.

banner975 NJK NJK Forum
Om Stasjonsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen  Logg inn 

Velkommen til Stasjonsdatabasen (STDB)

Stasjonsdatabasen er en oversikt over samtlige ekspedisjonssteder (expst) ved norske jernbaner som er eller en gang i historien har vært betjent, enten ved personer på stedet eller fjernstyrt.


Meny: Expst banevis | Exspt alfabetisk | Kort om STDB | Mer om STDB
Nummerering av expst | NSBs og NJKs nummersystem | Definisjoner


3200 (Eidsvoll)
3200,01 Dokknes
3200,02 Bunes
3201 Minnesund

https://pix.njk.no/68//s68577-el11minnesundmtogoverroerostiltrondheim.jpg
Minnesund   
Dagtoget til Trondheim over Røros ved Minnesund , med el 11.
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/200//s200027-Msund2.jpg
Minnesund   
Passerende godstog
Foto: Getol

https://pix.njk.no/211//s211268-aceel14medtoemmertogminnesundcvfpp.jpg
Minnesund   
El 14 med tømmertog Minnesund bru
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/0//s267-Bro2.jpg
Minne ca  1900

https://pix.njk.no/0//s274-bro-1.jpg
Minne ca  1900

https://pix.njk.no/216//s216920-20578-Minne-700712.jpg
Minnesund 12. juli 1970
Minnesund bro
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/48//s48008-1975-04779.jpg
Minnesund 2. mar. 1975
Minnesund

https://pix.njk.no/48//s48009-1975-04780.jpg
Minnesund 2. mar. 1975
Minnesund

https://pix.njk.no/213//s213168-1975-03-02_007b.jpg
Minnesund 2. mar. 1975
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/113//s113609-f3201-271-S03540w.jpg
Minnesund 5. apr. 1980
Minnesund 5/4-80
Foto: Helge Lindholm

https://pix.njk.no/200//s200026-Msund1.jpg
Minnesund ca  1981
Stasjonsområdet med hensatt togsett.
Foto: Getol

https://pix.njk.no/230//s230060-Minne4.jpg
Minnesund 11. mai 2003
Asfaltbelagt riksvei 50 tatt ut av bruk senest i 1965, fotografert i 2003.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/230//s230061-Minne5.jpg
Minnesund 11. mai 2003
Asfaltbelagt riksvei 50 tatt ut av bruk senest i 1965, fotografert i 2003.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/230//s230063-Minne6.jpg
Minnesund 11. mai 2003
Her delte veien seg i to kjørebaner som hang på hver sin side av brua. Foto fra 2003.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/114//s114608-f3201-1303-2003-11503.jpg
Minnesund 21. sep. 2003
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/154//s154397-minnesund.jpg
Minnesund 6. sep. 2004
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/233//s233895-IMG_1014-17.jpg
Minnesund 16. feb. 2006
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/233//s233896-IMG_1016-18.jpg
Minnesund 16. feb. 2006
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/233//s233897-IMG_1017-19.jpg
Minnesund 16. feb. 2006
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/117//s117039-f3201-4241-Minnesund.jpg
Minnesund 3. mai 2008
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/118//s118121-f3201-4242-Minnesundgodshus.jpg
Minnesund 3. mai 2008
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/214//s214348-skibladnerunderminnesundbroen.jpg
Minnesund 9. juni 2008
Maritim veteran Skibladner med historisk tilknytning til jernbanen
Foto: Carl W. Leo

https://pix.njk.no/83//s83847-20080829-009-900.jpg
Minnesund 29. aug. 2008
Tog 317 på Minnesund bru
Foto: Tore Haugen

https://pix.njk.no/118//s118813-15802.jpg
Minnesund 24. mai 2010
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/126//s126447-20.jpg
Minnesund 14. nov. 2010
Foto: Odd Eeg

https://pix.njk.no/126//s126448-21.jpg
Minnesund 14. nov. 2010
Foto: Odd Eeg

https://pix.njk.no/150//s150384-DSC_0003.jpg
Minnesund 15. mai 2011
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150385-DSC_0025.jpg
Minnesund 15. mai 2011
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150386-DSC_0015.jpg
Minnesund 15. mai 2011
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/139//s139484-DSC_0709.jpg
Minnesund 14. nov. 2011
5701 venter på kryssende tog.
Foto: Odd Eeg

https://pix.njk.no/164//s164905-Minnesundflirt7okt13.jpg
Minnesund 7. okt. 2013
Foto: Espen Franck-Nielsen

https://pix.njk.no/163//s163232-IMG_5370.jpg
Minnesund 19. okt. 2013
Foto: Magnus Ryen

https://pix.njk.no/163//s163233-IMG_5361.jpg
Minnesund 19. okt. 2013
Foto: Magnus Ryen

https://pix.njk.no/163//s163234-IMG_5366.jpg
Minnesund 19. okt. 2013
Foto: Magnus Ryen

https://pix.njk.no/163//s163235-IMG_5379.jpg
Minnesund 19. okt. 2013
Etter litt trasking fram og tilbake ble det plutselig aktivitet på stasjonen.
Foto: Magnus Ryen

https://pix.njk.no/163//s163236-IMG_5381.jpg
Minnesund 19. okt. 2013
Etter et rask togmøte, kan Flirten til Lillehammer fortsette sin ferd.
Foto: Magnus Ryen

https://pix.njk.no/175//s175994-GreenCargoFlistogRc41188medLgnsflisvognerMinnesund11.07.2014kt.jpg
Minnesund 11. apr. 2014
Green Cargo Flistog Rc4 1188 med Lgns flisvogner Minnesund 11.07.2014
Foto: Kjetil Tømmerås

https://pix.njk.no/176//s176003-Tog320meddobbeltFlirt74518fremstinnkjoertilMinnesundst.24.04.20015kt1.jpg
Minnesund 24. apr. 2014
Tog 320 med dobbelt Flirt 74518 fremst innkjoer til Minnesund st.
Foto: Kjetil Tømmerås

https://pix.njk.no/176//s176000-Toemmertog41690Hectorrail161.105-2CallahanMinnesundst.Dovrebanen22.05.2014kt.jpg
Minnesund 22. mai 2014
Toemmertog 41690 Hectorrail 161.105-2 Callahan Minnesund st.
Foto: Kjetil Tømmerås

https://pix.njk.no/176//s176001-Tog42medEL182243B5vognerpassererMinnesundst.22.05.2015kt.jpg
Minnesund 22. mai 2014
Tog 42 med EL 18 2243 B5 vogner passerer Minnesund st.
Foto: Kjetil Tømmerås

https://pix.njk.no/176//s176044-KryssingMinnesundmedtog32074506og74516ogtog45medEL18225122.05.2014kt.jpg
Minnesund 22. mai 2014
Kryssing Minnesund med tog 320 74506 og 74516 og tog 45 med EL 18 2251 22.05.2014
Foto: Kjetil Tømmerås

https://pix.njk.no/172//s172456-DSC_4724.jpg
Minnesund 24. des. 2014
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/175//s175263-tnDSC02347.jpg
Minnesund 8. mai 2015
Foto: Kjetil Næss

https://pix.njk.no/179//s179792-2015-10-26_4619.jpg
Minnesund 26. okt. 2015
Minnesund-broen i sikte. Til venstre veibroen som førte E6 trygt over vannet, lengst til venstre skimtes nåværende E6-bro.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179793-2015-10-26_4620.jpg
Minnesund 26. okt. 2015
Kontaktledningsstolper og signaler for enhver smak.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179794-2015-10-26_4621.jpg
Minnesund 26. okt. 2015
Minnesund-broen rett forut.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179795-2015-10-26_4625.jpg
Minnesund 26. okt. 2015
Så vidt inne på land, omtrent over oss er forrige generasjon E6-bro, foran oss nåværende bro for E6 og innkjørsignal til dobbeltsporet.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/181//s181797-hpl_160229-_DSC6373L.jpg
Minnesund 29. feb. 2016
Detalj fra Minnesund-brua
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/186//s186295-IMG_8231-1.jpg
Minnesund 3. juli 2016
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/184//s184664-IMG_0887-1.jpg
Minnesund 6. juli 2016
Bro over Julsruddalsevja.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/184//s184684-IMG_0875-1.jpg
Minnesund 6. juli 2016
Tog mot Lillehammer nærmer seg bro over Julsruddalsevja. Bildet er tatt ifra Skibladner.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/184//s184775-IMG_0873-1.jpg
Minnesund 6. juli 2016
Tog mot Lillehammer nærmer seg bro over Julsruddalsevja mens Skibladner stevner mot Eidsvoll.
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/208//s208628-029_CFS0402.jpg
Minnesund 22. juni 2019
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/226//s226353-rt_45_sjn_2.jpg
Minnesund 8. mai 2021
Tog 45 på veg over Vorma. Det bygges ny Jernbanebru på Minnesund.
Foto: Lars Byman

https://pix.njk.no/228//s228196-R1-03346-006A.jpg
Minnesund 3. juni 2021
Foto: Edvard Vefferstad

https://pix.njk.no/228//s228197-R1-03346-007A.jpg
Minnesund 3. juni 2021
Foto: Edvard Vefferstad

https://pix.njk.no/229//s229691-2021-09-16_5675-TamnesHansMorten-TamnesHansMorten.jpg
Minnesund 16. sep. 2021
Kombinert kartleser og rutekontrollør Ståle klar til fotografering av jubileumstoget.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/229//s229692-2021-09-16_5684-TamnesHansMorten-TamnesHansMorten.jpg
Minnesund 16. sep. 2021
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/230//s230578-017-_CFS4300.jpg
Minnesund 19. sep. 2021
På dette tidspunktet hadde vi sluppet taket på det stadig mer forsinkede jubileumstoget og sust i 110 nedover E6. Ved Minnesund ble det en liten rast for å se noen siste tog i kveldslyset.
Foto: CF Salicath

https://pix.njk.no/230//s230064-Minne2.jpg
Minnesund 29. sep. 2021
I dag er det samme stedet delvis gjenfylt og avstengt.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/230//s230065-Minne3.jpg
Minnesund 29. sep. 2021
Det er stor anleggsvirksomhet på gang for å bygge den nye jernbanebrua som går innover i bildet. Dagens bru ligger til høyre.
Foto: Åge Lybekbråten

