NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 18099

B30 t.2 [Co-22] nr. 18099
DatoKilde
Klasse
Co type 22(ikke angitt)
Co2b type 2 1936(ikke angitt)
Bo2b type 23. juni 1956(ikke angitt)
B30 type 230. mai 1970(ikke angitt)
Nummer
18099 1921 
Bestilt   
Levert 1921   
I drift   
Hensatt   
Utrangert17. jan. 1983   
Hugget   
Baner o.l.
NSB 1921 
NJM(mus) 1983 
FabrikantF.nr 
Kockum 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av B30 t.2 [Co-22] nr. 18099

https://pix.njk.no/60/s60099-18099.jpg
NJM(mus): B30 type 2 nr. 18099
Hønefoss (2116)
4. mai 2007
foto: Hans Martin Lie
https://pix.njk.no/54/s54817-D03626.jpg
B30 18099
NSB: B30 type 2 nr. 18099
Oslo V (2201)
14. juni 1982
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/172/s172575-1982-12-29_0019b.jpg
Eleganse.
NSB: B30 type 2 nr. 18099
Skien N (2720)
29. des. 1982
foto: Erik Borgersen
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/228/s228294-207-OsloV06071981.jpg
B30.18099 på Oslo V.
NSB: B30 type 2 nr. 18099
NSB: B30 type 2 nr. 18099

6. juli 1981
foto: Arne Aaeng
https://pix.njk.no/172/s172577-1982-12-29_0020.jpg
NSB: B30 type 2 nr. 18099
Skien N (2720)
29. des. 1982
foto: Erik Borgersen

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 2 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 23143 treff på rmdb, og 80393533 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13114 treff · Statistikk Siste måned