni 2019
Dilling stasjon.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1316,01 Bjølsen
1317 Rygge

https://pix.njk.no/112//s112956-11070.jpg
Rygge   
Rygge? med sommerutflukt på 30-tallet
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112902-08302.jpg
Rygge  1906
Rygge før 1906
Foto: ?

https://pix.njk.no/115//s115737-f1317-2866-rygge.jpg
Rygge  1915
ca 1915
Foto:

https://pix.njk.no/16//s16934-IMG0028.jpg
Rygge 1975-1976
En El 14 med "kippen" avventer kryssing.
Foto: Bjørn Næss

https://pix.njk.no/113//s113245-shj-rygge.jpg
Rygge 4. juni 1977
Rygge 4.6.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/113//s113099-92332.jpg
Rygge  1992
Rygge 1992
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113736-f1317-411-031097-Rygge.jpg
Rygge 3. okt. 1997
Rygge stasjonsområde under ombygging for nytt dobbelspor 3. oktober 1997
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117999-f1317-2401-Rygge-031097.jpg
Rygge 3. okt. 1997
3. oktober 1997. Sporet skal refundamenteres, ny undrgang og perrong bygges..
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115340-f1317-2192-rc-ry-1.jpg
Rygge  2002
Stasjonsanlegg 2002
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/115//s115333-f1317-2185-rc16-ry.jpg
Rygge  2003
Godshus 2003
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/115//s115009-f1317-1768-030504-Rygge-nordfra.jpg
Rygge 3. mai 2004
3. mai 2004. Nye perronger og moderne leskur.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115404-f1317-2374-DSCF0032.jpg
Rygge 10. mar. 2005
10.3.05, nordre del mot Dilling
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/117//s117653-f1317-4811-Bilde523.jpg
Rygge 21. apr. 2010
Flytogsett 71-11 som tog 121.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/224//s224679-DSC_1912NEF.jpg
på Rygge 11. sep. 2011
Rygge stasjon
Foto: Nils Håkon Sandersen

https://pix.njk.no/208//s208797-oestfoldrundtogskoppum7719-47.jpg
Rygge 7. juni 2019
BM 73-46 ved km 69.5.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208798-oestfoldrundtogskoppum7719-49.jpg
Rygge 7. juni 2019
BM 73-46 på Rygge.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1317,01 Solberghøgda
1317,02 Voll
1317,1 Haug

https://pix.njk.no/115//s115347-f13171-2202-031097-Tog92-Raade-Rygge.jpg
Haug 3. okt. 1997
Haug stasjon 3.10.1997, dvs. før den er offisielt opprettet. Stasjonen består av kun en eneste sporveksel der dobbeltsporet går samem til enkeltspor (i bakgrunnen) samt hovedsignaler. Tog 92 passerer.
Foto: Roar Nilsson

1317,11 Kjellerød
1318 Råde

https://pix.njk.no/225//s225281-20180216_044736.jpg
Råde   
Foto: Roar

https://pix.njk.no/215//s215228-el11-20463-700526.jpg
Råde 26. mai 1970
I Råde krysset vi Pt. 102, et tog som stoppet på alle stasjoner, men kun noen få holdeplasser, mellom Halden og Ski (derfra rett til Oslo). El 11 var vanlig i disse togene mellom 101 og 113. Noen år tidligere hadde de gått hele strekningen mellom Oslo og Kornsjø.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113246-shj-raade.jpg
Råde 15. juli 1978
Råde 15.7.1978
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/17//s17029-16-raaf.jpg
Råde  aug. 2002
2207 i tog 121.
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/115//s115001-f1318-1760-030504-Raade.jpg
Råde 3. mai 2004
Råde stasjon og den gamle meieribygningen 3. mai 2004
Foto: ?

https://pix.njk.no/115//s115171-f1318-1987-hpl_040905_rade01.jpg
Råde 5. sep. 2004
5. september 2004
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/115//s115172-f1318-1988-hpl_040905_rade02.jpg
Råde 5. sep. 2004
Råde, 5. september 2004. Stasjonsbygningen sett fra gatesiden.
Foto: ?

