NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 403

T66 nr. 403
DatoKilde
Klasse
CD 66 2003(ikke angitt)
T66 jan. 2011(ikke angitt)
Nummer
403 2003 
Bestilt   
Levert nov. 2002   
I drift   
Hensatt   
Utrangert   
Hugget   
Baner o.l.
HSBC 
BRLL 
CN 2003 
CLsenest 6. juli 2011 
FabrikantF.nr 
GM Canada20018352-3 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av T66 nr. 403

https://pix.njk.no/18/s18542-103_0393.jpg
CD 66 403.
CN: CD 66 nr. 403
Hell (4310)
16. mai 2003
foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/15/s15856-x6405.jpg
CD66.403
CN: CD 66 nr. 403
øst for Hell (4310)
11. mai 2003
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/18/s18547-103_0398.jpg
Detaljer ende 1.
CN: CD 66 nr. 403
Hell (4310)
16. mai 2003
foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/18/s18544-104_0401.jpg
Detaljer fra langside.
CN: CD 66 nr. 403
Hell (4310)
16. mai 2003
foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/18/s18545-104_0403.jpg
Detaljer ende 2.
CN: CD 66 nr. 403
Hell (4310)
16. mai 2003
foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/18/s18546-104_0417.jpg
CD 66 403.
CN: CD 66 nr. 403
Hell (4310)
16. mai 2003
foto: Hans-Ole Sveia
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/171/s171253-DSC_0017B.jpg
Gt. - trukket av CD66 403 - i ...
CN: CD 66 nr. 403
Valnesfjord
2. juli 2007
foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/171/s171254-DSC_0019B.jpg
Gt. - trukket av CD66 403 - i ...
CN: CD 66 nr. 403
Valnesfjord
2. juli 2007
foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/83/s83564-Tog5781080730-13wsGjevingaasen.jpg
CN: CD 66 nr. 402
CN: CD 66 nr. 403

Tog nr. 5781
vest for Hell (4310)
30. juli 2008
foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/109/s109491-CD66403HellstTog5795forum..jpg
Hell stasjon
CN: CD 66 nr. 403
19. feb. 2010
foto: Odd Rune Wold
https://pix.njk.no/122/s122709-DSC_0622B.jpg
Gt. 5794 med CD 66 403 som tre...
CN: CD 66 nr. 403
Tog nr. 5794
Bodø (rett før km. 727,0)
23. juni 2010
foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/120/s120019-DSC_0078B.jpg
CD 0312 006-8 + CD 0312 003-5 ...
CN: CD 66 nr. 403
CN: CD 312 nr. 006

CN: CD 66 nr. 404
Tog nr. 5791
Være
13. juli 2010
foto: Hans-Ole Sveia

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 51 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 22214 treff på rmdb, og 86032550 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13813 treff · Statistikk Siste måned