NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 18317 1956 86.17

BM 86F nr. 86.17
DatoKilde
Klasse
Cmdo type 6f juli 1953(ikke angitt)
Bmdox type 86f1. juli 1956(ikke angitt)
BM 86F31. mai 1970(ikke angitt)
Nummer
18317 
86.173. juni 1956 
Bestilt   
Levert juli 1953   
I drift   
Hensatt21. feb. 1977   
Utrangert 1978   
Hugget   
Baner o.l.
NSB juli 1953 
FabrikantF.nr 
Strømmen 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BM 86F nr. 86.17

Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/206/s206344-Soerlandsbanen-BM86F17-Lunde-1971_1280.jpg
Motorvogn Lunde-Neslandsvatn.
NSB: BM 86F nr. 86.17
Lunde (2816)
 1971
foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/148/s148532-F05B20b.jpg
BM 86.17 og vognene til Pt 250...
NSB: BM 86F nr. 86.17
Arendal (7401)
16. juli 1976
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/148/s148530-F09B10.jpg
BM 86.17
NSB: BM 86F nr. 86.17
Vst. Marienborg (4000,002)
28. jan. 1977
foto: Erland Rasten

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 3 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 46710 treff på rmdb, og 80834936 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13168 treff · Statistikk Siste måned