NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 19028 1963 25028 1979 25675

B36/F nr. 25675
DatoKilde
Klasse
Co2d type 1(ikke angitt)
Bo2d type 13. juni 1956(ikke angitt)
B10 type 130. mai 1970(ikke angitt)
B3 type 2 apr. 1979(ikke angitt)
B3-2 type 2 mai 1988(ikke angitt)
AB3-1 2007(ikke angitt)
B36/F20. feb. 2015(ikke angitt)
Nummer
19028ER
250281962/63ER
25675 apr. 1979ER
EVN European Vehichle Number
75 76 3875 375-1
55 74 2173 375-820. feb. 2015
Bestilt   
Levert 1947 ER  
I drift 1947 ER  
Hensatt 2005   
Utrangert ER  
Hugget   
Baner o.l.
NSB 1947 
SkJb 2015 
FabrikantF.nr 
SJv Linköping
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av B36/F nr. 25675

https://pix.njk.no/32/s32700-171202-25675-Loenga.jpg
NSB: B3-2 type 2 nr. 25675
Loenga
17. des. 2002
foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/32/s32788-B3-25675_01b.jpg
B3-2 25675
NSB: B3-2 type 2 nr. 25675
Trondheim
29. sep. 2005
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/38/s38236-CIMG0116.jpg
Hensatt i Trondheim
NSB: B3-2 type 2 nr. 25675
3. mai 2006
foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/69/s69771-AB3-25675_04.jpg
AB3 25675
NSB: AB3-1 nr. 25675
Lodalen
20. des. 2007
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/233/s233761-DSC00125.jpg
NSB: AB3-1 nr. 25675
13. mai 2010
foto: Thomas Markovic
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/118/s118817-DSCN7542.jpg
NSB: AB3-1 nr. 25675
23. mar. 2010
foto: Stig
https://pix.njk.no/171/s171758-DSC_0173B.jpg
AB3 25675 på Finse.
NSB: AB3-1 nr. 25675
Finse
28. apr. 2013
foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/171/s171759-DSC_0182B.jpg
AB3 25675 på Hønefoss.
NSB: AB3-1 nr. 25675
Hønefoss
28. apr. 2013
foto: Hans-Ole Sveia

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 3 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 16906 treff på rmdb, og 95070501 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 14791 treff · Statistikk Siste måned