NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 18309 1956 86.09

BM 86L nr. 86.09
DatoKilde
Klasse
Cmdo type 6f jan. 1953(ikke angitt)
Bmdox type 86f1. juli 1956(ikke angitt)
BM 86F31. mai 1970(ikke angitt)
BM 86L 1977(ikke angitt)
Nummer
18309 jan. 1953 
86.091. juli 1956 
Bestilt   
Levert jan. 1953   
I drift16. jan. 1953   
Hensatt   
Utrangert 1995   
Hugget 1999   
Baner o.l.
NSB Oslo16. jan. 1953 
NSB Hmr.1. okt. 1963 
NSB Thm.1980-1990 
NJK(mus) 1995 
FabrikantF.nr 
Strømmen 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BM 86L nr. 86.09

https://pix.njk.no/16/s16321-BM_86.09.jpg
BM 86.09 klar for avgang nordo...
NSB Hmr. > NSB Thm.: BM 86L nr. 86.09
Trondheim
ca  1980
foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/20/s20306-20601-8609.jpg
NSB Hmr.: BM 86F nr. 86.09
Elverum
12. juli 1970
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/19/s19342-1973-04259.jpg
86.09 på Oslo Ø, som trekkraft...
NSB Hmr.: BM 86F nr. 86.09
Oslo Ø
7. okt. 1973
foto: Ulf Berntsen
https://pix.njk.no/19/s19343-1973-04267.jpg
86.09 i NJK-ekstratog på Skrei...
NSB Hmr.: BM 86F nr. 86.09
Kraby
7. okt. 1973
foto: Ulf Berntsen
https://pix.njk.no/16/s16683-BM_86L.09_(tel)_mbg2-2-93.jpg
BM 86L.09
NSB Thm.: BM 86L nr. 86.09
Marienborg
2. feb. 1993
foto: Tor Erik Lillehagen
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/141/s141981-Scan-120127-0001a.jpg
NJK-ekstratog til Skreia med t...
NSB Hmr.: BM 86F nr. 86.09
Oslo Ø
7. okt. 1973
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/142/s142052-Scan-120127-0015.jpg
NSB Hmr.: BM 86F nr. 86.09
Bøverbru
7. okt. 1973
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/176/s176966-IMG_0017b.jpg
Klart til avgang mot Gjøvik me...
NSB Hmr.: BM 86F nr. 86.09
Reinsvoll
7. okt. 1973
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/176/s176967-Scan-120127-0022.jpg
NJK ekstratog med BM 86F 09 og...
NSB Hmr.: BM 86F nr. 86.09
Skreia
7. okt. 1973
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/142/s142075-Scan-120127-0022.jpg
Ekstratog for Norsk Jernbanekl...
NSB Hmr.: BM 86F nr. 86.09
Skreia
7. okt. 1973
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/131/s131355-1974-tynset-372.jpg
NSB: BM 86F nr. 86.12
NSB Hmr.: BM 86F nr. 86.09

Tog nr. 372
Tynset
 aug. 1974
foto: Erik Borgersen

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 6 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 27993 treff på rmdb, og 96779786 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 14947 treff · Statistikk Siste måned