Det gjøres arbeid med programvaren som gjør at programmene dessverre kan avvike fra det normale. Webmaster 24.4.2020

Stasjonsdatabasen

.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


4101 Throndhjem

https://pix.njk.no/113//s113601-f4101-263-08307.jpg
Throndhjem  1865
Throndhjem st ca 1865
Foto: ?

https://pix.njk.no/113//s113602-f4101-264-08220.jpg
Throndhjem  1870
Throndheim st ca 1870
Foto: ?

https://pix.njk.no/114//s114777-f4101-1510-Trondheim.jpg
Throndhjem  1878
Kalvskinnet - 1878
Foto: ?

https://pix.njk.no/214//s214410-Thj-16127.jpg
Throndhjem ca  1880

https://pix.njk.no/117//s117863-f4101-1948-Loge_Dag.jpg
Throndhjem  1910
Tidl. Throndhjem st. ca 1910
Foto: ?

https://pix.njk.no/113//s113024-22634.jpg
Throndhjem  1979
Trondheim st 1979
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113053-27626.jpg
Throndhjem  1990
Trondheim gml, 1990
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113054-27627.jpg
Throndhjem  1990
Trondheim gml, 1990
Foto: Svein Sando

4102 Sluppen
4102,01 Flataasaunet
4103 Heimdal

https://pix.njk.no/116//s116460-f4103-3626-54558-Heimdalw.jpg
Heimdal   
Foto: Gammelt postkort, ukjent fotograf

https://pix.njk.no/154//s154661-165.jpg
sidespor ved Heimdal 16. aug. 1999
T44.267 med Interfrigo kjølevogner fra Tine, på Heimdal terminalen
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/160//s160986-142.jpg
sidespor ved Heimdal 18. aug. 1999
T44.267 skifter på Heimdal terminalen.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/204//s204322-18081999_T44267_1.jpg
sidespor ved Heimdal 18. aug. 1999
Skifting med Tine vogner på Heimdal, loket er T44.267.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/113//s113326-4104-37-IMG_0810.jpg
Heimdal  2001
Signaturtog 40 ved plattform, 14. aug 2001
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114026-f4104-555-51024stdb.jpg
Heimdal  mar. 2001
Heimdal st mars
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114027-f4104-556-51025stdb.jpg
Heimdal  mar. 2001
Heimdal st
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113448-f4104-136-x2486.jpg
Heimdal 8. mar. 2002
Et 40 krysser med Nt 405.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/113//s113444-f4104-132-x2824.jpg
Heimdal 19. apr. 2002
Heimdal st 19. april 2002
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/139//s139405-060720071050IljBOcDtRozn8wUA3F.jpg
på Heimdal 3. nov. 2002
Di 3.616 og G12.7707 bakker på Heimdal st. med museumsmateriell som skal overføres sørover
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/63//s63803-Tog5724070901-3wsHeimdal.jpg
Heimdal 1. sep. 2007
Gt. 5724 med El 16. 2210 passerer Heimdal
Foto: Jon Rokseth

https://pix.njk.no/125//s125209-DSC03632.jpg
på Heimdal 12. nov. 2010
Tog 407, Oppdal-Trondheim, med 73.07-settet tar med nye reisende fra Heimdal st.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/125//s125210-DSC03643.jpg
på Heimdal 12. nov. 2010
El 18.2259 i tog 41 på Heimdal.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/125//s125211-DSC03648.jpg
på Heimdal 12. nov. 2010
Tog 41 passerer Smedbrua på Heimdal st. Brua skal fjernes lørdag 13.november 2010. Ny bru skal være på plass sommeren 2011.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/125//s125212-DSC03662.jpg
på Heimdal 12. nov. 2010
93.11-settet på testtur ved Heimdal st. Smedbrua i bakgrunnen skal rives og erstattes med en ny limtre bru.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/131//s131860-DSC04250.jpg
på Heimdal 5. mai 2011
93.10-settet passerer det nye fundamentet for Smedbrua, underveis til Trondheim.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/134//s134760-CIMG1750.jpg
sidespor ved Heimdal 6. juli 2011
Cargolink 91 80 6185 679-8 på Heimdal terminalen
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/134//s134759-CIMG1769.jpg
sidespor ved Heimdal 14. juli 2011
Z71.706 på Heimdal med dopapir vogner.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/146//s146026-DSC06611.jpg
sidespor ved Heimdal 8. mai 2012
Heimdal terminalen med lasteområdet for biler.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/146//s146029-DSC06621.jpg
sidespor ved Heimdal 8. mai 2012
Z71.702 på Heimdal terminalen, med en av dopapirvognene.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/146//s146031-DSC06578.jpg
sidespor ved Heimdal 8. mai 2012
Heimdal terminalen med bilvogner og dopapirvogner.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/146//s146036-DSC06583.jpg
sidespor ved Heimdal 8. mai 2012
Hit, men ikke lenger. Kun 3 spor er opprustet for dagens bruk av terminalen, øvrige spor ligger brakk.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/146//s146040-DSC06603.jpg
sidespor ved Heimdal 8. mai 2012
Terminalen hadde tidligere et ganske langt omkjøringsspor, som ikke er intakt lengre. I sørenden var det også flere avgreninger, med spor til ulike bedrifter.
Foto: Thomas Markovic

