NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 00005

CD 312 nr. 005
DatoKilde
Klasse
CD 312(ikke angitt)
Nummer
005 2010 
EVN European Vehichle Number
92 76 0312 005-0
Bestilt feb. 2009   
Levert9. juni 2010 PS 144 
I drift   
Hensatt   
Utrangert   
Hugget   
Baner o.l.
CN 2010 
FabrikantF.nr 
Vossloh ES2560 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av CD 312 nr. 005

https://pix.njk.no/121/s121912-DSC022571.jpg
På verksted Marienborg
CN: CD 312 nr. 005
Jernbaner
29. juni 2010
foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/121/s121204-e23824-5790.jpg
CN: CD 312 nr. 005
Tog nr. 5790
Være
11. aug. 2010
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/122/s122130-DSC_3417027.jpg
Tog 5795 har satt igjen en del...
CN: CD 312 nr. 003
CN: CD 312 nr. 005

Tog nr. 5795
27. aug. 2010
foto: Bjørn-Terje Nilssen
https://pix.njk.no/125/s125524-e24449-5794.jpg
CN: CD 312 nr. 005
Tog nr. 5794
Rotvoll
10. sep. 2010
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/202/s202960-Leangen_35764-140813.jpg
Så vidt jeg husker ble broa åp...
CN: CD 312 nr. 005
Tog nr. 5795
Leangen
13. aug. 2014
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/239/s239797-Tog8205221009-2wGulfossbru.jpg
CN: CD 312 nr. 005
Tog nr. 8205
Gulfoss (2) (bro)
9. okt. 2022
foto: Jon Rokseth
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/118/s118645-DSC_0025B.jpg
Lok Di 8.702/92 76 0308 702-8 ...
CN: Di 8 nr. 702
CN: CD 312 nr. 003

CN: CD 312 nr. 004
CN: CD 312 nr. 005
CN: CD 312 nr. 006
Krogstadløkken
10. juni 2010
foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/122/s122312-Tog5791100901-5wsNidelvbru.jpg
Tog 5791 på Nidelv bru
CN: CD 312 nr. 005
Tog nr. 5791
Trondheim
1. sep. 2010
foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/122/s122313-Tog5791100901-15wsNidelvbru.jpg
CN: CD 312 nr. 005
Tog nr. 5791
Lademoen
1. sep. 2010
foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/143/s143978-06434.jpg
CN.CD 312 005.Med Gt.95704 mel...
CN: CD 312 nr. 005
15. juni 2011
foto: Stein Arild Tufte.
https://pix.njk.no/136/s136207-Tog5791110818-3wsSkatvalSve.jpg
CN: CD 312 nr. 005
Tog nr. 5791
Skatval
18. aug. 2011
foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/136/s136208-Tog5791110818-7wsSkatvalSve.jpg
CN: CD 312 nr. 005
Tog nr. 5791
Skatval
18. aug. 2011
foto: Jon Rokseth

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 55 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 19758 treff på rmdb, og 112067424 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 16229 treff · Statistikk Siste måned