NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 18329 1956 91.01 1986 2

XAEL nr. 2
DatoKilde
Klasse
Cmdo type 11 1942(ikke angitt)
Bmdox type 911. juli 1956(ikke angitt)
BM 9131. mai 1970(ikke angitt)
XAEL20. juni 1986(ikke angitt)
Nummer
18329 mar. 1955 
91.011.7.1956 
220. juni 1986 
Bestilt   
Levert mar. 1955   
I drifttidligst  mar. 1955   
Hensatt   
Utrangert10. feb. 1986   
Hugget   
Baner o.l.
NSB Oslo mar. 1955 
NSB Brg.27. juni 1955 
NSB Oslo3. sep. 1955 
NSB Hmr.17. mar. 1969 
NSB Thm.senest  1971 
NSB Drm.24. nov. 1978 
NSB Oslo20. juni 1986 
FabrikantF.nr 
Strømmen 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av XAEL nr. 2

https://pix.njk.no/16/s16191-91-01_01.jpg
BM 91.01
NSB Thm.: BM 91 nr. 91.01
Trondheim
3. mar. 1977
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/18/s18439-SHJ_064012.jpg
BM 91.01
NSB Drm.: BM 91 nr. 91.01
Rødberg
4. feb. 1979
foto: Sven Hjorth-Johansen
https://pix.njk.no/16/s16606-BM_91.01_(tel)3-8-88.jpg
BM 91.01 utrangert.
NSB Oslo: XAEL nr. 2
Marienborg
3. aug. 1988
foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/18/s18042-1081-9101-Kongsb.jpg
Vogna er klar for en tur som m...
NSB Drm.: BM 91 nr. 91.01
Kongsberg
 okt. 1981
foto: R. G. Nilsson
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/165/s165504-1978-91_01-sandferhus-vaernes-b.jpg
Toget fortsetter til Stjørdal,...
NSB Thm.: BM 91 nr. 91.01
Sandferhus
 1978
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/109/s109197-1985-2-9101-kjerre.jpg
Tog til Rødberg på vei inn til...
NSB Drm.: BM 91 nr. 91.01
Kjerre
 feb. 1985
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/109/s109209-1985-2-9101-rodberg.jpg
NSB Drm.: BM 91 nr. 91.01
Rødberg
 feb. 1985
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/109/s109208-1985-2-kjerre-kveld.jpg
Tog til Rødberg stopper på Kje...
NSB Drm.: BM 91 nr. 91.01
Kjerre
 feb. 1985
foto: Erik Borgersen

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 4 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 6400 treff på rmdb, og 96786570 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 14947 treff · Statistikk Siste måned