4103,01 Hegstad
4104 Nypan

https://pix.njk.no/114//s114954-f4104-1709-06312nypan.jpg
Nypan 27. juni 1975
Nypan st 27.6.1975
Foto: Svein Sando

4104,01 Kvammen
4104,02 Lerli
4105 Melhus

https://pix.njk.no/113//s113597-f4106-259-08216.jpg
antagelig Melhus ca  1865
Melhus st (antagelig)

https://pix.njk.no/113//s113600-f4106-262-08219.jpg
Melhus ca  1865

https://pix.njk.no/115//s115663-f4105-2755-Melhus2.jpg
Melhus  1920
Før 1920
Foto: (ukjent fotograf)

https://pix.njk.no/115//s115664-f4105-2756-Melhus.jpg
Melhus  1920
Melhus før 1920
Foto: T. Næss

https://pix.njk.no/114//s114032-f4106-561-06313stdbMelhus.jpg
Melhus 27. juni 1975
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/115//s115445-f4105-2435-BanebuMelhus.jpg
Melhus  1980
Banebu Melhus ca 1980
Foto: Jon Rokseth

https://pix.njk.no/115//s115779-f4105-2924-Melhusst210406-1w.jpg
Melhus 21. apr. 2006
Melhus stasjon 21.4.06
Foto: Jon Rokseth

https://pix.njk.no/115//s115780-f4105-2925-Melhusst210406-2w.jpg
Melhus 21. apr. 2006
Melhus stasjon 21.4.06
Foto: Jon Rokseth

https://pix.njk.no/128//s128263-CIMG0204.jpg
sidespor ved Melhus 23. apr. 2010
Tidligere Melhus kornsilo sidespor, sporet grenet av til venstre i bildet.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/128//s128264-CIMG0194.jpg
sidespor ved Melhus 23. apr. 2010
Tidligere Melhus kornsilo sidespor.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/128//s128265-CIMG0196.jpg
sidespor ved Melhus 23. apr. 2010
Tidligere Melhus kornsilo sidespor, ikke lenger i bruk.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/128//s128266-CIMG0195.jpg
sidespor ved Melhus 23. apr. 2010
Gjengrodd sidespor til Melhus kornsilo.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/128//s128267-CIMG0193.jpg
sidespor ved Melhus 23. apr. 2010
Melhus kornsilo sidespor.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/128//s128268-CIMG0197.jpg
sidespor ved Melhus 23. apr. 2010
Rester av Melhus kornsilo sidespor. Lasteanlegget.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/128//s128269-CIMG0199.jpg
sidespor ved Melhus 23. apr. 2010
Rester av Melhus kornsilo sidespor.
Foto: Thomas Markovic

4105,01 Melhus skysstasjon

https://pix.njk.no/114//s114404-f410601-1059-Melhus231.jpg
Melhus skysstasjon 19. juli 2003
Foto: Jan H Vold

4105,02 Melhus pleiehjem
4105,03 Melhus kirke
4106 Søberg

https://pix.njk.no/116//s116335-f4106-3511-Soeberg-w.jpg
Søberg   
Søberg
Foto: Hjalmar R. Johansen

https://pix.njk.no/152//s152420-DSC06236.jpg
sidespor ved Søberg 26. nov. 2011
Vognkasser ved Søberg sp.
Foto: Thomas Markovic


4106,01 Skjerdingstad

https://pix.njk.no/156//s156388-Skjerdingstad.jpg
Skjerdingstad ca  1990
Størenbanen - Skjerdingstad hpl.
Foto: Harald Eggen

