NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 18323 1956 86.23

BM 86L nr. 86.23
DatoKilde
Klasse
Cmdo type 6f jan. 1954(ikke angitt)
Bmdox type 86f1. juli 1956(ikke angitt)
BM 86F31. mai 1970(ikke angitt)
BM 86L 1977(ikke angitt)
Nummer
18323 
86.233. juni 1956 
Bestilt   
Levert jan. 1954   
I drift   
Hensatt   
Utrangert28. feb. 1990   
Hugget1990-1991   
Baner o.l.
NSB jan. 1954 
FabrikantF.nr 
Strømmen 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BM 86L nr. 86.23

https://pix.njk.no/50/s50594-D021-10.jpg
BM 86L23
NSB: BM 86L nr. 86.23
Vst. Marienborg (4000,002)
25. mar. 1982
foto: Erland Rasten
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/205/s205466-91-12635-18323.jpg
NSB: Cmdo type 6f nr. 18323
Strandlykkja
 jan. 1954

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 1 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 52389 treff på rmdb, og 82953578 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13432 treff · Statistikk Siste måned