3201,01 Ørbekk

https://pix.njk.no/132//s132474-IMG_6845_900.jpg
Ørbekk 1. mai 2011
Ørbekk hadde togstopp fra 15.5.1936 til 1.6.1980, holdeplassen lå her ved km 78,5.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/179//s179796-2015-10-26_4626.jpg
Ørbekk 26. okt. 2015
Kilometer 76,5 og sporvekselen som åpner opp for dobbeltsporet.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179797-2015-10-26_4628.jpg
Ørbekk 26. okt. 2015
På nytt spor en liten stund, 500 meter senere bærer det ut i gammelt og velprøvd terreng.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179798-2015-10-26_4629.jpg
Ørbekk 26. okt. 2015
Etter trofast tjeneste i 135 år, er det nye krefter som tar over.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179799-2015-10-26_4631.jpg
Ørbekk 26. okt. 2015
Forsignal til Molykkja.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179800-2015-10-26_4632.jpg
Ørbekk 26. okt. 2015
Til høyre et av de mange tekniske husene som rommer ulike tekniske innretninger for nyanlegget.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179801-2015-10-26_4633.jpg
Ørbekk 26. okt. 2015
Vi nærmer oss kilometer 78,5, huset til høyre beholder jernbaneutsikten, om enn på motsatt side. Holdeplassen lå ved kilometerskiltet.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179802-2015-10-26_4636.jpg
Ørbekk 26. okt. 2015
Etter en liten sløyfe nærmer vi oss nytt spor igjen.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179803-2015-10-26_4637.jpg
Ørbekk 26. okt. 2015
En flik av Mjøsa til venstre, oppe til høyre kan man ane konturene av E6.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179967-2015-11-30_5577.jpg
Ørbekk 30. nov. 2015
Utsikt i retning Minnesundbroene og starten på dobbeltsporet. Ned i høyre hjørne skimtes knusing av betongsviller.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179968-2015-11-30_5585.jpg
Ørbekk 30. nov. 2015
Utsikt nordover, i bakgrunnen Molykkja tunnel. Nede til venstre slynger en skinneløs gammelbane seg rundt knauser og knøs.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180335-2015-11-30_5579.jpg
Ørbekk 30. nov. 2015
Betongsvillene møter sitt endelikt – en stor svillehaug ender som en liten grushaug.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180336-2015-11-30_5586.jpg
Ørbekk 30. nov. 2015
Utsikt sørover, i bakgrunnen støvskyen fra svilleknusingen. Den gamle traseen svinger unna og forsvinner bak knausen til høyre.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180337-2015-11-30_5587.jpg
Ørbekk 30. nov. 2015
Samme standplass som foregående bilde, overgangsbroen ved Ørbekk. Nordover mot Molykkja tunnel. Oppe ved huset til venstre står en gulkledd, hva bedriver han?
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180338-2015-11-30_5590.jpg
Ørbekk 30. nov. 2015
Ved å sette nesen noe mer i sky, kommer det for en dag hva han holder på med: Dronefart.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180339-2015-11-30_5591.jpg
Ørbekk 30. nov. 2015
Et blikk ned på traseen som i 135 år huset jernbanen langs Mjøsa. Hyttene i sjøkanten har over natten mistet en nabo gjennom mangfoldige år.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180340-2015-11-30_5592.jpg
Ørbekk 30. nov. 2015
Jernbanens bro over veien som leder ned til Mjøsa har ikke noen misjon lenger, det er å håpe at stenene som utgjør brofundamentene kan få være til nytte også i fremtiden.
Foto: Hans Morten Tamnes

3201,1 Molykkja

https://pix.njk.no/0//s497-dlokquiz.jpg
Molykkja   

https://pix.njk.no/0//s502-090393-Molykkja-tog301.jpg
Molykkja   

https://pix.njk.no/117//s117001-f32011-4197-Molykkja.jpg
Molykkja   
Nord for Molykkja.
Foto: Gammelt postkort

https://pix.njk.no/117//s117420-f32011-4197-Molykkja.jpg
Molykkja   
Nord for Molykkja.
Foto: Gammelt postkort

https://pix.njk.no/176//s176106-1990_0003.jpg
Molykkja 28. apr. 1990
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/117//s117912-f32011-2218-Molykkja-090393-301.jpg
Molykkja 9. mar. 1993
Molykkja kryssingsstasjon ble anlagt med tanke på OL-trafikken i 1994. Bildet er fra 9. mars året før. Sprenging og planering er ferdig. Tog 301 passerer.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/114//s114265-f32011-876-Molykkja.jpg
Molykkja  mai 2003
Molykkja
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/179//s179804-2015-10-26_4639.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
I enden av rettstrekningen ses blokksignalet. I 1965 ble blokkposten opprettet, i 1993 ble det anlagt kryssingsspor som i 2012 ble avløst av blokkpost igjen, dette på grunn av byggingen av dobbeltsporet.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179805-2015-10-26_4643.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
Kabelkanal med fast følge.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179806-2015-10-26_4644.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
Til høyre stikker dobbeltsporet inn i den 586 meter lange Molykkja tunnel, …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179807-2015-10-26_4646.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
… vi skal inn i Korslund tunnel, 114 meter lang (kort).
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179808-2015-10-26_4648.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
Før man vet ordet av det, er man ute av (innsiden av) Norge.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179809-2015-10-26_4650.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
Nei, det til venstre er ikke en tidligere trasé for Eidsvoll-Dombåsbanen …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179810-2015-10-26_4653.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
Together again …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179811-2015-10-26_4655.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
Tydelig skille mellom nytt og gammelt.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179812-2015-10-26_4656.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
Mjøsa bak bjørkeskogen til venstre, vi er straks ved "ny" kilometer 81.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179813-2015-10-26_4660.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
Et stykke der fremme svinger "gamlebanen" med utsikt til Mjøsa til venstre, "nybanen" krummer svakt til høyre og forsvinner inn i Ulvintunnelen med sine 3 985 meter og innsikt.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179814-2015-10-26_4661.jpg
Molykkja 26. okt. 2015
Så har vi skilt lag, nå er det omtrent fire kilometer for oss selv i det fri før vi igjen møter fremtidens jernbane.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180341-2015-11-30_5597.jpg
Molykkja 30. nov. 2015
Molykkja, hvor det i 1965 ble opprettet en blokkpost. I 1993 ble det anlagt kryssingsspor, dette ble i 2012 avløst av en blokkpost på grunn av byggingen av dobbeltsporet. Det er her det blir en offisiell åpning av strekningen lørdag 12. desember, med togstopp og snorklipping og det hele.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180342-2015-11-30_5606.jpg
Molykkja 30. nov. 2015
Inntil for et halvt år eller så siden var ikke dette noe egnet standplass for en fotograf, da var det veikanten på E6. Til høyre et av de mange tekniske husene, midt i bildet skimtes portalen til Molykkja tunnel. Litt til venstre for midten det som var E6 frem til slutten av 1970-årene. Nesten nede i sjøkanten står en beltegraver på jernbanens tidligere trasé, i løpet av kommende år blir den en del av Mjøstråkk, gang- og sykkelveien som skal etableres der jernbanen har gått.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180343-2015-11-30_5610.jpg
Molykkja 30. nov. 2015
Nordenden av Molykkja tunnel, det har blitt arbeidet relativt intenst med å fjerne jernbaneinstallasjoner på den delen av strekningen som ligger inntil ny bane.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180344-2015-11-30_5613.jpg
Molykkja 30. nov. 2015
Det åpenbarer seg mange gode fotosteder, som her ved nordenden av Molykkja tunnel. Til høyre ligger dagens moderne E6 med sine fire felt og 110 km/t fartsgrense, jernbanen har to spor og 200 km/t som maksimal hastighet. Det er nesten en halv gang raskere i togets favør.
Foto: Hans Morten Tamnes

3201,11 Korslund

https://pix.njk.no/132//s132903-korslund1.jpg
Korslund 1. mai 2011
Rett til høyre for overgangen lå Korslund holdeplass.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/132//s132905-korslund1.jpg
Korslund 1. mai 2011
Rett til høyre for overgangen lå Korslund holdeplass.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/132//s132906-korslund2.jpg
Korslund 1. mai 2011
Den gamle porten som førte til holdeplassen eksisterer fremdeles.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/132//s132908-korslund4.jpg
Korslund 1. mai 2011
Ved km 81, rett nord for tidligere Korslund hp. Med Dovrebanen flyttet til traseen hvor E6 går i dag vil dette området opparbeides med turvei, båtplasser og badeplasser.
Foto: Åge Lybekbråten

