NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | Motorvogn(sett), diesel/bensin | type 93 (Pvg/mvg 1970-)

Hovedtype type 93

Betegnelsessystem: Pvg/mvg 1970-

SystemKlasseAksel-
rekkefølge
BildeIndividerAntall
Pvg/mvg 1970-type 93Bo'2'Bo'  93-01 ( 95 76 0593 001-6 ), | 93-02 ( 95 76 0593 002-4 ), | 93-03 ( 95 76 0593 003-2 ), | 93-04 ( 95 76 0593 004-0 ), | 93-05 ( 95 76 0593 005-7 ), | 93-06 ( 95 76 0593 006-5 ), | 93-07 ( 95 76 0593 007-3 ), | 93-08 ( 95 76 0593 008-1 ), | 93-09 ( 95 76 0593 009-9 ), | 93-10 ( 95 76 0593 010-7 ), | 93-11 ( 95 76 0593 011-5 ), | 93-12 ( 95 76 0593 012-3 ), | 93-13 ( 95 76 0593 013-1 ), | 93-14 ( 95 76 0593 014-9 ), | 93-15 ( 95 76 0593 015-6 ), 15
Pvg/mvg 1970-BM 93  93.01 | 93.02 | 93.03 | 93.04 | 93.05 | 93.06 | 93.07 | 93.08 | 93.09 | 93.10 | 93.11 | 93.12 | 93.13 | 93.14 | 93.1515
Pvg/mvg 1970-BCM 93  93.51 | 93.52 | 93.53 | 93.54 | 93.55 | 93.56 | 93.57 | 93.58 | 93.59 | 93.60 | 93.61 | 93.62 | 93.63 | 93.64 | 93.6515
Klikk på en klasse for å se mer om både klassen og enhetene i klassen.
Klikk på en enhet for å se mer om dette.

Vis info om alle enhetene i hovedtypen på tvers av alle betegnelsessystemer
Vis info om alle enhetene i hovedtypen bare for det valgte betegnelsessystemet Pvg/mvg 1970-
Vis tekniske opplysninger i tabell for alle klassene i hovedtypen type 93

Velg blant mulige betegnelsessystmer for denne hovedtypen

KodeBeskrivelseKlasserHovedkilderKommentar
1970 PMPvg/mvg 1970-3NSB trykk 751 (P), 753 (M) 1972->Litra - indeks tall (1-39) - type nr. Formelt 31. mai 1970.
Omfatter NSB og Norske tog AS.

Bilder av hovedtype type 93:
Alle
De beste de vurderte
For noen typer (særlig de vanlige moderne) finnes det svært mange bilder. Ved å velge "De beste" vises bare de av disse som redaksjonen har rangert kvaliteten på (lysegul bakgrunn). Mange bilder har imidlertid ikke fått en slik rangering (lyseblå bakgrunn), så det kan godt finnes flotte bilder som ikke vises i "De beste".

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 46810 treff på rmdb, og 80835036 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13168 treff · Statistikk Siste måned