.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


1300 (Oslo S)
1300,1 (Loenga)

https://pix.njk.no/122//s122475-030298-Loenga.jpg
(Loenga) 3. feb. 1998
Foto: R. G. Nilsson

1301 Bekkelaget

https://pix.njk.no/125//s125421-Bekkelaget.jpg
Bekkelaget opr.st   
Foto: Postkort

https://pix.njk.no/115//s115261-f1301-2100-bekkelaget.jpg
Bekkelaget opr.st  1900
ca 1900
Foto: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening

https://pix.njk.no/66//s66737-Quiz44losning.jpg
Bekkelaget opr.st  1905

https://pix.njk.no/115//s115730-f1301-2859-bekkelaget.jpg
Bekkelaget opr.st  1910
ca 1910
Foto: ?

https://pix.njk.no/117//s117900-f1301-2156-HytteSt2.jpg
Bekkelaget opr.st  2004
Ved Tvedestrand ligger denne hytta bygget i 1960 av tømmer fra stasjonsbygningen på Bekkelaget jernbanestasjon. Tømmeret ble kjøpt via en annonse i en Oslo-avis. Deler av stasjonsbygningen gjenfinnes også i en hytte i Gudbrandsdalen.
Foto: Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening

1301,01 Bekkelaget

https://pix.njk.no/21//s21861-20554-2087.jpg
nord for Bekkelaget hp 2. juli 1970
11.2087 i Ht 161 passerer det gamle stillverket på Loenga
Foto: Svein Sando

1301,1 Bekkelaget

https://pix.njk.no/113//s113764-f13011-445-Bekkelaget.190498.rgn.jpg
Bekkelaget fjsk 19. apr. 1998
Lokaltog passerer Bekkelaget holdeplass 19. april 1998. Perrongene er fremdeles intakte, til tross for at mange år er gått siden togene sluttet å stoppe.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/118//s118015-f13011-2546-Bekkelaget-134-200605-Hoykant.jpg
Bekkelaget fjsk 20. juni 2005
Bekkelaget sikkerhetsmessige stasjon består av to sporsløyfer, fire sporveksler, stillverk og signaler. Tog 134 passerer 20. juni 2005.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/118//s118016-f13011-2547-Bekkelaget-134-200605.jpg
Bekkelaget fjsk 20. juni 2005
Bekkelaget sikkerhetsmessige stasjon består av to sporsløyfer, fire sporveksler, stillverk og signaler. Tog 134 passerer 20. juni 2005.
Foto: Roar Nilsson

1302 Nordstrand

https://pix.njk.no/114//s114557-f1302-1243-Nordstr.jpg
Nordstrand  1895
Vokterbolig hvor et rom var ekspedisjon for stoppestedet fram til ca. 1895.
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112975-15023.jpg
Nordstrand  1907
Nordstrand 1907, loktype 12
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112793-03459.jpg
Nordstrand  1973
Nordstrand 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112939-09998.jpg
Nordstrand  1978
Nordstrand 1978
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/115//s115363-f1302-2255-Nordstrand-sommer87-midl-signal.jpg
Nordstrand  1987
Trappebygget. Sommeren 1987 er Nordstrans opprettet som midlertidig stasjon og forsynt med provisorisk signa på grunn av omkobling til nytt fjernsturings- og linjeblokkanlegg.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/113//s113947-f1302-652-Nordstrand-01sd.jpg
Nordstrand 5. okt. 2000
Norstrand stasjon 5. oktober 2000.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/113//s113948-f1302-654-Nordstrand-02sd.jpg
Nordstrand 5. okt. 2000
Godshus på Norstrand st. 5. okt. 2000.
Foto: Roy Olsen