3202 Morskogen

https://pix.njk.no/114//s114976-f3202-1734-Freia-12.jpg
Morskogen  1924
Godshuset, 1924 eller 1939
Foto: Kraft Foods AS

https://pix.njk.no/216//s216921-20579-Mjosa-700712.jpg
Morskogen 12. juli 1970
Langs Mjøsa på tresviller og pukk, lenge før dagens dobbeltspor. Mer kjente får si hvor mer nøyaktig dette kan være.
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/167//s167371-IMG_0005.jpg
Morskogen ca  1988
En tørst 411 fylles med deilig Mjøsa-vatn.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/167//s167372-IMG_0006.jpg
Morskogen ca  1988
En god fyrbøterpause.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/115//s115382-f3202-2319-Morskogenstasjon.jpg
Morskogen  2002
Morskogen stasjon tatt ut gjennom togvinduet vår/sommer 2002.
Foto: Lars Chr. Ødegaard

https://pix.njk.no/116//s116627-f3202-3799-Morskogenstasjon.jpg
Morskogen 20. juni 2007?
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/103//s103455-IMG_0337.jpg
Morskogen 15. juli 2009
Morskogen stasjon.
Foto: Magnus Ryen

https://pix.njk.no/103//s103456-IMG_0334.jpg
Morskogen 15. juli 2009
Godstoget til Alnabru forlater området.
Foto: Magnus Ryen

https://pix.njk.no/103//s103457-IMG_0340.jpg
Morskogen 15. juli 2009
Utsikt over Mjøsa.
Foto: Magnus Ryen

https://pix.njk.no/178//s178714-IMG_5170.jpg
Morskogen 27. juli 2010
Foto: Peter

https://pix.njk.no/125//s125089-IMG_6124.jpg
Morskogen 8. nov. 2010
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/139//s139056-IMG_3443.jpg
Morskogen 12. aug. 2011
Et litt forsinket Gt 5702 passerer den nye kulverten.
Foto: Magnus Ryen

https://pix.njk.no/138//s138602-DSC_0014.jpg
Morskogen 12. okt. 2011
Anleggsarbeider - togene 317 og CargoLink 5932 på stasjonen i bakgrunnen.
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/145//s145027-ulvin1.jpg
Morskogen 17. apr. 2012
Dagens jernbanetrase forsvinner sydover til høyre, og midt i bildet ser vi det påbegynte innslaget til Ulvintunnelens nordre portal.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/145//s145028-ulvin2.jpg
Morskogen 17. apr. 2012
Så langt er Ulvintunnelen hittil drevet nordfra. Ikke så langt med andre ord, det er kun innslaget til tunnelportalen som begynner å anta fasong. Brua i forgrunnen er midlertidig omlagt gamle E6 (gamleveien langs Mjøsa) som nå flyttes litt rundt på en slags smal beredskapsbru ettersom arbeidet skrider fram. Her ønsker du ikke å møte bussen for tiden!
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/150//s150387-DSC_0792.jpg
Morskogen 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150388-DSC_0795.jpg
Morskogen 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150389-DSC_0799.jpg
Morskogen 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/179//s179815-2015-10-26_4663.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Kilometer 82, de reisende har i årtier kunnet nyte utsikten til Mjøsa og landskapet på vestsiden, i fortsettelsen vil reisen foregå blant nisser og troll i berget …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179816-2015-10-26_4665.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Forsignalet til Morskogen, man opplyses at det 50 km/t i avvik der fremme.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179817-2015-10-26_4666.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Underveis.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179818-2015-10-26_4667.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Det norske jernbanenettet består av mange kurver, her representert ved en av dem. Trestolper til kontaktledningsanlegget er en utrydningstruet rase, her har én av dem måtte vike for en smak av fremtiden.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179819-2015-10-26_4669.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Togtelefon er historie. Til høyre tidligere tiders E6, oppe i lia ligger den som hører nåtiden til. Den steinsatte overvannsrennen bærer bud om at man legger større vekt på estetikk enn hva som har vært vanlig i en årrekke.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179820-2015-10-26_4671.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Stasjonen nærmer seg.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179821-2015-10-26_4673.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Vi skal inn i avvik.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179822-2015-10-26_4674.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
På tur inn i spor 2. Den som trenger et juletre som er litt større enn normalen, kan kanskje spørre grunneier …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179823-2015-10-26_4676.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Kabelkanal med monorail …? Til høyre et tidligere rampespor, naturen har overtaket. Åk med betongstolper blir det stadig færre av, her representert ved et forholdsvis stort anlegg.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179824-2015-10-26_4678.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Vi har kommet til kilometer 84.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179825-2015-10-26_4679.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Stasjonsmiljø. Vokterboligen til venstre er vernet.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179826-2015-10-26_4680.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Det lyser rødt lang vei … Ledningsstrekket oppe til venstre er forbigangsledningen for kontaktledningsanlegget, gjør det mulig å koble ut strømmen på stasjonen mens det er strøm på begge sider.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179827-2015-10-26_4682.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Planovergangen der fremme er utvilsomt av det spennende slaget, speil til tross. Bak krattet skimtes en bil som ønsker seg over.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179828-2015-10-26_4683.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
En god nabo på motsatt side av sporet har vært fremme på overgangen og sjekket om det var noe tog i sikte.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179829-2015-10-26_4684.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Kysten er klar, overgangen kan krysses.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179830-2015-10-26_4686.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Ni minutter senere kom tog 313…
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179831-2015-10-26_4687.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
… farende.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179832-2015-10-26_4689.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
18 minutter deretter er det tog 314 som kommer farende. Det ble denne dagen fremført med et sett som har et ekstralys montert …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179833-2015-10-26_4690.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Mye muskelkraft har gått med til å åpne berget for jernbanen her.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179834-2015-10-26_4691.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Vi slynger oss videre, …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179835-2015-10-26_4692.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
… gjennom mindre skjæringer, …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179836-2015-10-26_4693.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
… og i vannkanten …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179837-2015-10-26_4695.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
… før vi igjen møter på den nye tid, sånn godt og vel ved kilometer 85,5.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179838-2015-10-26_4697.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Nordgående spor ligger klart, sørgående spor venter på å bli koblet til resten. Her kunne man lagt inn en veksel slik at det fortsatt hadde vært mulig å ta toget til Morskogen …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179839-2015-10-26_4699.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Nytt spor.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179840-2015-10-26_4701.jpg
Morskogen 26. okt. 2015
Mer nytt spor. Til høyre gamle E6.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179317-DSC_0585.jpg
Morskogen 30. okt. 2015
Tog 313 passerer Morskogen stasjon
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/179//s179318-DSC_0587.jpg
Morskogen 30. okt. 2015
Tog 313 ved utkjør Morskogen stasjon
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/179//s179319-DSC_0590.jpg
Morskogen 30. okt. 2015
Tog 314 på gamlelinjen ved nordre tunnelport Ulvin tunnel
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/179//s179969-2015-11-30_5623.jpg
Morskogen 30. nov. 2015
Dobbeltsporet er tatt i bruk, usikker på om det er kappkjøring mellom Huddig og hjullaster ...
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180345-2015-11-30_5617.jpg
Morskogen 30. nov. 2015
Under oss ligger den opprinnelige jernbanetraseen mer eller mindre komplett og intakt, dog er kontaktledningen fjernet av noen som har rett til å fjerne den. Langs sporet ligger gamle E6, mens den nåværende firefeltsveien stikker frem til høyre. Jernbanen er under fotografen, godt gjemt i den 3 985 meter lange Ulvintunnelen.
Foto: Hans Morten Tamnes

3202,01 Skrårud

https://pix.njk.no/145//s145025-skraarud_17-4-2012.jpg
Skrårud 17. apr. 2012
Fraflyttet bolig venter på riving. Grunnundersøkelser til ny jernbanefylling pågår i bakgrunnen.
Foto: Åge Lybekbråten

3203 Strandlykkja

https://pix.njk.no/1//s1274-quiz49.JPG
Strandlykkja   

https://pix.njk.no/1//s1295-quiz49b.JPG
Strandlykkja   

https://pix.njk.no/116//s116209-f3203-3389-1980-06952.jpg
Strandlykkja 18. mai 1980
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/114//s114453-f3203-1119-x7491strandlykkja.jpg
Strandlykkja 5. aug. 2003
5.8.03
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114604-f3203-1299-2003-11505.jpg
Strandlykkja 21. sep. 2003
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/116//s116626-f3203-3798-Strandlykkjastasjon.jpg
Strandlykkja 20. juli 2007?
Foto: (ukjent fotograf)

https://pix.njk.no/117//s117582-f3203-4739-PA220034.jpg
Strandlykkja 22. okt. 2008
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/117//s117583-f3203-4740-PA220042.jpg
Strandlykkja 22. okt. 2008
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/138//s138274-15644.jpg
Strandlykkja 6. sep. 2009
Godshuset
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/138//s138352-15645.jpg
Strandlykkja 6. sep. 2009
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/162//s162781-IMG_8342.jpg
Strandlykkja 27. mai 2010
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/125//s125088-IMG_6112.jpg
Strandlykkja 8. nov. 2010
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/142//s142956-tog_42.jpg
Strandlykkja 26. feb. 2012
Tog 42 fra Trondheim på veg ut fra Strandlykkja stasjon. Lenger opp ser man E6. JBV har drevet forarbeider for nytt dobbeltspor og i April kommer det 2000 stykker og begyner med arbeidet skal jeg tru ei eldre grunneier jeg møtte på tur.
Foto: Lars Byman

https://pix.njk.no/142//s142957-70_larvik.jpg
Strandlykkja 26. feb. 2012
Et dobbelt type 70 på veg fra Lillehammer mot Larvik, her sør for Strandlykkja. Snart blir de tatt ut fra strekningen når man får type 74 i drift.
Foto: Lars Byman

