NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 2174

El 14 nr. 2174
DatoKilde
Klasse
El 1423. mai 1969(ikke angitt)
Nummer
217423. mai 1969 
Bestilt   
Levert23. mai 1969   
I drift   
Hensatt   
Utrangert   
Hugget   
Baner o.l.
NSB23. mai 1969 
NSB Gods sep. 1999 
CN1. jan. 2002 
FabrikantF.nr 
NEBB 
Thune567 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av El 14 nr. 2174

https://pix.njk.no/32/s32147-142174j.jpg
EL14.2174
CN: El 14 nr. 2174
Dombås (3330)
14. jan. 2006
foto: Hans Martin Lie
https://pix.njk.no/19/s19605-n02184-14.2174.jpg
14.2174
NSB: El 14 nr. 2174
Oslo Ø (1101)
ca  1970
foto: NSB Info
https://pix.njk.no/20/s20339-14-2174_01.jpg
14.2174
NSB: El 14 nr. 2174
Lodalen (1101,001)
15. mar. 1982
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/20/s20340-14-2174_02.jpg
14.2174
NSB: El 14 nr. 2174
Oslo S (1101)
9. mai 1994
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/131/s131888-003.jpg
NSB.EL14.2174.På sørsiden av G...
NSB Gods: El 14 nr. 2174
27. apr. 2000
foto: Stein Arild Tufte
https://pix.njk.no/20/s20341-14-2174_03.jpg
14.2174
CN: El 14 nr. 2174
Oslo S (1101)
2. juni 2003
foto: Erland Rasten
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/60/s60071-KEH-v01_237-071006.jpg
Lørdagstoget 5603 med syrevogn...
El 14 nr. 2174
Dalane (7202)
foto: Kurt E. Håland
https://pix.njk.no/59/s59547-KEH_239-071006_w1.jpg
Lørdagens saltsyretog (korr fr...
El 14 nr. 2174
Dalane (7202)
foto: Kurt E. Håland
https://pix.njk.no/154/s154183-IMG_0004.jpg
NSB: El 14 nr. 2174
Tog nr. 41
Hjerkinn (4703)
 1981
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/51/s51742-El142174t551510607Ti200207.jpg
Gt 5515
CN: El 14 nr. 2174
Tog nr. 5515
øst for Stanghelle (6116)
20. feb. 2007
foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/193/s193836-009-1.jpg
CN: El 14 nr. 2174
nord for Kjelsås (1603)
16. juni 2007
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/73/s73986-Fokstua-dombaas-faaberg-lillehammer0807032.jpg
.. og like ved Gardsenden vokt...
CN: El 14 nr. 2174
nord for Dombås (3330)
10. aug. 2007
foto: Egil T. Nysæther

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 31 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 25079 treff på rmdb, og 69206655 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 11581 treff · Statistikk Siste måned