NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 34

MO53 nr. 34
DatoKilde
Klasse
MO53(ikke angitt)
Nummer
3414. juni 1954 
Bestilt   
Levert   
I drift14. juni 1954   
Hensatt   
Utrangert1. sep. 1982   
Hugget sep. 1982   
Baner o.l.
OS14. juni 1954 
FabrikantF.nr 
Høka 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av MO53 nr. 34

Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/71/s71079-MO34StoroveienTKH.jpg
På vei inn til vognhallen.
OS: MO53 nr. 34
Sinsen-Grefsen vognhall
1970-1973
foto: Thor K. Haatveit
https://pix.njk.no/71/s71099-34-Bogstadv-JacAalsgt.jpg
Tidlig morgen, på vei til Sins...
OS: MO53 nr. 34
Bogstadveien+Valkyriegt
1976-1978
foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/71/s71103-34-Majorstukrysset.jpg
En tidlig morgenstund i Majors...
OS: MO53 nr. 34
Majorstuen
1976-1978
foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/71/s71096-34-Sinsensloyfa.jpg
OS: MO53 nr. 34
Sinsen
1977-1979
foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/71/s71106-34-bakfra-Sinsenterrassen.jpg
Sinsenterrassen holdeplass.
OS: MO53 nr. 34
(Carl Berners pl)-Trh.v-Sinsen
1977-1979
foto: R. G. Nilsson

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 5 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 9082 treff på rmdb, og 112001327 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 16222 treff · Statistikk Siste måned