https://pix.njk.no/142//s142958-tog_42_2012.jpg
Strandlykkja 26. feb. 2012
Tog 45 til Trondheim i motlys mellom Morskogen og Strandlykkja stasjoner. Enn så lenge på svingete enkeltspor.
Foto: Lars Byman

https://pix.njk.no/146//s146615-e29384-42.jpg
Strandlykkja 22. mai 2012
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/146//s146621-e29450-74.jpg
Strandlykkja 22. mai 2012
74-sett i prøvekjørsel el.l. ved Kleverud BP
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/150//s150390-DSC_0843.jpg
Strandlykkja 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150391-DSC_0848.jpg
Strandlykkja 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150392-DSC_0820.jpg
Strandlykkja 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/172//s172256-hpl_41213-DSC_7650L.jpg
Strandlykkja  des. 2013
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/167//s167865-cl_skreikampen.jpg
Strandlykkja 18. mai 2014
Cargolink nord for Strandlykkja på Dovrebanen.
Foto: Lars Byman

https://pix.njk.no/175//s175996-NordicFinanceT43257MogPukktogTMZ1458SkjoldvedStrandlykkjast.29.10.2014kt3.jpg
Strandlykkja 29. okt. 2014
Nordic Finance T43 257 M og Pukktog TMZ 1458 Skjold ved Strandlykkja st.
Foto: Kjetil Tømmerås

https://pix.njk.no/175//s175997-NordicFinanceT43257MogPukktogTMZ1458SkjoldvedStrandlykkjast.29.10.2014kt10.jpg
Strandlykkja 29. okt. 2014
Strandlykkja. Filnavn gjenspeiler ikke materiellet.
Foto: Kjetil Tømmerås

https://pix.njk.no/175//s175998-NordicFinanceT43257MogPukktogTMZ1458SkjoldvedStrandlykkjast.29.10.2014kt13.jpg
Strandlykkja 29. okt. 2014
Nordic Finance T43 257 M og Pukktog TMZ 1458 Skjold ved Strandlykkja st. 29.10.2014 kt
Foto: Kjetil Tømmerås

https://pix.njk.no/175//s175999-Toemmertog5262medEL142168utkjoerStrandlykkjast.29.10.2014kt.jpg
Strandlykkja 29. okt. 2014
Toemmertog 5262 med EL 14 2168 utkjoer Strandlykkja st.
Foto: Kjetil Tømmerås

https://pix.njk.no/172//s172669-dov454-1.jpg
Strandlykkja 13. des. 2014
Av og til er lyset på fotografens side. Og når det til og med passerer et tog, er det jo bare velstand.
Foto: Øistein Øisjøfoss

https://pix.njk.no/172//s172670-dov454-1.jpg
Strandlykkja 13. des. 2014
Av og til er lyset på fotografens side. Og når det til og med passerer et tog, er det jo bare velstand.
Foto: Øistein Øisjøfoss

https://pix.njk.no/172//s172457-DSC_4734.jpg
Strandlykkja 24. des. 2014
Anleggsarbeiderne hadde tatt juleferie og snøen lå urørt innover mot stasjonen.
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/175//s175659-DSC_0486.jpg
Strandlykkja 25. mai 2015
Kryssing på Strandlykkja stasjon. Sørgående tog 316 nærmest, 315 i spor 2.
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/179//s179841-2015-10-26_4703.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Rett til høyre for kontaktledningsstolpen lengst til venstre kan man skimte stasjonsbygningen på Strandlykkja.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179842-2015-10-26_4704.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179843-2015-10-26_4706.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Fremfor oss venter den 158 meter lange Morstuatunnelen.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179844-2015-10-26_4707.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Den gamle traseen gikk i en skjæring rundt kollen.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179845-2015-10-26_4709.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Det er lagt noen meter kabelkanal … Langs sjøkanten blir det lagt en del steinsetting.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179846-2015-10-26_4711.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Og vi skal inn i "avvik" … Kontaktledningsåk anno 2015.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179847-2015-10-26_4712.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Vi har kommet til kilometer 88,5.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179848-2015-10-26_4714.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Det er ikke få kubikkmeter norsk fjell som er flyttet på for å få bygget dette anlegget.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179849-2015-10-26_4715.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Gammel kulvert, ny kulvert. Innkjørsignalet viser grønt gjennom i hovedspor.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179850-2015-10-26_4718.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Strandlykkja neste.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179851-2015-10-26_4720.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Det bærer inn i hovedspor.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179852-2015-10-26_4723.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Og kanskje like greit, selv om det er spor i flere høyder ved siden av …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179853-2015-10-26_4724.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Nytt spor kommer inn fra høyre …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179854-2015-10-26_4726.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
… og vil krysse det gamle sporet diagonalt. Stasjonsbygningen skal rives.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179855-2015-10-26_4728.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
To grønne videre, i denne enden er spor 2 ennå kortere …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179856-2015-10-26_4731.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Her er det gamle sporet like rett som det som erstatter det …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179857-2015-10-26_4733.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Det er ikke så rent lite som er fylt ut i Mjøsa for å gi plass til dobbeltsporet.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179858-2015-10-26_4735.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Det jobbes i og på det nye sporet.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179859-2015-10-26_4737.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Sikkerhetsvakten er på plass, det hilses.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179860-2015-10-26_4738.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Kilometer 91, det er ikke langt igjen før det er slutt på moroa i denne omgang …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179861-2015-10-26_4739.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Teknisk hus, det hilses igjen, denne gangen var det fotografen som løftet hånden.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179862-2015-10-26_4741.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
På andre siden av Mjøsa ligger Tangenhalvøya.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179863-2015-10-26_4742.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Nytt spor kan ikke bygges før trafikken på gamlebanen stenges.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179864-2015-10-26_4744.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Oppe til høyre dukker en …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179865-2015-10-26_4745.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
… frisk, rød kule opp. Å hevde at den ikke går i ett med terrenget, er vel neppe en overdrivelse … Byggverket ligger på rasteplassen på E6 sydgående, et stykke syd for Espa.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179866-2015-10-26_4747.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Nytt dobbeltspor 92 kilometer fra 0-punktet. I det fjerne lyser forsignalet til Kleverud blokkpost grønt for oss.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179867-2015-10-26_4749.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Noen meter til, …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179868-2015-10-26_4750.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
… en sving …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179869-2015-10-26_4752.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
… og litt mer rett fremad, …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179870-2015-10-26_4753.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
… er det slutt på det gamle som skal bort. Fra venstre kommer det nye som skal kobles sammen med det eksisterende omtrent borte ved Kleverud blokkpost.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180015-2015-10-26_4755.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Ferdig med dette nymotens påfunnet med intet annet enn stål og betong, velkommen til trevirke og smektende kurver.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180016-2015-10-26_4757.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
En liten skjæring. Og om den røde tråd synes å mangle, kanskje det røde røret kan gjøre nytten?
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180017-2015-10-26_4759.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
At jernbane og tog har sine tilhengere, er ikke noe nytt. Og at flere, fotografen inkludert, setter pris på jernbaneutsikt, er hevet over enhver tvil. Men det er ikke ofte man ser at det er rigget til orkesterplass i ulike høyder …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180018-2015-10-26_4761.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
En planovergang (?) noe utenom det vanlige, men høyst forskriftsmessig skiltet og med speil for å sikre best mulig oversikt for den som skal krysse sporet med kurs for Mjøsa.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180019-2015-10-26_4762.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Det bærer nordover. Det vesle huset i sjøkanten er muligens et pumpehus …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180020-2015-10-26_4764.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
… for vanntilførsel til eiendommen på oversiden av sporet. Ved enden av rettstrekningen kommer nok en planovergang som gjør det mulig å komme til Mjøsa.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180021-2015-10-26_4765.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Norsk jernbane har av til dels gode grunner blitt til ved å bevege seg rundt og ikke gjennom landskapets ulike formasjoner. Og enkelte ganger har det resultert i en jernbane som ligger i vannkanten, med dertil hørende flott utsikt for de reisende.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180022-2015-10-26_4766.jpg
Strandlykkja 26. okt. 2015
Innimellom er det linjalen og ikke passeren som er brukt for å tegne hvor sporet skal ligge …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179962-mjosa_2015_1.jpg
Strandlykkja 27. nov. 2015
Nord for Standlykkja jobbes det.
Foto: Lars Byman

https://pix.njk.no/179//s179965-mjosa_2015_4.jpg
Strandlykkja 27. nov. 2015
Selv om dobbeltsporet åpnes i morgen 1 des. Er det forsatt mye som ikke er ferdig.
Foto: Lars Byman

https://pix.njk.no/179//s179966-mjosa_2015_5.jpg
Strandlykkja 27. nov. 2015
Mellom Standlykkja og Espa går dobbeltsporet, og restene av det gamle trassen ved siden av. Spørs om dette åpnes 1 des. En del arbeid blant annet å legge inn spor og henge opp kjøreledning.
Foto: Lars Byman