https://pix.njk.no/115//s115173-f1318-1989-hpl_040905_rade03.jpg
Råde 5. sep. 2004
Råde, 5. september 2004. Detalj fra østveggen på godshuset
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/120//s120805-2004-11-14_kl-11_48-nilshs3226.jpg
på Råde 14. nov. 2004
Råde stasjon
Foto: Nils Håkon Sandersen

https://pix.njk.no/224//s224672-2004-11-14_kl-11_48-nilshs3227.jpg
på Råde 14. nov. 2004
Råde stasjon og togsett 73.43
Foto: Nils Håkon Sandersen

https://pix.njk.no/115//s115777-f1318-2922-Raade2006-05-257.jpg
Råde  2006
Råde stasjon, 2006
Foto: (ukjent fotograf)

https://pix.njk.no/224//s224673-2006-07-06_kl-20_58-nilshs1437.jpg
på Råde 6. juli 2006
Råde stasjon. Beredskapstoget i arbeid.
Foto: Nils Håkon Sandersen

https://pix.njk.no/120//s120322-20100720_5558.jpg
på Råde 20. juli 2010
Råde stasjon sett nordfra
Foto: Nils Håkon Sandersen

https://pix.njk.no/136//s136250-20110818_9755.jpg
på Råde 18. aug. 2011
El 18.2242 på Råde stasjon
Foto: Nils Håkon Sandersen

https://pix.njk.no/165//s165141-Raade4.jpg
Råde 10. feb. 2014
Foto: Espen Franck-Nielsen

https://pix.njk.no/208//s208799-oestfoldrundtogskoppum7719-52.jpg
Råde 7. juni 2019
En Robel passerer Råde.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208808-oestfoldrundtogskoppum7719-107.jpg
Råde 7. juni 2019
BM 73-44 ruller ut fra Råde mot Moss.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208809-oestfoldrundtogskoppum7719-108.jpg
Råde 7. juni 2019
BM 70-01 og 70-03 på Råde stasjon.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1318,01 Haugan
1318,02 Enebekk
1319 Ørmen

https://pix.njk.no/112//s112978-15030.jpg
Ørmen   
Ørmen stp
Foto: ?

https://pix.njk.no/115//s115841-f1319-2990-oerhp-2xx.jpg
Ørmen  juli 2003
Området sett sydover
Foto: Knut Ragnar Holme

1319,01 Høium
1319,02 Lundheim
1320 Onsøy

https://pix.njk.no/113//s113610-f1320-272-Onsoe.jpg
Onsøy  1900
Onsø st ca 1900
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112868-05137.jpg
Onsøy  1974
Onsøy gx 1974
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/197//s197753-OEstfoldbanen-Onsoey-1976_1280u.jpg
Onsøy  1976
Kryssing på Onsøy; bildet er tatt fra en DSB-vogn i tog fra København H mot Oslo Ø. Foran ser vi to SJ-vogner av ulik alder samt et F-lok.
Møtende tog med type 68B skal til Halden.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/113//s113234-shj-onsoy.jpg
Onsøy 21. des. 1976
Onsøy 21.12.1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/116//s116206-f1320-3386-1980-06918.jpg
Onsøy 27. apr. 1980
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/224//s224686-141461-img588.jpg
Onsøy  1991
Onsøy st.
Foto: Nils Olav Glein

https://pix.njk.no/2//s2777-quiz120b.jpg
Onsøy  2002
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/2//s2602-KopiavIM000177.jpg
Onsøy 18. sep. 2002
Foto: Steinar Eriksen

https://pix.njk.no/115//s115334-f1320-2186-onsoey.jpg
Onsøy  2003
Plattform 2003
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/115//s115002-f1320-1761-030504-Onsoey-soerostfra.jpg
Onsøy 3. mai 2004
Onsøy sett sørøstfra 3. mai 2004
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117243-f1320-4478-zzP1130384.jpg
Onsøy 5. apr. 2009
Onsøy st etter rivning av bygninger 2007
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/208//s208805-oestfoldrundtogskoppum7719-94.jpg
Onsøy 7. juni 2019
BM 73-43 passer brua ved Onsøy stasjon.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208807-oestfoldrundtogskoppum7719-100.jpg
Onsøy 7. juni 2019
EL 14-2198 passerer Onsøy.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1320,01 Kjevelsrød
1320,02 Seut
1320,03 Frydenberg
1320,04 Grønli
1321 Fredrikstad

https://pix.njk.no/112//s112921-08863.jpg
Fredrikstad  1915
Fredrikstad st ca 1915
Foto: ?

https://pix.njk.no/19//s19469-NSBE-8-2054_03.jpg
Fredrikstad  1940
8.2054, første prøvetur til Fredrikstad
Foto: NSB Elektroavd.

