NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | Godsvogner | F (UIC) (Gods UIC 1980-)

Hovedtype F (UIC)

Betegnelsessystem: Gods UIC 1980-

SystemKlasseAksel-
rekkefølge
BildeIndividerAntall
Gods UIC 1980-Fb 601 8 [16623]  258 ( 20 76 6018 258-6 ), 1
Gods UIC 1980-Fb-x 601 8  423 ( 42 76 6018 423-0 ), 1
Gods UIC 1980-Fb 601 8  603 ( 42 76 6018 603-7 ), | 631 ( 42 76 6018 631-8 ), 2
Gods UIC 1980-Faoo 652 5  0 ( 20 76 0668 000-8 > 84 76 6525 000-1 ), | 1 ( 20 76 0668 001-6 > 84 76 6525 001-9 ), | 2 ( 20 76 0668 002-4 > 84 76 6525 002-7 ), | 3 ( 20 76 0668 003-2 > 84 76 6525 003-5 ), | 4 ( 20 76 0668 004-0 > 84 76 6525 004-3 ), | 5 ( 20 76 0668 005-7 > 84 76 6525 005-0 ), | 6 ( 20 76 0668 006-5 > 84 76 6525 006-8 ), | 7 ( 20 76 0668 007-3 > 84 76 6525 007-6 ), | 8 ( 20 76 0668 008-1 > 84 76 6525 008-4 ), | 9 ( 20 76 0668 009-9 > 84 76 6525 009-2 ), 10
Gods UIC 1980-Faccs 699 2  0061018A (983 6101>0061018A 40 76 9836 101-8 > 80 76 6992 001-7 ), 1
Klikk på en klasse for å se mer om både klassen og enhetene i klassen.
Klikk på en enhet for å se mer om dette.

Vis info om alle enhetene i hovedtypen på tvers av alle betegnelsessystemer
Vis info om alle enhetene i hovedtypen bare for det valgte betegnelsessystemet Gods UIC 1980-
Vis tekniske opplysninger i tabell for alle klassene i hovedtypen F (UIC)

Velg blant mulige betegnelsessystmer for denne hovedtypen

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1966 G uicGodsvg UIC 1966-80?2NSB trykk 752 ca 1966 - 1980Internasjonalt litrasystem for godsvogner. Prikk som prefiks. UIC-siffer utvides senere til EVN for alt rullende materiell
1980 G uicGods UIC 1980-4NSB trykk 752 fra 1980UIC-litra godsvogner, uten . først

Bilder av hovedtype F (UIC):
Alle
De beste de vurderte
For noen typer (særlig de vanlige moderne) finnes det svært mange bilder. Ved å velge "De beste" vises bare de av disse som redaksjonen har rangert kvaliteten på (lysegul bakgrunn). Mange bilder har imidlertid ikke fått en slik rangering (lyseblå bakgrunn), så det kan godt finnes flotte bilder som ikke vises i "De beste".

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 61321 treff på rmdb, og 91266830 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 14384 treff · Statistikk Siste måned