NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 18535 1956 66.01

BFM 66 nr. 66.01
DatoKilde
Klasse
BFmeo type 113. sep. 1944(ikke angitt)
CFmeo type 106 1946(ikke angitt)
BFmeo type 663. juni 1956(ikke angitt)
BFM 6630. mai 1970(ikke angitt)
Nummer
18535 1945 
66.013. juni 1956 
Bestilt   
Levert   
I drift13. sep. 1944 Bestillingsprotokoll  
Hensatt   
Utrangert1. sep. 1977   
Hugget   
Baner o.l.
NSB Oslo13. sep. 1944Bestillingsprotokoll
NSB Drm.10. mai 1948 
FabrikantF.nr 
NEBB 
Skabo 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BFM 66 nr. 66.01

https://pix.njk.no/15/s15931-rmdb_6601.jpg
BFM 66.01 hensatt.
Steinsrud (3206)
foto: Bjørn Næss
https://pix.njk.no/16/s16140-BM_66.01_(tel)_1988.jpg
BFM 66.01 i dårlig forfatning ...
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
Steinsrud (3206)
23. mar. 1988
foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/24/s24462-SHJ_046008.jpg
Fotokjøring under NJK's tur i ...
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
Kjose (2322)
19. juni 1977
foto: Sven Hjorth-Johansen
https://pix.njk.no/140/s140432-BM66paaVikersund.jpg
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
Vikersund (2111)
10. nov. 1979
foto: Rune Haugse
https://pix.njk.no/19/s19748-1979-06880.jpg
66.01 under slep - nettopp sta...
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
Tyristrand (2114)
10. nov. 1979
foto: Ulf Berntsen
https://pix.njk.no/220/s220430-20201116_123819.jpg
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
Elverum (3109)
16. nov. 2020
foto: Pelle Korsmo
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/204/s204991-Drammen-BFM6601-1970-12_2560-fotoEWJohansson.jpg
Vi ankom Drammen med Vestfoldb...
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
Tog nr. 805
Drammen (2101)
 des. 1970
foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/159/s159449-1973-66-oslov.jpg
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
BFmeo type 1

Oslo V (2201)
 1973
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/103/s103678-1974-8-15-stabekk-6601.jpg
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
Tog nr. 811
i nærheten av Høvik (2207)
15. aug. 1974
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/177/s177729-1975-08-skoyen-66.jpg
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
BFmeo type 1

Tog nr. 811
Skøyen (2203)
 aug. 1975
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/177/s177718-1975-08-Hovik_0002.jpg
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
Tog nr. 811
Strand (2206,01)
 aug. 1975
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/176/s176249-1977-06-0020.jpg
Avskjedstur med motorvognsett ...
NSB Drm.: BFM 66 nr. 66.01
sør for Kjose (2322)
19. juni 1977
foto: Hans Morten Tamnes

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 18 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 50720 treff på rmdb, og 82951909 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13432 treff · Statistikk Siste måned