https://pix.njk.no/112//s112867-05136.jpg
Fredrikstad  1974
Fredrikstad st 1974
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112927-09112.jpg
Fredrikstad  1977
Fredrikstad lst 1977
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112972-14469.jpg
Fredrikstad  1982
Fredrikstad 1982
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112973-14470.jpg
Fredrikstad  1982
Fredrikstad Gx 1982
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113063-83469.jpg
Fredrikstad  1983
Fredikstad lst 1983
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113064-83470.jpg
Fredrikstad  1983
Fredrikstad 1983: Hus av ukjent opprinnelse (Hartman ,fl.) Er dette kanskje hestestall og vognbod vedtatt 1900 i og med portåpningen?
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113065-83471.jpg
Fredrikstad  1983
Fredrikstad fra gaten, 1983
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113071-83604.jpg
Fredrikstad  1983
Fredrikstad 1983
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113072-83605.jpg
Fredrikstad  1983
Fredrikstad 1983
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113073-83606.jpg
Fredrikstad  1983
Fredrikstad 1983
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114560-f1321-1249-Fredrikstad_1994_I.jpg
Fredrikstad  1993
Sørsiden av stasjonsbygningen. Bildet er tatt høsten 1993.
Foto: Lars Gjertsen

https://pix.njk.no/114//s114561-f1321-1250-Fredrikstad_1993_II.jpg
Fredrikstad  1993
Vestsiden av stasjonsbygning mot tilbygget som ble reist i 1993
Foto: Lars Gjertsen

https://pix.njk.no/114//s114570-f1321-1259-Fredrikstad_1993_III.jpg
Fredrikstad  1993
Fredrikstad 1993
Foto: Lars Gjertsen

https://pix.njk.no/114//s114179-f1321-722-P5230007.jpg
Fredrikstad  2002
Det gamle godshuset i Fredrikstad sommeren 2002
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/114//s114566-f1321-1255-Fredrikstad_Rc5.jpg
Fredrikstad  2002
Innkjøring til stasjonen Østfra. Det er tog fra Halden som ankommer spor 1. Legg merke til at det er satt opp permanent gjerde som sperrer mellom jernbane og den gamle banegården ved godshuset og lokstallen (Helt til høyre i bildet). Gjerdet er satt opp over eksisterende spor som ennå ikke er revet opp. Bildet er tatt i 2002.
Foto: Lars Gjertsen

https://pix.njk.no/114//s114567-f1321-1256-Fredrikstad_2002.jpg
Fredrikstad  2002
Satsjonsområdet 2002. Spor 3 er fjernet helt, og det er lagt asfalt til gangsti over sportraseen til plattform for spor 2.
Foto: Lars Gjertsen

https://pix.njk.no/114//s114568-f1321-1257-Fredrikstad_oestre_innkjoer_2002.jpg
Fredrikstad  2002
Innkjøring østfra til stasjonen (2002)
Foto: Lars Gjertsen

https://pix.njk.no/114//s114569-f1321-1258-Fredrikstad_vestre_innkjoer_2002.jpg
Fredrikstad  2002
Innkjøring vestfra 2002 over den nye broen over veien til Fredrikstadbroen som kom på plass 1994 og ble lagt ved siden av den gamle (østenfor). Den gamle broen i metall er fjernet og erstattet av en gangbro i betong.
Foto: Lars Gjertsen

https://pix.njk.no/115//s115339-f1321-2191-fstadst.jpg
Fredrikstad  2003
2003
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/16//s16640-rmdb_73141.jpg
Fredrikstad 3. mai 2004
73.141 på Fredrikstad stasjon.
Foto: Kjetil Næss

https://pix.njk.no/18//s18228-rmdb_71ukjent_4.jpg
Fredrikstad 3. mai 2004
Dobbelt flytogsett med supportere har nettopp ankommet.
Foto: Kjetil Næss

https://pix.njk.no/18//s18229-rmdb_71ukjent.jpg
Fredrikstad 3. mai 2004
Dobbeltsettet med supportere ankommer stasjonen.
Foto: Kjetil Næss

https://pix.njk.no/18//s18230-rmdb_71ukjent_3.jpg
Fredrikstad 3. mai 2004
Enkeltsettet med Vålerenga-supportere har ankommet stasjonen.
Foto: Kjetil Næss

