NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 2164

El 14 nr. 2164
DatoKilde
Klasse
El 14(ikke angitt)
Nummer
2164 
Bestilt   
Levert16. feb. 1968   
I drift   
Hensatt   
Utrangert   
Hugget2. mai 2013   
Baner o.l.
NSB16. feb. 1968 
NSB Gods sep. 1996 
CN1. jan. 2002 
FabrikantF.nr 
NEBB 
Thune548 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av El 14 nr. 2164

https://pix.njk.no/154/s154061-14.2164.jpg
NSB: El 14 nr. 2164
Grefsen (1602)
ca  1970
foto: Stein Olav Hohle
https://pix.njk.no/121/s121217-20624-700812.jpg
Jeg gikk av 351 i Otta. Der st...
NSB: El 14 nr. 2167
NSB: El 14 nr. 2164

Tog nr. 5282
Otta (3326)
12. aug. 1970
foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/21/s21789-rmdb_142164.jpg
14.2164 under et opphold i Lar...
NSB: El 14 nr. 2164
Larvik (2321)
 1995
foto: Thor Ludvigsen
https://pix.njk.no/17/s17285-14-2164_04.jpg
14.2164, vst. Grorud
CN: El 14 nr. 2164
Grorud (1104)
27. aug. 2004
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/22/s22663-El142164BG240405KHE.jpg
CN: El 14 nr. 2164
Bergen (6131)
24. apr. 2005
foto: Kjell Hegna
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/144/s144947-D194-01b.jpg
NSB: El 14 nr. 2164
Oslo S (1101)
2. juli 1990
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/145/s145177-D231-04b.jpg
NSB: El 14 nr. 2164
Lodalen (1101,001)
18. mar. 1993
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/168/s168439-tm447.jpg
NSB Gods: El 14 nr. 2164
20. nov. 1999
foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/168/s168440-tm2110.jpg
NSB Gods: El 14 nr. 2164
10. juni 2001
foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/62/s62122-Img_7321.jpg
Tog 5800 med 14.2164 på Sandne...
CN: El 14 nr. 2164
Tog nr. 5800
Sandnes Sentrum (5108,01)
7. juli 2007
foto: Halvard Hovtun
https://pix.njk.no/77/s77083-3_KEH_612-280408.jpg
Etter en snau time ’på post’ l...
CN: El 14 nr. 2164
Tog nr. 5803
Grohei (7601,12)
28. apr. 2008
foto: Kurt E. Håland

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 15 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 23616 treff på rmdb, og 69205192 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 11580 treff · Statistikk Siste måned