Det gjøres arbeid med programvaren som gjør at programmene dessverre kan avvike fra det normale. Webmaster 24.4.2020

Stasjonsdatabasen

.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


4400 Finneid
4400,01 Vatnbygd
4400,02 Gjemgam
4400,03 Solvik
4400,04 Storvik
4401 Sjønstå

https://pix.njk.no/114//s114810-f4401-1550-Sjoenstaa-rampe-Haatveit.jpg
Sjønstå  1971
Lossserampen, trolig sommeren 1971
Foto: Thor K. Haatveit

https://pix.njk.no/113//s113956-f4401-686-S-1971-SJ.jpg
Sjønstå 5. juni 1971
Dampkran
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/114//s114004-f4401-486-S-71-SJO.jpg
Sjønstå 5. juni 1971
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/116//s116833-f4401-4027-1971-37SJO.jpg
Sjønstå 5. juni 1971
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/113//s113502-f4401-186-21348.jpg
Sjønstå 6. juni 1971
Sjønstå
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/117//s117648-f4401-4806-Sjoenstaa1972.jpg
Sjønstå  1972
Sjønstå st med lokstall
Foto: Stein Olav Hohle

https://pix.njk.no/117//s117649-f4401-4807-Sjoenstaasvingskive.jpg
Sjønstå  1972
svingskive sjønstå stasjon
Foto: Stein Olav Hohle

https://pix.njk.no/117//s117276-f4401-4514-Sjoenstaa-losseanlegget.jpg
Sjønstå  apr. 1972
Foto: Stein Olav Hohle

https://pix.njk.no/116//s116131-f4401-3307-1972-03210.jpg
Sjønstå 30. apr. 1972
Lokstallen
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/116//s116132-f4401-3308-1972-03207.jpg
Sjønstå 30. apr. 1972
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/148//s148218-2012SulisBodoe058.jpg
Sjønstå 27. juni 2012
Lokstallgrav Sjønstå, sporvidde 750mm
Foto: Stein Olav Hohle

4401,01 Ågifjellet

https://pix.njk.no/116//s116831-f440101-4026-1971-37AGI.jpg
Ågifjellet 5. juni 1971
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/117//s117647-f4400-4805-AAgifjellet.jpg
Ågifjellet  1972
Ågifjellet
Foto: Stein Olav Hohle

https://pix.njk.no/117//s117275-f440101-4513-AAgifjellet.jpg
Ågifjellet  apr. 1972
Foto: Stein Olav Hohle

4401,011 (Ågifjellet)
4401,02 Tveråmo

https://pix.njk.no/116//s116130-f440102-3306-1972-03192.jpg
Tveråmo 29. apr. 1972
Foto: Ulf Berntsen

4401,03 Sjønstådalen

https://pix.njk.no/117//s117650-f440103-4808-Sjoenstaadalen.jpg
Sjønstådalen  mai 1972
Sjønstådalen, 1 måned før nedleggelsen
Foto: Stein Olav Hohle

4402 Fossen
4402,001 (Fossen)
4403 Hellarmo

https://pix.njk.no/117//s117083-f4403-4288-Nestsiste270.jpg
Hellarmo 8. aug. 2008
Omlastingsanlegget i vestenden av Langvannet, i bruk fram til forlengelsen av banen i 1915
Foto: Åsmund Ivar Arnesen

https://pix.njk.no/117//s117112-f4403-4317-Nestsiste271.jpg
Hellarmo 8. aug. 2008
Omlastingsanlegget på Hellarmo
Foto: Åsmund Ivar Arnesen

https://pix.njk.no/117//s117113-f4403-4318-Nestsiste272.jpg
Hellarmo 8. aug. 2008
Foto: Åsmund Ivar Arnesen

https://pix.njk.no/117//s117114-f4403-4319-Nestsiste273.jpg
Hellarmo 8. aug. 2008
Omlastingsanlegget på Hellarmo
Foto: Åsmund Ivar Arnesen

4403,01 Hellarmo

https://pix.njk.no/117//s117279-f440301-4517-Hellarmo.jpg
Hellarmo  mar. 1972
Foto: Stein Olav Hohle

4403,02 Rupsi

https://pix.njk.no/117//s117867-f440302-1965-SUBA-0335-TogRupsi.jpg
Rupsi  1972
1972
Foto: ?

