NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | DH103

G 1203 BB nr. DH103
DatoKilde
Klasse
G 1203 BB(ikke angitt)
Nummer
DH103 
Bestilt   
Levert14. jan. 1991   
I drift8. feb. 1991   
Hensatt   
Utrangert   
Hugget   
Baner o.l.
Sydvar. 
FabrikantF.nr 
MAK1000851 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av G 1203 BB nr. DH103

https://pix.njk.no/73/s73014-TB-1991-338.jpg
DH103 i Kirkenes.
Sydvar.: G 1203 BB nr. DH103
1. nov. 1991
foto: Thor Bjerke
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/73/s73016-TB-1991-340.jpg
DE100 og DH103 i Kirkenes.
Sydvar.: G 1203 BB nr. DH103
Sydvar.: G12 nr. DE100

1. nov. 1991
foto: Thor Bjerke
https://pix.njk.no/73/s73017-TB-1991-352.jpg
Ankommet Bjørnevatn.
Sydvar.: G 1203 BB nr. DH103
1. nov. 1991
foto: Thor Bjerke
https://pix.njk.no/73/s73018-TB-1991-353.jpg
DH103 - av MaKs type G1203 - m...
Sydvar.: G 1203 BB nr. DH103
1. nov. 1991
foto: Thor Bjerke
https://pix.njk.no/96/s96192-kirkenes_08.jpg
Kirkenes. DH lok på bukker, er...
Sydvar.: G 1203 BB nr. DH103
20. apr. 2009
foto: Trygve Kåsa
https://pix.njk.no/104/s104711-k_nes_04.jpg
Utenfor lokstallen, Kirkenes.
Sydvar.: G 1203 BB nr. DH103
6. okt. 2009
foto: Trygve Kåsa
https://pix.njk.no/179/s179766-svg_2015_1.jpg
G 1203 BB nr.DH103. levert i j...
Sydvar.: G 1203 BB nr. DH103
Kirkenes (8201)
20. juli 2015
foto: Lars Byman

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 6 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 52374 treff på rmdb, og 82953563 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13432 treff · Statistikk Siste måned