lid - 360
aut - 0
Stnr -

, rediger=

Stedsdatabasen
banner975 NJK NJK Forum
Om Stedsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stasjonsdatabasen  Nyhetsdatabasen  Logg inn 

Database over linjen, dvs. strekninger mellom stasjoner o.l.


Brynsbakken 1970

(11) Hovedbanen, (12) Kongsvingerbanen, Vestmarkalinjen, (13) Østfoldbanen, (14) Solørbanen, (15) Aurskog–Hølandbanen
(16) Gjøvikbanen med sidelinjer, (17) Valdresbanen, (18) Askim–Solbergfossbanen, (19) Gardermobanen,
(21) Randsfjordbanen med sidelinjer, (22) Drammenbanen, (23) Vestfoldbanen, (24) Vestfold privatbaner (Tønsberg–Eidsfoss og Holmestrand–Hvittingfoss)
(25) Lierbanen, (26) Rjukanbanen, (27) Bratsbergbanen, (28) Kongsberg–Hjuksebø, Nordagutu–Lunde, (29) Numedalsbanen,
(31) Rørosbanen Hamar–Tynset, (32) Hedmarksbanen, (33) Gudbrandsdalsbanen, (34) Raumabanen,
(41) Trondheim–Størenbanen, Stavne-Leangen, (42) Rørosbanen Tynset–Støren, (43) Meråkerbanen, (44) Sulitjelmabanen, (45) Hell–Sunnanbanen (del av Nordlandsbanen),
(47) Dovrebanen (Dombås–Støren), (48) Sunnan–Grong–Namsos, (49) Nordlandsbanen nord for Grong,
(51) Jærbanen, (52) Flekkefjordbanen,
(61) Vossebanen, (63) Bergensbanen, (64) Hardangerbana, (65) Flåmsbana,
(72) Kristiansand–Grovane–Byglandsfjord, (73) Grimstadbanen, (74) Arendal–Nelaug–Treungen, (75) Lunde–Grovane, (76) Kristiansand–Sira, (77) Kragerøbanen,
(81) Ofotbanen,

StrekningTønsberg–Jarlsberg Points
Stedsnummer2312,000001
Fra km.posisjonkm 115.68
Fra st.nr.2312
Til st.nr.2312,1
KoordinaterNord: 0.00000000 Øst: 0.00000000
Anmerkning
Kommentar fra
brukere
Kilder

    Feil i sql:

    Table 'stdb.linje_rkilde' doesn't exist

Kartlenker

Bilder
2,2

https://pix.njk.no/137//s137893-2011-09-23_4403.jpgUtsikt fra bakre vogn i tog 876, vi har nettopp passert avgreningen på Jarlsberg Points, helt til høyre i bildet skimtes landkar til jernbanebro i perioden 1881 - 1915 mens Tønsberg hadde en sekkestasjon nede ved kanalen.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/142//s142127-2011-10-15_5766.jpgDen nye overvannskummen på toppen av forstøtningsmuren mellom nytt spor og kommende søndre tilsving.
15. okt. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/142//s142103-2011-10-15_5744.jpgFastmerke på bro over Jarlsberglinna.
15. okt. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/141//s141125-2011-10-10_5669.jpgSporene fra Jarlsbergtunnelen kommer inn fra venstre, i bakgrunnen midt i bildet stasjonsbygningen i Tønsberg. Fra høyre traseen til den kommende søndre tilsving. Jernbaneverkets kontorer midt i bildet.
10. okt. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/141//s141107-2011-10-10_5612.jpgArbeidet med å støpe såle for den nye forstøtningsmuren er godt i gang.
10. okt. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/141//s141106-2011-10-10_5606.jpgMye av grunnarbeidene ved den kommende avgreningen for søndre tilsving er gjort. I bakgrunnen ligger Jernbaneverkets kontorer for moderniseringen av Vestfoldbanen.
10. okt. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140721-2011-09-30_5187.jpgDet er noen kubikkmeter masse som er trauet ut, og tilsvarende noen kubikk som skal inn igjen.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140720-2011-09-30_5186.jpgDet er trauet ut i omtrent to meters dybde. Det legges duk før ny fyllmasse i form av sprengsten transporteres inn.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140719-2011-09-30_5185.jpgAvgreningen for den kommende søndre tilsving får ny underbygning.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140716-2011-09-30_5175.jpgArbeidet med underbygningen i traseen fortsetter.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140732-2011-09-30_5240.jpgFra nedre spor kan en se antydningen til traseringen for det nye sporet.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140726-2011-09-30_5216.jpgFortsatt er det noen kubikkmeter fjell som skal sprenges før den nye traseen er klar til bruk.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140729-2011-09-30_5227.jpgNesten fremme ved broen over Jarlsberglinna, en lyktestolpe kan skimtes i bakgrunnen. Avgreningen mellom det nye sporet og den kommende søndre tilsving vil være omtrent ved ventilatorhuset for Frodeåsen tunnel.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140731-2011-09-30_5236.jpgKilometer 113 er rett bak fotografens rygg. I motsetning til de to første ukene av september, har anleggsperioden så langt vært velsignet med godvær, noe støvskyen bærer bud om.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140734-2011-09-30_5245.jpgBoreriggene til venstre står sånn omtrent på traseen til øvre spor.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140735-2011-09-30_5248.jpgDet bores og støvføyken står. Mens tippbiler lastes, skal andre maskiner få drivstoff direkte tilkjørt med tankbil.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140738-2011-09-30_5262.jpgDen nye traseen som skal føre Vestfoldbanen videre sørover, begynner å ta form.
30. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140306-2011-09-29_5088.jpgSprengsten graves ut og veltes ned skråningen. Fortsatt gjenstår noen salver ...
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140305-2011-09-29_5080.jpgDen gamle vannrennen har gitt tapt for overmakten.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140304-2011-09-29_5077.jpgMaskinen oppe til venstre står i den høyden øvre spor gikk inntil for noen dager siden. Etter nesten én uke har det blitt kjørt bort noen tusen kubikkmeter.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140302-2011-09-29_5063.jpgDet graves og kjøres, det bores og det sprenges. Hektisk aktivitet i Kjellelia.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140301-2011-09-29_5060.jpgOg der lå'n. Det er ikke bare-bare å stå imot hydraulikkrefter.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140300-2011-09-29_5057.jpgEn del av spuntveggen er i ferd med å bli nedlagt.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140307-2011-09-29_5092.jpgSom nevnt - det er fortsatt mange kubikkmeter fjell å sprenge og laste ut. Etter seks dager er sprengningsarbeidet omtrent halvveis.