https://pix.njk.no/113//s113754-f1302-434-080101-Nordstrand-trapper.jpg
Nordstrand 8. jan. 2001
Det karakteristiske trappe-bygget like før det ble revet, 8. januar 2001.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117895-f1302-2130-Nordstrand-080101-plform.jpg
Nordstrand 8. jan. 2001
Plattformen, sett nordover, 8. januar 2001
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117896-f1302-2131-Nordstrand-080101-inngang.jpg
Nordstrand 8. jan. 2001
Trappe-bygget sett fra Nordstrandsveien 8. januar 2001
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/113//s113854-f1302-418-Nordstrandlokaltog.jpg
Nordstrand  2002
Lokaltog sommeren 2002
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/16//s16814-280303-Lokaltog-Nordstrand.jpg
Nordstrand 28. mar. 2003
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/116//s116547-f1302-3715-260407-Nordstrand-4576.jpg
Nordstrand 26. apr. 2007
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/116//s116548-f1302-3716-260407-Nordstr-godshus-baksiden-4579.jpg
Nordstrand 26. apr. 2007
Godshuset, sett fra baksiden.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/204//s204016-2012_0722AC.jpg
Nordstrand 22. juli 2012
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204017-2012_0722AE.jpg
Nordstrand 22. juli 2012
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204018-2012_0722AD.jpg
Nordstrand 22. juli 2012
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/217//s217970-20200826_173818.jpg
Nordstrand 26. aug. 2020
Tog til Mysen passerer uten noen stopp.
Foto: Roar

1303 Ljan

https://pix.njk.no/112//s112672-08231.jpg
Ljan  1880
Lian st ca 1880
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112674-16143.jpg
Ljan  1880
Lian st ca 1880
Foto: ?

https://pix.njk.no/99//s99261-05620uLjan.jpg
Ljan  1903
Ljans første stasjonsbygning
Foto: Wilse

https://pix.njk.no/112//s112678-1303-1710-1095.jpg
Ljan  1903
1903, her gjengitt som kolorert postkort
Foto: Anders Wilse

https://pix.njk.no/112//s112680-1303-2836-ljan1.jpg
Ljan  1905
ca 1905
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112681-1303-2837-Ljan2.jpg
Ljan  1905
ca 1905
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112683-1303-354-Lianst.jpg
Ljan  1905
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112677-1303-1657-15285ljan.jpg
Ljan  1908
ca 1908
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112673-15263.jpg
Ljan  1938
Ljan st ca 1938
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112679-1303-1732-Freia-1.jpg
Ljan  1939
Foto: Kraft Foods AS

https://pix.njk.no/112//s112684-1303-626-01484stdbLjan.jpg
Ljan 20. mai 1971
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112670-03457.jpg
Ljan  1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112671-06027.jpg
Ljan  1975
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/141//s141377-Scan-120108-0005.jpg
Ljan 8. mai 1975
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/141//s141378-Scan-120108-0006.jpg
Ljan 8. mai 1975
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/112//s112686-shj-ljan.jpg
Ljan 20. juni 1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/215//s215698-ljan00di8.jpg
Ljan  juni 2000
Di8 med godstog til Askim passerer Ljan
Foto: Espen Franck-Nielsen

https://pix.njk.no/112//s112682-1303-296-Ljan.jpg
Ljan  2005?
Stillverk Ljan, AEG type 1 tatt i bruk 1926
Foto: Knut Solemslie

https://pix.njk.no/98//s98834-Ljan_20jan09.jpg
Ljan 20. jan. 2009
Ljan st
Foto: Espen Franck-Nielsen

https://pix.njk.no/98//s98835-69_ljan_21jan09.jpg
Ljan 21. jan. 2009
Lokaltog på Ljan st
Foto: Espen Franck-Nielsen

https://pix.njk.no/153//s153712-Ljan_900.jpg
Ljan ca  aug. 2012
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/153//s153713-Ljan_stillverk_900.jpg
Ljan  aug. 2012
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/153//s153714-Ljan_stillverk2_900.jpg
Ljan  aug. 2012
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/153//s153715-Ljan_overbygg_900.jpg
Ljan  aug. 2012
Foto: Lars Mæhlum