4403,03 Glastunes
4404 Sulitjelma

https://pix.njk.no/114//s114804-f4404-1543-Sulitjelma-st-TKH.jpg
Sulitjelma  1971
Sultitjelma stasjon ca 1971
Foto: Thor K. Haatveit

https://pix.njk.no/114//s114091-f4404-629-01733stdbSulitjelma.jpg
Sulitjelma 5. juni 1971
5.6.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/117//s117225-f4404-4460-Sulitjelmast.jpg
Sulitjelma  apr. 1972
Foto: Stein Olav Hohle

https://pix.njk.no/116//s116133-f4404-3309-1972-03223.jpg
Sulitjelma 30. apr. 1972
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/115//s115808-f4404-2954-sjoenstaadalenst.28juni2006.jpg
Sulitjelma 28. juni 2006
Sjønstådalen
Foto: Ronald Jacobsen

https://pix.njk.no/115//s115809-f4404-2955-sjoenstaadalen_28juni2006.jpg
Sulitjelma 28. juni 2006
Sjøntådalen
Foto: Ronald Jacobsen

4404,01 Langvatnet

https://pix.njk.no/114//s114213-f440401-811-903-363.jpg
Langvatnet 20. juli 1967
Foto: Ulf Berntsen

4405 Lomi

https://pix.njk.no/115//s115582-f4405-2603-1966-00073.jpg
Lomi 6. juli 1966
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/115//s115930-f4405-3090-1967-00361.jpg
Lomi 20. juli 1967
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/116//s116046-f4405-3215-1972-03229.jpg
Lomi 30. apr. 1972
Lokstallen
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/116//s116891-f4405-4086-1972-03230.jpg
Lomi 30. apr. 1972
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/117//s117084-f4405-4289-Nestsiste251.jpg
Lomi 8. aug. 2008
Foto: Åsmund Ivar Arnesen

4405,001 (Lomi)
4405,01 Fagerli
4410 Finneid

https://pix.njk.no/116//s116885-f4410-4080-1966-37FIN.jpg
Finneid (SUBA) 6. juli 1966
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/113//s113994-f4410-905-366.jpg
Finneid (SUBA) 20. juli 1967
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/115//s115927-f4410-3085-1967-00360.jpg
Finneid (SUBA) 20. juli 1967
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/113//s113501-f4410-185-21328.jpg
Finneid (SUBA)  juni 1971
Finneid st
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114090-f4410-628-01712stdbFinneid.jpg
Finneid (SUBA) 5. juni 1971
Omlastinghus, 5.6.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/117//s117646-f4400-4804-Finneid.jpg
Finneid (SUBA)  1972
Foto: Stein Olav Hohle

https://pix.njk.no/117//s117277-f4410-4515-Finneid.jpg
Finneid (SUBA)  mai 1972
Foto: Stein Olav Hohle

https://pix.njk.no/150//s150577-Ht.456vedFinneid11.7.1980.jpg
Finneid (SUBA) 11. juli 1980
En times tid senere kommer det ordinære nattoget 456 ved Finneid.
Foto: Svein Rune Kjønnø

https://pix.njk.no/137//s137284-DSC_0275.jpg
Finneid (SUBA) 7. sep. 2011
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/137//s137285-DSC_0247.jpg
Finneid (SUBA) 7. sep. 2011
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/137//s137287-DSC_0262.jpg
Finneid (SUBA) 7. sep. 2011
Foto: Ola Schjei

4410,01 Vatnbygd
4410,02 Gjemgam
4410,03 Solvik

https://pix.njk.no/116//s116129-f441003-3304-1972-03191.jpg
Solvik 29. apr. 1972
29.4.1972
Foto: Ulf Berntsen

4410,04 Storvik
4410,05 (Ågifjellet)
Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.


OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Sulitjelmabanen:

Vis samtlige bilder på banen

NSB nrNJK nrNavn
4400Finneid
4401Sjønstå
4401,01Ågifjellet
4401,02Tveråmo
4401,03Sjønstådalen
4402Fossen
4403Hellarmo
4403,01Hellarmo
4403,02Rupsi
4404Sulitjelma
4404,01Langvatnet
4405Lomi
4410Finneid (SUBA)
4410,03Solvik

NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 1395 treff på Stasjonsdatabasen, og 9560470 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1628 treff · Statistikk Siste måned