https://pix.njk.no/115//s115423-f1321-2406-DSCF0108.jpg
Fredrikstad  mar. 2005
Lokstall
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/117//s117307-f1321-4555-2009-15431.jpg
Fredrikstad 30. mai 2009
Lokstallen. Brukes nå (2009) bl.a. som sykkelverksted
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/117//s117308-f1321-4556-2009-15432.jpg
Fredrikstad 30. mai 2009
Lokstallen, detaljer
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/117//s117309-f1321-4557-2009-15435.jpg
Fredrikstad 30. mai 2009
Bygning bak lokstallen, trolig tidligere bryggerhus
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/158//s158433-Fredrikstadstasjon900px.jpg
Fredrikstad 6. juni 2013
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/158//s158434-Fredrikstadstasjon2900px.jpg
Fredrikstad 6. juni 2013
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/221//s221100-20180309_174145.jpg
Fredrikstad 9. mar. 2018
Tog 128.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/208//s208804-oestfoldrundtogskoppum7719-84.jpg
Fredrikstad 7. juni 2019
BM 73-41 på Fredrikstad.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1321,01 Lahelle
1321,02 Elvebakke
1321,03 Wiese
1322 Lisleby

https://pix.njk.no/113//s113220-shj-lisleby.jpg
Lisleby 4. juni 1977
Lisleby 4.6.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/116//s116096-f1322-3269-1983-07849.jpg
Lisleby 28. mai 1983
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/115//s115003-f1322-1762-030504-Stmesterbolig-Lisleby.jpg
Lisleby 3. mai 2004
Stasjonsmesterboligen 3. mai 2004
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115004-f1322-1763-030504-Lisleby.jpg
Lisleby 3. mai 2004
Lisleby sett østfra 3. mai 2004, tog til halden passerer
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115313-f1322-2165-2004-11604.jpg
Lisleby 17. okt. 2004
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/137//s137509-2011-16176.jpg
Lisleby 4. sep. 2011
Stasjonsmesterboligen
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/137//s137510-2011-16177.jpg
Lisleby 4. sep. 2011
Stasjonsmesterboligen
Foto: Ulf Berntsen

1322,01 Evjeplassen
1322,02 Hauge
1322,03 Omberg
1322,1 Rolvsøy

https://pix.njk.no/115//s115332-f13221-2184-ro-1.jpg
Rolvsøy  mai 2004
Oversikt Rolvsøy
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/151//s151098-DSC_1098.jpg
Rolvsøy 2. okt. 2012
Foto: Jan-Inge Hansen

https://pix.njk.no/208//s208803-oestfoldrundtogskoppum7719-79.jpg
Rolvsøy 7. juni 2019
BM 73-46 og et ukjent passerer Rolvsøy.
Foto: Aksel Syftestad Lister

1322,11 Valle
1322,12 Nes
1322,13 Rolvsøysund
1323 Greåker

https://pix.njk.no/112//s112974-14828.jpg
Greåker ca  1900
Foto: ?

https://pix.njk.no/118//s118045-f1323-2717-Greaker-Pedersen.jpg
Greåker ca  1900
Stm. Pedersen
Foto: ?

https://pix.njk.no/118//s118046-f1323-2718-Greaker.jpg
Greåker ca  1910
Foto: ?

https://pix.njk.no/115//s115717-f1323-2845-greaaker.jpg
Greåker ca  1920
Foto: J.K. Küenholdt

https://pix.njk.no/114//s114053-f1323-584-00048stdbGreaaker.jpg
Greåker  mar. 1967
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/107//s107479-03591greaker-730324.jpg
Greåker 24. mar. 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/130//s130519-S02998-900-c.jpg
Greåker 1. juni 1978
Foto: H. Lindholm

https://pix.njk.no/113//s113172-shj-greaker.jpg
Greåker 15. juli 1978
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/113//s113111-greaker00.jpg
Greåker  2000
Kun godshus igjen.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/117//s117659-f1323-4817-2004-11605.jpg
Greåker 17. okt. 2004
Godshuset
Foto: Ulf Berntsen

1323,01 Fredheim
1323,02 Yven Vestre
1323,03 Yven
1323,04 Yven Østre
1324 Sandesund

https://pix.njk.no/118//s118038-f1324-2710-Sandesund.jpg
Sandesund  1905
ca 1905
Foto: Gammelt postkort, ukjent fotograf

https://pix.njk.no/118//s118040-f1324-2712-Sandesund.jpg
Sandesund  1905
ca 1905
Foto: Gammelt postkort, ukjent fotograf

https://pix.njk.no/118//s118039-f1324-2711-Sandesund2.jpg
Sandesund  1913
1913?
Foto: Normann

https://pix.njk.no/112//s112995-20050.jpg
Sandesund  1967
Sannesund 1967
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112799-03589.jpg
Sandesund 24. mar. 1973
Sandesund st 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113252-shj-sannesund.jpg
Sandesund 15. juli 1978
Sannesund 15.7.1978
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/116//s116996-f1324-4192-hhP3080021.jpg
Sandesund 8. 2008
Fjernet sporveksel ved tidl. st. byg.
Foto: Knut Ragnar Holme

https://pix.njk.no/116//s116997-f1324-4193-uuP3080031.jpg
Sandesund 8. 2008
Veksel retn Greåker fjernet, kaisporet til Alvim
Foto: Knut Ragnar Holme

