NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn | Stedsdatabasen | Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Eksterne lenker: Digitalt museum - lokomotiver Digitalt museum - personvogner Digitalt museum - godsvogner

Vandringsveien Artsvalg | 18223 1931 18501 1956 62.01

BM 62 nr. 62.01
DatoKilde
Klasse
Co-m type 2(ikke angitt)
Cmo type 2a1. juli 1933(ikke angitt)
Cmeo type 102a 1942(ikke angitt)
Bmeo type 62a1. juli 1956(ikke angitt)
BM 6231. mai 1970(ikke angitt)
Nummer
18223 
18501 juni 1931 
62.011. juli 1956 
Bestilt   
Levert1. mai 1931   
I drift31. juli 1931   
Hensatt   
Utrangert1. juli 1965   
Hugget   
Baner o.l.
NSB Drm. 
NSB Krs.senest 1. juni 1953 
FabrikantF.nr 
NEBB 
Skabo 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av BM 62 nr. 62.01

https://pix.njk.no/17/s17156-00976.jpg
Co-m 18223, leveransefoto i 19...
NSB Drm.: Co-m type 2 nr. 18501
 des. 1931
foto: Wilse
https://pix.njk.no/59/s59602-Esplm-62-2671-0762.jpg
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 0 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 29584 treff på rmdb, og 112296685 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 16250 treff · Statistikk Siste måned