4107 Kvål

https://pix.njk.no/139//s139409-060720071053ctQloRjVNdS8ir97wQ.jpg
på Kvål   
Di 3.616 og G12.7707 passerer Kvål st med museumsmateriell som skal overføres sørover.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/163//s163859-hvor.jpg
Kvål ca  1910

https://pix.njk.no/114//s114029-f4108-558-51036stdbKvaal.jpg
Kvål 21. apr. 2001
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/139//s139408-060720071051ZXSmcUB5P6x9SMl9sw.jpg
sør for Kvål 3. nov. 2002
Di 3.616 og G12.7707 sør for Kvål med museumsmateriell som skal overføres sørover
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/115//s115539-f4107-2552-Kvaal.jpg
Kvål 19. juli 2005
Kvål 19.07.2005
Foto: Jon Rokseth

https://pix.njk.no/118//s118018-f4107-2554-Kvaaltraktorskur.jpg
Kvål 19. juli 2005
19.07.2005
Foto: Jon Rokseth

https://pix.njk.no/118//s118138-f4107-4337-Kvaaloversikt.jpg
Kvål 22. juli 2008
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/118//s118139-f4107-4338-Kvaaluthus.jpg
Kvål 22. juli 2008
Uthus
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/118//s118140-f4107-4339-Kvaalvognskur.jpg
Kvål 22. juli 2008
Vognskur
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/118//s118141-f4107-4340-Kvaalstasjonsbygning.jpg
Kvål 22. juli 2008
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/131//s131707-e26227-5706.jpg
Kvål 26. apr. 2011
Gt 5706 passerer Kvål hp. Bildet er ikke så veldig spennende, men det viser hvordan de har opparbeidet ny holdeplasse med park & ride på tidligere Kvål stoppested.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/150//s150490-DSC_0695.jpg
Kvål 25. aug. 2011
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150491-DSC_0696.jpg
Kvål 25. aug. 2011
Foto: Ola Schjei

4107,01 Nyhus
4108 Ler

https://pix.njk.no/113//s113549-f4109-245-08681.jpg
Ler ca  1950

https://pix.njk.no/116//s116961-f4108-4157-001-Ler.jpg
Ler 10. mar. 1974
Foto: Rolf Thorstein Wold

https://pix.njk.no/114//s114031-f4109-560-06314stdbLer.jpg
Ler 27. juni 1975
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/116//s116248-f4108-3424-1994-10586.jpg
Ler 7. aug. 1994
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/114//s114030-f4109-559-51041stdbLer.jpg
Ler 21. apr. 2001
Kun plattform og "Trønderboble" står igjen
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/68//s68882-Ler070113-2ws.jpg
Ler 13. jan. 2007
Ler
Foto: Jon Rokseth

https://pix.njk.no/150//s150492-DSC_0131.jpg
Ler 24. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150497-DSC_0129.jpg
Ler 24. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150494-DSC_0123.jpg
Ler 24. mai 2012
Foto: Ola Schjei

4108,01 Møsta
4108,02 Helgemo
4108,03 Løhre
4109 Lundamo

https://pix.njk.no/113//s113550-f4110-246-08685.jpg
Lundamo ca  1910
Lundemo st

https://pix.njk.no/116//s116962-f4109-4158-002-Lundamo.jpg
Lundamo 10. mar. 1974
Foto: Rolf Thorstein Wold

https://pix.njk.no/114//s114688-f4110-1402-lundamo.jpg
Lundamo 27. juni 2002
Foto: Vegard Aunan

https://pix.njk.no/118//s118178-f4109-4336-Lundamo.jpg
Lundamo 22. juli 2008
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/127//s127791-CIMG6296.jpg
sidespor i nærheten av Lundamo 24. apr. 2009
Nedlagt sidespor til tidligere Lundamo bruk, noen sporrester finnes fortsatt.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/127//s127792-CIMG6299.jpg
sidespor i nærheten av Lundamo 24. apr. 2009
Tidligere Lundamo Bruk sidespor, skinner fra 1916
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/127//s127796-CIMG6300.jpg
sidespor i nærheten av Lundamo 24. apr. 2009
Sporsperre og samlelås på tidligere Lundamo Bruk sidespor
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/127//s127798-CIMG6301.jpg
sidespor i nærheten av Lundamo 24. apr. 2009
Manglende skinner på tidligere Lundamo Bruk sidespor
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/127//s127802-CIMG6304.jpg
sidespor i nærheten av Lundamo 24. apr. 2009
Gjengrodde skinner på tidligere Lundamo Bruk sidespor
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/127//s127804-CIMG6305.jpg
sidespor i nærheten av Lundamo 24. apr. 2009
Restene av sidesporet til tidligere Lundamo Bruk stopper i dette gjerdet, men fortsatte opprinnelig et lite stykke videre på området
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/150//s150495-DSC_0393.jpg
Lundamo 4. juni 2010
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150496-DSC_0145.jpg
Lundamo 24. mai 2012
Foto: Ola Schjei