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140308-2011-09-29_5095.jpgSprengsten, stenblokker og rester av forstøtningsmur i skjønn uorden.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140330-2011-09-29_5160.jpgSom nevnt, noen ganger spiller størrelsen en (viktig) rolle.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140333-2011-09-29_5169.jpgJernbaneverkets kontor for utbyggingen av Vestfoldbanen venstre, i midten kommer sporet ut av Jarlsbergtunnelen, til høyre forhenværende nedre spor, etter hvert søndre tilsving, og i bakgrunnen litt av stasjonsområdet i Tønsberg.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140332-2011-09-29_5171.jpgVed å vende seg helt om, åpenbarer dette synet seg. Det er mulig å danne seg et bilde av hvordan det nye sporet vil gå i terrenget.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140314-2011-09-29_5120.jpgTerrenget er helt klart forandret i løpet av den første uken.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140311-2011-09-29_5106.jpgProfilet på nedre spor er noe innsnevret ...
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140309-2011-09-29_5097.jpgSelv store biler trives ikke med nærkontakt med sten ... Sjåføren sørger for å fjerne den, til høyre står trafikkdirigenten klar til å stoppe trafikken i Farmannsveien så tippbilen kan komme ut.
29. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140133-2011-09-28_4918.jpgVel oppe på traseen til nedre spor ser vi motsatt vei. Det fremgår tydelig at det ikke er så rent lite masse som er trauet ut. I bakgrunnen to mann travelt opptatt med skjærebrenner.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140136-2011-09-28_4924.jpgNoen meter videre. I bakgrunnen til høyre kan en såvidt skimte spuntveggen. Til venstre er det gravd ut mye løsmasse i skråningen opp mot øvre spor. Gravemaskinen står omtrent rett over innløpet til Jarlsbergtunnelen.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140137-2011-09-28_4940.jpg"Tog" av tippbiler på nedre spor. Det ble lastet kontinuerlig, 24 timer i døgnet frem til all masse var kjørt ut.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140138-2011-09-28_4942.jpgLøsmasser er gravd ut, fjellet har kommet frem. Sprengning er neste.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140139-2011-09-28_4944.jpgTrafikken i Farmannsveien er stoppet slik at en tippbil kan komme ut. Entreprenørene uttrykte stor tilfredshet med at Jernbaneverket sørget for dette, det sparte bilene og sjåførene for mye venting. Massene ble kjørt til Tomsbakken og riggområdet der for mellomlagring.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140151-2011-09-28_4962.jpgNår en dagstøtt tråkker rundt i anleggsområdet, er det ikke til å unngå at en kommer i snakk med noen av maskinførerne. Pål Einar Edvardsen som sitter i beltegraveren sin, tilhørende maskinentreprenør Kjell A. Andersen fra Stokke, var en av de jeg kom i snakk med. Jeg har en fast regel, og det er at jeg aldri går i nærheten av en anleggsmaskin uten å ha blikkontakt med maskinføreren. Første gang jeg skulle passere ham, ble jeg stående en god stund før han ble oppmerksom på meg. Da jeg passerte, slo vi av en liten prat, og jeg sa at jeg aldri gikk forbi før jeg hadde kontakt. Resten av tiden i anlegget stoppet ha maskinen og slapp meg frem så snart han så meg komme. Takk til ham for den servicen!
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140157-2011-09-28_5000.jpgIkke helt enkelt å få den til å passe i skuffen, ...
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140158-2011-09-28_5003.jpg... men alt går. Nå gjenstår bare en halv runde, så kan den vente på sin videre skjebne. Helt til høyre kilometermerke 113.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140160-2011-09-28_5026.jpgTo borerigger til, en tippbil med henger får lass mens en annen tippbil gjør seg klar til å svinge inn i anleggsområdet. Boreriggen til venstre borer i det som var innsiden av øvre spor.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140162-2011-09-28_5034.jpgNede på traseen vi så ned på på forrige bilde.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140132-2011-09-28_4917.jpgHer vises det hvor mye som er trauet ut av gammel trasé. Ny underbygning skal inn for den kommende søndre tilsving. Til venstre står en av de mange vaktene som hadde som oppgave å stoppe trafikken i Farmannsveien når tippbilene og andre anleggsmaskiner skulle inn og ut av anleggsområdet. De gamle kontaktledningsstolpene holder ut, selv om de ikke har lang tid igjen. Også oppe ved øvre spor klamrer en stolpe seg fast.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/140//s140163-2011-09-28_5038.jpgTippbil med henger på vei bort til ventende gravemaskin. I bakgrunnen er en annen tippbil med henger i ferd med å svinge ut i Farmannsveien, og bilkøen vokser hurtig. Ikke til å undres over at trafikkdirigeringen var kjærkommen.
28. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139212-2011-09-26_4835.jpgLøsmassene synes godt her.
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139211-2011-09-26_4831.jpgDet er fortsatt trafikk på nedre spor, men den besørges nå av gummihjulskjøretøy. Det øvre sporet lå for en stor del på løsmasser, disse massene kjøres bort med lastebil.
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139227-2011-09-26_4906.jpgTilbake ved broen over Eckersbergsgate: Ettersom de nye broene som skal inn er traubroer, skal kronene på brofundamentene skjæres ned til det nivået hvor det er trauet ut.
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139213-2011-09-26_4840.jpgNedre spor frigjort for jernbanetekniske installasjoner, øvre spor kan lokaliseres gjennom plasseringen av kontaktledningsmastene. Og som det kan ses, det er noen kubikkmeter masse som skal fjernes.
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139214-2011-09-26_4842.jpgDet bores og klargjøres for sprengning over en lav sko med to borerigger oppe på øvre spor.
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139217-2011-09-26_4855.jpgI bakgrunnen ventilasjonshuset for Frodeåsen tunnel. Den gamle forstøtningsmuren - omtrent midt i bildet - har ikke tenkt å gi seg uten kamp ...
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139224-2011-09-26_4879.jpgSteinblokkene som på et tidspunkt ble plassert på toppen av muren for å gjøre tykkere ballastlag mulig, er i ferd med å forsvinne.
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139222-2011-09-26_4869.jpgDen ene av to borerigger oppe på øvre spor. I bakgrunnen troner Slottsfjelltårnet, helt til høyre bildet befinner Slottsfjelltunnelen seg. I dag er det en veitunnel, fra 1881 til 1915 var det jernbanetunnel med Tønsberg stasjon beliggende umiddelbart etter at toget hadde kommet ut av tunnelen.
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139219-2011-09-26_4865.jpgOppe til venstre det tidligere kilometer 113-merket på det øvre sporet. Det grovplanerte området midt i bildet er hvor det nye sporet vil gå, mens nedre spor så vidt skimtes ytterst til høyre.
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/139//s139218-2011-09-26_4860.jpgSprengningsarbeidet har satt spor etter seg ...
26. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138399-2011-09-24_4629.jpgKontaktledningsanlegget er tatt ned og kjørt bort, det samme har skjedd med skinner og sviller. Det er ikke lenger mulig å se spor etter tog, nå er det spor etter tyngre kjøretøy på gummihjul som vises.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138401-2011-09-24_4637.jpgFor å kunne starte arbeidet med sprengning og annet mens togtrafikken gikk tilnærmet som normalt, ble en rekke kabler lagt om. Nå er disse kablene overflødige, og her er det trekkerørene som fjernes.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138402-2011-09-24_4639.jpgKabler kveiles opp og gjøres klar for transport bort. Innkjør B er mørklagt.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138404-2011-09-24_4644.jpgTrekkerør på vei ut fra anlegget. Fra øvre spor har det kommet ned noe stein og en av steinblokkene som har gjort det mulig å heve sporet etter hvert som ballasten har blitt lagt i tykkere lag.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138405-2011-09-24_4647.jpgKontaktledningsstolpe felt som et hvilket som helst annet tre ... I bakgrunnen skimtes ventilatorhuset til Frodeåsen tunnel. Traktoren med henger skal hente det som har fungert som et vern mot sporet mens arbeidet har pågått og togtrafikken har passert.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138406-2011-09-24_4656.jpgFundament for beskyttelsesgjerdet løftes. I bakgrunnen ligger flettverksgjerdet og duken som har bidratt til at eventuell steinsprut har blitt holdt unna sporet.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138414-2011-09-24_4670.jpgI mot oss kommer en liten beltegraver. Og hva er det ikke den har i kjeften om ikke det er forsignalet til innkjør B.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138400-2011-09-24_4631.jpgInnkjør B sett bakfra. Legg godt merke til det, vi skal hilse på det igjen litt senere. Oppe ved øvre spor gjøres blant annet fjellrensk.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138420-2011-09-24_4695.jpgUtsikt ut over Semslinna. Omtrent frem til krattet på høyre side av sporet skal det settes opp nye kontaktledningsmaster, fundamentene er godt synlig.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138419-2011-09-24_4686.jpgDet er noen kubikkmeter ballast som skal fjernes.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138417-2011-09-24_4680.jpgLitt nærmere broen over Rv 308, Jarlsberglinna, er en annen stor gravemaskin og en dumper travelt opptatt med å fjerne ballast.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138416-2011-09-24_4678.jpgPukkballasten fjernes. Rett bak maskinen er en fotgjengerundergang, den skal fjernes og erstattes av en ny. Sprengningsmatter ligger klar til innsats i de neste to ukene, da skal sprengningsarbeidet være fullført.
24. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/137//s137894-2011-09-23_4405.jpgForsignalet til innkjør B er passert.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/137//s137896-2011-09-23_4410.jpgHuset til venstre er ventilatorhus for Frodeåstunnelen, Rv 300. Ved bakenden av beltegraveren vil sporet starte oppstigningen til øvre linje og den nye innkjøringen til Tønsberg sydfra.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/137//s137897-2011-09-23_4413.jpgI løpet av de kommende seks ukene vil hele skråningen til høyre være historie, da vil rampen til øvre nivå ligge der.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/137//s137898-2011-09-23_4417.jpgInnkjør B til Tønsberg. Om seks uker er det dagens innkjør A som blir innkjør B.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138042-2011-09-23_4453.jpgStasjonsoppholdet i Tønsberg er unnagjort, nå er det Stokke og kryssing som er neste på programmet.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/137//s137899-2011-09-23_4422.jpgDenne fredagen kommer togene sørfra fortsatt inn til Tønsberg langs nedre linje, mens togene nordfra kommer på sporet over tunnelportalen. Om seks uker vil togene sørfra komme inn til stasjonen på det øvre sporet, mens togene nordfra vil dukke frem fra Jarlsbergtunnelen.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138164-2011-09-23_4564.jpgVi passerer den midlertidige avgreningen til Jarlsbergtunnelen. Noen meter til og vi svinger til venstre på det nedre sporet.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138166-2011-09-23_4570.jpgVi er inne i kurven. Rett bak trærne på venstre side skjuler innkjørsignal B seg. Snart blir innkjør A innkjør B.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138168-2011-09-23_4579.jpgPå vei inn i høyrekurven. Oppe til høyre ligger øvre spor og troner, enn så lenge.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138171-2011-09-23_4585.jpgBroen over Jarlsberglinna, Rv 308, passeres om et øyeblikk. Jarlsberg Points befinner seg rett rundt svingen, men det får bli ved en annen anledning. På denne tiden av døgnet er fotografering i denne retningen en stor utfordring ... Det som er å tilføye, er at det er herfra stigningen for å komme opp på øvre nivå ved tunnelportalen skal starte. Eller fallet slutte, alt ettersom.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138170-2011-09-23_4582.jpgPå god, norsk manér slynger sporet seg i landskapet. Like bortenfor stedet hvor sporet forsvinner ut av syne ligger broen over Rv 308, Jarlsberglinna. Og beboerne i den hvite villaen kan snart nyte synet av passerende tog igjen.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138169-2011-09-23_4580.jpgFortsatt i den samme kurven. Det grå bygget til venstre er ventilatorhus for Frodeåsen tunnel, Rv 300, som går bare noen få meter lenger ned. Og inne i fjellet er det ikke mer enn rundt to og en halv meter fra taket i veitunnelen til bunnen av jernbanetunnelen. Ikke mye om å gjøre at det kunne ha blitt en planovergang der inne ...
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/138//s138167-2011-09-23_4574.jpgSnart ute av venstrekurven, i det fjerne skimter vi høyrekurven. Den observante reisende vil skimte den stensatte vannrennen på høyre side av sporet.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/137//s137832-2011-09-22_4291.jpgTog 871 har rundet sløyfen og gjort unna stasjonsoppholdet i Tønsberg, her kommer det på nedre spor.
22. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/134//s134583-2011-05-10_0794.jpgSå er vi tilbake på nedre spor igjen og ser mot innkjørsignalet til Tønsberg stasjon. Nærmest står en innretning som fremskrittet har tatt igjen og overflødiggjort. Med GSM-R-telefon har ikke lokfører noen grunn til å skulle måtte ut i alskens vær og vind for å kunne ringe togleder. Eller Txp på de stasjonene hvor slike fortsatt finnes.
10. mai 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