1304 Hauketo

https://pix.njk.no/112//s112666-1304-1752-Freia-6.jpg
Hauketo 1930-1935
ca. 1930-1935
Foto: Kraft Foods AS

https://pix.njk.no/112//s112663-04678.jpg
Hauketo  1973
Hauketo 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112664-shj-hauketo.jpg
Hauketo 19. des. 1976
Hauketo 19.12.1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/112//s112669-1304-845-030607_Hauketo.jpg
Hauketo 7. juni 2003
Peppes Pizza sørger for å holde den gamle stasjonsbygningen vedlike. Bildet er tatt 7. juni 2003.
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/134//s134863-16077.jpg
Hauketo 7. mai 2011
Sett fra syd
Foto: Ulf Berntsen

1304,1 Holmlia

https://pix.njk.no/115//s115522-f13041-2528-hpl_050613_1845_holmlia1000.jpg
Holmlia 13. juni 2005
Holmlia sett fra nord, lokaltogsett 69.37 på vei mot Oslo kl 18:45
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/204//s204044-DSCF93641.jpg
Holmlia 26. feb. 2014
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204045-DSCF93621.jpg
Holmlia 26. feb. 2014
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204046-S0179384.jpg
Holmlia 26. feb. 2014
Foto: J. H. Haugen

1304,11 Holmlia

https://pix.njk.no/113//s113297-04726.jpg
Holmlia  1973
Holmlia i 1973, før holdeplassen ble flyttet om totalt ombygget.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113298-14512.jpg
Holmlia 27. juni 1982
Holmlia 27.6.1982
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114488-f13041-1158-hpl_021216_holmlia.jpg
Holmlia 16. des. 2002
16.12.2002
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/114//s114491-f13041-1161-hpl_030813_holmlia01_750.jpg
Holmlia 13. aug. 2003
Holmlia sett nordfra fra Holmliaveien, 13.08.2003
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/114//s114492-f13041-1162-hpl_030813_holmlia02_750.jpg
Holmlia 13. aug. 2003
Trapp fra Asperudveien ned til plattformen, 13.08.2003
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/23//s23298-hpl_050524_0740_69057_holmlia.jpg
Holmlia 24. mai 2005
Holmlia, klar for avgang mot Oslo S kl. 07:41
Foto: Hans-Petter Lyshaug

1304,12 Rosenholm

https://pix.njk.no/115//s115256-f130412-2090-Rosenholm-nattoget.jpg
Rosenholm   
Nattoget til København passerer midt på 1990-tallet
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/114//s114753-f130412-1479-Rosenholm-7vgsett-1988.jpg
Rosenholm  1988
Rosenholm hp. med sjuvogns 69-sett i tog 2712 like etter at holdeplassen ble tatt i bruk.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115063-f130412-1842-Rosenholm-juni-1993.jpg
Rosenholm  juni 1993
69.024-settet ankommer som lokaltog til Ski.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/18//s18428-250494-2745-Rosenholm.jpg
Rosenholm 25. apr. 1994
Dobbeltsett i Lt 2745 ved Rosenholm hp. (stasjonsnummer NSB 0503B)
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117928-f130412-2242-Rosenholm-250494-tog147.jpg
Rosenholm 25. apr. 1994
Tog 147 til Halden passerer 25. april 1994.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/118//s118036-f130412-2699-Rosenholm-300302-RGN.jpg
Rosenholm 30. mar. 2002
30. mars 2002.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/114//s114489-f130412-1159-hpl_030408_rsnhlm.jpg
Rosenholm 8. apr. 2003
2. generasjon leskur på Rosenholm, retning mot Oslo, 08.04.2003
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/114//s114183-f130412-727-Rosenholm_69.jpg
Rosenholm 24. apr. 2003
Rosenholm hp. 24. april 2003
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/116//s116372-f130412-3549-Rosenholm-hoyde-130207.jpg
Rosenholm 13. feb. 2007
Vinterkveldsstemning, 13. februar 2007
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/116//s116906-f130412-4101-130207-69027-rosenholm-hoyde.jpg
Rosenholm 13. feb. 2007
Foto: Roar Nilsson