4109,01 Horgøien
4109,02 Gulfoss
4110 Hovin

https://pix.njk.no/117//s117866-f4110-1953-hovin500.jpg
Hovin  1900
Hovin ca 1900
Foto: ?

https://pix.njk.no/118//s118218-Hovindhilsenfra-u22w.jpg
Hovin ca  1908
Hilsen fra Hovind.

https://pix.njk.no/114//s114955-f4110-1711-06316hovin.jpg
Hovin 27. juni 1975
Hovin st 27.6.1975
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114689-f4111-1403-hovin.jpg
Hovin 27. juni 2002
Hovin st, 27.06.2002
Foto: Vegard Aunan

https://pix.njk.no/118//s118142-f4110-4334-Hovin.jpg
Hovin 22. juli 2008
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/118//s118143-f4110-4335-Hovinuthus.jpg
Hovin 22. juli 2008
Uthus
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/117//s117732-f4110-4892-DSC_0190.jpg
Hovin 25. mar. 2010
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/171//s171461-DSC03927.jpg
på Hovin 25. okt. 2014
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/171//s171462-DSC03941.jpg
på Hovin 25. okt. 2014
Ny informasjonstavle
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/171//s171463-DSC03940.jpg
på Hovin 25. okt. 2014
Ny dør til venterommet
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/171//s171464-DSC03929.jpg
på Hovin 25. okt. 2014
Foto: Thomas Markovic

4110,01 Krogstadbakken
4110,02 Krogstadløkken

https://pix.njk.no/156//s156387-Krogstadloekken.jpg
Krogstadløkken ca  1990
Størenbanen - Krogstadløkken hp
Foto: Harald Eggen

4110,03 Krogstadsanden
4111 Støren

https://pix.njk.no/139//s139393-157.jpg
på Støren   
El 8.2060 på Støren 11/12-1999, i anledning NJK medlemstur.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/139//s139395-075.jpg
på Støren   
El 8.2060 på Trondheim S. 15/10-1999, etter overføringstur fra Østlandet
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/139//s139399-192.jpg
på Støren   
Di 8.712 passerer Støren st med korntoget fra Skogmo 11/12-1999. Toget krysser samtidig El 8.2060 som løslok ifm NJK medlemstur.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/139//s139410-060720071015I92k2whItmBPy8kEm3.jpg
på Støren   
Di 3.616 og G12.7707 ankommer Støren st med museumsmateriell som skal overføres sørover. Underveisskifting med materiell som skal være med videre.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/161//s161226-HOS18850.jpg
på Støren   
Skolebussene samles ved Støren stasjon. Året er 1982 eller 1983 eller 1984. Bussene er KZ 25892, U-4134 eller U-4121 og VE 22420.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/212//s212984.jpg
Støren  1893
Tegning av smalsporet lokomotivstall Støren

https://pix.njk.no/212//s212983.jpg
Støren  1919
Støren nye lokstall og verksted bygget i forbindelse med Dovrebanen og forkortelse av Rørosbanen som smalsporet. Loket er av type 30b. Kilde: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20170202_00019_NB_MIT_GNR_01016

https://pix.njk.no/117//s117037-f4111-4238-Storen-postkort.jpg
Støren ca  1925
Foto: Gammelt postkort

https://pix.njk.no/139//s139412-tm3483.jpg
på Støren 3. nov. 2002
Skiftingen er unnagjort og toget klargjøres før avgang videre.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/139//s139413-060720071028YNS5OhjMTVy8HCWkIB.jpg
på Støren 3. nov. 2002
Samt et bilde av skiftingen med El 8.2060 ved lokstallen på Støren.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/115//s115454-f4111-2446-LokstallStoeren.jpg
Støren  2004
Høst 2004
Foto: Jon Rokseth

