banner975 NJK NJK Forum
Om Stedsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stasjonsdatabasen  Nyhetsdatabasen  Logg inn 

Stedsnumre

Stedsnumrene skal gi mulighet for å kunne gi en identifikasjon til for eksempel et bilde knyttet til en skinnegående aktivitet i Norge. Dette er en forlengelse av Stasjonsdatabasen som egl. bare omhandler stasjoner, stoppesteder og holdeplasser ved de norske jernbanene. Nå er systemet utvidet til sporveier og forstadsbaner også. Ved å klikke på stedsnavnet, kommer man til det Stasjonsdatabasen måtte ha om dette stedet. Hvis det ikke finnes noe oppslag (baner for eksempel), bringes man til ekspedisjonsstedet Oslo S'.
Rev. SES 8.4.2021

Geografisk tilnærming Utvalg og søk

Særlige databaser

Brodatabasen | Strekninger mellom stasjoner

Opplisting av samtlige stedstyper

Ved å snevre inn utvalget, vil også framfinning skje raskere.

Punktuelle steder: blokkpost, bro, driftsanlegg jernbane, ekspedisjonssted på jernbane, fjernstyrt stasjon u. plattf., museum, punkt på sporveislinje, sidespor, stasjon, holdeplass på forstadsbane, tilknytningspunkt, tunnel, verksted jernbane, vognhall, verksted sporvei/forstadsbane,

Strekninger: forstadsbane, industri- og småbaner, fylkesvis, jernbanestrekning, linjen mellom to eksp.steder, museumsjernbane, sporavsnitt på sporveislinje, sporvei/forstadsbane/metro, sporveislinje,

Områder: forstadsbanesystem, geografisk område, jernbane/jernbanesystem, jernbanedistrikt, sporveissystem, utlandet,

Alle

Du kan søke på navn, ut fra hva valgt type, som nå er
Søk etter tekst i 'Navn' Leter etter søket både i starten og inne i teksten.

StedsnrSkyggerNavnTypeFra**Til**Anmerkning
linjen mellom to eksp.steder0000-00-000000-00-00(kart)
bro0000-00-000000-00-00(kart)
bro0000-00-000000-00-00(kart)
0Jernbaneroverskrift10000-00-000000-00-00(kart)
1OSLO distriktjernbanedistrikt1854-00-00(kart)
1000,001Vst. Bispegatenverksted jernbane1890-00-001. distrikts verksted(kart)
1000,002Grorud, verkstedverksted jernbane1941-00-00NSBs hovedverksted(kart)
11Hovedbanenjernbane/jernbanesystem1854-09-01(kart)
11aOslo-Lillestrømjernbanestrekning1854-09-01(kart)
1101Oslo Sekspedisjonssted på jernbane1854-09-01(kart)
1100,001Oslo gate 3, verksted for Hovedbanenverksted jernbane1854-00-00Hovedbanens verksted(kart)
1101,000001Oslo S–Brynlinjen mellom to eksp.steder0000-00-00(kart)
1101,0001Akerselva 1bro1853-00-001879-00-00(kart)
1101,0002Akerselva 2 (7 broer pga Smaalensbanen)bro1879-00-001919-00-00(kart)
1101,0003Akerselva 3 (bro 8 og 9)bro1891-00-001919-00-00(kart)
1101,0004Akerselva 4 (9 broer)bro1919-00-001968-00-00(kart)
1101,0005Oslo gate, bro overbro1854-00-000000-00-00(kart)
1101,0007Gjøvikbanen, bro overbro1900-00-000000-00-00(kart)
1101,001Lodalendriftsanlegg jernbane1911-00-00(kart)
1101,11900,1(Etterstad)tilknytningspunkt1998-00-00(kart)
1102Brynekspedisjonssted på jernbane1858-00-00(kart)
1102,000001Bryn–Alnabrulinjen mellom to eksp.steder0000-00-00(kart)
1102,005Hovedbanens godssporbro1904-00-001990-00-00(kart)
1102,006E6 v. Alnabrubro1969-00-000000-00-00(kart)
1102,1Brobekk stfjernstyrt stasjon u. plattf.1971-00-00(kart)
1103Alnabru (1902-71)ekspedisjonssted på jernbane1902-00-001971-00-00(kart)
1103,000001Alnabru–Grorudlinjen mellom to eksp.steder0000-00-00(kart)
1103,01Alnaekspedisjonssted på jernbane1971-06-07(kart)
1103,015Nedre Kalbakkveibro1971-00-000000-00-00(kart)
1103,1Akerfjernstyrt stasjon u. plattf.1971-00-00(kart)

Side 1 - Gå til side: 1   Eller angi side (1-149)

**) Tidspunktene i "fra" og "til" er bare delvis satt inn, og angir i tilfelle første dato for noe på elementet ble etablert.
For baner angis åpningsdato for første strekning, for eksempel. Stasjonsdatabasen gir mer detaljerte opplysninger.

NJKs logo Norsk Jernbaneklubb
Stedsdatabasen er utviklet og vedlikeholdes av Norsk Jernbaneklubb, Forskningsavdelingen (c)

I dag 20 treff på Stedsdatabasen, og 876296 totalt siden 16.04.2007 01:20. Dagsgjennomsnitt: 151 treff · Statistikk Siste måned