NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | Motorvogn(sett), elektrisk | Type 73 (Pvg/mvg 1970-)

Hovedtype Type 73

Betegnelsessystem: Pvg/mvg 1970-

SystemKlasseAksel-
rekkefølge
BildeIndividerAntall
Pvg/mvg 1970-type 73Bo'2'+2'2'+2'Bo'+2'Bo'  73-01 ( 94 76 0473 001-2 ), | 73-02 ( 94 76 0473 002-0 ), | 73-03 ( 94 76 0473 003-8 ), | 73-04 ( 94 76 0473 004-6 ), | 73-05 ( 94 76 0473 005-3 ), | 73-06 ( 94 76 0473 006-1 ), | 73-07 ( 94 76 0473 007-9 ), | 73-08 ( 94 76 0473 008-7 ), | 73-09 ( 94 76 0473 009-5 ), | 73-10 | 73-11 ( 94 76 0473 011-1 ), | 73-12 ( 94 76 0473 012-9 ), | 73-13 | 73-14 ( 94 76 0473 014-5 ), | 73-15 ( 94 76 0473 015-2 ), | 73-16 ( 94 76 0473 016-0 ), | 73-41 ( 94 76 0473 041-8 ), | 73-42 ( 94 76 0473 042-6 ), | 73-43 ( 94 76 0473 043-4 ), | 73-44 ( 94 76 0473 044-2 ), | 73-45 ( 94 76 0473 045-9 ), | 73-46 ( 94 76 0473 046-7 ), 22
Pvg/mvg 1970-BM 73  73.001 | 73.002 | 73.003 | 73.004 | 73.005 | 73.006 | 73.007 | 73.008 | 73.009 | 73.010 | 73.011 | 73.012 | 73.013 | 73.014 | 73.015 | 73.01616
Pvg/mvg 1970-BFM 73  73.101 | 73.102 | 73.103 | 73.104 | 73.105 | 73.106 | 73.107 | 73.108 | 73.109 | 73.110 | 73.111 | 73.112 | 73.113 | 73.114 | 73.115 | 73.11616
Pvg/mvg 1970-BMU 73  73.201 | 73.202 | 73.203 | 73.204 | 73.205 | 73.206 | 73.207 | 73.208 | 73.209 | 73.210 | 73.211 | 73.212 | 73.213 | 73.214 | 73.215 | 73.21616
Pvg/mvg 1970-BFR 73  73.801 | 73.802 | 73.803 | 73.804 | 73.805 | 73.806 | 73.807 | 73.808 | 73.809 | 73.810 | 73.811 | 73.812 | 73.813 | 73.814 | 73.815 | 73.81616
Pvg/mvg 1970-BM 73B  73.041 | 73.042 | 73.043 | 73.044 | 73.045 | 73.0466
Pvg/mvg 1970-BFM 73B  73.141 | 73.142 | 73.143 | 73.144 | 73.145 | 73.1466
Pvg/mvg 1970-BMU 73B  73.241 | 73.242 | 73.243 | 73.244 | 73.245 | 73.2466
Pvg/mvg 1970-B 73B  73.841 | 73.842 | 73.843 | 73.844 | 73.845 | 73.8466
Klikk på en klasse for å se mer om både klassen og enhetene i klassen.
Klikk på en enhet for å se mer om dette.

Vis info om alle enhetene i hovedtypen på tvers av alle betegnelsessystemer
Vis info om alle enhetene i hovedtypen bare for det valgte betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Vis tekniske opplysninger i tabell for alle klassene i hovedtypen Type 73

Velg blant mulige betegnelsessystmer for denne hovedtypen

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1970 PMPvg/mvg 1970-9NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.

Bilder av hovedtype Type 73:
Alle
De beste de vurderte
For noen typer (særlig de vanlige moderne) finnes det svært mange bilder. Ved å velge "De beste" vises bare de av disse som redaksjonen har rangert kvaliteten på (lysegul bakgrunn). Mange bilder har imidlertid ikke fått en slik rangering (lyseblå bakgrunn), så det kan godt finnes flotte bilder som ikke vises i "De beste".

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 46183 treff på rmdb, og 80834409 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13168 treff · Statistikk Siste måned