NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 2181

El 14 nr. 2181
DatoKilde
Klasse
El 1416. juni 1970(ikke angitt)
Nummer
2181 
Bestilt   
Levert16. juni 1970   
I drift   
Hensatt   
Utrangert   
Hugget   
Baner o.l.
NSB16. juni 1970 
NSB Gods sep. 1996 
CN1. jan. 2002 
FabrikantF.nr 
NEBB 
Thune574 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av El 14 nr. 2181

https://pix.njk.no/17/s17608-14-2181_01b.jpg
14.2181 på slutten av 90-talle...
El 14 nr. 2181
Grorud (1104)
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/213/s213695-70119-700603.jpg
El 14 nr. 2181
Oslo V (Filipstad) (2201,1)
3. juni 1970
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/17/s17609-14-2181_03.jpg
14.2181 uten boggier, vst. Gro...
CN: El 14 nr. 2181
27. aug. 2004
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/16/s16522-14-2181_05.jpg
14.2181 vst. Grorud.
CN: El 14 nr. 2181
Grorud (1104)
6. jan. 2005
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/22/s22664-El142181BG300405KHE.jpg
CN: El 14 nr. 2181
Bergen (6131)
30. apr. 2005
foto: Kjell Hegna
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/130/s130740-1973-4-351-oslooe.jpg
NSB: El 14 nr. 2181
Tog nr. 351
Oslo Ø
 apr. 1973
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/144/s144945-D149-25b.jpg
NSB: El 14 nr. 2181
Vst. Grorud (1000,002)
6. mai 1987
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/146/s146255-D240-23b.jpg
NSB: El 14 nr. 2181
Oslo V (Filipstad) (2201,1)
30. aug. 1993
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/111/s111698-LHR-060603-09liten.jpg
CN: El 14 nr. 2181
3. juni 2006
foto: LeHar
https://pix.njk.no/73/s73333-DPP_0012.jpg
6.
CN: El 14 nr. 2181
Hjerkinn (4703)
22. feb. 2008
foto: ØaM
https://pix.njk.no/182/s182598-Blo280309L2181.jpg
For sju år siden var det andre...
CN: El 14 nr. 2181
Bergen (6131)
28. mar. 2009
foto: Kjell Hegna

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 23 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 23789 treff på rmdb, og 69205365 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 11580 treff · Statistikk Siste måned