1324,01 Valaskjold

https://pix.njk.no/118//s118047-f132401-2719-Valaskjold.jpg
Valaskjold   
1950-årene
Foto: ?

https://pix.njk.no/118//s118048-f132401-2720-Valaskjold.jpg
Valaskjold  1950
ca 1950. Planovergangen ved Valaskjold hp
Foto: ?

1325 Sarpsborg

https://pix.njk.no/112//s112988-16093.jpg
Sarpsborg   
Sarpsborg juni 1935
Foto: ?

https://pix.njk.no/117//s117003-f1325-4199-Sarpefossen.jpg
Sarpsborg   
Sarpefossen
Foto: Gammelt postkort

https://pix.njk.no/117//s117422-f1325-4199-Sarpefossen.jpg
Sarpsborg   
Sarpefossen
Foto: Gammelt postkort

https://pix.njk.no/114//s114103-f1325-642-01632stdbSarpsborg.jpg
Sarpsborg  1880
ca 1880
Foto: ?

https://pix.njk.no/118//s118051-f1325-2723-Sarpsborg.jpg
Sarpsborg  1910
ca 1910
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112989-16095.jpg
Sarpsborg  juni 1935
Sarpsborg juni 1935
Foto: ?

https://pix.njk.no/163//s163352-IMG_0011.jpg
Sarpsborg  1944
Foto: Rolv Bjøreid

https://pix.njk.no/112//s112993-20041.jpg
Sarpsborg  1967
Sarpsborg 1967
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112994-20042.jpg
Sarpsborg  1967
Sarpsborg 1967
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114072-f1325-604-00104stdbSarpsb-lst.jpg
Sarpsborg 21. sep. 1969
21.9.69 Svingskive 20 m
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/93//s93872-06224-18633.jpg
Sarpsborg 8. sep. 1975
BFS 65 18633 + BM 65B 27 i Pt 180
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113254-shj-sarpsborg2.jpg
Sarpsborg 19. mar. 1977
Sarpsborg 19.3.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/113//s113253-shj-sarpsborg1.jpg
Sarpsborg 23. sep. 1978
Sarpsborg 23.9.1978
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/142//s142493-070.jpg
sidespor ved Sarpsborg 22. juli 2000
His 21 76 210 2 269-8 merket "Tilhører vognvisitøren Sarpsborg".
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/16//s16351-030602Sa.jpg
Sarpsborg 25. juni 2003
El 18.2241 i tog 121 Oslo-Halden.
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/115//s115019-f1325-1779-190404-Lokstall-Sarpsborg.jpg
Sarpsborg 19. apr. 2004
Lokstallen, 19. april 2004
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115020-f1325-1780-190404-130-Sarp.jpg
Sarpsborg 19. apr. 2004
73-sett som tog 130 og godstog
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/221//s221099-20180309_172530.jpg
Sarpsborg 9. mar. 2018
Tog 128
Foto: Roar

https://pix.njk.no/208//s208800-oestfoldrundtogskoppum7719-56.jpg
Sarpsborg 7. juni 2019
BM 73-45 på Sarpsborg.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208801-oestfoldrundtogskoppum7719-63.jpg
Sarpsborg 7. juni 2019
EL 16-2205 og 2212 på Sarpsborg stasjon.
Foto: Aksel Syftestad Lister

https://pix.njk.no/208//s208802-oestfoldrundtogskoppum7719-58.jpg
Sarpsborg 7. juni 2019
BM 73-45,73-41,EL 16-2205 og 2212 på Sarpsborg st.
Foto: Aksel Syftestad Lister

Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.

OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Lørenbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Moss-Sarpsborg:

Vis samtlige bilder på banen

NSB nrNJK nrNavn
5171316Dilling
5181317Rygge
1317,1Haug
5191318Råde
5201319Ørmen
5211320Onsøy
5221321Fredrikstad
5241322Lisleby
1322,1Rolvsøy
5251323Greåker
5261324Sandesund
1324,01Valaskjold
5271325Sarpsborg

NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 4674 treff på Stasjonsdatabasen, og 11548192 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1811 treff · Statistikk Siste måned