https://pix.njk.no/179//s179970-2015-11-30_5627.jpg
Strandlykkja 30. nov. 2015
Dobbeltsporanlegget badet i strålende novembersol.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179971-2015-11-30_5633.jpg
Strandlykkja 30. nov. 2015
Utsikt sørover, anlegget ser ut til å bli velsignet med relativt fotograferingsvennlige gjerder.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/179//s179972-2015-11-30_5637.jpg
Strandlykkja 30. nov. 2015
Store endringer siden sist jeg var på disse kanter. Stasjonsbygningen skal rives, skjer 15. januar eller noe senere.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180346-2015-11-30_5628.jpg
Strandlykkja 30. nov. 2015
Dovrebanen har kommet seg ut av fjellet og følger Mjøsas bredd tett på gamlebanen. I bakgrunnen overgangsbroen ved den gamle Strandlykkja stasjon.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180347-2015-11-30_5636.jpg
Strandlykkja 30. nov. 2015
Fra overgangsbroen på Strandlykkja og utsikt sørover, en klar novembersol sender sine stråler ned i en blank og stille Mjøsa. I høyre hjørne kan en ane restene av en forhenværende jernbanetrasé.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180348-2015-11-30_5639.jpg
Strandlykkja 30. nov. 2015
Samme overgangsbro, utsikt i motsatt retning og nordover. Ved siste besøk drøyt fire måneder tidligere lå det en stor stabel nye sviller der signalene er. Gamlebanen kom inn i venstre hjørne og krysset det nye sporet diagonalt, før de holdt følge nordover til Kleverud, hvor det enn så lenge er slutt på den nye moroa.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180349-2015-11-30_5645.jpg
Strandlykkja 30. nov. 2015
Linselus …? Vel … Uansett, fotografen og fortellerstemmen ved ekspedisjonens nordligste punkt.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/189//s189373-DSC_2618.jpg
Strandlykkja 9. feb. 2017
14 2174 med 5731
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/191//s191986-DSC_6672.jpg
Strandlykkja 21. juni 2017
16 2212 i sitt nye sølv design ute på prøvetur til Hamar i 5731
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/191//s191987-DSC_6686.jpg
Strandlykkja 21. juni 2017
16 2212 i forspann i 5731
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/209//s209088-2019-06-22_03510-TamnesHansMorten.jpg
Strandlykkja 22. juni 2019
... Dovrebanens nye dobbeltspor, åpnet i 2015.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/209//s209089-2019-06-22_03513-TamnesHansMorten.jpg
Strandlykkja 22. juni 2019
Damplokomotiv på moderne dobbeltspor, takket være den utstrakte bruken av linjal når traseen ble bestemt er det utfordrende å få et godt bilde fra innsiden av toget.
Foto: Hans Morten Tamnes

3203,01 Mjøsvang
3204 Espa

https://pix.njk.no/0//s212-El8-quiz.jpg
Espa   

https://pix.njk.no/115//s115723-f3204-2851-espen.jpg
Espen  1905
ca 1905
Foto: ?

https://pix.njk.no/124//s124727-u43w-Espa.jpg
Espa ca  1950
Foto: Normanns Kunstforlag

https://pix.njk.no/115//s115935-f3204-3095-espa.jpg
Espa  1965
antg. 1965
Foto: (ukjent fotograf)

https://pix.njk.no/48//s48010-1975-04781.jpg
Espa 2. mar. 1975
Espa

https://pix.njk.no/48//s48011-1975-04782.jpg
Espa 2. mar. 1975
Muligens ikke i den syvende himmel, men i alle fall i den femte eller sjette: Morten Tranøy på loket

https://pix.njk.no/111//s111704-S00764-900.jpg
Espa 2. mar. 1975
Sender for forsøksutstyr for automatisk togstopp
Foto: H. Lindholm

https://pix.njk.no/196//s196525-S00764-120XX-c.jpg
Espa 2. mar. 1975
Foto: H. Lindholm

https://pix.njk.no/213//s213174-1975-03-02_0010.jpg
Espa 2. mar. 1975
Forsøk med et automatisk togstoppsystem pågikk på Espa. Et slikt system ville antagelig ha avverget ulykken på Tretten, som skjedde en uke før dette bildet ble tatt. Som kjent ble det utviklet et annet togstoppsystem senere.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/165//s165631-IMG_00011.jpg
Espa ca  1985
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/0//s300-30a271.jpg
Espa ca  1990

https://pix.njk.no/0//s215-P2100006.jpg
Espa ca  2000

https://pix.njk.no/114//s114448-f3204-1114-x7496espa.jpg
Espa 5. aug. 2003
5.8.03
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/114//s114449-f3204-1115-x7497espavb.jpg
Espa 5. aug. 2003
5.8.03
Foto: ?

https://pix.njk.no/119//s119188-DSCN2079.jpg
Espa 18. juni 2010
Foto: Stig H F

https://pix.njk.no/125//s125091-IMG_6140.jpg
Espa 8. nov. 2010
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/132//s132157-IMG_6972_900.jpg
Espa 8. mai 2011
Ganske nøyaktig på dette stedet kommer dobbeltsporet ut av tunnelåpningen et lite stykke opp i lia til høyre, og vil gå på bru over gamleveien og fortsette rett over Mjøsa til venstre.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/132//s132158-IMG_6979_900.jpg
Espa 8. mai 2011
Her vil brua gå rett over til Tangenhalvøya på den andre siden, på tvers av dagens Dovrebane.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/132//s132160-IMG_7043_900.jpg
Espa 8. mai 2011
Utsikten vil forandres for alltid. Dagens jernbane blir turvei og en høy jernbanebru vil krysse over Mjøsa her rett nord for Espa.
Foto: Åge Lybekbråten

https://pix.njk.no/150//s150393-DSC_0859.jpg
Espa 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150394-DSC_0874.jpg
Espa 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150395-DSC_0887.jpg
Espa 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/147//s147716-DSC_0194.jpg
Espa 26. juni 2012
Rc 1323 med godstog.
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/147//s147717-DSC_0198.jpg
Espa 26. juni 2012
Rc 1323 med godstog krysser tog 318.
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/155//s155000-hpl_130209_0562_e1L.jpg
Espa 9. feb. 2013
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/155//s155001-hpl_130209_0571_e2L.jpg
Espa 9. feb. 2013
På nordsiden av Espa, med vokterboligen til høyre.
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/155//s155002-hpl_130209_0581_e1L.jpg
Espa 9. feb. 2013
Samme tog som foregående bilde, litt lenger nord, men med samme kamerastandpunkt.
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/155//s155004-hpl_130210_0645_e1L.jpg
Espa 10. feb. 2013
Siste bilde i denne runde. Rett sør for Espa er det en fin rettstrekning. Med telezoom på kameraet blir snøværet ekstra dramatisk...
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/180//s180023-2015-10-26_4767.jpg
Espa 26. okt. 2015
Nok en overgang som gjør det mulig for lokalbefolkningen å komme i nærkontakt med Mjøsa, også denne med speil som har en ganske annen hensikt enn å gjøre det mulig å sjekke frisyren. Forsignalet har tilknytning til innkjør på dobbeltsporstrekningen fra Kleverud og sørover.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180024-2015-10-26_4768.jpg
Espa 26. okt. 2015
Espa og stasjonen ligger i synsfeltet. I bakgrunnen til venstre kan man se banen der den svinger seg i den store kurven rett før Tangen stasjon, på vei fra sjønivå og opp i høyden mot Stange.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180025-2015-10-26_4769.jpg
Espa 26. okt. 2015
På høyre side kommer veien som frem til slutten av 1970-årene var E6 og hovedveien mellom Oslo og Trondheim. Forsignal A kommer til syne, fanget i et øyeblikks blygsel …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180026-2015-10-26_4770.jpg
Espa 26. okt. 2015
Stasjonen trer tydeligere frem i bakgrunnen.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180027-2015-10-26_4771.jpg
Espa 26. okt. 2015
Kilometerskiltet har vel det tallet som enkelte vil hevde er årsaken til at nettopp Hedmark fylke fikk den bokstavkombinasjonen de fikk – HB – da norske bilskilt fikk kjennemerker med to parvise bokstaver fra 1. april 1971 …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180028-2015-10-26_4774.jpg
Espa 26. okt. 2015
Klart inn i hovedspor og bud om klart gjennom.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180029-2015-10-26_4775.jpg
Espa 26. okt. 2015
Det er noen overganger langs Mjøsas bredd …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180030-2015-10-26_4776.jpg
Espa 26. okt. 2015
Straks ytre sporveksel i sør.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180031-2015-10-26_4777.jpg
Espa 26. okt. 2015
Så tar vi fatt på stasjonsområdet. I tidligere tider grenet et spor av fra spor to, …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180032-2015-10-26_4778.jpg
Espa 26. okt. 2015
… det var et rampespor, muligens med mulighet for av- og påkjøring i enden. Det andre åket i bildet gir grunn til å tenke at det var et tredje spor på stasjonen. Kanskje ikke et togspor, og kanskje ikke gjennomgående.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180033-2015-10-26_4780.jpg
Espa 26. okt. 2015
Bygningen til høyre kan neppe sies å være en arkitektonisk perle … I 1965 så det litt annerledes ut ved plattformen til spor 1.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180034-2015-10-26_4781.jpg
Espa 26. okt. 2015
Vokterbolig og …
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180035-2015-10-26_4782.jpg
Espa 26. okt. 2015
… og bu for baneavdelingen.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180036-2015-10-26_4783.jpg
Espa 26. okt. 2015
Stasjonsområdet slynger seg rundt, nøye tilpasset landskapet.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180037-2015-10-26_4784.jpg
Espa 26. okt. 2015
En smak av rettlinjet skinnegang på stasjonen.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180038-2015-10-26_4785.jpg
Espa 26. okt. 2015
Huset oppe til høyre er definitivt velsignet med god jernbaneutsikt.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180039-2015-10-26_4786.jpg
Espa 26. okt. 2015
Vi forlater kryssingssporet og tar fatt på de siste meterne mot innkjør B.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180040-2015-10-26_4787.jpg
Espa 26. okt. 2015
Underveis kan vi benytte anledningen til å beundre stenarbeidet i forstøtningsmuren til høyre.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/180//s180041-2015-10-26_4788.jpg
Espa 26. okt. 2015
Ved innkjør B er det stopp for denne gang, men om det er interesse for det, skal en ikke se bort fra at det ved leilighet kan komme så vel en fortsettelse som en tur fra utgangspunktet frem til Minnesund.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/189//s189372-DSC_2744.jpg
Espa 9. feb. 2017
Først ut blir cn sitt 5262 fra Sørli, med 16 2214 som trekkraft. .
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/191//s191985-DSC_6793.jpg
Espa 21. juni 2017
14 2187 ruller på med tog 5262 fra Sørli.
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/209//s209085-2019-06-22_03502-TamnesHansMorten.jpg
Espa 22. juni 2019
Gjennom velkjent, norsk skog - som i alt for stor grad får anledning til å innta rollen som grønn tunnel - før ...
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/209//s209086-2019-06-22_03503-TamnesHansMorten.jpg
Espa 22. juni 2019
... Mjøsas bredd åpenbarer seg.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/209//s209087-2019-06-22_03508-TamnesHansMorten.jpg
Espa 22. juni 2019
På Hedemarksbanen, om et øyeblikk på ...
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/209//s209363-hpl_190823_6083L.jpg
Espa 23. aug. 2019
Tog 51319
Foto: Hans-Petter Lyshaug

