banner975 NJK NJK Forum
Om Stedsdatabasen Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stasjonsdatabasen  Nyhetsdatabasen  Logg inn 

Stedsnumre

Stedsnumrene skal gi mulighet for å kunne gi en identifikasjon til for eksempel et bilde knyttet til en skinnegående aktivitet i Norge. Dette er en forlengelse av Stasjonsdatabasen som egl. bare omhandler stasjoner, stoppesteder og holdeplasser ved de norske jernbanene. Nå er systemet utvidet til sporveier og forstadsbaner også.

Stedsdatabasen er en overbygning først og fremst rundt Stedsdababasen, men anvendes også i de andre dabasene der stedstilhørighet er interessant.

Programhistorie

  • Lansert 15.4.2007

SES 15.4.07