NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 

Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar. Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Den forrige versjonen av MDB vil fortsatt være tilgjengelig en stund, men opplastinger o.l. derfra er stengt.

Vandringsveien Artsvalg | 2160

El 13 nr. 2160
DatoKilde
Klasse
El 1320. mai 1966(ikke angitt)
Nummer
216020. mai 1966 
Bestilt   
Levert20. mai 1966   
I drift   
Hensatt   
Utrangert   
Hugget8. jan. 2013 NJK-Forum  
Baner o.l.
NSB 
NSB Gods juni 1997 
CN1. jan. 2002 
OBAS nov. 2003PS 116
FabrikantF.nr 
NEBB 
Thune537 
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Bilder av El 13 nr. 2160

https://pix.njk.no/17/s17283-13-2160_03.jpg
13.2160, vst. Grorud
NSB Gods: El 13 nr. 2160
i nærheten av Grorud (1104)
6. sep. 2001
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/17/s17282-13-2160_02.jpg
13.2160. Lodalen
NSB: El 13 nr. 2160
Oslo Ø (1101)
ca  1980
foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/19/s19161-290197-13-355-Rbu.jpg
Nattog 355 til Åndalsnes.
NSB: El 13 nr. 2160
Ringebu (3317)
29. jan. 1997
foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/56/s56662-tm4878.jpg
Hensatt i Narvik
OBAS: El 13 nr. 2160
Narvik (8102)
8. aug. 2004
foto: Thomas Markovic
Bilder som ikke er kvalitetsvurderte:
https://pix.njk.no/205/s205690-asael132160brevikbanenkkmnpp.jpg
El 13 2160
NSB: El 13 nr. 2160
foto: Carl W. Leo
https://pix.njk.no/205/s205694-cxbrevikbanenel132160cvbgtpp.jpg
El 13 2160
NSB: El 13 nr. 2160
foto: Carl W. Leo
https://pix.njk.no/205/s205698-cxel132160nvmmnbhpp.jpg
El 13 2160
NSB: El 13 nr. 2160
foto: Carl W. Leo
https://pix.njk.no/190/s190254-NSB020978-Krs.-www.jpg
Akslene er med tiden blitt pås...
NSB: El 13 nr. 2160
Kristiansand (7201)
2. sep. 1978
foto: Kurt E. Håland
https://pix.njk.no/186/s186310-IMG_00121-1.jpg
NSB: El 13 nr. 2160
Ål (6318)
 mar. 1982
foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/143/s143894-D036-03b.jpg
13.2160
NSB: El 13 nr. 2160
Lodalen (1101,001)
11. juni 1982
foto: Erland Rasten

Beslektede enheter:

Som NJK-medlem kunne du blitt vist 7 bilder her.

Som pålogget NJK-medlem vil du kunne bidra til databasen med bilder og opplysninger.

Søk i databasen
Søk på nummer på lok/vogn: Ved å sette % i søkeordet, søkes etter hva som helst der % er plassert.
Tilsvarende vil _ åpne for ett vilkårlig tegn på det stedet i søkeordet.
Dette gjelder ikke for tognummersøk.
Søk på hovedtyper og klasse:
Søk på tognummer:


Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Togdatabasen | Materiellfabrikanter | Artikler | Dokumentarkivet

Viktige begreper i MDB

Det rullende materielle er delt opp og ordnet på følgende måte fra det mest overordnede ned til den enkelte vogn eller lok (hierarkisk).

Et betegnelsessystem samler sammen måten en klasse er betegnet på, da dette historisk kan ha variert i løpet av levetiden for en enhet. Noen ganger er samme betegnelse brukt i flere betegnelsessystemer, noen ganger for å betegne det samme, andre ganger ikke. Det er derfor lurt å vite hvilket betegnelsessystem en litrabetegnelse eller type oppgis i, eller hvor man skal søke dersom man kjenner en litra eller type man vil vite noe om.


NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no

Materielldatabasen (MDB) versjon 4 - © NJK 2005-2021

I dag 5539 treff på rmdb, og 80937119 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13180 treff · Statistikk Siste måned