NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 4151 1950 50017 1956 7112 1970 010

Lt4 t.1 nr. 010
DatoKilde
Klasse
L4 type 3(ikke angitt)
Lt4 type 1 1956(ikke angitt)
.Fb 601 8 1970(ikke angitt)
.Fb-w 603 01977-1980(ikke angitt)
Nummer
4151 
500171950-1952 
7112 1956 
010 1970 
EVN European Vehichle Number
21 76 6018 010-0 1970
21 76 6030 010-41977-1980
Bestilt   
Levert 1936   
I drift   
Hensatt   
Utrangert   
Hugget   
Baner o.l.
NSB 
FabrikantF.nr 
Skabo 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av Lt4 t.1 nr. 010

https://pix.njk.no/105/s105264-03764-Fb.jpg
NSB: .Fb 601 8 nr. 010
22. apr. 1973
foto: Svein Sando
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 0 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 45922 treff på rmdb, og 80834148 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13168 treff · Statistikk Siste måned