3204,01 Skaberud
3205 Tangen

https://pix.njk.no/0//s376-betongbro1.jpg
Tangen   

https://pix.njk.no/39//s39862-tangenomformer.jpg
Tangen   
Sidespor , Tangen omformerstasjon.

https://pix.njk.no/117//s117108-f3205-4313-Tangen-gammeltpostkort.jpg
Tangen   
Foto: Gammelt postkort

https://pix.njk.no/117//s117473-f3205-4313-Tangen-gammeltpostkort.jpg
Tangen   
Foto: Gammelt postkort

https://pix.njk.no/115//s115035-f3205-1798-Freia-14.jpg
Tangen  1935
Godshuset, ca. 1935
Foto: Kraft Foods AS

https://pix.njk.no/106//s106940-tangen.jpg
Tangen 22. feb. 1975
Tog 404 passerer Tangen st.
Foto: Erik Borgersen


https://pix.njk.no/213//s213175-1975-03-02_0011.jpg
Tangen 2. mar. 1975
Tangen passeres, måtte nok ta et bilde fordi min far var herfra. Og en uke tidigere sto jeg her og skulle fotografere tog 404, men det kom aldri..
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/213//s213176-1975-03-02_0011b.jpg
Tangen 2. mar. 1975
Jomjom, jomjom. Lyden av enern høres godt da vi startet på stigningen mot Steinsrud.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/139//s139844-Scan-111124-0001.jpg
Tangen 1. aug. 1975
Persontog Oslo Ø - Hamar. Stoppet lokalt fra Lillestrøm....
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/92//s92431-1977-01-0011.jpg
Tangen 23. feb. 1977
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/220//s220509-TB-1977-041.jpg
Tangen 20. mai 1977
El 11.2081 m/Ht 341 (Gklms 138 8059, 216, 25597, 25551, 19922, 876, 18134, 153, 774)
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/196//s196667-Eidsvoll-Domba778sbanen-lok252-Jernbanedagene-Tangen-1977-06-06_1280.jpg
Tangen 6. juni 1977
Ekstratoget Oslo Ø-Hamar ved innkjør
Foto: Erik W. Johansson

https://pix.njk.no/17//s17343-rmdb_12001_3.jpg
Tangen 1988-1990
El 1.2001 under transport til Oslo etter vinterlagring på Støren.
Foto: Bjørn Næss

https://pix.njk.no/18//s18866-180294-OL-tog-Tangen.jpg
Tangen 18. feb. 1994
Fører an i trippel trevogns OL-tog til Lillehammer.
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/19//s19871-180294-69654-73303-Tangen.jpg
Tangen 18. feb. 1994
Bakerst i OL-tog 73303. Togsettet består av 69.050, 868, 654. Like etter at OL var over ble 050 ombygget til 69E, 868 til 837 og 654 til 836.
Foto: R. G. Nilsson

https://pix.njk.no/115//s115365-f3205-2266-180294-OL-tog-Tangen.jpg
Tangen 18. feb. 1994
Ol-tog til Lillehammer passerer 18. februar 1994.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/114//s114481-f3205-1150-hpl_030809_tangen02.jpg
Tangen 9. aug. 2003
09.08.2003
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/114//s114482-f3205-1151-hpl_030809_tangen03.jpg
Tangen 9. aug. 2003
09.08.2003
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/114//s114483-f3205-1152-hpl_030809_tangen01.jpg
Tangen 9. aug. 2003
09.08.2003
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/115//s115174-f3205-1991-hpl_040820_tangen01.jpg
Tangen 20. aug. 2004
Tangen, 20. august 2004
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/115//s115175-f3205-1992-hpl_040820_tangen02.jpg
Tangen 20. aug. 2004
Tømmerrampe(?), Tangen, 20. august 2004
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/115//s115277-f3205-2128-hpl_041106_Tangen.jpg
Tangen 6. nov. 2004
Tangen stasjon sett fra sør, 6. november 2004
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/115//s115312-f3205-2164-hpl_041224_Tangen.jpg
Tangen 24. des. 2004
Tangen, 24. desember 2004
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/83//s83848-20080827-110-900.jpg
Tangen 27. aug. 2008
Tog 323 ved Korsødegarden sør for Tangen
Foto: Tore Haugen

https://pix.njk.no/83//s83850-20080829-129-900.jpg
Tangen 29. aug. 2008
Cargolink biltog på Tangen st
Foto: Tore Haugen

https://pix.njk.no/106//s106204-20091122_43.jpg
Tangen 22. nov. 2009
El. 11, El. 1, Di. 2, Ao og FVde på Tangen stasjon
Foto: Laurenz Edelman

https://pix.njk.no/125//s125092-IMG_6144.jpg
Tangen 8. nov. 2010
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/125//s125596-DSC_0309.jpg
Tangen 13. nov. 2010
så begir vi oss sør for tangen og 16 2205 med 95737 kommer hastende
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/125//s125598-DSC_0339.jpg
Tangen 13. nov. 2010
på tur sørover fikk 18 2258 mere og dra på,her sør for tangen
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/150//s150396-DSC_0009.jpg
Tangen 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150397-DSC_0930.jpg
Tangen 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150398-DSC_0915.jpg
Tangen 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/149//s149689-DSC_0006B.jpg
Tangen 23. aug. 2012
Men hvor lenge varte togreisen? Til Tangen! Nei, ikke Tangen i Drammen, men Tangen på Hedmark. Det må rett nok sies at konduktørpersonalet i tog 326 gav en god informasjon. Den attesten fortjener de! På Tangen ble det etter hvert bytte til maxitaxier og buss. Passasjerer til fly på Gardermoen fikk en nok først av gårde, og bra var det! Selv ble jeg med en buss som fikk avgang fra Tangen kl. 17.53, det vil si noen minutter før avgangstid for tog 326 fra Eidsvoll.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/149//s149690-DSC_0002B.jpg
Tangen 23. aug. 2012
Tog 326 kom bare til Tangen. Årsaken var at det var problemer med strømtilførselen mellom Tangen og Eidsvoll. Tog 326 bestod av BMa 74.110 + BPa 74.210 + BCMU 74.310 + BPb 74.410 + BMb 74.510 fra Lillehammer til Tangen, og ble "snudd" på Tangen til tog 325 derfra.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/149//s149691-DSC_0003B.jpg
Tangen 23. aug. 2012
Passasjerene får erfaring i øvelsen "maxitaxi for tog" og "buss for tog"! Her fra tog 326. Årsaken var at en hadde problemer med strømtilførselen mellom Tangen og Eidsvoll. Det var visstnok også problemer med en sprengning som gikk galt på 23. august 2012. Det var for øvrig også en slik hendelse i 1990-årene. Da ble lok Di 3.604 sendt som forspann i tog 315 til Eidsvoll og busspendel ble da opprettet mellom Eidsvoll og Hamar.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/149//s149692-DSC_0011B.jpg
Tangen 23. aug. 2012
Materiellet fra tog 326 ble "snudd" til tog 325 på Tangen, slik at dette bestod av BMb 74.510 + BPb 74.410 + BCMU 74.310 + BPa 74.210 + BMa 74.110.
Foto: Hans-Ole Sveia

https://pix.njk.no/162//s162168-IMG_7837.jpg
Tangen 17. okt. 2013
... hvor en passende standplass ble inntatt. Og ganske i rute kom museumsekspressen.
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/162//s162169-IMG_7839.jpg
Tangen 17. okt. 2013
Lysforholdene var ikke de beste, og galt valg av instillinger på kameraet (toget holdt høyere fart enn forventet) gjorde at motivet ikke ble helt skarpt. Jeg tar likevel sjansen på å vise bildet ...
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/175//s175816-DSC_9594.jpg
Tangen 14. apr. 2015
16 2204
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/175//s175817-DSC_9587.jpg
Tangen 14. apr. 2015
16 2204
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/175//s175236-2015-05-06_0750.jpg
Tangen 6. mai 2015
Lokaltoget til Lillehammer gjør opphold på en stor og viktig stasjon. Til venstre, delvis skjult bak en plakatbukk, troner dagens sjåfør.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/175//s175820-DSC_0815.jpg
Tangen 28. mai 2015
16 2212 i Tangenkurven
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/175//s175819-DSC_0800.jpg
Tangen 28. mai 2015
16 2212 i Tangenkurven
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/189//s189374-DSC_2748.jpg
Tangen 9. feb. 2017
14 2174 i Tangenkurven
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/209//s209082-2019-06-22_03493-TamnesHansMorten.jpg
Tangen 22. juni 2019
Inn mot stasjonen, ...
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/209//s209083-2019-06-22_03494-TamnesHansMorten.jpg
Tangen 22. juni 2019
... gjennom i spor 2 og ...
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/209//s209084-2019-06-22_03497-TamnesHansMorten.jpg
Tangen 22. juni 2019
... elegant
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/229//s229693-2021-09-16_5688-TamnesHansMorten-TamnesHansMorten.jpg
Tangen 16. sep. 2021
Tre ganger Bambi ute på åkeren, usikkert om de ventet på det samme toget som oss ...
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/229//s229694-2021-09-16_5691-TamnesHansMorten-TamnesHansMorten.jpg
Tangen 16. sep. 2021
Foto: Hans Morten Tamnes

