NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 609

HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609
DatoKilde
Klasse
HKB 601-612 (1951 gj.strøm) 1955(ikke angitt)
Nummer
609 1955 
Bestilt   
Levert   
I drift 1955   
Hensattsenest  2001   
Utrangerttidligst  2001   
Hugget   
Baner o.l.
HKB 1955 
OS 1993 
FabrikantF.nr 
NEBB 
Skabo 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609

https://pix.njk.no/109/s109236-HkB-Majorstuen-609-610-1976_900.jpg
HkB 609 og 610
HKB: HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609
HKB: HKB 600

Majorstuen (bane)
 1976
foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/228/s228716-19911103vogn609fron3.jpg
Frognerseterlinjen: Vogn 609 h...
HKB: HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609
Frøen
3. nov. 1991
foto: Andreas Westheimer
https://pix.njk.no/33/s33452-611.jpg
609 og 611 på Majorstua med fo...
OS: HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609
Majorstuen (bane)
1995-1997
foto: Bjørn Næss
https://pix.njk.no/248/s248595-HKB-609-610-Majorstuen-1976-07-01_3000-fotoEWJohansson.jpg
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/164/s164562-l-1973-11-20-609-graakammen.jpg
HKB: HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609
Gråkammen
20. nov. 1973
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/182/s182750-1975-04-26-609-610.jpg
På vei mot Østerås. Vogn 609 o...
HKB: HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609
Sørbyhaugen
26. apr. 1975
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/213/s213757.jpg
https://pix.njk.no/141/s141792-img023.jpg
A/S Oslo Sporveier. Vogn 609(S...
HKB: HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609
Gaustad, i nærheten av
8. feb. 1991
foto: Nils Olav Glein
https://pix.njk.no/172/s172014-19911103vogn609fron3.jpg
En enkelt passasjer gir seg re...
HKB: HKB 601-612 (1951 gj.strøm) nr. 609
Frøen
3. nov. 1991
foto: Andreas W.

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 5 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 22132 treff på rmdb, og 112442318 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 16264 treff · Statistikk Siste måned