NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 2184

El 14 nr. 2184
DatoKilde
Klasse
El 1411. des. 1971(ikke angitt)
Nummer
218411. des. 1971 
Bestilt   
Levert11. des. 1971   
I drift   
Hensatt   
Utrangert   
Hugget   
Baner o.l.
NSB11. des. 1971 
NSB Gods sep. 1996 
CN1. jan. 2002 
FabrikantF.nr 
NEBBTh. 577 
ThuneTh. 577 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av El 14 nr. 2184

https://pix.njk.no/49/s49570-142184Krs26des06.jpg
CN: El 14 nr. 2184
Kristiansand (7201)
26. des. 2006
foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/16/s16388-rmdb_142184_2.jpg
El 14.2184 under kryssing.
NSB: El 14 nr. 2184
Urdland (6329)
1972-1975
foto: Bjørn Næss
https://pix.njk.no/16/s16829-020494-Gjovik-tog-210.jpg
El 14.2184
NSB: El 14 nr. 2184
Gjøvik (1626)
2. apr. 1994
foto: Roar G. Nilsson
https://pix.njk.no/18/s18374-020494-210-14-2184-Gjovik.jpg
Tog 210.
NSB: El 14 nr. 2184
Gjøvik (1626)
2. apr. 1994
foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/17/s17741-14-2184_01.jpg
14.2184, "NSB Gods", vst. Gror...
NSB Gods: El 14 nr. 2184
Grorud (1104)
6. sep. 2001
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/20/s20253-El142184Gt5500DalevSo150804.jpg
El 14.2184 i Gt 5500
CN: El 14 nr. 2184
Tog nr. 5500
vest for Dale (6117)
15. aug. 2004
foto: Kjell Hegna
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/161/s161139-IMG_0002.jpg
Kryssing med godstog.
NSB: El 14 nr. 2184
Otta (3326)
 1976
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/89/s89151-skann0001.jpg
Ordre til tog 405 på Hamar.
NSB: El 14 nr. 2184
(Hamar) (3300)
 jan. 1978
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/164/s164836-IMG_0011.jpg
NSB: El 14 nr. 2184
Tog nr. 5708
Melhus kirke (4105,03)
 jan. 1979
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/145/s145173-D117-36b.jpg
NSB: El 14 nr. 2184
Vst. Grorud (1000,002)
23. apr. 1985
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/226/s226201-April831.jpg
Typisk påsketog i Bergen distr...
CN: El 14 nr. 2184
2. mai 2021
foto: Finn Halling

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 5 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 21919 treff på rmdb, og 69203495 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 11580 treff · Statistikk Siste måned