3205,01 Fansrud

https://pix.njk.no/223//s223396-Fansrud-1977_2560-fotoEWJohansson.jpg
Fansrud  1977
Foto: Erik W. Johansson

3206 Steinsrud

https://pix.njk.no/113//s113660-f3206-326-steinsrud.jpg
Steinsrud   
Foto: Laurenz Edelman

https://pix.njk.no/203//s203066-534.jpg
Steinsrud 13. aug. 1982
Hensatte Tad-vogner
Foto: Arne Aaeng

https://pix.njk.no/203//s203067-535.jpg
Steinsrud 13. aug. 1982
Nummerplate hensatt Tad-vogn 30 76 886 0000-9(noe uleselig)
Foto: Arne Aaeng

https://pix.njk.no/134//s134944-15905.jpg
Steinsrud 23. juli 2010
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/134//s134945-15903.jpg
Steinsrud 23. juli 2010
Godshuset
Foto: Ulf Berntsen

https://pix.njk.no/150//s150399-DSC_0044.jpg
Steinsrud 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150400-DSC_0051.jpg
Steinsrud 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150401-DSC_0038.jpg
Steinsrud 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/191//s191870-Steinsrud-ses41355-160527.jpg
Steinsrud 27. mai 2016
Foto: Svein Sando

https://pix.njk.no/209//s209372-hpl_190823_6654L.jpg
Steinsrud 23. aug. 2019
Tog 45
Foto: Hans-Petter Lyshaug

3206,1 Sørli

https://pix.njk.no/163//s163456-DSC_0404.jpg
Sørli 23. okt. 2010
Tmy 103 på Sørli
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/125//s125594-DSC_0293.jpg
Sørli 13. nov. 2010
årsaken til få vogner er at peterson ikke klarer og tømme sine vogner fort nok i moss
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/127//s127237-14BR185.679.Di6.669.Caddy.Soerli.19.12.10.jpg
Sørli 19. des. 2010
BR185.679-8 med Di6.669 under transport, avløsning på Sørli
Foto: Jon-Andreas Sognnæs

https://pix.njk.no/167//s167724-IMG_4628.jpg
Sørli 1. juni 2014
Iblps 805 3066
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/167//s167725-IMG_4632.jpg
Sørli 1. juni 2014
Iblps 805 3066
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/189//s189375-DSC_2648.jpg
Sørli 9. feb. 2017
Det er torsdag og hector sitt tog fra Kvam passerer .
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/189//s189376-DSC_2653.jpg
Sørli 9. feb. 2017
Et vindustog får man vel ta med også.
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/189//s189378-DSC_2666.jpg
Sørli 9. feb. 2017
Tmz 1410 med tog mot Hovdmoen(Rena)
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/189//s189379-DSC_2760.jpg
Sørli 9. feb. 2017
Tmz 1410
Foto: Jørn Ole Steina

3206,11 Rønehagen
3207 Stange

https://pix.njk.no/193//s193116-El1_blandet_tog_Stange_syd_20545504_1103232456473993_3174905822960366299_o2.jpg
Stange   
Antakelig fra et gammelt postkort.
Foto: ukjent

https://pix.njk.no/193//s193117-El1_blandet_tog_Stange_syd_17309008_10208724756540307_4817962715749692804_n.jpg
Stange   
Fargeversjon
Foto: ukjent

https://pix.njk.no/117//s117054-f3207-4258-Stange.jpg
Stange ca  1900
Foto: (ukjent fotograf)

https://pix.njk.no/117//s117458-f3207-4258-Stange.jpg
Stange ca  1900
Foto: (ukjent fotograf)

https://pix.njk.no/48//s48012-1975-04783.jpg
Stange 2. mar. 1975
Stange

https://pix.njk.no/213//s213177-1975-03-02_0012.jpg
Stange 2. mar. 1975
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/213//s213178-1975-03-02_0013.jpg
Stange 2. mar. 1975
Ser ut til at jeg koste meg med min Rokkor 28mm, et objektiv jeg hadde fått kjøpt brukt for en billig penge.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/205//s205682-TB-1980-030.jpg
Stange 12. apr. 1980
Felleskjøpets .Uh 070 0393, senere Z 708 2393
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/205//s205781-1910-Tog341-342paaStange-SkadetbruvedHamar16.07.86.jpg
Stange 16. juli 1986
Tog 341-342 med type 69.006-606.
Foto: Arne Aaeng

https://pix.njk.no/205//s205783-1911-Ex.togmed69.006-069Stange16.07.86.jpg
Stange 16. juli 1986
Type 69 som tog 341-342.
Foto: Arne Aaeng

https://pix.njk.no/117//s117947-f3207-2267-Stange-110695.jpg
Stange 11. juni 1995
11. juni 1995. Stange er endestasjon for alle tog sørfra mens Hamar stasjon er stengt pga. storflommen.
Foto: Roar Nilsson

https://pix.njk.no/113//s113963-f3207-701-stange.jpg
Stange 26. juni 2002
Stange stasjon, 26.06.02
Foto: Vegard Aunan

https://pix.njk.no/115//s115130-f3207-1933-Stange.jpg
Stange  sep. 2003
Flyfoto av Stange
Foto: Kjetil Næss

https://pix.njk.no/115//s115521-f3207-2527-hpl_050611_1045_stange1000.jpg
Stange 11. juni 2005
Stange stasjon, 11. juni 2005
Foto: Hans-Petter Lyshaug

https://pix.njk.no/83//s83852-20080827-128-900.jpg
Stange 27. aug. 2008
Rc3 1064 passerer Stange som løslok på veg sørover
Foto: Tore Haugen

https://pix.njk.no/124//s124600-DSC_0389.jpg
Stange 23. okt. 2010
før ferden går som løslok til Sørli
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/125//s125093-IMG_6165.jpg
Stange 8. nov. 2010
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/199//s199009-TB-2011E035.jpg
Stange 20. apr. 2011
Peterson 185 686-3 med godstog 4813
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/139//s139088-DSC_0453.jpg
Stange 22. okt. 2011
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/150//s150402-DSC_0098.jpg
Stange 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150403-DSC_0102.jpg
Stange 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/150//s150404-DSC_0118.jpg
Stange 25. mai 2012
Foto: Ola Schjei


https://pix.njk.no/163//s163109-_HSN7602.jpg
Stange 21. aug. 2012
Foto: Helge Sunde

https://pix.njk.no/169//s169846-_HSN7608.jpg
Stange 21. aug. 2012
Foto: Helge Sunde

https://pix.njk.no/180//s180683-DSC_8199.jpg
Stange 8. jan. 2016
16 2217 med 5731
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/180//s180684-DSC_8230.jpg
Stange 8. jan. 2016
Flirt inn januarsola
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/180//s180685-DSC_8238.jpg
Stange 8. jan. 2016
3 628 på tur til Sørlandet
Foto: Jørn Ole Steina

https://pix.njk.no/190//s190483.jpg
Stange 13. juli 2016
Foto: Stig

https://pix.njk.no/190//s190484.jpg
Stange 13. juli 2016
Foto: Stig

https://pix.njk.no/199//s199008-FB_StangeSida_Noekleholm_31531270_10155942311858551_1853552047333699436_n.jpg
Stange 28. apr. 2018
Brua ved Nøkleholm sør for Stange stasjon
Foto: Marita Karlsen

https://pix.njk.no/206//s206617-IMG_20190428_220614.jpg
Stange 28. apr. 2019
Så ble det ikke tatt flere bilder med mitt kamera før jeg var hjemme på Stange og toget fortsatte til siste stopp Hamar. Takk til alle for en flott gjennomført tur og et etter min oppfatning greit årsmøte. Og takk for de foregående bildene i denne tråden.
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/209//s209080-2019-06-22_03488-TamnesHansMorten.jpg
Stange 22. juni 2019
Det går fortsatt oppover.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/209//s209081-2019-06-22_03491-TamnesHansMorten.jpg
Stange 22. juni 2019
Toppen er passert, nå er det utforbakke til en kommer ned til Mjøsa igjen.
Foto: Hans Morten Tamnes

https://pix.njk.no/221//s221982-DSC_8179.jpg
Stange 15. jan. 2021
Type 76 på prøvetur, retur fra Trøndelag, stopp for kryssning med R10 på Stange.
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221983-DSC_8182.jpg
Stange 15. jan. 2021
Type 76 på prøvetur, retur fra Trøndelag, igang igjen etter stopp for kryssning med R10 på Stange.
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221984-DSC_8176.jpg
Stange 15. jan. 2021
Kraftverket
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221985-DSC_8177.jpg
Stange 15. jan. 2021
Uheldig med barberhøvelen? Plaster på kinnet... (Det var i gamle dager, gutter, før barbermaskinene tok over...)
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221986-DSC_8184.jpg
Stange 15. jan. 2021
Type 76 på prøvetur farer videre sørover etter kryssning med R10 på Stange.
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221989-F1_DSC_8164.jpg
Stange 15. jan. 2021
Stange stasjon for tog og buss.
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221990-F2_DSC_8142.jpg
Stange 15. jan. 2021
Dagtoget norfra raser inn på stasjonen...
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221992-F4_DSC_8151.jpg
Stange 15. jan. 2021
- og jeg fortsetter å vente...
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221993-F5_DSC_8153.jpg
Stange 15. jan. 2021
Neste tog er R10 nordfra.
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221994-F6_DSC_8155.jpg
Stange 15. jan. 2021
R10 har tenkt å stoppe...
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221995-F7_DSC_8171.jpg
Stange 15. jan. 2021
Neste tog hadde ikke tenkt å stoppe. Hjerte-dekorasjonen som noen hadde hengt opp, vinket iherdig til toget.
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221996-F8_DSC_8188.jpg
Stange 15. jan. 2021
Så var seansen med kryssningen 74/76 over. 76 var på vei videre sørover, mens nordgående R10 gjorde nettopp det, gikk videre nordover. Og jeg hev meg i bilen for å rekke det jeg skulle få gjort videre denne dagen.
Foto: Nils-Kristian Møller

https://pix.njk.no/221//s221991-F3_DSC_8144.jpg
Stange 15. feb. 2021
... og fortsetter like fort ut igjen.
Foto: Nils-Kristian Møller

