NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 24538 1963 25538 2003 206 2007 25538

B36 nr. 25538
DatoKilde
Klasse
Bo3l type 1(ikke angitt)
B3 type 130. mai 1970(ikke angitt)
B3-2 type 2 aug. 1989(ikke angitt)
XØ-B3 2003(ikke angitt)
B3-6 2007(ikke angitt)
B3619. mar. 2015(ikke angitt)
Nummer
24538 
25538ca  1963ER
206 2003 
25538 2007 
EVN European Vehichle Number
55 74 2273 538-019. mar. 2015
75 76 2975 338-0
Bestilt29. des. 1959   
Levert 1962 ER  
I drift29. mai 1962 ER  
Hensatt   
Utrangert ER  
Hugget   
Baner o.l.
NSB29. mai 1962 
SkJb19. mar. 2015 
FabrikantF.nr 
Strømmen
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av B36 nr. 25538

https://pix.njk.no/53/s53198-D39903.jpg
B3 25538
NSB: B3-2 type 2 nr. 25538
Oslo S (1101)
23. jan. 2002
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/69/s69766-B3-6-25538_02.jpg
B3-6 25538
NSB: B3-6 nr. 25538
Lodalen (1101,001)
20. des. 2007
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/31/s31854-090603-25538-utv.jpg
Hensatt.
NSB: XØ-B3 nr. 206
Vst. Grorud (1000,002)
9. juni 2003
foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/69/s69768-B3-6-25538innv_04.jpg
B3-6 25538 innvendig
NSB: B3-6 nr. 25538
Lodalen (1101,001)
20. des. 2007
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/69/s69767-B3-6-25538innv_01.jpg
B3-6 25538 innvendig
NSB: B3-6 nr. 25538
Lodalen (1101,001)
20. des. 2007
foto: Erland Rasten
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 0 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 49532 treff på rmdb, og 80837758 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13168 treff · Statistikk Siste måned