NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Godsvogner | E (UIC) (Gods UIC 1980-)

Hovedtype E (UIC)

Betegnelsessystem: Gods UIC 1980-

SystemKlasseAksel-
rekkefølge
BildeIndividerAntall
Gods UIC 1980-Elos 513 3  21 76 5133 000-3 ( 21 76 5133 000-3 ), | 21 76 5133 001-1 ( 21 76 5133 001-1 ), | 21 76 5133 002-9 ( 21 76 5133 002-9 ), | 21 76 5133 003-7 ( 21 76 5133 003-7 ), | 21 76 5133 004-5 ( 21 76 5133 004-5 ), | 21 76 5133 005-2 ( 21 76 5133 005-2 ), | 21 76 5133 006-0 ( 21 76 5133 006-0 ), | 21 76 5133 007-8 ( 21 76 5133 007-8 ), | 21 76 5133 008-6 ( 21 76 5133 008-6 ), | 21 76 5133 009-4 ( 21 76 5133 009-4 ), | 21 76 5133 010-2 ( 21 76 5133 010-2 ), | 21 76 5133 011-0 ( 21 76 5133 011-0 ), 12
Gods UIC 1980-Ekklo 515 6  0
Gods UIC 1980-Emo 522 0  0060576A (943 6057>0060576A 40 76 9436 057-6 > 40 76 5220 061-6 ), 1
Gods UIC 1980-Eaos 535 0  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1515
Gods UIC 1980-Eanos 537 7  70011
Gods UIC 1980-Ealos 592 7  1 ( 21 42 5927 001-2 ), | 2 ( 21 42 5927 002-0 ), | 3 ( 21 42 5927 003-8 ), | 4 ( 21 42 5927 004-6 ), | 6 ( 21 42 5927 006-1 ), | 7 ( 21 42 5927 007-9 ), | 8 ( 21 42 5927 008-7 ), | 9 ( 21 42 5927 009-5 ), | 10 ( 21 42 5927 010-3 ), | 11 ( 21 42 5927 011-1 ), | 12 ( 21 42 5927 012-9 ), | 13 ( 21 42 5927 013-7 ), | 14 ( 21 42 5927 014-5 ), | 15 ( 21 42 5927 015-2 ), | 16 ( 21 42 5927 016-0 ), | 17 ( 21 42 5927 017-8 ), | 18 ( 21 42 5927 018-6 ), | 19 ( 21 42 5927 019-4 ), | 20 ( 21 42 5927 020-2 ), | 21 ( 21 42 5927 021-0 ), | 22 ( 21 42 5927 022-8 ), | 23 ( 21 42 5927 023-6 ), | 24 ( 21 42 5927 024-4 ), | 25 ( 21 42 5927 025-1 ), | 26 ( 21 42 5927 026-9 ), | 27 ( 21 42 5927 027-7 ), | 28 ( 21 42 5927 028-5 ), | 29 ( 21 42 5927 029-3 ), | 30 ( 21 42 5927 030-1 ), | 31 ( 21 42 5927 031-9 ), | 32 ( 21 42 5927 032-7 ), | 33 ( 21 42 5927 033-5 ), | 34 ( 21 42 5927 034-3 ), | 35 ( 21 42 5927 035-0 ), | 36 ( 21 42 5927 036-8 ), | 37 ( 21 42 5927 037-6 ), | 38 ( 21 42 5927 038-4 ), | 39 ( 21 42 5927 039-2 ), | 40 ( 21 42 5927 005-3 ), | 40 ( 21 42 5927 040-0 ), | 41 ( 21 42 5927 041-8 ), | 42 ( 21 42 5927 042-6 ), | 43 ( 21 42 5927 043-4 ), | 44 ( 21 42 5927 044-2 ), | 45 ( 21 42 5927 045-9 ), | 46 ( 21 42 5927 046-7 ), | 47 ( 21 42 5927 047-5 ), | 48 ( 21 42 5927 048-3 ), 48
Klikk på en klasse for å se mer om både klassen og enhetene i klassen.
Klikk på en enhet for å se mer om dette.

Vis info om alle enhetene i hovedtypen på tvers av alle betegnelsessystemer
Vis info om alle enhetene i hovedtypen bare for det valgte betegnelsessystemet Gods UIC 1980-
Vis tekniske opplysninger i tabell for alle klassene i hovedtypen E (UIC)

Velg blant mulige betegnelsessystmer for denne hovedtypen

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1980 G uicGods UIC 1980-5NSB trykk 752 fra 1980UIC-litra godsvogner, uten . først

Bilder av hovedtype E (UIC):
Alle
De beste de vurderte
For noen typer (særlig de vanlige moderne) finnes det svært mange bilder. Ved å velge "De beste" vises bare de av disse som redaksjonen har rangert kvaliteten på (lysegul bakgrunn). Mange bilder har imidlertid ikke fått en slik rangering (lyseblå bakgrunn), så det kan godt finnes flotte bilder som ikke vises i "De beste".

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 14993 treff på rmdb, og 93393579 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 14612 treff · Statistikk Siste måned