3207,01 Vevlingstad
3208 Ottestad

https://pix.njk.no/78//s78119-140620071827XuoKmERucgkL6QYVQp.jpg
Ottestad   
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/78//s78121-140620071823tuKosmdR5CA8ukw3fn.jpg
Ottestad   
Foto: Thomas Markovic

https://pix.njk.no/233//s233813-Ottestad_stasjon_190510.jpg
Ottestad ca  1905

https://pix.njk.no/233//s233815-Ottestad_st_.jpg
Ottestad ca  1925
Foto: Carl Normann

https://pix.njk.no/150//s150629-IMG_0020.jpg
Ottestad  juni 1985
Kryssings-opphold.
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/198//s198577.jpg
Ottestad 11. juni 1995
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/198//s198578.jpg
Ottestad 11. juni 1995
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/198//s198832.jpg
Ottestad 11. juni 1995
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/198//s198833.jpg
Ottestad 11. juni 1995
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/198//s198835.jpg
Ottestad 11. juni 1995
Foto: Thor Bjerke

https://pix.njk.no/113//s113958-f3208-693-Ottestad_0203.jpg
Ottestad  feb. 2003
Ottestad stasjon
Foto: Leif-Harald Ruud

https://pix.njk.no/118//s118093-f3208-3819-Ottestad.jpg
Ottestad 20. juli 2007
Foto: Lars Mæhlum

https://pix.njk.no/125//s125084-IMG_6084.2.jpg
Ottestad 8. nov. 2010
Kryssing mellom tog 313 og 316. Kryssingen er flyttet fra Hamar til Ottestad pga forsinkelse på tog 313.
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/125//s125085-IMG_6100.jpg
Ottestad 8. nov. 2010
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/125//s125086-IMG_6104.jpg
Ottestad 8. nov. 2010
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/152//s152482-DSC_0016.jpg
Ottestad 23. okt. 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/152//s152483-DSC_0024.jpg
Ottestad 23. okt. 2012
Foto: Ola Schjei

https://pix.njk.no/162//s162064-IMG_7656.jpg
Ottestad 14. okt. 2013
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/162//s162065-IMG_7661.2.jpg
Ottestad 14. okt. 2013
Foto: Knut Eidsæther

https://pix.njk.no/190//s190399-DSC_6847-1.jpg
Ottestad 10. apr. 2017
Vi skuer ut over Hedmarkens mørke matjord
Foto: Erik Borgersen

3209 Gubberud

https://pix.njk.no/115//s115944-f3209-3106-2006-15075.jpg
Gubberud 15. juli 2006
Gjengrodd lasterampe
Foto: Ulf Berntsen

3210 (Hamar)

https://pix.njk.no/97//s97454-1973-hamar.jpg
(Hamar)  1973
Foto: Erik Borgersen

https://pix.njk.no/84//s84075-20080904-010-900.jpg
(Hamar) 4. sep. 2008
Skulle det være damplok i drift her?
Foto: Tore Haugen

https://pix.njk.no/84//s84076-20080904-019-900.jpg
(Hamar) 4. sep. 2008
Di 3 602 og vogn 206 på veg over Åkersvika
Foto: Tore Haugen

Velg bane Velg ekspedisjonssted

Banene står i geografisk/historisk rekkefølge,
dvs ordnet regionvis etter NSBs tidligere distriktsinndeling,
og så i kronologisk rekkefølge etter når banen eller banesystemet oppsto.

OSLO distrikt Oslo
Hovedbanen NHJ
Loenga-Alnabru NHJ
Havnebanen
Oslo-tunnelen
Kongsvingerbanen KB
Vestmarkabanen
Østfoldbanen SB
Østfoldbanen Vestre Linje SB
Østfoldbanen Østre Linje SB
Ski-Sandbukta(-Moss) (ny linje)
Solørbanen KEB
Urskog-Hølandbanen UHB
Gjøvikbanen KGB
Gjøvikbanen Oslo-Gjøvik KGB
Roa-Hønefoss KGB
Røykenvikbanen KGB
Skreiabanen KGB
Alnabanen KGB
Loenga-Tøyen KGB
Valdresbanen VB
Askim-Solbergfoss
Gardermobanen GMB
DRAMMEN distrikt Drm
Randsfjordbanen DRB
Tyristrand-Hønefoss DRB
Hokksund-Kongsberg DRB
Krøderbanen DRB
Sperillbanen
Drammenbanen KDB
Asker-Tuverud-Brakerøya
Oslo-Skøyen
Vestfoldbanen DSB
Hortenlinjen DSB
Brevikbanen DSB
Tomsbakken-Tønsberg-Jarlsberg Points DSB
Gutu-Holm (ny)
Tønsberg-Eidsfosbanen TEB
Holmestrand-Vittingfossbanen HVB
Lierbanen LB
Rjukanbanen RjB
Bratsbergbanen TPB
Sørlandsbanen (Drm.) SøB
Numedalsbanen
HAMAR distrikt Hmr
Rørosbanen (Hmr.) HGB,GAaB,StAaB/S
Hedemarksbanen EHB
Gudbrandsdalsbanen EOB
Raumabanen
TRONDHEIM distrikt Thm
Trondhjem (Kalvskindet) -Størenbanen TSB
Trondheim-Heimdal (ny linje) TSB
Stavne-Leangenbanen
Rørosbanen (Thm.) StAaB/N
Meråkerbanen MB
Sulitjelmabanen
Hell-Sunnanbanen HSB
Thamshavnbanen ST
Dovrebanen ESt/N
Sunnan-Grong
Namsosbanen
Nordlandsbanen
STAVANGER distrikt Stv
Jærbanen SEB
Ålgårdbanen
Flekkefjordbanen EFB
BERGEN distrikt Brg
Vossebanen BVB
Bergen-Arna(nye)-Tunestveit
Nesttun-Osbanen NOB
Bergensbanen BB
Hardangerbana
Flåmsbana
KRISTIANSAND distrikt Krs
Lillesand-Flaksvandbanen LFB
Setesdalsbanen KBB
Dalane-Nordre tilsving
Grimstad-Rise GFB
Arendal-Aamli-Treungenbanen AAaB
Sørlandsbanen Lunde-Grovane
Kristiansand-Sira
Kragerøbanen
NARVIK distrikt Nrv
Ofotbanen OB
SPORVEIER OG FORSTADSBANER
Oslo
Sporveier i Oslo sentrum
Homansbyen og Rikshospitalet
Gamlebyen
Vestbanen
Grünerløkka og Kjelsås
Briskeby/Majorstuen
Frogner/Majorstuen
Skøyen
Sagene og Bjølsen
Vålerenga
Kampen
Rodeløkka
Vippetangen
Sinsen
Sporveienes vognhaller og verksteder
Holmenkollbanen/Tryvannsbanen
Smestadbanen/Røabanen
Ekebergbanen
Sidelinje til Simensbråten
Bærumsbanen
Forbindelseslinjen Sørbyhaugen-Jar
Østensjøbanen
Sognvannsbanen
Lambertseterbanen
T-banens fellesstrekning
Grorudbanen
Furusetbanen
Ringbanen
Lørenbanen
Forstadsbanenes vognhaller og verksteder
Bergen
Sporveier i Bergen
Fløibanen
Bybanen i Bergen
Trondheim
Trondheim Sporvei
Gråkalbanen

Hedemarksbanen:

Velg et ekspedisjonssted ved å klikke på navnet i tabellen nedenfor.

Visning av bilder fra hele strekningen:

Kun kvalitetsbilder mht stedet*
Både kvalitetsbilder og ikke-vurderte

Alle bilder

 

NSB nrNJK nrNavn
3200(Eidsvoll)
7023201Minnesund
3201,1Molykkja
7033202Morskogen
7043203Strandlykkja
7053204Espa
7063205Tangen
7073206Steinsrud
3206,1Sørli
7083207Stange
7093208Ottestad
7103209Gubberud
3210(Hamar)

*) Vurderingen gjøres manuelt av databaseredaksjonen.


NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stasjonsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 1765 treff på Stasjonsdatabasen, og 11955555 totalt siden 09.05.2004 21:00. Dagsgjennomsnitt: 1847 treff · Statistikk Siste måned