NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 18311 1956 86.11

BM 86L nr. 86.11
DatoKilde
Klasse
Cmdo type 6f jan. 1953(ikke angitt)
Bmdox type 86f1. juli 1956(ikke angitt)
BM 86F31. mai 1970(ikke angitt)
BM 86L 1987(ikke angitt)
Nummer
18311 
86.113. juni 1956 
Bestilt   
Levert jan. 1953   
I drift   
Hensatt   
Utrangert 1986?   
Hugget   
Baner o.l.
NSB jan. 1953 
ABV(mus) sep. 1997 
FabrikantF.nr 
Strømmen 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BM 86L nr. 86.11

https://pix.njk.no/16/s16837-BM_86F.11_(tel)Mosjoeen9-5-88.jpg
BM 86F.11 i persontog Mosjøen-...
NSB: BM 86L nr. 86.11
Mosjøen
9. mai 1988
foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/16/s16322-BM_86F.11.jpg
BM 86F.11
nr. 18311
Marienborg (lst & dbg)
foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/16/s16172-86-11_01.jpg
BM 86F11 med redskapstog
NSB: BM 86F nr. 86.11
Marienborg (lst & dbg)
1. apr. 1981
https://pix.njk.no/20/s20865-BM86.11.jpg
BM86.11 på Rise st.
ABV(mus): BM 86L nr. 86.11
Rise
4. okt. 2003
foto: Hans Martin Lie
https://pix.njk.no/248/s248610-S02B28x.jpg
BM 86.11, Marienborg
NSB: BM 86F nr. 86.11
Marienborg verksted
11. mar. 1981
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/230/s230789-89357-890602.jpg
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/127/s127464-1982-stavne-lokaltog.jpg
NSB: BM 86F nr. 86.11
Stavne
 juli 1982
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/219/s219267-89357-890602.jpg
NSB: BM 86L nr. 86.11
Lerkendal
2. juni 1989
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/160/s160982.jpg
BM 86.11 hensatt på Rise
ABV(mus): BM 86L nr. 86.11
Rise
8. sep. 2013
foto: Halvard Hovtun

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 3 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 19802 treff på rmdb, og 112067468 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 16229 treff · Statistikk Siste måned