NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 2058

El 8 nr. 2058
DatoKilde
Klasse
El 87. okt. 1940(ikke angitt)
Nummer
20587. okt. 1940 
Bestilt   
Levert7. okt. 1940   
I drift   
Hensatt   
Utrangert18. mai 1987   
Hugget   
Baner o.l.
NSB7. okt. 1940 
FabrikantF.nr 
AEGTh. 415 
NEBBTh. 415 
Per KureTh. 415 
ThuneTh. 415 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av El 8 nr. 2058

https://pix.njk.no/19/s19477-NSBE-8-2058_06.jpg
8.2058
NSB: El 8 nr. 2058
Asker
 1940
foto: NSB Elektroavd.
https://pix.njk.no/19/s19473-NSBE-8-2058_02.jpg
8.2058
NSB: El 8 nr. 2058
Oslo V (Filipstad)
 1940
foto: NSB Elektroavd.
https://pix.njk.no/46/s46630-00558-2058.jpg
El 8 var ennå i full drift den...
NSB: El 8 nr. 2058
Drammen
10. okt. 1970
https://pix.njk.no/19/s19474-NSBE-8-2058_03.jpg
8.2058
NSB: El 8 nr. 2058
Oslo V (Filipstad)
 1940
foto: NSB Elektroavd.
https://pix.njk.no/19/s19472-NSBE-8-2058_01.jpg
8.2058
NSB: El 8 nr. 2058
Hvalstad
 1940
foto: NSB Elektroavd.
https://pix.njk.no/17/s17831-20431-2058.jpg
El 8.2058
NSB: El 8 nr. 2058
Skarpsno
17. mai 1970
foto: Svein Sando
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/107/s107054-1973-oslov-82058.jpg
NSB: El 8 nr. 2058
Oslo V
 1973
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/220/s220939-1420.jpg
El.8.2058 fremdeles intakt.
NSB: El 8 nr. 2058
Sundland lokstall og driftsbanegård
1. sep. 1985
foto: Arne Aaeng
https://pix.njk.no/155/s155125-205819860528gt5413PGN.jpg
Her satt jeg faktisk med bille...
NSB: El 8 nr. 2058
Tog nr. 5413
Porsgrunn
28. mai 1986
foto: Andreas W.
https://pix.njk.no/240/s240158-205819860528gt5413PGN.jpg
NSB: El 8 nr. 2058
NSB: El 8 nr. 2058

Tog nr. 5413
Porsgrunn
28. mai 1986
foto: Andreas Westheimer

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 4 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 25471 treff på rmdb, og 112529291 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 16272 treff · Statistikk Siste måned