NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 18512 1956 65.12

BM 65a nr. 65.12
DatoKilde
Klasse
Cmo type 5a 1938(ikke angitt)
Cmeo type 105a 1942(ikke angitt)
Bmeo type 65a1. juli 1956(ikke angitt)
BM 65a31. mai 1970(ikke angitt)
Nummer
18512 
65.123. juni 1956 
Bestilt   
Levert   
I drift 1938   
Hensatt   
Utrangert17. apr. 1975   
Hugget   
Baner o.l.
NSB 1938 
FabrikantF.nr 
NEBB 
Skabo 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BM 65a nr. 65.12

https://pix.njk.no/243/s243648-04011-730530.jpg
NSB: BM 65a nr. 65.12
Kjellstad–Brakerøya
30. mai 1973
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/34/s34446-02716-6512.jpg
65A-sett kjører ut fra Stabekk...
NSB: BM 65a nr. 65.12
Stabekk
7. mai 1972
foto: Svein E Sando
https://pix.njk.no/0/s4-Kjellstad 1 BM6512.jpg
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/201/s201441-Drammenbanen-65-12Kjellstad-1973-05-30_1280.jpg
Dette bildet har tidligere vær...
NSB: BM 65a nr. 65.12
Kjellstad
30. mai 1973
foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/201/s201442-Drammenbanen-65-12-utifraKjellstad-1973-05-30_1280.jpg
BM 65.12 trekker i gang fra Kj...
NSB: BM 65a nr. 65.12
Kjellstad
30. mai 1973
foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/201/s201440-Drammenbanen-Kjellstad-togpa778veiinn-1973-05_2560.jpg
Persontog mot Drammen nærmer s...
NSB: BM 65a nr. 65.12
Kjellstad
30. mai 1973
foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/168/s168338-1974-07-19-65_12_oslo_v.jpg
NSB: BM 65a nr. 65.12
Oslo V
19. juli 1974
foto: Erik Borgersen

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 4 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 22119 treff på rmdb, og 112481388 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 16268 treff · Statistikk Siste måned