NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 18313 1956 86.13

BM 86G nr. 86.13
DatoKilde
Klasse
Cmdo type 6f mai 1953(ikke angitt)
Bmdox type 86f1. juli 1956(ikke angitt)
Bmdox type 86g 1966(ikke angitt)
BM 86G30. mai 1970(ikke angitt)
Nummer
18313 
86.133. juni 1956 
Bestilt   
Levert mai 1953   
I drift   
Hensatt   
Utrangert 1989   
Hugget 1999   
Baner o.l.
NSB mai 1953 
NJM(mus) 1998 
FabrikantF.nr 
Strømmen 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BM 86G nr. 86.13

https://pix.njk.no/18/s18436-SHJ_050014.jpg
BM 86G13 i tog 384
NSB: BM 86G nr. 86.13
Elverum (3109)
10. feb. 1978
foto: Sven Hjorth-Johansen
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/130/s130686-1974-Roeros.jpg
En stille og rolig skjærtorsda...
NSB: BM 86G nr. 86.13
Tog nr. 372
Røros (4207)
 apr. 1974
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/219/s219880-1974-4-13-os-86g13-1.jpg
Helgul
NSB: BM 86G nr. 86.13
Os (4205)
13. apr. 1974
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/174/s174177-1975-03-Hummelvoll-d.jpg
En liten stopp i Hummelvoll.
NSB: BM 86G nr. 86.13
Tog nr. 372
Håmålvoll (4204)
27. mar. 1975
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/218/s218813-Neslandsvatn-Pt2556-BM86-13-1988-09-25_1280-fotoEWJohansson.jpg
NSB: BM 86G nr. 86.13
Tog nr. 2556
Neslandsvatn (7506)
25. sep. 1988
foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/218/s218810-Farsjoe-Pt2552-BM86-13-1988-09-25_1280-fotoEWJohansson.jpg
NSB: BM 86G nr. 86.13
Tog nr. 2552
Farsjø (7702)
25. sep. 1988
foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/218/s218811-Eskilt-Pt2553-BM86-13-1988-09-25_1280-fotoEWJohansson.jpg
NSB: BM 86G nr. 86.13
Tog nr. 2553
Eskilt (7700,01)
25. sep. 1988
foto: Erik W. Johansson

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 10 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 49291 treff på rmdb, og 82950480 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13431 treff · Statistikk Siste måned