1305 Kolbotn

https://pix.njk.no/114//s114694-f1305-1408-kolbotn_ca1900.jpg
Kolbotn   
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112987-16088.jpg
Kolbotn  1933
Kolbotn st under elektrifiseringsarbeider, ca 1933. Loktype 32b/c
Foto: ?

https://pix.njk.no/113//s113301-sikranl_kolbotn.jpg
Kolbotn 5. mar. 1937
Stillerpulten Kolbotn sikr.anlegg, VES II montert 5.3.1937.
Foto: ?

https://pix.njk.no/118//s118083-f1305-3501-kullebunden2.jpg
Kolbotn  1945
Fra Østlandets Blad 1945. Foto omkring år 1900
Foto: (ukjent fotograf)

https://pix.njk.no/123//s123884-Kolbotn_postkort.jpg
Kolbotn 1950-1960
Foto: Postkort

https://pix.njk.no/112//s112991-20011.jpg
Kolbotn  1966
Kolbotn st 1966
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112763-00116.jpg
Kolbotn  1969
Kolbotn 1969
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113512-f1305-196-21886.jpg
Kolbotn  1973
Kolbotn 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112877-05600.jpg
Kolbotn  1974
Kolbotn 1974
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113208-shj-kolbotn.jpg
Kolbotn 19. des. 1976
Kolbotn 19.12.1976
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/117//s117840-f1305-1843-290193-godshuskapping-Kolbotn.jpg
Kolbotn 29. jan. 1993
29.1.1993: 2/3 av godshuset fjernet. Endevegg og takvalme demonteres for å settes på igjen etterpå.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115996-f1305-3158-Kolbotn-120796.jpg
Kolbotn 12. juli 1996
Sett sørfra 12. juli 1996
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/117//s117976-f1305-2335-Kolbotn-130397.jpg
Kolbotn 13. mar. 1997
13. mars 1997. Nytt overbygg til trappa på mellomperrongen er kommet, mens det gamle fortsatt er i bruk på perrongen for spor 1.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/114//s114514-f1305-1187-110202-Snovaer-Kolbotn.jpg
Kolbotn 10. feb. 2002
Snøvær, 10. februar 2002
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115045-f1305-1812-xx0203-73B-Kolbotn.jpg
Kolbotn  feb. 2003
73B-sett passerer
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/16//s16133-Nordberg.jpg
Kolbotn  mar. 2003
41-settet 3. mars 2003.
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/115//s115274-f1305-2122-Kolbotn-011104.jpg
Kolbotn 1. nov. 2004
Stasjonsbygningen og ny toganviser 01.11.2004.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/116//s116370-f1305-3547-bilde164.jpg
Kolbotn 5. feb. 2007
5. februar 2007.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/162//s162083-Kolbotnstasjon800px.jpg
Kolbotn 28. aug. 2013
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/162//s162085-Kolbotnprivet.jpg
Kolbotn 28. aug. 2013
Foto: Lars Mæhlum

1305,01 Solbråtan

https://pix.njk.no/117//s117843-f130501-1855-120794-Solbratan-utover-trapp.jpg
Solbråtan 12. juli 1994
Lokaltog til Ski 12. juli 1994
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/114//s114300-f130501-930-Solbrata.jpg
Solbråtan  juni 2003
Trappearrangementet på Solbråtan
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/114//s114301-f130501-931-Solbraa_02.jpg
Solbråtan  juni 2003
Solbråtan hp.
Foto: Leif-Harald Ruud

1306 Myrvoll

https://pix.njk.no/112//s112764-00117.jpg
Myrvoll  1969
Myrvoll 1969
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112933-09502.jpg
Myrvoll  1977
Myrvoll 1977
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113226-shj-myrvoll1.jpg
Myrvoll  1978
Myrvoll 1978
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/204//s204020-S0126146myrvoll..jpg
Myrvoll 26. apr. 2013
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204021-S0226206myrvoll...jpg
Myrvoll 26. apr. 2013
Foto: J. H. Haugen

