NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 18567 1956 67.07

BM 67 nr. 67.07
DatoKilde
Klasse
Cmeo type 107 1954(ikke angitt)
Bmeo type 673. juni 1956(ikke angitt)
BM 6730. mai 1970(ikke angitt)
Nummer
18567 
67.073. juni 1956 
Bestilt   
Levert   
I drift 1954   
Hensatt   
Utrangert27. juli 1984   
Hugget   
Baner o.l.
NSB 1954 
FabrikantF.nr 
NEBB 
Skabo 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BM 67 nr. 67.07

https://pix.njk.no/19/s19363-1974-04591.jpg
67.07 som lokaltog til Bjørnfj...
NSB: BM 67 nr. 67.07
Narvik (8102)
26. juli 1974
foto: Ulf Berntsen
https://pix.njk.no/16/s16142-BM_67.07_(tel)_narvik-83.jpg
BM 67.07 i "Narvik-design". Ut...
NSB: BM 67 nr. 67.07
Narvik (8102)
17. mar. 1983
foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/17/s17416-BM6707-Narvik-juni1984.jpg
Hensatt på lokstallområdet i N...
NSB: BM 67 nr. 67.07
 juni 1984
foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/16/s16724-6707-Bjornfjell-1982.jpg
Bjørnfjell, sommeren 1982.
NSB: BM 67 nr. 67.07
Bjørnfjell (nye) (8108)
 1982
foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/17/s17425-Bjoernfjell-Ofotbanen-1982.jpg
Bjørnfjell st.
NSB: BM 67 nr. 67.07
 juli 1982
foto: R. G. Nilsson
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/148/s148140-1975-7-12-6707-narvik.jpg
Lokaltog til Bjørnfjell.
NSB: BM 67 nr. 67.07
Narvik (8102)
12. juli 1975
foto: Erik Borgersen

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 1 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 49142 treff på rmdb, og 82950331 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13431 treff · Statistikk Siste måned