NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 399

26c nr. 399
DatoKilde
Klasse
26c(ikke angitt)
Nummer
399 1920 
Bestilt30. sep. 1919   
Levert 1920   
I drift29. nov. 1920   
Hensatt   
Utrangert6. juli 1965   
Hugget   
Baner o.l.
NSB Brg. 1920 
NSB Hmr.1. nov. 1944 
NSB Brg.31. mai 1945 
NSB Drm.8. juli 1954 
NSB Thm.22. nov. 1954 
NSB Hmr.10. jan. 1964Damplok Hmr 58-70
FabrikantF.nr 
Nohab1177 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av 26c nr. 399

https://pix.njk.no/30/s30291-01032-26c399.jpg
NSB Thm.: 26c nr. 399
Tynset (3145)
5. juni 1961
foto: Hessellink
https://pix.njk.no/106/s106499-04884-630819.jpg
399 i 302 på Røros st
NSB Thm.: 26c nr. 399
Røros (4207)
19. aug. 1963
foto: Hessellink?
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 0 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 49372 treff på rmdb, og 82950561 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13431 treff · Statistikk Siste måned