1306,01 Greverud

https://pix.njk.no/114//s114438-f130601-1099-030804_Greverud.jpg
Greverud 4. aug. 2003
Greverud hp 4. august 2003
Foto: Leif-Harald Ruud

1307 Oppegård

https://pix.njk.no/15//s15760-rmdb_112092.jpg
Oppegård 1967-1969
El 11.2092
Foto: Bjørn Næss

https://pix.njk.no/112//s112934-09504.jpg
Oppegård  1977
Oppegård 1977
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113021-22248.jpg
Oppegård  1977
Privet Oppegård, 1977
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113235-shj-oppegaard.jpg
Oppegård 6. mar. 1977
Oppegård 6.3.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/114//s114940-f1307-1692-Oppegaard.jpg
Oppegård  1989
Stillverk Oppegård, type VES 1. Bildet er tatt sommeren 1989
Foto: Knut Solemslie

https://pix.njk.no/114//s114144-f1307-686-Oppegaard_021215.jpg
Oppegård 5. des. 2002
Vinterstemning på Oppegård 5. desember 2002
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/122//s122489-130503-109-Oppegaard.jpg
Oppegård 13. mai 2003
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/204//s204010-S0316219oppega778rd..jpg
Oppegård 26. apr. 2013
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204011-S0296217.oppega778rd.jpg
Oppegård 26. apr. 2013
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204012-S0306218oppega778rd..jpg
Oppegård 26. apr. 2013
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/220//s220191-20201107_222032.jpg
Oppegård 7. nov. 2020
Lokaltog 2774, uvanlig kjørt med dobbeltsett tp. 72.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/220//s220192-20201107_230036.jpg
Oppegård 7. nov. 2020
Lokaltog 2771 med dobbeltsett 69C2.
Foto: Roar

1307,01 Vevelstad

https://pix.njk.no/220//s220154-20201106_230101_resized.jpg
Vevelstad   
L21-tog fra Moss passerer, men har ikke revet signalet ved den nye Møllerenga blokkpost ennå.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/114//s114319-f130701-952-Vevelstad.jpg
Vevelstad 26. mai 2003
Vevelstad hp 26. mai 2003
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/215//s215998-20150617_063712.jpg
Vevelstad 17. juni 2015
Tog 2804. Fører har glemt å skilte Skøyen, uten at dette affiserer noen.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/216//s216000-20150617_063833.jpg
Vevelstad 17. juni 2015
Foto: Roar

https://pix.njk.no/217//s217807-20150826_063331.jpg
Vevelstad 26. aug. 2015
Tog 104 fra Halden passerer.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/217//s217808-20150826_063520.jpg
Vevelstad 26. aug. 2015
Tog 2804.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/217//s217809-20150826_063523.jpg
Vevelstad 26. aug. 2015
Tog 2804.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/220//s220157-20201106_230615.jpg
Vevelstad 6. nov. 2020
Lt. 2771 med 72-34 + 72-32.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/220//s220160-20201106_231851.jpg
Vevelstad 6. nov. 2020
Lt. 2778 mot Oslo kjøres med fremre togsett avlåst. Åpenbart litt upraktisk.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/221//s221409-20201222_073150.jpg
Vevelstad 22. des. 2020
Foto: Roar

1307,1 Langhus

https://pix.njk.no/114//s114463-f13071-1129-x7472langhusbp.jpg
Langhus fjs 4. aug. 2003
Relehus 4. august 2003
Foto: Svein Sando