3,3

https://pix.njk.no/94//s94509-2009-003-0031.jpgTog 816 i retning Oslo og Lillehammer kjører snart inn på stasjonen.
14. mar. 2009
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points
Tog nr. 816

3,3

https://pix.njk.no/198//s198852-1990-ToBe-Nordsteam-002-13-0005.jpgTo dampere og åtte boggivogner - et imponerende skue.
7. juli 1990
foto: Tore Berntsen
Tønsberg–Jarlsberg Points

4,4

https://pix.njk.no/138//s138044-2011-09-23_4455.jpgStraks blir toget borte rundt svingen. Og mens tog 871 finner veien til Stokke, og toget det skal krysse der finner veien tilbake til Tønsberg og videre, skal vi ta bil og ben fatt og foreta en taktisk forflytning.
23. sep. 2011
foto: Hans Morten Tamnes
Tønsberg–Jarlsberg Points

Andre strekninger på samme bane(system)

Klikk på et strekning for å se flere detaljer om strekningen og de bildene som måtte være koblet dit.

#StedsnummerKm.StrekningKartlenkeAnmerkning
59112300,00000152.86Drammen–Gunnarsrud
59122301,00000161.50Gunnarsrud–Skoger
59132302,00000163.05Skoger–Galleberg
59142303,00000168.63Galleberg–Sande
59152304,00000173.07Sande–Holm
59162305,00000177.01Holm–Smørstein
59172306,00000181.28Smørstein–Holmestrand
59182307,00000186.09Holmestrand–Nykirke
59192308,00000195.26Nykirke–Skoppum
59202309,00000199.54Skoppum–Adal
59212310,000001102.97Adal–Barkåker
59222311,000001108.42Barkåker–Tomsbakken
59572311,200001111.80Tomsbakken–Tønsberg
59252312,000001115.55Tønsberg (gamle)–Jarlsberg Points
59582312,000001115.68Tønsberg–Jarlsberg Points
59262312,100001117.80Jarlsberg Points–Sem
59272313,000001121.03Sem–Stokke
59282314,000001128.24Stokke–Råstad
59292315,000001134.97Råstad–Sandefjord
59302316,000001139.52Sandefjord–Jåberg
59312317,000001144.71Jåberg–Lauve
59322318,000001149.80Lauve–Viksfjord
59332319,000001151.97Viksfjord–Grøtting
59342320,000001155.09Grøtting–Larvik
59352321,000001158.66Larvik–Kjose
59362322,000001169.41Kjose–Eikenes
59372323,000001174.44Eikenes–Oklungen
59382324,000001182.10Oklungen–Bjørkedal
59392325,000001188.65Bjørkedal–Eidanger
59402326,000001192.60Eidanger–Porsgrunn
66632326,0000021.00Eidanger-Myrane (Brevikb.)
59412327,000001190.12Porsgrunn–Osebakken
59422328,000001188.84Osebakken–Borgestadholmen
59432329,000001187.10Borgestadholmen–Borgestad
59442330,000001186.80Borgestad–Bøle
59452331,000001185.95Bøle–Eikonrød
59462332,000001183.84Eikonrød–Skien G
59482340,00000199.54Skoppum–Borre
59492341,000001103.07Borre–Horten
59512350,000001192.60Eidanger–Nystrand
59522351,000001195.35Nystrand–Skjelsvik
59532352,000001197.21Skjelsvik–Heistad
59542353,000001199.65Heistad–Ørvik
59552354,000001200.84Ørvik–Brevik
66362370,0000010.00Drammen-Kobbervik (2spor)
66372371,0000010.00Kobbervik-Galleberg (2spor)
66382372,0000010.00Galleberg-Smørstein (2spor)
59642373,00000180.20Smørstein–Holmestrand (2spor)
66412374,0000010.00Holmestrand-Nykirke (2spor)
66432375,0000010.00Nykirke-Horten (2spor)
66452376,0000010.00Horten-Barkåker (2spor)
66472377,0000010.00Barkåker-Tønsberg (2spor)
66492378,0000010.00Tønsberg-Jarlsberg Ponts (pre2spor)
59662385,000001158.66Larvik–Martineåsen (pre2spor)
59672386,000001162.46Martineåsen–Hobekk (2spor)
59682387,000001166.68Hobekk–Gunnarsrød bp A/UA (2spor)
59692387,100001173.35Gunnarsrød bp A/UA–Gunnarsrød bp B/UB
59702387,200001173.55Gunnarsrød bp B/UB–Myrane (2spor)
59712388,000001181.77Myrane–Porsgrunn (pre2spor)

 

NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 163 treff på Stedsdatabasen, og 1536835 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 244 treff · Statistikk Siste måned