NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 604 2000 09

Skd 226 nr. 09
DatoKilde
Klasse
Z66 1972(ikke angitt)
Skd 22615. mar. 2000(ikke angitt)
Nummer
604 1972 
0915. mar. 2000 
Bestilt   
Levert   
I drift 1972   
Hensatt 2001   
Utrangert   
Hugget   
Baner o.l.
SJ 1972 
NSB Gods15. mar. 2000 
CN1. jan. 2002 
FabrikantF.nr 
Kalmar360 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av Skd 226 nr. 09

https://pix.njk.no/19/s19170-226-09_01b.jpg
Skd 226.09
NSB Gods: Skd 226 nr. 09
Lodalen
9. mai 2000
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/18/s18945-2260609Trh250700.jpg
26.09 (sammen med 26.06)
NSB Gods: Skd 226 nr. 06
NSB Gods: Skd 226 nr. 09

Trondheim
25. juli 2000
foto: Kjell Hegna
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 0 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 8532 treff på rmdb, og 91071379 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 14362 treff · Statistikk Siste måned