Statuskoder
Status Beskrivelse
(hp) Holdeplass uten togstopp
(hp)/l Holdeplass uten togstopp men vognlaster kan ekspederes
(hp/l) Holdeplass uten togstopp m nedlagt men intakt lastespor
(l) Nedlagt, men fysisk intakt lastespor
- Nedlagt, fjernet
b Banestrekning
betongb Betongbro
bs Banesystem
d Distrikt
fjs Fjernstyrt stasjon uten fast bemanning
fjs/g Fjernstyrt stasjon uten fast bemanning, bemannet kun for godstrafikk
fjs/p Fjernstyrt stasjon uten fast bemanning, bemannet kun for persontrafikk
fjs/x Fjernstyrt kryssingsspor
grense Riksgrense
gs Godsstasjon med skiftemuligheter og ekspedisjon av gods og tog
hp Holdeplass
hp(l) Holdeplass med intakt sidespor det ikke kan ekspederes vognlaster fra
hp/l Holdeplass med lastespor
jernbr Stålbro
k Kryssingsspor uten ekspedisjonslokale
k/fjs Sporsløyfe på fjernstyrt dobbeltspor definert sikkerhetsmessig som "stasjon"
k/hp Kryssingsspor uten ekspedisjonslokale men med holdeplass
k/l Kryssingsspor uten ekspedisjonslokale men med lastespor
l Lastespor
link Tilgrensende stasjon eller tilsvarende
lokst Lokstall, lokstasjon
mus Museum
S Stasjon betjent for ekspedering av tog og reisende og gods
S/fjs Fjernstyrt stasjon betjent for ekspedering av reisende og gods
S/fjs/g Fjernstyrt stasjon betjent for ekspedering av gods
S/fjs/p Fjernstyrt stasjon betjent for ekspedering av reisende
S/g Stasjon betjent for ekspedering av tog og gods
S/p Stasjon betjent for ekspedering av tog og reisende
S/x Stasjon betjent kun for ekspedering av tog, dvs rent kryssingsspor
Sp Stoppested, betjent kun for reisende og gods
Sp/fjs Fjernstyrt stoppested, betjent kun for reisende og gods.
Sp/g Stoppested, betjent kun for gods
Sp/p Stoppested, betjent kun for reisende
steinbr Steinbro
svingsk Svingskive
tnl Tunnel
trebr Trebro
ts Togmeldestasjon (ingen kryssingsspor)
ts/fjs Fjernstyrt togmeldestasjon
u Ubetjent tidligere ekspedisjonssted
u/g Ubetjent tidligere ekspedisjonssted for gods
u/p Ubetjent tidligere ekspedisjonssted for reisende
u/x Ubetjent tidligere kryssingsspor
uhp Nedlagt holdeplass med intakt plattform
vx Verksted, vedlikeholdsbase
y Forgreningspunkt som ikke stasjon eller togmeldestasjon el.l.

Se også Hva som menes med begreper som ekspedisjonssted, stasjon, stoppested og holdeplass