NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 18318 1956 86.18

BM 86K nr. 86.18
DatoKilde
Klasse
Cmdo type 6f okt. 1953(ikke angitt)
Bmdox type 86f1. juli 1956(ikke angitt)
BM 86F31. mai 1970(ikke angitt)
BM 86K 1976(ikke angitt)
Nummer
18318 
86.183. juni 1956 
Bestilt   
Levert okt. 1953   
I drift   
Hensatt   
UtrangertAntg.  sep. 1993 NJK-Forum innlegg 188443 
Hugget   
Baner o.l.
NSB okt. 1953 
NJK(mus)ca  1989 
FabrikantF.nr 
Strømmen 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BM 86K nr. 86.18

https://pix.njk.no/16/s16745-BM_86.18_(tel)_Mo_juli-91.jpg
BM 86.18
NJK(mus): BM 86K nr. 86.18
Mo i Rana
 juli 1991
foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/20/s20866-1981-07555.jpg
86.18 under ekstrastopp, overg...
NSB: BM 86K nr. 86.18
Agle
13. aug. 1981
foto: Ulf Berntsen
https://pix.njk.no/232/s232725-img11115.jpg
NJK(mus): BM 86K nr. 86.18
Kløftefoss
4. juli 2006
foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/70/s70118-S4301665.jpg
BM 8618 under restaurering på ...
NJK(mus): BM 86K nr. 86.18
29. des. 2007
foto: Morten Haaland
https://pix.njk.no/232/s232625-S4300069.jpg
Ekstratogsignaler nymontert.
NJK(mus): BM 86K nr. 86.18
Kløftefoss
20. okt. 2010
foto: Morten Håland
https://pix.njk.no/232/s232724-DSC01842.jpg
NJK(mus): BM 86K nr. 86.18
Kløftefoss
28. juli 2019
foto: Thomas Markovic
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/127/s127139-S4302444.jpg
Nye spikerslag montert i gulv ...
nr. 18318
foto: Morten Haaland
https://pix.njk.no/127/s127138-S4302946.jpg
Nytt gulv legges i konduktørom...
nr. 18318
foto: Morten Haaland
https://pix.njk.no/127/s127137-S4302945.jpg
Nytt gulv legges i konduktørom...
nr. 18318
foto: Morten Haaland
https://pix.njk.no/127/s127136-S4302944.jpg
Nytt gulv legges i førerom 1. ...
nr. 18318
foto: Morten Haaland
https://pix.njk.no/127/s127135-S4302219.jpg
Nytt gulv legges i førerom 1. ...
nr. 18318
foto: Morten Haaland
https://pix.njk.no/127/s127134-S4302212.jpg
Gulv i førerom 1 skiftes ut. B...
nr. 18318
foto: Morten Haaland

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 23 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 14346 treff på rmdb, og 106041389 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15779 treff · Statistikk Siste måned