1308 Langhus

https://pix.njk.no/112//s112976-15027.jpg
Langhus hp  1935
Langhus første stbgn, 1935
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112765-00120.jpg
Langhus hp  1969
Langhus 1969
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/112//s112823-04275.jpg
Langhus hp  1973
Langhus stbgn nr 2 1973
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113215-shj-langhus.jpg
Langhus hp 6. mar. 1977
Langhus stbgn nr 2 6.3.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/114//s114199-f1308-784-Langhus_Mai_03.jpg
Langhus hp 5. mai 2003
Langhus hp 5. mai 2003
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/114//s114462-f1308-1128-x7474langhus.jpg
Langhus hp 4. aug. 2003
4. august 2003
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/117//s117654-f1308-4812-Bilde499.jpg
Langhus hp 19. apr. 2010
Tog 125 til Halden passerer.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/204//s204034-S0506286anghus.jpg
Langhus hp 26. apr. 2013
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204036-S0526288anghus.jpg
Langhus hp 26. apr. 2013

https://pix.njk.no/204//s204033-S0496285anghus.jpg
Langhus hp 26. apr. 2014
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/204//s204035-S0516287anghus.jpg
Langhus hp 26. apr. 2014
Foto: J. H. Haugen

https://pix.njk.no/216//s216001-20141027_122028.jpg
Langhus hp 27. okt. 2014
Foto: Roar

https://pix.njk.no/218//s218515-20150923_131905.jpg
Langhus hp 23. sep. 2015
Denne dagen ble et 75-sett prøvekjørt flere turer i Ski-lokalen, L2. Vanligvis er tp. 69 enerådende i denne trafikken.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/221//s221657-20181229_114415.jpg
Langhus hp 29. des. 2018
Dobbelt flytogsett på vei til Halden for å kjøre chartertog.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/220//s220187-20201107_121546.jpg
Langhus hp 7. nov. 2020
Foto: Roar

https://pix.njk.no/220//s220958-20201204_111152.jpg
Langhus hp 4. des. 2020
Foto: Roar

https://pix.njk.no/224//s224273-20210308_173117.jpg
Langhus hp 8. mar. 2021
Foto: Roar

1309 Ski

https://pix.njk.no/218//s218452-20200910_155448_resized.jpg
Ski   
Ski-lokaltog som snur i det nye buttsporet sør for stasjonen.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/112//s112897-08138.jpg
Ski  1879
Ski st, antagelig i 1879. To lok av type 14
Foto: ?

https://pix.njk.no/112//s112990-16137.jpg
Ski  1885
Ski st ca 1885
Foto: ?

https://pix.njk.no/114//s114539-f1309-1219-00654-Ski.jpg
Ski  1900
Ski st ca 1900 (bemerk bilen)
Foto: ?

https://pix.njk.no/140//s140023-00654-Ski.jpg
Ski ca  1900

https://pix.njk.no/114//s114746-f1309-1470-skilst-njm00024911.jpg
Ski  1925
ca 1925? Oirignalen på NJM
Foto: ?

https://pix.njk.no/15//s15759-rmdb_102513.jpg
Ski 1968-1970
El 10.2513 utenfor lokstallen.
Foto: Bjørn Næss

https://pix.njk.no/114//s114077-f1309-613-00905stdbSki.jpg
Ski 25. feb. 1971
25.2.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114078-f1309-614-00909stdbSkilst.jpg
Ski 25. feb. 1971
25.2.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114056-f1309-588-02084stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Ved godsrampa, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114057-f1309-589-02085stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Mot sør-vest. 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114058-f1309-590-02087stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Mot sør. Lokstallen i bakgrunnen. 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114059-f1309-591-02088stdbSkilst.jpg
Ski 5. juli 1971
Lokstall og vognoppstillingsområde, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114060-f1309-592-02090stdbSkilst.jpg
Ski 5. juli 1971
Lokstallsområdet, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114061-f1309-593-02091stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Syd på driftsbanegården. 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114062-f1309-594-02093stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Baneavdelingens hus. 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114063-f1309-595-02095stdbSKI.jpg
Ski 5. juli 1971
Driftsbanegården sett fra syd, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114064-f1309-596-02097stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Driftsbanegården sett fra nordvest. 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114065-f1309-597-02098stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Utkjøring mot nord, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114066-f1309-598-02099stdbSkijpg.jpg
Ski 5. juli 1971
Fra nordvest, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114067-f1309-599-02100stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Utkjør mot Oslo, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114068-f1309-600-02101stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Fra nord, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114069-f1309-601-02103stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Ut mot Oslo, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114070-f1309-602-02104stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Sett sydover fra plattform, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114071-f1309-603-02105stdbSki.jpg
Ski 5. juli 1971
Innkjøring fra Østre Linje, 5.7.71
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/16//s16459-SHJ_013020.jpg
Ski 17. mai 1974
BM 68A06
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/93//s93850-nsb-1975-5-20-ski-stasjon.jpg
Ski 20. mai 1975
Ski stasjon
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/113//s113256-shj-ski.jpg
Ski 6. mar. 1977
Ski 6.3.1977
Foto: Sven Hjorth-Johansen