https://pix.njk.no/117//s117660-f4111-4818-2004-11611.jpg
Støren 24. okt. 2004
Lokstallen sett fra baksiden
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/117//s117661-f4111-4819-2004-11613.jpg
Støren 24. okt. 2004
Den såkalte NATO-stallen
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/130//s130457-tm6596.jpg
på Støren 11. aug. 2005
Tidligere buttspor på Støren stasjon
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/214//s214303-CIMG6530.jpg
på Støren 1. mai 2009
Ny arbeidsrampe i Natostallen
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/117//s117380-f4111-4632-P7150043.jpg
Støren 15. juli 2009
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/117//s117381-f4111-4633-P7150044.jpg
Støren 15. juli 2009
Kl 21:10 onsdag kveld.
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/120//s120057-DSC_0036B.jpg
på Støren 13. juli 2010
TÅGAB TMY 101 skiftes inn i gt. 5920. Vi ser ellers lokene TÅGAB TMY 105 + tidligere CN CD 66 402 + tidligere CN CD 66 406. Foto: Hans-Ole Sveia.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/120//s120058-DSC_0047B.jpg
på Støren 13. juli 2010
Lok TÅGAB TMZ 109 kobles atter til togstammen. Bak dette sees lokene TÅGAB TMY 101 + TÅGAB TMY 105 + Tidligere CN CD 66 402 + Tidligere CN CD 66 406. Foto: Hans-Ole Sveia.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/120//s120059-DSC_0062B.jpg
på Støren 13. juli 2010
Avgang fra Støren for gt. 5920. Lokene er TÅGAB TMZ 109 + TÅGAB TMY 101 + TÅGAB TMY 105 + Tidligere CN CD 66 402 + Tidligere CN CD 66 406. Foto: Hans-Ole Sveia.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/133//s133614-DSC_0006B.jpg
på Støren 16. juni 2011
Di 8.708 og 8.719 med tog fra Hjerkinn i retning Trondheim. Toget forlater Støren. Foto: Hans-Ole Sveia.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/145//s145386-DSC_0063B.jpg
på Støren 25. apr. 2012
CargoLink sin skiftetraktor Z 71 706 med containervogn nr. 33 68 4953 611-3 RIV-D-AAEC *Sggmrs 43 rett etter avgang nordover fra Støren. Containervogna var blitt satt ut på Støren p.g.a. hjulslag. Foto: Hans-Ole Sveia.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/145//s145387-DSC_0064B.jpg
på Støren 25. apr. 2012
CargoLink sin skiftetraktor Z 71 706 med containervogn nr. 33 68 4953 611-3 RIV-D-AAEC *Sggmrs 43 rett etter avgang nordover fra Støren. Containervogna var blitt satt ut på Støren p.g.a. hjulslag. På den ene containeren på vogna står det: "Finding new ways"....Foto: Hans-Ole Sveia.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/150//s150593-DSC_0091B.jpg
på Støren 22. sep. 2012
Løslok CD 312 002 fra Dovrebanen passerer Støren på tur til Trondheim/Trondheim M.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/154//s154462-DSC_0005B.jpg
på Støren 28. jan. 2013
Tog 46 på Støren stasjon: Til venstre tog 46 Trondheim-Støren som bestod av BS 92.57 + BM 92.07 og til høyre tog 46 Støren-Oslo S. som bestod av BFM 73.103 + BMU 73.203 + BFR 73.803 + BM 73.003.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/158//s158451-029B.jpg
på Støren 6. juni 2013
MZ 1448 med bunntømmingsvogner for pukkjøring.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/166//s166877-CIMG4826.jpg
på Støren 4. mai 2014
Infra Nord på Støren med pukktog.
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/168//s168860-DSC_1192B.jpg
på Støren 28. juli 2014
Gt. 5731 kom i rute forbi Støren. Godt er det! I ettermiddag ble det imidlertid orange beredskap og nedsatt hastighet Eidsvoll-Lillehammer (største hastighet 60 km/t.). Noen minutter før gt. 5731 passerte Støren, ble strekningen Hamar-Lillehammer inntil videre sperret for all trafikk på grunn av solslyng.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/214//s214153-IMG_1044.jpg
på Støren 9. apr. 2020
Natostallen på Størens siste dager
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/214//s214154-IMG_1035.jpg
på Støren 9. apr. 2020
Bane Nor lager på Støren skal også rives
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/214//s214159-IMG_1054.jpg
sidespor ved Støren 9. apr. 2020
Gamle skinner fra 1896 i Natostallen på Støren
Foto: Thomas Markovic

Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.


OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen:

Vis samtlige bilder på banen

NSB nrNJK nrNavn
4101Throndhjem (Kalvskindet)
4102Sluppen
11224103Heimdal
11214104Nypan
11204105Melhus
4105,01Melhus skysstasjon
11194106Søberg
4106,01Skjerdingstad
11184107Kvål
11174108Ler
11164109Lundamo
11154110Hovin
4110,02Krogstadløkken
11144111Støren

NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 1303 treff på Stasjonsdatabasen, og 9539577 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1627 treff · Statistikk Siste måned