NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 18237 1956 83.37

Bmdo 83b nr. 83.37
DatoKilde
Klasse
Co-m type 3(ikke angitt)
Cmo type 3a6. apr. 1934(ikke angitt)
Cmbo type 3a 1942(ikke angitt)
Cmdo type 3b 1954(ikke angitt)
Bmdo type 83b1. juli 1956(ikke angitt)
Nummer
18237 
83.373. juni 1956 
Bestilt   
Levert13. apr. 1932   
I drift   
Hensatt   
Utrangert27. apr. 1963 Distr.ford. 40-65  
Hugget   
Baner o.l.
NSB 
NSB Brg.13. apr. 1932 
NSB Osloca  1955 
FabrikantF.nr 
Skabo 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av Bmdo 83b nr. 83.37

https://pix.njk.no/22/s22496-02271-18237.jpg
Antagelig leveransefoto av Co-...
NSB: Co-m type 3 nr. 18237
 1932?
https://pix.njk.no/33/s33525-15145-18237.jpg
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/218/s218282-15156-18237.jpg https://pix.njk.no/218/s218280-15159-18237.jpg

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 2 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 20041 treff på rmdb, og 86030377 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13813 treff · Statistikk Siste måned