https://pix.njk.no/117//s117228-f1309-4463-1987_0614_02-wd1000.jpg
Ski 14. juni 1987
Foto: Lars Helge Frivold

https://pix.njk.no/117//s117920-f1309-2231-Ski-230789.jpg
Ski 23. juli 1989
23. juli 1989.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/21//s21562-S05237-2.jpg
Ski 23. mar. 1990
271 fyres opp for aller første kjøretur på 20 år. Prøveturen gikk Ski-Tomter-Ski den 23/3-1990 Denne første prøveturen gikk som løslok.
Foto: Helge Lindholm

https://pix.njk.no/113//s113774-f1309-457-Ski-st.100292.rgn.jpg
Ski 10. feb. 1992
Ski gamle stajon 10. februar 1992, like før den rives. Den nye stasjonen i bakgrunnen.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/113//s113779-f1309-462-LeHar09.jpg
Ski  mar. 2001
Oversiktsbilde over Ski stasjon. 9 år var da gått siden den gamle stasjonsbygningen ble revet.
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/113//s113780-f1309-462-LeHar09.jpg
Ski  mar. 2001
Oversiktsbilde over Ski stasjon. 9 år var da gått siden den gamle stasjonsbygningen ble revet.
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/138//s138275-15622.jpg
Ski 19. aug. 2009
Driftsbygning ved siden av lokstallen
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/143//s143428-20111220_0190web.jpg
på Ski 20. des. 2011
TxP Ski stasjon og type 69
Foto: Nils Håkon Sandersen

https://pix.njk.no/177//s177518-DSC_1391.jpg
på Ski 7. aug. 2015
Foto: Morten Lien

https://pix.njk.no/190//s190823.jpg
Ski 20. aug. 2015
Foto: Stig

https://pix.njk.no/217//s217542-20200811_141851.jpg
Ski 11. aug. 2020
Stasjonsområdet sett fra nordvest.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/217//s217545-20200811_142842.jpg
Ski 11. aug. 2020
Sett fra sørvest.
Foto: Roar

https://pix.njk.no/220//s220371-20201115_003428.jpg
Ski 15. nov. 2020
Foto: Roar

https://pix.njk.no/220//s220375-20201115_002313.jpg
Ski 15. nov. 2020
Tog 139.
Foto: Roar

Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.

OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Lørenbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Oslo-Ski:

Vis samtlige bilder på banen

NSB nrNJK nrNavn
1300(Oslo S)
1300,1(Loenga)
5001301Bekkelaget
1301,1Bekkelaget
5011302Nordstrand
5021303Ljan
5031304Hauketo
0503A1304,1Holmlia
1304,11Holmlia
1304,12Rosenholm
5041305Kolbotn
1305,01Solbråtan
5051306Myrvoll
1306,01Greverud
5061307Oppegård
1307,01Vevelstad
1307,1Langhus
5071308Langhus
5081309Ski

NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 4625 treff på Stasjonsdatabasen, og 11548143 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1811 treff · Statistikk Siste måned