NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 88.13

BFmdo 88b nr. 88.13
DatoKilde
Klasse
BFmdo type 88b 1958(ikke angitt)
BFM 8830. mai 1970(ikke angitt)
Nummer
88.13 1958 
Bestilt   
Levert 1958   
I drift   
HensattAntg.  1970   
Utrangert24. jan. 1973   
Hugget   
Baner o.l.
NSB 
NSB Oslo 1958 
FabrikantF.nr 
Strømmen 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BFmdo 88b nr. 88.13

https://pix.njk.no/15/s15902-rmdb_8813.jpg
88.13 står klar med tog til Tr...
NSB Oslo: BFmdo type 88b nr. 88.13
Hamar (3101)
26. mai 1968
foto: Bjørn Næss
https://pix.njk.no/15/s15935-rmdb_8813_3.jpg
88.13 rett før sin siste tur.
NSB Oslo: BFmdo type 88b nr. 88.13
Marienborg (4122)
 1970
foto: Bjørn Næss
https://pix.njk.no/215/s215031-88.13-20443-700520.jpg
Et lyntogsett utenfor Lyntogha...
NSB Oslo: BFmdo type 88b nr. 88.13
Lodalen (1101,001)
20. mai 1970
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/22/s22445-20443-8813.jpg
88.13 utenfor Lyntoghallen
NSB Oslo: BFmdo type 88b nr. 88.13
Lodalen (1101,001)
20. mai 1970
foto: Svein Sando
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 0 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 47402 treff på rmdb, og 80835628 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13168 treff · Statistikk Siste måned